NAGY KÉPES VILÁGTÖRTÉNET
III. KÖTET: A RÓMAIAK TÖRTÉNETE
XXXIV. Constantinusok, Nagy Theodosius           ––

IDŐMUTATÓ
a rómaiak történetéhez Róma alapításától a római birodalom kettéoszlásáig.

U. c. = ab urbe condita (= Róma alapításától számított évek).
Kr. e. = Krisztus születése előtti évek.

U. c.Kr. e.    

1100 körülAz etruszkok bevándorlása Itáliába. 1100A dórok vándorlása dél felé. – Carthago alapitása (?).
800 körülCapua alapítása. 776Az Olympiasokkal való számítás kezdete.
753Róma alapítása (ünnepe: április 21).   

  A királyok kora.   

    750 körülAthénben a királyi uralom tíz évessé válik.
1–37753–717Romulus.    
    747 körülA királyság bukása Korinthosban.
    725 körülCumae alapítása.
38716Interregnum.   
39–82715–672Numa Pompilius.   
    707 körülTarentum alapítása.
    705 körülSyracusai alapítása.
    682Az archoni hivatal fölállítása Athénben.
82–114672–640Tullus Hostilius   
    657 körülKypselos Korinthosban.
114–138640–616Ancus Marcius   
    621A Drakon-féle törvényhozás.
138–176616–578L. Tarquinius Priscus.   
154600 k.A gallusok bevándorlásának kezdete Felső-Itáliába.   
    594Solon törvényhozása.
176–220578–534Servius Tullius   
    561Peisistratos tyrannisa.
220–244534–510L. Tarquinius Superbus.   
    545 körülA perzsák meghódítják Kis-Ázsiát
233521A gallusok letelepedése a Pó völgyében   
    532Pythagoras Krotonban.

  A köztársaság kora.   

244–245510–509A királyság bukása. A köztársaság megalakulása.   
245509Első consulok: L. Junius Brutus, L. Tarquinius Collatinus.
Suffecti: P. Valerius Poplicola, Sp. Lucretius, M. Horatius.
   
246508Consulok: P. Valerius Poplicola (II.), T. Lucretius. – Háború Porsennával. 508 körülKleisthenes törvényhozása.
247507« P. Lucretius (v. M. Horatius), P. Valerius Poplicola (III.).   
248506« Sp. Lartius, T. Herminius. – A cumaei Aristodemos legyőzi Porsennát Aricia mellett.   
249505« M. Valerius, P. Postumius.   
250504« P. Valerius (IV.), T. Lucretius (II.).   
251503« Menenius Agrippa, P. Postumius (II.).   
252502« Opiter Verginius, Sp. Cassius.   
253501« Postumius Cominius, T. Lartius.   
  Első dictator: T. Lartius.   
254500« Servius Sulpicius, M. Tullus. – Az etruszk hatalom fénykora. A gallusok előnyomulása Felső-Itáliában.   
255499« P. Veturius Geminus, T. Aebutius. 499A iónok Kis-Ázsiában föllázadnak a perzsa uralom ellen.
256498« T. Lartius (II.), L. Cloelius.   
257497« A. Sempronius, M. Minucius.   
258496« A. Postumius, T. Verginius. Dictator: A. Postumius. – Csata a Regillus-tó mellett.   
259495« Appius Claudius, P. Servilius. – Tarquinius Superbus halála.   
260494« A. Verginius, T. Veturius. Dictator: Valerius Volesus. – Secessio a Szent hegyre. 494A ladéi csata. A perzsák beveszik Miletost.
261493« Postumius Cominius (II.), Sp. Cassius (II.). – A néptribunatus megalapítása.   
262492« T. Geganius, P. Minucius.   
263491« M. Minucius (II.), A. Sempronius (II.). Coriolanus gőgös viselkedése (?).   
264490« Qu. Sulpicius Camerinus, Sp. Lartius (II.). 490A görögök marathoni diadala.
265489« C. Julius, P. Pinarius.   
266488« Sp. Nautius, Sextus Furius. – Coriolanus halála (?).   
267487« T. Sicinius, C. Aquillius.   
268486« Sp. Cassius (III.), Proculus Verginius.   
269485« Serv. Cornelius, Qu. Fabius. – Sp. Cassius halála.   
270484Consulok: L. Aemilius, Caeso Fabius.   
271483« M. Fabius, L. Valerius.   
272482« Qu. Fabius (II.), C. Julius.   
273481« Caeso Fabius (II.), Sp. Furius.   
274480« M. Fabius (II.), Cn. Manlius. 480Gelon himerai győzelme a carthagóiakon. Salamisi csata.
275479« Caeso Fabius (III.), A Verginius.   
276478« L. Aemilius (II.), C. Servilius. 479Plataiai és mykaléi csata.
277477« C. Horatius, T. Menenius. – A Fabiusok csatája a Cremera mellett.   
278476« Sp. Servilius, A. Verginius (II.)   
279475« C. Nautius, P. Valerius.   
280474« L. Furius, A. Manlius. – 40 éves fegyverszünet Veiivel. – I. Hieron legyőzi az etruszkokat Cumaenél.   
281473« L. Aemilius (III.), Verginius v. Vopiscus Julius. – Cn. Genucius néptribunus meggyilkolása.   
282472« L. Pinarius, P. Furius.   
283471« Appius Claudius, T. Quinctius. – Lex Publilia.   
284470« L. Valerius (II.), Tib. Aemilius. – App. Claudius halála. 470 körülKimon eurymedoni diadala.
285469« T. Numicius Priscus. A. Verginius.   
286468« T. Quinctius (II.), Qu. Servilius.   
287467« Tib. Aemilius (II.), Qu. Fabius.   
288466« Qu. Servilius (II.), Sp. Postumius.   
289465« Qu. Fabius (II.), T. Quinctius (III.).   
290464« A. Postumius, Sp. Furius.   
291463« L. Aebutius, P. Servilius.   
292462« T. Lucretius Tricipitinus, T. Veturius Geminus.   
293461« P. Volumnius, Servius Sulpicius. 461A demokratia győzelme Athénben.
294460« C. Claudius, P. Valerius.   
295459« Qu. Fabius (III.), L. Cornelius.   
296458« L. Minucius, C. Nautius. – Dictator: L. Quinctius Cincinnatus. Az aequusok legyőzése.   
297457« Qu. Minucius, C. Horatius.   
