IMRE MADÁCH

TRAGEDIA CZŁOWIEKA

PRZEŁOŻYŁ LEW KALTENBERGH
INSTYTUT WYDAWNICZY PAX, WARSAWA, 1960
© TRNSLATION: LEW KALTENBERGHOBRAZ I • W NIEBIE
OBRZ II • W RAJU
OBRAZ III • GDZIEŚ POZA RAJEM
OBRAZ IV • W EGIPCIE
OBRAZ V • W ATENACH
OBRAZ VI • W RZYMIE
OBRAZ VII • W BIZANCJUM
OBRAZ VIII • W PRADZE
OBRAZ IX • W PARYŻU
OBRAZ X • W PRADZE
OBRAZ XI • W LONDYNIE
OBRAZ XII • W FALANSTERZE
OBRAZ XIII • W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ
OBRAZ XIV • WŚRÓD LODÓW
OBRAZ XV • GDZIEŚ POZA RAJEM