REMÉNYI EDE

Íme, egy tisztelt barátunk, aki hegedűvel írja a világtörténetet.

Valamint a Schwechatnál elfogott cigányok azt mondhatták az ángázsmánt ajánló horvát bánnak: mi nem akarunk hazánk ellen hegedülni; hasonlóul elmondhatja Reményi magáról: én pedig hazám mellett hegedülök!

Legelőször életünkben azon emlékezetes vár alatt találkozánk össze, ami a többek között arról is nevezetes, hogy egyszer egy szakács egymaga kiűzte a helyőrségét, pedig Mátyás király katonái voltak.

Reményi volt ott az egyedüli vitéz, ki nem rakta le fegyverét (a nyírettyűt); hanem továbbküzdött vele a magyar név dicsőségeért.

S ez valóban bámulatos eszköz Reményi kezében, ez a nyírettyű! Ez neki toll, mely a legszebb antikritikákat írja, ez neki kard, mellyel versenytársait levágja, ez neki ecset, mellyel lefesti a magyar búját és örömét, ez neki sarló, mellyel Európa-szerte a sterlingtől a piculáig, mindenféle termékben arat, ez neki paripa, ha megunja magát, ráül, s beutazza rajta mind az öt világrészt, ez neki hágcsó, melyen még a francia császárhoz is felkapaszkodik, ez neki kulcs a paradicsomba, elmegy Rómába, egyet hegedül Liszt Ferenccel a Vatikánban, s bejut a konfraternitásba.

E bámulatos nyírettyű kezelőjét látod előtted, kegyetlen olvasó!

(Mert miért volnál te „kegyes olvasó”, ebben a cudar időben?)

Éppen most vett búcsút tisztelt barátunk Napóleontól, ki csak azért késleltette algíri útját ily sokáig, hogy még egyszer meghallhassa a „Repülj fecském”-et, s nagyon kérte, hogy azalatt, míg oda lesz, ő is használja fel befolyását Antonellire, s próbálja meg, hogy tudna-e még valami variációt kigondolni a római nótára? Mert ő már a fogytán jár ebbeli művészetének. Reményi Ede barátunk névjegyén olvasható volt négy év előtt, miszerint ő az angol királynő őfelségének első hegedűse. Semmi sem rajzolja oly élénken az özveggyé lett királynő mély bánatát, mint azon körülmény, hogy tisztelt barátunkat négy év óta nem hívatta vissza.

Most kellene tisztelt barátunknak Amerikába menni: miután úgy halljuk, miszerint Párizsban még a déli államokat képviselő Slidellt is sikerült becsalogatni hegedűjével a reunióba; most pedig Amerikában éppen azon dolgoznak.


VisszaKezdőlapElőre