298456« M. Valerius, Sp. Verginius. – Lex Icilia.   
299455« T. Romilius, C. Veturius.   
300454« Sp. Tarpeius, A. Aternius. – Lex Aternia Tarpeia.   
301453Consulok: P. Curatius, Sex. Quintilius.   
302452« C. Menenius, P. Cestius Capitolinus. – Decemvirek választása.   
303451Decemvirek: Appius Claudius, T. Genutius, P. Cestius stb.   
304
305
450
449
« Appius Claudius, Qu. Fabius, M. Cornelius stb. – Verginia halála, a decemviratus bukása. Consulok: L. Valerius Potitus, M. Horatius Barbatus. – App. Claudius halála.   
306448Consulok: Lartius Herminius, T. Verginius.   
307447« M. Geganius Macerinus, C. Julius.   
308446« T. Quinctius (IV.), Agrippa Furius.   
309445« M. Genucius, C. Curtius. – Lex Canuleia. – Tribuni militum consulari potestate. – Censores. 445–431Perikles kormánya.
310444A tribunusok leköszönése után consulok: L. Papirius Mugillanus, Sempronius Atratinus.   
311443Consulok: M. Geganius (II.), T. Quinctius (V.).   
312442« M. Fabius Vibulanus, Postumius Aebutius Cornicen.   
313441« C. Furius, M. Papirius Crassus.   
314440« P. Geganius Macerinus, L. Menenius Lanatus.   
315439« T. Quinctius (VI.), Agrippa Menenius Lanatus. Dictator: L. Quinctius Cincinnatus. – Spurius Maelius halála.   
316438Tribunusok: Mamercus Aemilius, T. Quinctius, L. Julius.   
317437Consulok: M. Geganius Macerinus, Sergius Fidenas.   
318436« M. Cornelius Maluginensis, L. Papirius Crassus.   
319435« C. Julius, L. Verginius.   
320434« C. Julius (II.), L. Verginius (II.). Tribunusok: M. Fabius Vibulanus, M. Fossius, L. Sergius Fidenas.   
321433    
322432« L. Pinarius Mamercus, L. Furius Medullinus, Sp. Postumius Albus.   
323431Consulok: T. Quinctius, C. Julius Manto. – Dictator: Augus Postumius győzelmet arat az aequusok és volscusok seregein. 431–404Peloponnesosi háború.
324430Consulok: C. Papirius Crassus, L. Lulius.   
325429« L. Sergius Fidenas (II.), Hostus Lucretius Tricipitinus.   
326428« A. Cornelius Cossus, T. Quintius Pennus. – Cossus megöli Tolumniust, Veii királyát.   
327427« Servilius Ahala, L. Papirius Mugillanus.   
328426Tribunusok: T. Quintius Pennus, C. Furius, M. Postumius stb.   
329425« A. Sempronius, L. Quinctius, L. Furius, L. Horatius Barbatus.   
330424« A. Claudius Crassus stb.   
331423Consulok: C. Sempronius Atratinus, Q. Fabius Vibulanus.   
332422Tribunusok: L. Manlius Capitolinus stb.   
333421Consulok: Numerius Fabius Vibulanus, T. Quinctius Capitolinus. 421Nikias békéje.
334420Tribunusok: L. Quinctius Cincinnatus stb.   
335419« A. Menenius Lanatus stb.   
336418« L. Sergius Fidenas, M. Papirius, C. Servilius.   
337417« A. Menenius Lanatus stb.   
338416« A. Sempronius stb.   
339415« P. Cornelius Cossus stb. 415–413A siciliai hadjárat.
340414« Cn. Cornelius Cossus stb.   
341413Consulok: M. Cornelius Cossus, L. Furius Medullinus.   
342412« Qu. Fabius Ambustus, C. Furius Pacilus.   
343411« M. Papirius Atratinus, C. Nautius Rutilus.   
344410« Mamercus Aemilius, C. Valerius Potitus.   
345409« Cn. Corn. Cossus, L. Furius Medullinus (II.). – Első plebeius származású quaestorok.   
346408Tribunusok: C. Julius stb.   
347407« L. Furius Medullinus stb.   
348406« P. Corn. Cossus, Cn. Corn. Cossus stb.   
349405« T. Quinctius Capitolinus stb. – Veii 10 éves ostroma megkezdődik. 405Csata Aigospotamoi mellett.
350404Tribunusok: C. Valerius Potitus stb. 404Az athéni demokratia bukása.
351403« Manlius Aemilius Mamercinus stb.   
352402« C. Servilius Ahala stb.   
353401« L. Valerius Potitus, M. Furius Camillus stb. – Egy plebeius származású hadi tribunus választása.   
354400« P. Licinius Calvus stb.   
355399« M. Veturius stb.   
356398« L. Valerius Potitus, M. Furius Camillus stb.   
357397« L. Julius Julus stb.   
358396« P. Licinius Calvus stb. – Dictator: M. Furius Camillus. Veii elfoglalása.   
359395« P. Cornelius Cossus stb.   
360394« M. Furius Camillus stb. – Falerii elfoglalása.   
361393Consulok: L. Lucretius Flaccus, Servius Sulpicius Camerinus.   
362392« L. Valerius Potitus, M. Manlius.   
363391Tribunusok: L. Lucretius stb. – Camillus önkéntes számkivetése. A gallusok betörése.   
364390« Három Fabius. – Az alliai vereség. Róma elfoglalása. – Dictator: M. Furius Camillus (II.) legyőzi a gallusokat.   
365389« L. Valerius Poplicola, L. Verginius stb. – Dictator: M. Furius Camillus (III.) legyőzi a volscusokat, aequusokat és etruszkokat.   
366388« T. Quinctius Cincinnatus stb.   
367387« L. Papirius, Cn. Sergius stb.   
368386« M. Furius Camillus stb. 386Az Antalkidas-féle béke.
369385« A. Manlius, P. Cornelius stb. Dictator: Cornelius Cossus.   
370384« Servius Cornelius Maluginensis, P. Valerius Potitus, M. Furius Camillus. – M. Manlius Capitolinus kivégeztetése.   
371383« L. Valerius, Servius Sulpicius stb.   
372382« Sp. Papirius, L. Papirius stb.   
373381« M. Furius Camillus, L. Furius stb.   
374380« L. Valerius, P. Valerius stb.   
375379« C. Manlius stb.   
376378« Sp. Furius stb.   
