Jókai Mór: Életemből
(Igaz történetek. Örök emlékek. Humor. Útleírás)A látható Isten

Életem legszomorúbb napjai (Naplótöredékek)
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.


Feltámadunk

Az én színpadi életem

A csendes évek története

Március tizenötödike (1867)

Huszonöt év múlva (1873)

Magyar költők sorsa (1854)

Magyar színészet a legrégibb időkben (A legöregebb színészek egyikének jegyzetei után)

Népszokások a magyar színészek országából

Tököli-emlékünnep Újvidéken (Augusztus 29-én)

A királyi estélyen
I. BUDÁN
II. BÉCSBEN

Az udvari bálról

A trónörökös pár elfogadási napja Buda várában

Fogadalmi templomfelszentelés és színházi díszelőadás

Liszt hangversenye

Amíg a termő rügyből körte lesz,
vagy mennyi mindenkinek van beleszólása a szegény kertész dolgába


Bálványosvár a trónörökös főhercegi párnál

A szellem meghamisítása

A Petőfi-megjelenések rejtélyének megoldása

Egy magyar költő életéből
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.

A jó öreg asszony

Deák Ferencnél (1875. szeptember 10-én)

József főherceg családja körében

Szüreti mulatság Alcsúton

Királyéknál

Rezső trónörökös írószobája

Én és a zsidók

Szerkesztési kuriózumok

Magyar színészek életéből

Az erdei dal

Milyen demokráták vagyunk mi? (Fürdői prédikáció)

A diplomácia

Tekintetes koldusné asszonyság (Szomorú történet)

Minta színbírálat vagy „ez az út a halhatatlanságra”

Ha az ember híressé lesz

A holt ember

Azokról a „spiclik”-ről

Ezelőtt

A koldus veréb

Töredelmes vallomás

Ki hát az a Kakas Márton ?

Párbaj a csatatéren

A zsolcai hős

Egy világító sugár

A Burg fehér asszonya

III. Napóleon Pesten

Életképek
I. A SZEGEDI VÉSZNAPOK
II. GONOSZ HÁZNAK GONOSZ VÉGE
III. EGY NÉPNEVELŐ
IV. EGY NEVEZETES GAZDA HONUNKBAN
V. AZ OROSZ CÁRRÓL

Egy vers története

Adomák Széchenyi Istvánról

Egy ember, ki gyalog járta meg Párizst

Egy ember, aki nem akar koronázni

Szeged
I. A ROMTEMETŐ
II. AZ ILLOVAI MALOM
III. A SZÁDFAL
IV. A MAGYAR ZUIDERSEE
V. AZ ÖTHALOM
VI. AZ OTTHON – HÁZ NÉLKÜL
VII. A SZIVATTYÚK
VIII. A HÉT VÁLASZTÓFEJEDELEMNÉL
IX. A SZEGEDI LEGENDA

Két lángész egy házban

A vén huszárkapitány

A sok-ember

Egyszerre naggyá lenni

Oda fent és oda alant
(Kitépett lapok két színésznő naplójából)

I. II.

Egy titkos drámaíró kínszenvedései (Siralmas történet egy levélben)

Bethlen Gábor „egy” tánca (Történelmi adoma régi adatok nyomán)

Pénz elrepül (Nem írta ezt senki, mert ez igaz történet)

A szegedi életmentők

Az első alapkő

Batthyány temetése napján (1870. június 9-én)

Nyáry Pál halálakor (1871. április 21-én)

Nyáry Pál emléke

Deák Ferenc temetése előtt

Almásy Pál meghalt (1882)

Bernát Gáspár

Kakas Márton arcképcsarnoka (1865)
FALK MIKSA
PÉTER PÁL (POMPÉRY)
ÉRKÖVY
ROBBOGÁNYI UZINDUR
IPOLYI ARNOLD
(U.) URHÁZY
BERNÁT GÁSPÁR
GIRÓKUTI FERENC
BALLAGI MÓR
KEMÉNY ZSIGMOND
REMÉNYI EDE
DEGRÉ ALAJOS
LONKAY ANTAL

A három Csák (Históriai álom)

Kakas Márton levele saját magához (1860)
I. II.

Liszt Ferenc hangversenye

Boka Károly hegedűje

A prenumeráció különféle stádiumai Magyarországon (Historiko-statisztikai értekezés Kakas Mártontól)

Egy fiatal naptárszerkesztőhöz

Kakas Márton a pokolban

Kakas Márton a műtárlatban

Az örök béke! Vagy miket fogunk olvasni az európai hírlapokban 1959-ben, amidőn száz esztendeig nem volt már háború

A bölcs tanácsbírák

A száműzött „Z” „Hivatalos reláció a magyar tudós társaság kétezredik üléséből”

Intő prédikáció, melyet tartott Dugdelmár vajda az ő cigány fajrokonaihoz, akik Bécsbe mentek fel lopni, s rajtavesztettek (1862)

Politikai érzület a legalacsonyabb osztályoknál (1862)

Az exequálhatatlan

A párizsi divat

Egy új színpad

Vámbéry egy estélyen

Kakas Márton válogatott levelei
A Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez

I. SZERELMES AZ ÖRDÖG (Balett öt felvonásban)
II. TÖRÖK JÁNOS (Dráma)
III. TELL VILMOS (Opera Rossinitől)
IV. CARRION (Olasz dalművész föllépte)
V. ÖZVEGY ÉS PROLETÁR (Beőthy Lászlótól) és MEGCSALTAK A KOMÉDIÁSOK (Szerdahelyitől)
VI. VILÁG URA (Dráma Szigligetitől)
VII. GAUTHIER MARGIT (Francia dráma)
VIII. A KÍSÉRTET (Népszínmű Szigetitől és Szigetiért)
IX. RISTORI-UTÓFÁJDALMAK
X. MÁTYÁS FIA (Historiai dráma Szigligetitől. Lendvay jutalma)
XI. RÉGI PÉNZEK (Szentpéteri jutalomjátéka)
XII. MÁTYÁS DIÁK (Nyugdíjazottak föllépte)
XIII. OBSITOS HUSZÁR (Népszínmű Szigligetitől)

Útiképek
I. A BEFAGYOTT BALATON, AZ ÖLELKEZŐ VÁRROMOK
II. AZOK A SOK KERESZTEK
III. A BÉCSI BÖRZÉN
IV. A REICHSRATBAN
V. A BÉCSI HÍRLAPOKRÓL
VI. BERLIN
VII. BISMARCKNÁL
VIII. ÍRÓI ÉS MŰVÉSZI KÖRÖK BERLINBEN
IX. NÉMET IRODALMI VISZONYOK
X A NÉMET ÍRÓK OTTHON
XI. KÉPVISELŐI KÖRÖK
XII. A BERLINI MAGYAROK
XIII. VILLÁMVONAT SZEKÉREN