AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRRENDSZERE A GYAKORLATBAN
 
Tankönyv-tömörítés Internet célú felhasználáshoz


TARTALOM
Dr. Lengyel Sándor: Előszó
Rednágel Jenő: A magyar agrárprogram kapcsolódása az EU agrárrendszeréhez
Dr. Szabó Zoltán:
Az Európai Unió jogrendjének fejlődése, társadalmi- gazdasági összefüggések
Bori Tamás: A növénytermesztés rendszere és szerepe az EU-ban

Márton András: Az állattartás szerepe és rendszere az EU-ban
Mikus István - Dr. Bartha József: Agrártermékek feldolgozása és értékesítése az EU gyakorlatában
Dr. Pete Nándor: A termelői érdekérvényesítés szerepe és eszközei az Európai Unióban
Dr. Törzsök Éva: Az osztrák agrárgazdaság csatlakozási tapasztalatai
Dr. Wallendums Árpád: A csatlakozás előkészítésének néhány humán és képzési vonatkozása
Nádor Ildikó: Adatok az Európai Unióról
Mikus István Szerkesztői utószó


Lektorálta:
Dr.Wallendums Árpád
Dr.Vajda László

Szerkesztette:
Mikus István

Műszaki szerkesztő:
Agistra Stúdió

Kiadja az Agrárszakoktatási Intézet, Budapest, 1998