BÁMULOK ÉS BORZADOK

Kelletlen szónok készült a beszédhez a megyegyűlésen, kinek még a népszerűtlenségen felül az a szerencsétlensége is volt, hogy képét szörnyen elverte a ragya.

Előre látható volt ábrázatjából, hogy egetverő szónoklathoz készül, melyet meg is kezdett ekképpen:

– Tekintetes karok és rendek! Bámulok…

Erre a szóra felkiáltott valaki a tömegből:

– Pedig mi nem vagyunk új kapu!

A szónok kissé megzavarodott a támadt kacagásra, de ismét rendbeszedte magát, s kétszerte nagyobb méltósággal kezdé rá újra:

– Borzadok…

– Talán tükörbe nézett? – kiálta fel újra az előbbeni hang; a kacagás általános lőn, a szónok kénytelen volt bosszúsan abbahagyni a beszédet, s visszaülni helyére.


VisszaKezdőlapElőre