A „LÁZADÓ ZSIDÓK”

Semmi sem nehezebb újonc színészre nézve, mint nehány sorbúl álló mondást elszavalni a színpadon.

Történt egyszer a „Lázadó zsidók” című darabban, hogy egy kezdő színésznek két foglyot kell bevezetni, s elmondani hozzá:

– Íme, ezek azon gonosz lázadók, kik nem tekintve a békeszerető tűzhelyek nyugalmát, istentelen fondorkodásaikkal felháboríták a közbékességet, s útközben társaik szétveretésével, szökni akarván, elfogattattak stb. stb.

Ezt kellett volna elmondani a jó fiúnak.

A jó Megyeri éppen egy keresztfára volt kikötözve, s nagyon borzasztó volt a jelenet, a nézők hajszálai az ég felé kezdtek emelkedni, midőn beállít az újonc színész a két fogollyal, s elkezdi a cifra mondást:

– Íme, ezek azok…

De ennél tovább nem tudott menni. Hiába beszélt neki a súgó, hallani is azt olyankor! Egy szót sem szólt többet, hanem e helyett a hosszú mondás helyett végignézett a foglyokon, s véghetetlen gyűlölettel és megvetéssel monda:

– Né! Atta zsidaja!

Elkezdett erre Megyeri kacagni ott a keresztfán, rá az egész közönség hangos hahotával, és a meggyilkolt zsidók mind fennhangon kacagtak. Azóta sem lehet a pesti színpadon többet adni a „Lázadó zsidókat”, mert amint azon helyre kerül a játék, mindenkinek eszébe jut az „atta zsidaja”, s rögtön vígjáték lesz a komoly színműből.


VisszaKezdőlapElőre