377377Tribunusok: L. Aemilius stb.   
378–382376–372Öt évi anarchia. Sem consulok, sem tribunusok nem választatnak, L. Sextius kivételével. – Néptribunus: C. Licinius Calvus Stolo.   
383371Tribunusok: L. Furius stb. 371Leuktrai csata.
384370« Qu. Servilius, C. Veturius stb.   
385369« L. Quinctius Capit., Sp. Servilius stb.   
386368Dictator: M. Furius Camillus (IV.).   
387367Tribunusok: A. Cornelius Cossus, L. Veturius Crassus stb. – Leges Liciniae. Egy consul ezentúl plebeius eredetű.   
388366Consulok: L. Aemilius Mamercinus (patricius), L. Sextius Lateranus (plebeius). – Praetori és curulis aedilisi intézmény.   
389365« L. Genucius, Qu. Servilius Ahala. – Camillus halála.   
390364« C. Sulpicius, C. Licinius Calvus Stolo.   
391363« L. Aemilius Mamercinus (II.), Cn. Genutius. – Dictator: L. Manlius Capitolinus.   
392362« Qu. Servilius Ahala (II.), L. Genucius (II.). – Dictator: Appius Claudius. 362Mantineiai csata.
393361« C. Licinius (II.), C. Sulpicius (II.). – Dictator: T. Quinctius Pennus.   
394360« M. Fabius Ambustus, C. Paetilius Libo. – Dictator: Qu. Servilius Ahala.   
395359« M. Popilius Laenas, Cn. Manlius Capitolinus. 359–336Philippos, Makedonia királya.
396358« C. Fabius Ambustus, C. Plautius. – Dictator: C. Sulpicius.   
397357« C. Marcius Rutilus, Cn. Manlius Capitolinus (II.).   
398356« M. Fabius Ambustus (II.), M. Popilius Laenas (II.). – Dictator: C. Marcius Rutilus (az első plebeius dictator). 356Szent háború Phokis ellen.
399355« C. Sulpicius (III.), M. Valerius Poplicola (mindkettő patricius).   
400354« M. Fabius Ambustus (III.), T. Quinctius Capitolinus (mindkettő patricius).   
401353Consulok: C. Sulpicius (IV.), M. Valerius Poplicola (II.). – Dictator: T. Manlius Torquatus.   
402352« P. Valerius Poplicola, C. Marcius Rutilus (II.). – Dictator: C. Julius Julus.   
403351« C. Sulpicius (V.), T. Quinctius Capitolinus (II.). – Dictator: M. Fabius Ambustus.   
404350« M. Popilius Laenas (III.), L. Cornelius Scipio. – Dictator: L. Furius Camillus.   
405349« L. Furius Camillus, Appius Claudius Crassinus. – Dictator: T. Manlius Torquatus. – Háború a gallusokkal.   
406348« M. Popilius Laenas. (IV.), M. Valerius Corvus. – Dictator: C. Claudius Crassinus. – Szerződés Róma és Carthago között.   
407347« C. Plautius Hypsaeus, T. Manlius Torquatus.   
408346« M. Valerius Corvus (II.), C. Paetilius Libo. 346Béke Athén és Philippos között.
409345« M. Fabius Dorso, Serv. Sulpicius Rufus. – Dictator: L. Furius Camillus (II.). Háború az auruncusokkal.   
410344« C. Marcius Rutilus (III.), T. Manlius Torquatus (II.). – Dictator: L. Valerius Poplicola.   
411343« M. Valerius Corvus (III.), A. Cornelius Cossus. – Az első samnit háború kezdete.   
412342« Qu. Servilius Ahala, C. Marcius Rutilus (IV.). Dictator: M. Valerius Corvus.   
413341« C. Plautius Hypsaeus (II.), L. Aemilius Mamercinus. – Békekötés a samnitokkal.   
413–416341–338A latinok háborúja Róma ellen.   
414340Consulok: T. Manlius Torquatus (III.), P. Decius Mus. – Dictator: L. Papirius Crassus. – Róma győzelme a Vesuvius mellett.   
415339Consulok: T. Aemilius Mamercinus, Qu. Publilius Philo. – Leges Publiliae.   
416338« L. Furius Camillus, C. Maenius. – Latium meghódítása. 338Chaironeiai csata.
417337« P. Aelius Paetus, C. Sulpicius Longus. – Dictator: C. Claudius Crassinus. – Első plebeius praetor: Qu. Publilius Philo.   
418336« L. Papirius Crassus, Caeso Duilius. 336–323Nagy Alexandros uralma.
419335« M. Valerius Corvus (IV.), M. Atilius Regulus. – Dictator: L. Aemilius Mamercinus.   
420334« T. Veturius Calvinus, Sp. Postumius Albinus. Dictator: P. Cornelius Rufinus. 334Granikosi csata.
421333« L. Papirius Cursor, C. Paetilius Libo. 333Issosi csata.
422332« A. Cornelius Crassus (II.), Cn. Domitius Calvinus. – Dictator: M. Papirius Crassus. 332/1Egyiptom elfoglalása.
422–424332–330Epirusi Alexandros harczai Dél-Itáliában.   
423331Consulok: C. Valerius Flaccus, M. Claudius Marcellus. Dictator: Cn. Quinctilius Varus. 331Gaugamelai csata.
424330« L. Papirius Crassus (II.), L. Plautius Venno.   
425329« L. Aemilius Mamercinus (II.), C. Plautius Decianus. – Privernumi csata.   
426328« C. Plautius (II.), P. Cornelius Scipio. – Dictator: M. Claudius Marcellus. – Palaepolisi csata.   
427327« L. Cornelius Lentulus, Qu. Publilius Philo (II.). – Dictator: M. Claudius Marcellus.   
428326« C. Paetilius Libo (II.), L. Papirius Mugillanus.   
428–450326–304Második samnit háború.   
429325Consulok: L. Furius Camillus (II.), D. Junius Brutus. – Dictator: L. Papirius Cursor.   
430324Consulok nem választattak. Dictator: L. Papirius Cursor.   
431323Consulok: C. Sulpicius Longus (II.), Qu. Aulius.   
432322« L. Fulvius Curvus, Qu. Fabius. 322Krannoni csata. Demosthenes és Hypereides halála.
433321« T. Veturius Calvinus (II.), Sp. Postumius Albinus (II.). – Dictator: Qu. Fabius Ambustus. – A rómaiak gyalázata a caudiumi szorosok között.   
