KÍNJÁBAN VERSEL

A kaki pusztán egyszer a tilosban kapta a földesúr a zsidót, amint ott legeltette a lovát.

– No, ilyen lelke zsidaja, kössétek hátra a kezét, s hajtsátok be a faluba.

A zsidó szabódott, rimánkodott, hogy ne tegye őt ennyire csúffá, megfizeti, ami kárt tett.

– Nem! Kalodába kell ülnöd, pénzt adni nem büntetés, mert azt majd kinyered máson, hanem majd még te kapsz valamit, amit nem adsz interesre.

– Az Istenért, nagyságos uram, tán csak nem akar lehúzatni?

– Igen biz én. Kiporoltatom a bársonybugyogódat.

– Nem kívánom én ezt a tisztességet, kegyelmes nagyságos uram – rimánkodék a kártevő. – Inkább megteszek mindent, amit parancsol, csak az ütlegeket engedje el.

– No elengedem, egy föltétel alatt: ha énnekem most itt ex tempore egy verset mondasz, ami erre az esetre éppen ráillik.

A zsidó megvakarta a fejét, széjjelnézett maga körül, s ilyen szép ritmust monda a földesúrnak:

„Ahány szál fű terem Khákhon –

Annyi istennyila csapja a tekintetes uramat – nyákhon.”

Több kifogás aztán nem lehetett ellene.


VisszaKezdőlapElőre