BUKSENGI BORBÉLY

Buksenginek nem volt ugyan diplomája, de azért szerette, ha orvos úrnak címezték; sőt ő maga is minden kezei elől kikerült irományt mint orvos írt alá; lévén az ő mestersége borotválás, érvágás stb.

Az említett hírneves, nagyra törekvő borbély egyszer beteghez hívatott. A betegnek azt verték a fejébe, hogy bajától csak érvágás által szabadulhat; s ezen műtételre Buksengit felszólítá.

Buksengi komoly arccal végignézi és tapogatja a beteget, aztán szinte hasonló komolysággal a betegségről ekként nyilatkozott: „Érvágásképpen nem lehetvén semmiképpen, mert itt apró sorok vannak.”

Ezután felszólíttatván, hogy rendeljen valami orvosságot, következő orvosi rendeletet írt: „Menendő két húszas, jövendő két citrom, még egy tízes ivásképpen. Buksengi orvos.”

– Ugyanőtőle valaki bizonyítványt kért: hogy a gyógyszertárból patkánymérget hozattathasson. Evégett következő bizonyítványt adott ki:

„Bizonyítvány. A sok patkányok tetemes emésztése és kártékonyságai végett adom ezen bizonyság levelemet, ahhoz való szert, mely hozzátartozandó, maszlagot. B. orvos.”

– Egy agyonlőtt ember megvizsgálásáról ilyen látlevelet készített:

„Felnevező. Mind Okos Jánosnak sérelme, mind golyó általi esete ekképpen találtatott; melynek mint való lövése halállal kellett nékie lennie, mert okai nem tudandók.

Melyet, mint helybeli lakos, mint orvos léttemet bizonyítván. B. dr.”


VisszaKezdőlapElőre