TÖRVÉNYSZÉKI JELENET

– János! kend ellopta ennek az asszonynak a libáit.

– Ennek az asszonynak? hát sohase tudok én róla semmit.

– Hiszen rajtakapták kendet, mikor azt a tíz ludat vitte haza a hátán.

– Soha bizony. Hát ez a lúd azé az asszonyé?

– Persze, azé.

– No, ezt most hallom először.

– De nem kellett volna azt ellopni.

– No lám. Hát tehetek én arról? Ez az asszony engem megszólított, hogy lopjak neki libát, majd ő felmegy Pestre, ottan eladja. Hát én loptam neki a mezőről tízet; mit tehetek én róla, hogy éppen a saját lúdjait találtam neki ellopni?


VisszaKezdőlapElőre