434320Consulok: L. Papirius Cursor (II.), Qu. Publilius Philo (III.). – Dictator: C. Maenius.   
435319« L. Papirius Cursor (III.), Qu. Aulius (II.).   
436318« L. Plautius Venno, M. Fessius. – Fegyverszünet a samnitokkal. 318Kassandros alkotmánya. Demetrios Phalereus uralma (–307) Athénben.
437317« Qu. Aemilius Barbula, C. Junius Brutus. – Apulia meghódítása. 317–289Agathokles Syracusaiban.
438316« Sp. Nautius, M. Popilius Laenas. – Dictator: L. Aemilius Mamercinus. A samnitok fölkelése.   
439315« L. Papirius Cursor (IV.), Qu. Publilius Philo (IV.).   
440314« M. Paetilius Libo, C. Sulpicius Longus (III.) – Dictator: Qu. Fabius Rullianus.   
441313« L. Papirius Cursor (V.), C. Junius Brutus (II.). – Dictator: C. Paetilius Libo.   
442312« M. Valerius Maximus, P. Decius Mus. – Dictator: C. Sulpicius Longus. – Appius Claudius censor építi az első országutat (via Appia) és az első vízvezetéket.   
443311« C. Junius Brutus (III.), Qu. Aemilius Barbula (II.). Háború az etruszkokkal; Sutriumi győzelem.   
444310« Qu. Fabius (II.), C. Marcius Rutilus. Csata a Vadimonius tó mellett.   
445309Consulok nem választattak. Dictator: L. Papirius Cursor.   
446308Consulok: P. Decius Mus (II.), Qu. Fabius (III.).   
447307« Appius Claudius Caecus, L. Volumnius Flamma. 307Demetrios Poliorketes Athénben.
448306« Qu. Marcius Tremulus, P. Cornelius Arvina. – Dictator: P. Cornelius Scipio. – A hernicusok és a samnitok legyőzése. 306A Diadochosok királyi czímet vesznek föl.
449305« L. Postumius Megellus, T. Minucius Augurinus. – Győzelmek a samnitokon.   
450304Consulok: P. Sempronius Sophus, P. Sulpicius. – Békekötés a samnitokkal. Qu. Fabius Rullianus mint censor.   
451303« Serv. Cornelius Lentulus, L. Genucius.   
452302« M. Livius Denter, M. Aemilius Paullus. – Dictator: C. Junius Brutus.   
453301Consulok nem választattak. Dictatorok: Qu. Fabius Maximus, M. Valerius Corvus. 301A makedon birodalom ujabb felosztása.
454300Consulok: Qu. Appuleius Pansa, M. Valerius Corvus (V.). – Lex Ogulnia.   
455299« M. Fulvius, T. Manlius Torquatus; suffectus: M. Valerius Corvus (VI.).   
456298« C. Cornelius Scipio, Cn. Fulvius.   
456–464298–290Harmadik samnit háború.   
457297Consulok: Qu. Fabius Maximus (IV.), P. Decius Mus (III.).   
458296« App. Claudius Caecus (II.), L. Volumnius Flamma (II.).   
459295« Qu. Fabius Maximus (V.), P. Decius Mus (IV.). – Sentinumi csata.   
460294« L. Postumius (II.), M. Atilius Regulus.   
461293« L. Papirius Cursor, Sp. Carvilius. – Győzelmek a samnitok fölött.   
462292« Qu. Fabius Gurges, D. Junius Brutus.   
463291« L. Potumius (III.), C. Junius Brutus. – Aecculapius cultusának megalapítása.   
464290« Manius Curius Dentatus, P. Cornelius Rufinus. – Békekötés a samnitokkal. A sabinok legyőzése.   
465289« M. Valerius Corvinus, Qu. Caedicius Noctua.   
466288« Qu. Marcius Tremulus (II.), P. Cornelius Scipio Barbatus. – A mamertinusok Messanában.   
467287« M. Claudius Marcellus, C. Nautius Rutilus. – Dictator: Qu. Hortensius. – Lex Hortensia: a plebiscitumok az egész népre kötelezők.   
468286« M. Valerius Potitus, C. Aelius Paetus.   
469285Consulok: C. Claudius Caenina, M. Aemilius Lepidus. – Háború a senoni gallusokkal.   
470284« C. Servilius Tucca, L. Caecilius Metellus. – Küzdelem a gallusokkal, etruszkokkal és semnitokkal.   
471283« P. Cornelius Dolabella, Cn. Domitius Calvinus. – A rómaiak győzelme a Vadimonius tónál.   
472282« C. Fabricius Luscinus, Qu. Aemilius Papus. – A rómaiak győzelmei az itáliai népeken.   
473281« L. Aemilius Barbula, Qu. Marcius Philippus. – Pyrrhos átkel Itáliába.   
474280« P. Valerius Laevinus, Tib. Coruncanius. – Pyrrhos győzelme Herakleia mellett.   
475279« P. Sulpicius, P. Decius Mus. – A szerződés megujítása Charthagóval. – Kineas követsége Rómában. 279A kelták betörése a Balkán félszigetre.
476278« C. Fabricius Luscinus (II.), Qu. Aemilius Papus (II.). – Pyrrhos átkel Siciliába.   
477277« P. Cornelius Rufinus (II.), C. Junius Brutus (II.). 277Az Antigonidák Makedoniában. Az aitoliai és achaiai szövetség.
478276« Qu. Fabius Gurges (II.), C. Genucius.   
479275« Manius Curius Dentatus (II.), L. Cornelius Lentulus. – Pyrrhos visszatér Itáliába; Curius legyőzi Beneventum mellett.   
480274« Manius Curius Dentatus (III.), Serv. Cornelius Merenda. – Pyrrhos visszatér Epirusba.   
481273« C. Fabricius Luscinus (III.), C. Claudius Caenina (II.). – Ptolemaios Philadelphos szövetséget köt a rómaiakkal.   
482272« L. Papirius Cursor (II.), Sp. Carvilius (II.). – Tarentum bevétele. 272Pyrrhos halála Argosban.
483271« C. Quinctius Claudus, L. Genucius.   
484270« C. Genucius, Qu. Cornelius Blasio. Rhegium bevétele.   
485269« Qu. Ogulnius Gallus, C. Fabius Pictor. – Az ezüstérték behozatala Rómába.   
