A SZÉL ÉS A NAP

Vitatkozott egy időben a szél a nappal; dühös, keserű vitájuk; talán valami lapot szerkeszthettek mind a ketten. Azon folyt a disputa, hogy melyikük erősebb.

Egyszer azután azt mondta a nap a szélnek:

– Tegyünk próbát, amott megy egy szegény köpönyeges ember, próbálkozzunk meg rajta, melyikünk lesz erősebb levenni a válláról a köpenyeget.

Hozzáfogott először a szél; megragadta az ember gallérját, tépte, cibálta előre-hátra a köpönyeget; de mentül erősebben rángatta, a szegény ember annál erősebben burkolta vele magát, s nem engedte elvétetni a köpenyeget.

Mikor aztán a szél hasztalan kifárasztotta magát, akkor hozzáfogott a nap; elkezdett mosolyogni az utasra melegen, mindig melegebben. A jámbor lassankint kiburkolta magát a köpenyből, azután levetette azt egészen, később levetette kabátját és a mellényét is.

– Látod – szólt a nap a szélhez –, hogy én erősebb vagyok, mint te.


VisszaKezdőlapElőre