KATONAADOMÁK

NEM!

Az egyszeri embernek szép, de együgyű felesége volt, akit nagyon féltett, kiváltképpen pedig a huszároktól.

Hát egyszer el kellett neki mennie hazulról, mire nézve nehogy valami kedve ellen történjék azalatt, előbb megfogadtatá a feleségével, hogy ha huszárt találnak a házhoz szállásolni, annak mindenre azt felelje, hogy „nem”! és azután úgy is cselekedjék.

Jön még aznap a beszállásolt huszár, s rögtön szemébe ötlik a csinos menyecske.

– Ejnye, lelkem teremtette, leány-e maga, vagy menyecske?

Az asszony azt felelte rá, hogy „nem”.

– Hát tán özvegy? – Nem.

– Ád-e nekem szállást? – Nem.

A katona a sok nemből valamit kezdett gyanítani, s egyet fordított a kérdésformán.

– De csak nem haragszik meg érte, ha itt maradok?

Az asszony arra is azt mondta, hogy „nem”.

– Főz-e nekem, lelkemadta, jó vacsorát? – Nem.

– De azt nem bánja, ha hozzáülök, mikor készen lesz? – Nem.

– Hát a lovamnak kapok-e szénát? – Nem.

– De azt nem bánja, ha magam hozok neki a padlásról? – Nem.

– Hát bort kapok-e a vacsorához? – Nem.

– De a pince nem messze van, ugye? – Nem.

– Hát egy csókot nem ád-e a bajuszom alá? – Nem.

– De ha én adok magának egyet, azért nem haragszik meg, úgy-e gyöngyömadta?

A menyecske erre is azt felelte, hogy „nem”.


VisszaKezdőlapElőre