486268Consulok: P. Sempronius Sophus, Appius Claudius Rufus. – Picenum elfoglalása, Ariminium és (267) Brundisium gyarmatosítása. 268–215II. Hieron király Syracusaiban.
487267« M. Atilius Regulus, L. Julius Libo. – Apulia meghódítása.   
488266« Decius Junius Pera, Numerius Fabius Pictor. – Umbria meghódítása.   
489265« Qu. Fabius Gurges (III.), L. Mamilius.   
490264« Appius Claudius Caudex, M. Fulvius Flaccus. – Első gladiatori játékok Rómában.   
490–513264–241Első pún háború.   
491263Consulok: M. Valerius Maximus, M. Otacilius Crassus. – Dictator: Cn. Fulvius. – Szövetségkötés Róma és II. Hieron között.   
492262« L. Postumius, Q. Mamilius Vitulus. – Róma győzelme Agrigentumnál.   
493261« L. Valerius Flaccus, T. Otacilius Crassus.   
494260« Cn. Cornelius Scipio Asina, C. Duilius. – A rómaiak hajóhadat szerveznek. Duilius győzelme Mylae mellett. Columna rostrata.   
495259« L. Cornelius Scipio, C. Aquillius Florus. – Scipio győzelmei Sardiniában és Corsicában.   
496258« A. Atilius Calatinus, C. Sulpicius Paterculus.   
497257« C. Atilius Regulus, Cn. Cornelius Blasio. – Dictator: Qu. Ogulnius Gallus.   
498256« L. Manlius Vulso, Qu. Caedicius. Suffectus: M. Atilius Regulus (II.). – Regulus átkel Afrikába.   
499255« Serv. Fulvius Nobilior, M. Aemilius Paullus. – Xanthippos legyőzi és elfogja Regulust.   
500254« Cn. Cornelius Scipio Asina (II.), A. Atilius Calatinus (II.). – A rómaiak elfoglalják Panormost.   
501253« Cn. Servilius Caepio, C. Sempronius Blaesus.   
502252« C. Aurelius Cotta, P. Servilius Geminus.   
503251Consulok: L. Caecilius Metellus, C. Furius Pacilus.   
504250« C. Atilius Regulus (II.), L. Manlius Vulso (II.). – Metellus győzelme Panormosnál. 250 körülArsakes megalapítja a parthus birodalmat.
505249« P. Claudius Pulcher, L. Junius Pullus. – A rómaiak tengeri veresége Drepanum mellett.   
506248« C. Aurelius Cotta (II.), P. Servilius Geminus (II.). – A carthagóiak pusztítják Itália partjait.   
507247« L. Caecilius Metellus (II.), Numerius Fabius Buteo. – Hamilcar Barcas Siciliában. Hannibal születése.   
508246« M. Otacilius Crassus (II.), M. Fabius Licinus. – Dictator: Tib. Coruncanius.   
509245« M. Fabius Buteo, C. Atilius Bulbus. 245Aratos, az a szövetség strategosa.
510244« A. Manlius Torquatus, C. Sempronius Blaesus (II.).   
511243« C. Fundanius, C. Sulpicius Gallus.   
512242« C. Lutatius Catulus, A. Postumius Albinus.   
513241« A. Manlius Torquatus (II.), Qu. Lutatius Cerco. – C. Lutatius tengeri győzelme az Aegati szigeteknél. Békekötés Carthagóval. Sicilia római provinciává lesz.   
514240« C. Claudius Centho, M. Sempronius Tuditanus. – Sardinia föllázad Carthago ellen. – Livius Andronicus az első drámai előadást rendezi Rómában. 240–197I. Attalos Pergamonban.
514–516240–238Carthago zsoldos háborúja Afrikában.   
515239Consulok: C. Mamilius Turrinus, Qu. Valerius Falto. – Ennius születése.   
516238« T. Sempronius Gracchus, P. Valerius Falto. – Hamilcar Hispaniában. Róma elfoglalja Sardiniát és Corsicát. Háború a boiusokkal és ligurokkal. – A Floralia ünnep megalapítása.   
517237« L. Cornelius Lentulus Caudinus, Qu. Fulvius Flaccus.   
518236« P. Cornelius Lentulus Caudinus, C. Licinius Varus. – Háború a ligurokkal és a corsicaiakkal. – Hamilcar elfoglalja Hispania déli részét.   
519235Consulok: T. Manlius Torquatus, C. Atilius Balbus (II.). – Janus templomának bezárása.   
520234« L. Postumius Albinus, Sp. Carvilius Maximus. – Háború Corsicában és Sardiniában. – M. Porcius Cato (Maior) születése.   
521233« Qu. Fabius Maximus, M. Pomponius Matho.   
522232« M. Aemilius Lepidus, M. Publicius Malleolus. – G. Flaminius földet oszt a senoni gallusok területén.   
523231« M. Pomponius Matho (II.), C. Papirius Maso. – Dictator: C. Duilius. – Háború Sardiniában és Corsicában.   
524230« M. Aemilius Barbula, M. Junius Pera.   
525229« L. Postumius Albinus (II.), Cn. Fulvius Centumalus. – Háború Illyriával és Teuta királynővel. Hamilcar halála. Hasdrubal Hispaniában megalapítja Uj-Carthagót. 229–220Antigonos Doson Makedoniában.
526228« Sp. Carvilius Maximus (II.), Qu. Fabius Maximus (II.). – Első érintkezés Róma és Athén között. Szerződés Hasdruballal.   
527227« P. Valerius Flaccus, M. Atilius Regulus.   
528226« M. Valerius Messala, L. Apustius Fullo.   
529225« L. Aemilius Papus, C. Atilius Regulus. – Háború a cisalpin gallusokkal.   
530224« T. Manlius Torquatus, Qu. Fulvius Flaccus (II.). – Dictator: L. Caecilius Metellus.   
530–532224–222A rómaiak meghóditják a cisalpin Galliát.   
531223Consulok: C. Flaminius, P. Furius Philus. 223Aratos szövetsége Antigonossal.
532222« Cn. Cornelius Scipio Calvus, M. Claudius Marcellus. – Marcellus spolia opima-ja. 222–187III. (Nagy) Antiochos ázsiai király.
533221« P. Cornelius Scipio Asina, M. Minucius Rufus. – Hannibal fővezér lesz Hispaniában. 221–205IV. Ptolemaios Egyiptomban.
