Bőr- és cipőipari minilexikon

Szerkesztette:
VERMES LÁSZLÓNÉ dr.

2., javított kiadás
ELŐSZÓ

Az utóbbi években a bőr- és cipőiparban nagyarányú változások következtek be. A bőripar gyártmányszerkezete megváltozott, és kifejezetten kémiai iparból mechanizált iparrá alakult át. A mechanikai cipőgyártás viszont egyre inkább a kemizálás irányába halad. Ezekhez a változásokhoz a műbőrök növekvő felhasználási aránya is hozzájárul, amely egyben a termelékenység növelésére is kedvezően hat.

A rendelkezésre álló nyersbőr világszinten nem elegendő a lábbeli igények kielégítésére, ezért a műbőr alapanyagok felhasználása szükséges és fontos.

A lábbeli szerepe is megváltozott az utóbbi időkben. Míg régebben kifejezetten fogyasztási cikként tartottuk számon a cipőt, jelenleg részben divatcikké vált, ill. egyes lábbeli típusoktól nem a tartósságot, hanem a divatosságot követeljük meg.

Miután hasonló jellegű mű magyar nyelven eddig még nem jelent meg, igyekeztünk minden használatos fogalmat tömören meghatározni. A cipőiparról céltudatosan részletesen írtunk, mert a cipő a kiskereskedelem tárgya, így szélesebb kört érdekel, míg a készbőr nem fogyasztási cikk.

Igen lényegesnek tartjuk, hogy a bőripar szakemberei egy MINILEXIKON keretén belül utánanézhetnek a cipőipari definícióknak, míg a cipőipari dolgozók ugyanazon könyvből megismerhetik a bőripari címszavakat.

Reméljük, hogy az egyszerűen fogalmazott, nem túl sok szakismeretet feltételező kis könyv - korszerűsége miatt - a szakembereknek is segítséget jelent munkavégzésükhöz. Hisszük, hogy a kereskedelmi szakembereknek sikerült jó képet adni, főleg a különböző cipőtípusokról és azok optimális használatáról.

Végül reméljük, hogy az érdeklődő laikus is megismeri a bőr- és cipőgyártás nagyüzemi problémáit, szervezési, technológiai, gépi megoldásait, valamint magát a készterméket.

A sok utaló szót azért alkalmaztuk, hogy a keresett szó könnyen megtalálható legyen.

Szeretettel nyújtjuk át ezt a kis szakkönyvet az olvasónak abban a reményben, hogy megtalálja benne, amit keres.

Szerkesztő és a szerzők