SZALAY–BARÓTI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

Magyarország a vegyes házakból származott királyok korában.

I. MAGYARORSZÁG NAGY LAJOS HALÁLÁIG.

IRTA
DR. BARÓTI LAJOS.

II. MAGYARORSZÁG NAGY LAJOS HALÁLÁTÓL A MOHÁCSI VÉSZIG.

IRTA
DR. SZALAY JÓZSEF.

ÁTDOLGOZTA
DR. BARÓTI LAJOS.

250 szövegképpel és 19 műmelléklettel.


Egy Corvin-kodex czímlapja.
Szt.-Jeromos kommentárja Szt.-Pál leveléhez, melyet a galatákhoz írt.
A Magy. Nemz. Múzeum könyvtárában. Baránksi Emil másolata után.