KI AZ A TEKINTETES VÁRMEGYE?

Nagyságos Tókerty urat mindenki arról ismeré, hogy magyar emberhez illetlenül sok pénze van. Több a kapitálisa, mint amennyit ki bír adni; sohasem kölcsönözvén másképp, mint teljes biztosíték mellett. Egyszer tekintetes V. vármegyének valami útcsináltatás miatt nagyobb összegre volt szüksége, a tens karok és rendek sok tanakodás után elhatározák a megyegyűlésen, hogy legjobb lesz azt kölcsönkérni nagyságos Tókerty úrtól. Kiküldének hozzá deputációt, mely állt egy alispánból és a főpénztárnokból, akik előadák a tekintetes vármegye nevében kérelmüket a pénzes úr előtt, hogy legyen szíves kölcsönözni a tekintetes vármegyének ennyit meg ennyit.

A nagyságos úr szörnyű savanyú képet csinált az ajánlathoz, feltette a pápaszemét, szétnézett vele a levegőben, s gyanakodva mondá:

– De ki légyen az a tekintetes vármegye? nem ismerem azt az urat. Ha a tekintetes alispán úrnak kell pénz, vagy a tekintetes perceptor úrnak, annak adok; de a tekintetes vármegyét nincs szerencsém ismerni, s ha nem fizet, hol keressem őtet?


VisszaKezdőlapElőre