Jókai Mór: A históriai tarokkparti
(Más hátrahagyott írásokkal)


A hajdani Nemzeti Színházról (1900)
    
A színház külseje
    A gáz
    A Nemzeti Színház környéke és tűzveszélyei
    A Nemzeti Színház látogatói
    Régi gárda, régi gázsik
    Színész honvédek, Egressy Gábor
    Elfelejtett nevek
    Hazafias párbajok
    A népszínmű
    Idegen szó a Nemzeti Színházban IRA ALDRINGE
    Rachel Félix, Toste, Ristori, Lőwe
    Művészetpótlók
    Versenytársak
    Főúri előadások
A sajtó és a cenzúra Magyarországon (1866)
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
A hajdani hangos Budapest (1900)
Március tizenötödike Bécsben
Adatok a magyar szabadságharc kisebb történetéből
    Becsületes hírmondók
    Mit visz kend?
    Több ész kell, mint erő
    A markotányosnék
Érdemrendek kiosztása Debrecenben
Visszaemlékezések 1849-re
    A sánta koldus
    Az eldugott kéz
    A kecskeméti fiúk
Aki még a királyon kívül viselte a Szent István koronáját (1880)
Vörösmarty apánk (1900)
Czakó Zsigmond (1848)
A legátus-világ (Korrajz)
A legerősebb fej (1896)
A villásreggeli (1890)
Gróf Zichy Nándor és A Hon (1896)
A felszabadult felfogadás (1901)
I. II. III.
Deák Ferenc a koronázás napján (1892)
Deák Ferenc alakja (1903. október 17.)
Az első néptribun (1898)
Lendvay (1858)
A Kántorné királyi palástja (1887)
Az első szereptanulás (1887)
Katona József Bánk bánja (1899)
Látogatás a Helikonon (1880)
A históriai tarokkparti (1895)
Rudolf trónörökös (1886)
A trónörökös betegsége (Bécsi levél)
Andrássy Gyula gróf (1890)
Kossuth ravatalánál (1894)
Tisza Kálmán I. (1902)
Tisza Kálmán II.
Nehéz esztendők (1902)
Blaháné (1896)
A kedves László (1895)
Erzsébet emlékezete (1899)
Munkácsy (1900)
Munkácsy özvegyénél (1900)
Madártávlatból (1892. jún. 8.)
„Csináljunk magunknak egy jó napot” (1892)
A győri ütközet emléke (1897)
A régi boldog újságírók
Mivel töltötték az időt a hajdani diákok? (Korrajz) (1902)
Az el nem mondott válasz (1897)
A magyar inszurrekció emlékszobra (1897)