534220« L. Veturius, C. Lutatius Catulus. – Mutina, Cremona és Placentia alapítása. 220–179V. Philippos, makedon király.
    220III. Kleomenes halála.
535219« M. Livius Salinator, L. Aemilius Paullus. – Illyriai háború. Hannibal elfoglalja Saguntumot. 219–211Lykurgos, spártai király.
536–553218–201Második pún háború.   
536218Consulok: P. Cornelius Scipio, Ti. Sempronius Longus. – Az insuberek és boiusok föllázadása Róma ellen. Hannibal átkel az Alpeseken; ticinusi és trebiai győzelme. A rómaiak sikerei Hispania északi részén.   
537217« Cn. Servilius Geminus, C. Flaminius (II.); suffectus: M. Atilius Regulus. – Dictator: Qu. Fabius Maximus. – A trasimenusi csata. 217A naupaktosi béke.
538216« L. Aemilius Paullus (II.), C. Terentius Varro. – Dictator: M. Junius Pera. – A cannaei csata. Hannibal elfoglalja Capuát. Marcellus sikeresen védelmezi Nolát. A Scipiók győzelmei Hispaniában.   
539215« Tib. Sempronius Gracchus, L. Postumius Albinus (III.); suffecti: M. Claudius Marcellus (II.), Qu. Fabius Maximus (III.). – Hannibal szerződést köt V. Philippossal.   
540214« Qu. Fabius Maximus (IV.), M. Claudius Marcellus (III.). – Syracusai ostroma.   
541213« Qu. Fabius Maximus (V.), Tib. Sempronius Gracchus (II.). – Dictator: C. Claudius Centho. 213Aratos halála.
542212« Appius Claudius Pulcher, Qu. Fulvius Flaccus (III.). – Hannibal elfoglalja Tarentumot, Marcellus Syracusait. A Scipiók veresége Hispaniában.   
543211« P. Sulpicius Galba, Cn. Fulvius Centumalus. – A rómaiak visszahódítják Capuát. Róma és Aitolia szövetsége.   
544210Consulok: M. Valerius Laevinus, M. Claudius Marcellus (IV.). – Dictator: Qu. Fulvius Flaccus. – Az ifjú P. Cornelius Scipio elfoglalja Uj-Carthagót. 210Machanidas, spártai tyrannos. Philopoimen legyőzi (209).
545209« Qu. Fabius Maximus (V.), Qu. Fulvius Flaccus (IV.). – Scipio legyőzi Hasdrubalt, Marcellus Hannibalt és visszavívja Tarentumot.   
546208« M. Claudius Marcellus (V.), T. Quinctius Crispinus. – Dictator: T. Manlius Torquatus. – A consulok elesnek Hannibal ellen.   
547207« C. Claudius Nero, M. Livius Salinator (II.). – Dictator: M. Livius Salinator. – A metaurusi csata. – Első aranypénz Rómában.   
548206« Qu. Caecilius Metellus, L. Veturius Philo. – Scipio sikerei Hispaniában. Massinissa a rómaiakhoz pártol.   
549205« P. Cornelius Scipio, P. Licinius Crassus Dives. – Dictator: Qu. Caecilius Metellus. – Róma békét köt V. Philippossal. – Scipio átkel Afrikába.   
550204« M. Cornelius Cethegus, P. Sempronius Tuditanus. Hannibal veresége Kroton mellett. 204–181V. Ptolemaios Epiphanes.
551203« Cn. Servilius Caepio, C. Servilius Geminus. – Dictator: P. Sulpicius Galba. – Scipio elfogja Syphaxot. – Hannibal elhagyja Itáliát. 203V. Philippos és III. Antiochos szövetsége Egyiptom ellen.
552202« M. Servilius Geminus, Tib. Claudius Nero. – Dictator: C. Servilius Geminus. – A zámai csata.   
553201« Cn. Cornelius Lentulus, P. Aelius Paetus. – Békekötés Carthagóval. 201V. Philippos háboruba keveredik Rhodos, Pergamon és Athén ellen.
554–558200–196Háború V. Philippos ellen.   
554200Consulok: P. Sulpicius Galba, C. Aurelius Cotta.   
555199« L. Cornelius Lentulus, P. Villius Tappulus.   
556198« T. Quinctius Flamininus, Sextus Aelius Paetus.   
557197« C. Cornelius Cethegus, Qu. Minucius Rufus. – Kynoskephalai csata. 197–159II. Eumenes, Pergamon királya.
558196Consulok: L. Furius Purpureo, M. Claudius Marcellus. – Hannibal Antiochoshoz menekül. – Görögország fölszabadítása. 196II. Antiochos átkel a Hellespontoson.
559195« M. Porcius Cato, L. Valerius Flaccus. Cato győzelme Hispaniában. Terentius, a költő születése.   
560194« P. Corn. Scipio Africanus (II.), T. Sempronius Longus. – Győzelmek Galliában és Hispaniában.   
561193« L. Cornelius Merula, Qu. Minucius Thermus.   
562192« L. Quinctius Flaminius, Cn. Domitius Ahenobarbus. – III. Antiochos átkel Görögországba és elfoglalja Chalkist.   
563191« Manius Acilius Glabrio, P. Corn. Scipio Nasica. – Háború Antiochos ellen. A thermopylai csata. 191Egész Peloponnesos«achaiai» szövetsége.
564190« L. Corn. Scipio (Asiaticus), C. Laelius. A magnesiai csata.   
565189« C. Manlius Vulso, M. Fulvius Nobilior. Fulvius föloszlatja az aitoliai szövetséget. Manlius legyőzi a kisázsiai galatokat. 189A spártaiak elpártolása a szövetségtől és bünhődésük.
566188« C. Livius Salinator, M. Valerius Messala.   
567187« M. Aemilius Lepidus, C. Flaminius. A Scipiók pöre. A Via Aemilia építése. 187–175IV. Seleukos, ázsiai király.
568186« Sp. Postumius Albinus, Qu. Marcius Philippus. – Senatus consultum de Bacchanalibus.   
569185« Appius Claudius Pulcher, M. Sempronius Tuditanus. – Scipio halála (?).   
570184« P. Claudius Pulcher, L. Porcius Licinus. – Censor: M. Porcius Cato. Győzelmek a celtiberek és a lusitanusok fölött. 184Róma megfékezi az achaiai szövetséget.
571183« Qu. Fabius Labeo, M. Claudius Marcellus. – Hannibal, Scipio (?) és Philopoimen halála.   
