A TOKAJI BORT MEGBECSÜLI

A magyar földesúr beül Bécsben a vendéglőbe, s sorra nézegeti gyanús szemmel az asztalra felrakott szűk nyakú üvegeket, mikben az asztali bor állt, előre elkészítve vízzel, s spiritusszal, berzsennyel, s más afféle drága eszenciákkal.

Odainti a pincért: micsoda borok ezek?

Az elmondja, hogy itt meg ott termettek, Alsó-, Felső-Ausztriában, Stíriában meg Morvában, s más efféle híres bortermő országokban.

– Hozz belőle tizenkét iccét – mondá a földesúr.

A pincér rábámul:

– Sokan lesznek hozzá?

– Csak magamnak hozd.

Ez az ember úgy iszik, mint egy ökör, gondolá magában a pincér, s elhozta a tizenkét icce bort.

– Most hozz neki dézsát, s töltsd bele – parancsolá a földesúr.

Már úgy fog inni, mint az ökör, erősíté magában a pincér, s dézsába tölté a hozott borokat.

– Így. Már most hozz két palack tokajit, s állítsd bele a dézsába – hűteni.


VisszaKezdőlapElőre