SZALAY–BARÓTI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

Magyarország a Habsburg-házból s a Habsburg-lotharingiai házból származott örökös királyok korában.

IRTA
DR. SZALAY JÓZSEF.

A MILLENIUM ALKALMÁBÓL ÁTDOLGOZTA ÉS ÚJBÓL SAJTÓ ALÁ RENDEZTE
DR. BARÓTI LAJOS.

1073 ILLUSZTRÁCIÓVAL ÉS 118 MŰMELLÉKLETTEL.

BUDAPEST,
LAMPEL RÓBERT (WODIANER F. ÉS FIAI) CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVKERESKEDÉS KIADÁSA.
MINDEN JOG FENTARTVA.
Nyomatott Wodianer F. és Fiainál.

248 szövegképpel és 36 műmelléklettel.


I. Ferencz József király és Erzsébet királyné koronázása.
(Engerth K. festménye a budai kir. várpalotában. A cs. és kir. főudvarmesteri hivatal engedélyével. Tull Ödön másolata alapján.)