[1] Azon akció befolyása alatt íratott, midőn dr. Török Aurél Petőfi csontjait kereste a félegyházai csatatéren a Jókai leírása nyomán. (M.K.)

[2] Ez elbeszélés eredetileg felolvasás volt egy fővárosi körben.

[3] Az illető körben ugyanis nem a szerző olvasta fel a művét, hanem egy kedves hangú művésznőnk, akinek úgyszólván az egyéniségéhez van szabva a történet.

[4] Báthory Endre, a kardinális.

[5] Orbán Balázs: Székelyföld leírása. III. köt. 124. l.

[6] Egy orvos-bál táncrendjére írta a szerző.