MÓRA FERENC

TÁPÉI FURFANGOSOK

Válogatott elbeszélések


I. kötet

TARTALOM

SZEPTEMBERI EMLÉK
Mindennapi kenyerünk
Én és a zene
Hogy tanultam meg írni?
Szép karácsony szép zöld fája...
Három Matyi
A szánkó
Mikor én telkesgazda voltam
A ködmön
Kellemes és hasznos tudományok
Szeptemberi emlék
Furfangos Cintula
Az utolsó lopás
Úri kalap
Én szép tanárkorom...
Kalcinált szóda
Az édesapám fejfái
Mikor máglyát raktunk Szekfű Gyulának
Majompör helyben
A saját kézírásomról
A fák jelleméről
VIRÁGNYELVEN
Nagyevők
Láttunk már mink királyt is...
A dorozsmai varjú
A gyevi törvény
Kóty
Amihez mindenki ért
Kis Kampó nagy karrierje
Tápéi diplomaták
Az Asszonyok Tüköré-ből
Recsep basa borbélyai
A szőregi malmok
Balázs a bürgével
Nagy törvénynap ősapámnál
A leghűbb szolga
Szókimondó Szűr Péter
Thököly prímása
Furfangos Támadi
Bujdosók
A város lúdja
Magyarok szelídítése
Király a kazlak közt
Tudatlanság dicséreti
A gellérthegyi távirgány
Ki csapja meg a Jánost?
Régi lakásügy
Magyar nyelvmester Bécsben
A Duna a Tiszán
Kevély Kereki
A csókai csata
Egy régi magyar stafétafutóról
A furulya
Kuckó király
Méhes Bánhidy
Szegesdi Béni csákója
Titulász bankója
Az aleppói basáról
A fajtám
A madarásztói szépasszony
Még egyszer a madarásztói csárdás
Vallató vacsora
A Sándor körül
Virágnyelven
Triász és társai
Nagyeszű kripóciak
Magyarok szénája
Zsiráfok utazása
Cs. és kir. sas a Kunságon
Tetrakontaoktaéderek
Öt póknak hány lábáról
A herepfedény
A tudós meg a csizmadia
Tápéi furfangosok
A honti igricek
Istenáldotta búza


II. kötet

TARTALOM

EXTRA HUNGARIAM
A szerelem fájdalmai
A montpellieri gólya
Széphistória a szép takácsnéról
Az ember feje nem füge
Don Mohabim három veje
Salamon zsidó viszontagságai
Egy felelős bolondról
Az Ochsen-menüett
Sose volt jó az a nagy sietség
A stralsundi lámpák
Egy cár, akit várnak
A halhatatlanság kutyája
Vértanúhatnám Sámuel története
Zia Nia kilakoltatása
Virágcsata az ismeretlen katonával
Beszélgetés a ferde toronnyal
DISZTINGVÁLÁS
Isten áldja a tisztes ipart!
Igazságkeresők
Osztozkodások
Lóvásár
Külpolitika
Vasút akar lenni
Szél ángyó jót akart
Diplomaták
Márton apó zálogol
Disztingválás
Mezei nagyhatalmak
András megcsalódik
Borvizsga
Egy skatulya szivar
Andalúzia csillaga, vagy a világ így megyen
ŐSEINK A FÖLD ALATT
Küsmödi felkarolja a hazát
Attila jelentkezik
Kincsásás halottal
Heverünk a gyöpszélen
Mit tud a vajz?
Kéményseprőéknél Szőregen
Dusán a múzeumba kerül
Arany!
Bokrétolás
Mihály folyamatbatétele
Aranyfibula vagy a világ így megyen
Illés megtette a törvényt
Cuci János nem hagyta magát
Csöndes kis hírek
FÖLDHÖZRAGADT JÁNOS TÖRTÉNETE
Tót Antal körtéi
A kirakat
Hó-angyal
Esteli dal Hajnal Matyikáról
Levél Messzi Imriskének
A vadkacsák
Zuginé egykéje
Történet az egyik csalóról
A másik csaló
Marika ünneplőbe tétele
Harmadikon
Majális
Nem ette meg a farkas...
A magyar paraszt
Földhözragadt János története
Földhözragadt Jánosék 1932-ben
HISZEK AZ EMBERBEN
Hiszek az emberben