572182« L. Aemilius Paullus, M. Baebius Tamphilus.   
573181« M. Baebius Tamphilus (II.), P. Cornelius Cethegus. – A ligurok legyőzése. 181–146VI. Ptolemaios Philometor.
574180Consulok: L. Postumius Albinus, C. Calpurnius Piso; suffectus: Qu. Fulvius Flaccus. Lex Villia (a főtisztviselők korának meghatározása).   
575179« L. Manlius Acidinus, Qu. Fulvius Flaccus. 179–168Perseus, Makedonia királya.
576178« M. Junius Brutus, A. Manlius Vulso. Háború Istriában.   
577177« C. Claudius Pulcher, Tib. Sempronius Gracchus. – Istria meghódítása.   
578176« Cn. Cornelius Scipio Hispalus, Qu. Petillius Spurinus.   
579175« P. Mucius Scaevola, M. Aemilius Lepidus.   
580174« Sp. Postumius Albinus, Qu. Mucius Scaevola.   
581173« L. Postumius Albinus, M. Popilius Laenas.   
582–586172–168Makedoniai háború.   
582172Consulok: C. Popilius Laenas, P. Aelius Ligus.   
583171« P. Licinius Crassus, C. Cassius Longinus. – Perseus győzelme.   
584170« A. Hostilius Mancinus, A. Atilius Serranus.   
585169« Qu. Marcius Philippus (II.), Cn. Servilius Caepio. – Marcius győzelmei. Ennius halála. 169Polybios, az achaiai szövetség hipparchosa.
586168« L. Aemilius Paullus (II.), C. Licinius Crassus. – Perseus kézrekerítése és halála.   
587167« Qu. Aelius Paetus, M. Junius Pennus. Makedonia fölosztása. 167Polybios kezesül Rómába hurczoltatik. – A Makkabaeusok fölkelése a Seleukidák ellen.
588166« C. Sulpicius Galba, M. Claudius Marcellus.   
589165« T. Manlius Torquatus, Cn. Octavius.   
590164« A. Manlius Torquatus, Qu. Cassius Longinus.   
591163« Tib. Sempronius Gracchus (II.), M. Juventius.   
592162« P. Cornelius Scipio Nasica, Cn. Domitius Ahenobarbus.   
593161« M. Valerius Messala, C. Fannius Strabo.   
594160« L. Anicius Gallus, M. Cornelius Cethegus.   
595159Consulok: Cn. Cornelius Dolabella, M. Fulvius Nobilior. – Terentius halála.   
596158« M. Aemilius Lepidus, C. Popilius Laenas (II.). 158–138II. Attalos Pergamonban.
597157« Sextus Julius Caesar, L. Aurelius Orestes.   
598156« L. Cornelius Lentulus, C. Marcius Figulus. – Háború a dalmatákkal.   
599155« P. Corn. Scipio Nasica (II.), M. Claudius Marcellus (II). – Karneades, Diogenes és Kritolaos Athén követeiként megjelennek Rómában.   
600154« Qu. Opimius, L. Postumius Albinus. Hispaniai törzsek lázongása.   
601153« Qu. Fulvius Nobilior, T. Annius Luscus.   
602152« M. Claudius Marcellus (III.), L. Valerius Flaccus.   
603151« L. Licinius Lucullus, A. Postumius Albinus. – Háború Carthago és Massinissa között. – Makedonia provinciai szervezetet kap.   
604150« T. Quinctius Flamininus, Manius Acilius Balbus. – Háború Viriathus és a lusitanusok ellen.   
605–608149–146Harmadik pún háború.   
605149Consulok: L. Marcius Censorinus, Manius Manilius Nepos. – Cato halála. 149Massinissa halála.
606148« Sp. Postumius Albinus, L. Calpurnius Piso.   
607147« P. Cornelius Scipio Aemilianus, C. Livius Drusus. – Szakítás Róma és Achaia között.   
608146« Cn. Cornelius Lentulus, L. Mummius Achaicus. – Carthago elpusztítása. Az achaiai háború. 146–117VII. Ptolemaios Physkon.
609145« Qu. Fabius Aemilianus, L. Hostilius Mancinus. – Háború Viriathus és a lusitanusok ellen.   
610144« Servius Sulpicius Galba, L. Aurelius Cotta. – Háború a celtiberek ellen.   
611143« Appius Claudius Pulcher, Qu. Caecilius Metellus Macedonicus. – A numantiai háború kezdete. Rabszolgalázadás Siciliában.   
612142Consulok: L. Caecilius Metellus Calvus, Qu. Fabius Servilianus. – A celtiberek legyőzése.   
613141« Cn. Servilius Caepio, Qu. Pompeius.   
614140« Cn. Laelius Sapiens, Qu. Servilius Caepio.   
615139« Cn. Calpurnius Piso, M. Popilius Laenas. – Viriathus halála.   
616138« P. Corn. Scipio Nasica, D. Junius Brutus. – Brutus legyőzi a lusitanusokat. – Sulla születése. 138–133III. Attalos Pergamonban.
617137« M. Aemilius Lepidus Torcina, C. Hostilius Mancinus. – Mancinus veresége Hispaniában. Tiberius Gracchus hispaniai quaestor.   
618136« L. Furius Philus, Sextus Atilius Serranus.   
619135« Servius Fulvius Flaccus, Qu. Calpurnius Piso.   
620134« P. Corn. Scipio Aemilianus (II.), C. Fulvius Flaccus. – Scipio ostromolja Numantiát. Rabszolgaháború Siciliában.   
621133« P. Mucius Scaevola, L. Calpurnius Piso Frugi. – Numantia bevétele és lerombolása. Tiberius Gracchus néptribunus reformkisérletei és halála. 133Attalos Rómát teszi örökösévé.
622132« P. Popilius Laenas, P. Rupilius. – A siciliai rabszolgaháború vége.   
623131« P. Licinius Crassus, L. Valerius Flaccus. – A pergamoni háború kezdete.   
624130« C. Claudius Lentulus Pulcher, M. Perpenna. – P. Licinius Crassus veresége, Perpenna győzelme.   
625129« C. Sempronius Tuditanus, M’. Aquillius. – A pergamoni háború vége; Asia provincia szervezése. – Az ifjabb Scipio Africanus halála.   
626128« Cn. Octavius, T. Annius Rufus. 128A parthusok győzelme VII. Antiochos fölött.
