SZALAY–BARÓTI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

A Habsburg-házból származott királyok nemzedékrendje.

I. Ferdinánd. (1526–1564.); N. Anna, II. Ulászló magyar király leánya; Erzsébet F. II. Zsigmond, lengyel király; Miksa (1564–1576) N. Mária, V. Károly spanyol király és német császár leánya; Anna F. V. Albert bajor herczeg; Ferdinánd tiroli uralkodó† 1595. N. 1. Welser Filippina, ágostai patriczius leánya. 2. Anna-Katalin, Vilmos mantuai herczeg leánya Endre, kostnitzi, brixeni püspök † 1600 Károly burgaui őrgróf † 1627 Anna F. II. Mátyás király; Mária clevei herczegné.; Magdolna, apácza; Katalin F. 1. Gonzaga Ferencz, Mantua herczege 2. II. Zsigmond, lengyel király; Eleonóra F. Vilmos, mantuai herczeg; Margit, apácza; János † 1538. mint gyermek; Borbála F. Alfonz Ferrara herczege; Károly stíriai, karinthiai és krajnai uralkodó † 1590. N. Mária, V. Albert bajor herczeg leánya; Orsolya † mint gyermek; Ilona, apácza; Johanna F. Ferencz, toscanai nagyherczeg; Rudolf (1576–1608) † 1612.; Ernő, Magyarország helytartója † 1595.; II. Mátyás (1608–1619.) N. Anna, Ferdinánd tiroli herczeg leánya.; Miksa, a német rend nagymestere † 1618.; Albert, előbb toledói érsek, majd németalföldi helytartó † 1633. N. Klára Izabella, II. Fülöp spanyol király leánya.; Venczel, a castiliai János-rend főperjele † 1578.; Anna F. II. Fülöp, spanyol király.; Erzsébet F. IX. Károly franczia király.; Mária-Kristierna F. Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem; II. Ferdinánd (1619–1637) N. 1. Mária-Anna, I. Miksa, bajor herczeg testvére. 2. Eleonóra, Ferencz mantuai herczeg leánya; Georgia-Maximiliána; Miksa-Ernő, a német rend comthurja † 1616.; Margit F. III. Fülöp spanyol király; Lipót, passaui, strassburgi püspök, majd Tirol uralkodója † 1633. N. Claudia, I. Ferdinánd toscanai nagyherczeg leánya, az urbinói herczeg özvegye. Ferdinánd-Károly, Tirol uralkodója † 1662. N. Anna, III. Cosimo toscanai nagyherczeg leánya Claudia-Felicitas F. I. Lipót király Izabella-Klára F. II. Károly, nevers-mantuai herczeg; mint özvegy apáczává lett. Zsigmond-Ferencz, ágostai, gurki, trienti püspök, majd Tirol uralkodója † 1665. Mária-Leopoldina F. III. Ferdinánd király; Mária-Magdolna F. II. Cosimo toscanai nagyherceg; Konstanczia F. III. Zsigmond (Wasa) lengyel király
Károly, boroszlói, majd brixeni püspök, a németrend nagymestere † 1624.; I. János-Károly † 1619 III. Ferdinánd (1637–1657) N. 1. Mária-Anna, III. Fülöp spanyol király leánya 2. Mária-Leopoldina, Lipót tiroli herczeg leánya 3. Eleonóra, Károly neversmantuai herczeg leánya; Mária-Anna F. Miksa, bajor választó
Czeczilia-Renáta F. IV. Ulászló (Wasa) lengyel király; Lipót Vilmos, passaui, strassburgi, halberstadti, boroszlói, alamóczi püspök, a német rend nagymestere, I. Lipót gyámja † 1662.; IV: Ferdinánd megkoronázták 1647, † 1654.; Mária-Anna F. IV. Fülöp spanyol király; I. Lipót (1657–1705.) N. 1. Mária-Terézia, IV. Fülöp spanyol király leánya 2. Claudia-Felicitas, Ferdinánd Károly tiroli herczeg leánya 3. Eleonóra-Magdolna, Vilmos neuburgi pfalzgróf leánya; 2. Károly József † 1664.; 3. Eleonóra F. Mihály (Visnovieczky) lengyel király 2. Károly lotharingiai herczeg; Mária-Anna-Jozéfa F. János-Vilmos neuburgi pfalz-gróf.
I. Mária-Antónia F. Miksa-Emánuel bajor választó; 3. I. József (1705–1711.) N. Vilhelmina-Amália, braunschweig-hannoverai herczegnő; III. Károly (1711–1740.) N. Erzsébet-Krisztina, Lajos-rudolf braunschweigi herczeg leánya; Mária-Amália F. V. János portugáliai király; Mária-Jozefa F. III. Ágost, lengyel király és szász választó; Mária-Amália F. VII. Károly (Albert) bajor választó, német császár; Mária-Terézia F. Ferencz-István lotharingiai herczeg, majd toscanai nagyherczeg; Mária-Anna; Mária-Amália


A Habsburg-házból származott királyok nemzedékrendje.