[HAZAJÖTT A CIGÁNY KATONA…]

Hazajött a cigány katona Törökországbul, s szörnyen hetvenkedett a faluban, hogy ő már most törökül is tud.

– Hát öcsém, mondd meg hevenyén, hogy híják törökül a kenyeret? – kérdi tőle az öreg bíró.

– Arra még nem került a sor – felel a cigány.

– No hát hogy híják törökül a tornyot?

A cigány végignéz a tornyon, alulról fölfelé, felyülről megint az aljáig.

– Üm, ki tudna megtanulni ilyen hosszút?


VisszaKezdőlapElőre