IMRE MADÁCH

MÄNNISKANS TRAGEDI

ÖVERSÄTTNING AV OLOF LUNDGREN
UNGERSKA INSTITUTET VID STOCKHOLMS HÖGSKOLA, STOCKHOLM, 1936
© TRANSLATION: OLOF LUNDGRENFÖRSTA SCENEN
ANDRA SCENEN
TREDJE SCENEN
FJÄRDE SCENEN
FEMTE SCENEN
SJÄTTE SCENEN
SJUNDE SCENEN
ÅTTONDE SCENEN
NIONDE SCENEN
TIONDE SCENEN
ELFTE SCENEN
TOLFTE SCENEN
TRETTONDE SCENEN
FJORTONDE SCENEN
FEMTONDE SCENEN