LEGNAGYOBB PÉNZ

Egy parasztember házát eladván, a vevőt behítta a kocsmába áldomásivásra. Üveg számra hordta a zsidó a bort, s a két ember ivott rogyásig.

– Hej, komám – monda a ház új tulajdonosa –, elég is lesz ám már.

– Dehogy lesz, dehogy lesz, aki áldója van, hisz még ittas sem vagyok.

– Van-e kendnek pénze?

– Mint a polyva, kedves cimborám, csak igyék kend. Hej!

Megégett a … geszterédi … csár … da – akart danolni, de nyelve akadozott, s rárivallt a zsidóra:

– Hozz bort, Mendli.

Azonban nincsen olyan hosszú nóta, aminek vége ne lenne, s az atyafiak jóllaktak az áldomással.

– Fizessen kend komám. Menjünk.

– Héj zsidó, itt a pénz la, ajd vissza belőle! – s ezzel kivágott az asztalra egy ócska kétgarasost.

– Tán elment a kend esze? – vélé vigyorogva a zsidó.

– Ne ingerkedjél velem, hanem adj vissza belőle, ha mondom.

– Hisz ehhez még sok kell.

– Hát mennyi pénz ez?

– Két garas.

– Két garas? Láncos lobogós, hisz a legnagyobbikat kerestem ki a ládafiából.


VisszaKezdőlapElőre