SZÉP BÚCSÚZTATÓ

Meghalt az öreg dáde felesége, hej siratta is keservesen! Vigasztalta a jó tiszteletes úr:

– Ne sírj Ferkó, ne sirasd őt olyan nagyon. Jó dolga van már annak, a jó Isten vette őt magához.

A cigány meggondolta magát e szóra.

– Hát csakugyan a jó Isten vette magához a Marcsát? – kérdezé komolyan a paptól.

– Ha én mondom fiam, úgy van.

Nagyot sóhajt erre a cigány.

– No hiszen meg is gyűl vele ő szent felségének a baja!


VisszaKezdőlapElőre