A MEZŐTÚRI BOR ÉS VÍZ

Árvíz volt Mezőtúron és újbor.

Minélfogva a víz éppen olyan fakó volt, mint a bor, és a bor éppen olyan fakó, minta víz.

Jönnek vendégek a gyorskocsival. Kérnek enni; azt nem kapnak; kérnek inni; azt kapnak: bort és vizet.

Vannak közöttük delnők, akik csak vizet isznak, és úrfiak, akik csak bort isznak, minélfogva nagyon érdekes rájuk nézve megtudni: a két palack közül melyikben van az egyik, melyikben van a másik?

Kénytelenek végre is a kocsmárosnéhoz folyamodni.

– Lelkem kocsmárosné, tekintetes asszony, jöjjön csak ide, és mondja meg: melyik üvegben van itt a bor, és melyikben van a víz?


VisszaKezdőlapElőre