Osztályadomák
TÁBLABÍRÁK

QUIPROQUO

Az alispán szórakozott ember volt, s éppen egy hosszú tekervényes perben hozandó ítéleten dolgozott, midőn belép hozzá a várnagy, s jelenti, hogy a híres lókötő, Tarka Miska, megint kézre került. Az alispán nem felelt rá semmit; a várnagy megunta a várakozást és kiment.

Később jön egy prókátor; az alispán még mindig dolgozott. A prókátor elmondta, amit akart. Egy külföldi kereskedő kívánta magának megengedtetni, hogy paraplékat árulhasson.

Az alispán szórakozott volt és dolgozott. Hallotta, hogy valaki beszél a szobában, de hogy mit, abból egy szót sem értett. Azt gondolta, hogy a várnagy beszél a lókötőről.

Mikor vége volt az információnak, az alispán anélkül, hogy írásából feltekintne, flegmatice azt válaszolja a prókátornak:

– Hát be kell csukatni a gazembert.


VisszaKezdőlapElőre