EGY ESZME INDUL
1925


Ebben a könyvben 1918-1925 között íródott verseim vannak, olyanok, melyek önálló kötetben még nem jelentek meg. Ahol különösen szükségesnek véltem, a pontos dátumot is jeleztem.

Igyekeztem e könyvet úgy összeállítani, hogy olvasóim belőle költészetemet lehetőleg teljesen, egységesen, mintegy keresztmetszetben láthassák.

Szeretném, ha e versek lelket, szeretetet, szépségben feloldott szomorúságot és egy kevés új erőt vihetnének mindenhová, ahol magyarok élnek.

Kolozsvár, 1925 január havában

A szerző


Téli rózsatő
Egy eszme indul...
Még élek...
Nyomdában
Pyrrhus
Cassandra
Vérfolt
Míg állt a vár...
Egyenlőség
Pro libertate
Helgoland
Az egyetlen tett
Jóakarat
Hiúság
Szkepszis
Spectrum
Fekete Pille
Sóvárgás bizonyosság után
Hivatás közben
Ha a halál is ilyen volna csak...
Aranyabroncs
Hóhullás
Végállomás
Egy rügy a naphoz
Versenyen kívül
Fecske a víz tükrén
Csendes csodák
Torony
Ötvösmunka
Cézártól - Lázárig
"Szálla alá poklokra"
Új poétáknak adott hatalom
Már nem fáj más...
Az eredet felé

PREDESZTINÁCIÓ

Predesztináció
Én a szívemet...
Lelkem király...
Őszi erdőn hamvadó parázs
Gyorsvonaton
Sinek, az utolsó kocsi ablakából nézve
Margaréta
Bimbóban maradt szerelmek
A kávéház poézise
Viadukt
Az óriás

NAGY FÉRFIAK - BÚS VÉGZETEK

Petőfihez
Az utolsó mondat problémája
Tatrangi Dávid apja
Elégia a humorhoz
Az óriás
A legrögösebb út
Tragédia
Köt a rög
"A fáradt vándor"

SZORDINÓVAL

A lelki szegénység dícsérete
Öreg ember az októberi napon
A rejtelmes virág
Tüzijáték
Augusztus, nyárutó
Szordinós dal a mi nagy bánatunkról
Dícsérő ének az új hóra
A Göncöl szekerén
Halottak napja
Testvérke
Őszi rózsa
Jégvirág
Lethe vizénél
Darvak
A tücsök birodalma
A haldokló tücsök
Az ige
Azok a kis létrák
Üzenet egy repatriáló vonat után
Sárika repatriál
Heten
Benéz a havas
Szenthegy
A míg a nagy kúrián átmegyek
Vérszerződés
Excelsior!
Szoborleleplezés
Gellérthegy
Sápad az arany...
A lélek él
Torkolat
Tarolt mezőn bogáncsok
Orvos-szavak?
Testvériség
Omnia mea mecum porto
Mit akartok?
Borostyán
Közelebb hozzád...

A BEÉPÍTETT LÉLEK

Ezeket a verseket ajánlom
SZŐCSNÉ SZILÁGYI PIROSKA
festőművészőnek,
Testvéremnek lélekben és igazságban

A beépített lélek
Játék a határon
Nagy dolgok árnyékában
"Szilveszter-éjszaka"
Gondolatok az imádkozásról
Mindennapi rózsáinkat...
Bocsáss meg!
"Az ismeretlen Istennek"
Kölcsön
A teremtés hat napja előtt
Mégis csak jó...
Párviadal a Dachstein-nal
Jelek
Tükrök törvénye
Üstökösuszállyal
A kettős kert
Per az Akadémiával
Intérieur
"Martyr-levelek"

EMMAUS FELÉ

Emmaus felé
Húsvéti versek egy halott erdőről
Mezők virágai
Férfi-erdő
Az én kíséretem
A bujdosó hang
Báthori László barlangja előtt
A Mount Everest pártján
Lobogódísz
Barátkeselyű
A premontreiek platánja
Szivárvány
Hangok ereje
A félixfürdői tölgyek alatt
Éjjel a rendházban
Halotti beszéd a hulló leveleknek
Egy téli tölgylevélre
Egy perc
Kegyelem
Gyógyíts meg!
Az én békességem