627127« L. Cassius Longinus, L. Cornelius Cinna.   
628126« M. Aemilius Lepidus, L. Aurelius Orestes.   
629125« M. Plautius Hypsaeus, M. Fulvius Flaccus. – Hódítások kezdete a transalpin Galliában.   
630124Consulok: C. Cassius Longinus, C. Sextius Calvinus. – C. Sempronius Gracchus izgatásai.   
631123« Qu. Caecilius Metellus, T. Quinctius Flamininus. – Metellus meghódítja a Baleari szigeteket. – C. Gracchus néptribunus reformjai; ujra megalapítja Carthagót. Leges Semproniae.   
632122« Cn. Domitius Ahenobarbus, C. Fannius Strabo. – Aquae Sextiae megalapítása a transalpin Galliában. C. Gracchus ismét néptribunus.   
633121« L. Opimius, Qu. Fabius Maximus. – Domitius harcza az allobrogok ellen. Gallia Narbonensis római provincia lesz. C. Gracchus halála. 121VI. (Nagy) Mithridates Eupator trónra lép Pontusban.
634120« P. Manlius Nepos, C. Papirius Carbo.   
635119« L. Caecilius Metellus, L. Aurelius Cotta. – C. Marius néptribunus.   
636118« M. Porcius Cato, Qu. Marcius Rex. 118Micipsa halála. Örökösei: Hiempsal, Adherbal és Jugurtha.
637117« L. Caecilius Metellus, Qu. Mucius Scaevola. 117–81VIII. és IX. Ptolemaios uralma Egyiptomban.
638116« C. Licinius Geta, Qu. Fabius Maximus Eburnus.   
639115« M. Aemilius Scaurus, M. Caecilius Metellus.   
640114« M. Acilius Balbus, C. Porcius Cato. – Cato vereséget szenved a scordiscusok ellen.   
641113« C. Caecilius Metellus, Cn. Papirius Carbo. – Háború a cimberek és teutonok ellen. Papirius veresége a cimberekkel szemben.   
642112« M. Livius Drusus, L. Calpurnius Piso. Hadizenet Jugurthának. 112Jugurtha megöli Adherbalt.
643111« P. Corn. Scipio Nasica, L. Calpurnius Bestia.   
644110« M. Minucius Rufus, Sp. Postumius Albinus. – Minucius legyőzi a scordiscusokat. Postumius Jugurtha ellen harczol.   
645109« Qu Caecilius Metellus, M. Junius Silanus. – Caecilius Jugurtha ellen harczol. Silanust a cimberek megverik Galliában.   
646108Consulok: Servius Sulpicius Galba, L. Hortensius.   
647107« L. Cassius Longinus, C. Marius. – Marius háborúja Jugurtha ellen; Cassius elesik Galliában a helvetiusok ellen.   
648106« C. Atilius Serranus, Qu. Servilius Caepio. – Jugurtha kézre kerül. – Cicero és Pompeius születése.   
649105« P. Rutilius Rufus, Cn. Manlius Maximus. – A cimberek győzelme Arausio mellett.   
650104« C. Marius (II.), C. Flavius Fimbria. A cimberek betörnek Hispaniába. Rabszolgaháború Siciliában.   
651103« C. Marius (III.), L. Aurelius Cotta.   
652102« C. Marius (IV.), Qu. Lutatius Catulus. Marius legyőzi a teutonokat Aquae Sextiae mellett. – C. Julius Caesar születése (?).   
653101« C. Marius (V.), Manius Aquillius. – A cimberek végleges veresége Vercellae mellett.   
654100« C. Marius (VI.), L. Valerius Flaccus. – L. Appuleius Saturninus néptribunus izgatásai. – C. Julius Caesar születése (?).   
65599« M. Antonius, A. Postumius Albinus. A siciliai rabszolgalázadás elfojtása.   
65698« Qu. Caecilius Metellus Nepos, T. Didius.   
65797« Cn. Cornelius Lentulus, P. Licinius Crassus.   
65896« Cn. Domitius Ahenobarbus, C. Cassius Longinus. 96Ptolemaios Apion Rómára hagyja Kyrenét. – VIII. Antiochos halála.
65995« L. Licinius Crassus, Qu. Mucius Scaevola. – Lucretius születése.   
66094« C. Caelius Caldus, L. Domitius Ahenobarbus. 94II. Tigranes Armeniában.
66193« C. Valerius Flaccus, M. Herennius.   
66292« C. Claudius Pulcher, M. Perpenna.   
66391« L. Marcius Philippus, Sextus Julius Caesar. M. Livius Drusus néptribunus reformkisérletei és halála. A szövetséges háború kitörése.   
66490Consulok: L. Julius Caesar, P. Rutilius Lupus. A polgári jog kiterjesztése az itáliaiakra. 90M.’Aquillius megsérti Mithridatest.
66589« Cn. Pompeius Strabo, L. Porcius Cato.   
66688« L. Cornelius Sulla, Qu. Pompeius Rufus. – A szövetséges háború vége. A polgárháború kitörése. Marius Africába menekül. 88Mithridates vérengzései Kis-Ázsiában.
66787« Cn. Octavius, L. Cornelius Cinna. Sulla hadat vezet Mithridates ellen; Athént ostromolja. – Cinna és Marius elfoglalják Rómát és nagy vérengzést visznek véghez.   
66886« C. Marius (VII.), L. Cornelius Cinna (II.). Suffectus: L. Valerius Flaccus. – Marius halála. – Sulla (márcz. 1.) elfoglalja Athént és a Peiraieust.   
66985« L. Cornelius Cinna (III.), Cn. Papirius Carbo. – Sulla győzelme Orchomenos mellett. Fimbria üzelmei Kis-Ázsiában.   
67084« Cn. Papirius Carbo (II.), L. Cornelius Cinna (IV.). – Cinna halála. – Sulla Ázsiában. Békekötése Mithridatessel.   
67183« L. Cornelius Scipio, C. Norbanus Balbus. – Sulla visszatér Itáliába. A polgárháború újabb kitörése. A capitolium leég. 83–74II. Tigranes meghódítja Kilikiát és Syriát.
67282« Cn. Papirius Carbo (III.), C. Marius. Sulla legyőzi az ifjú Mariust. – Mészárlások és proscriptiók. – Dictator: L. Corn. Sulla.   
67381« M. Tullius Decula, Cn. Cornelius Dolabella. – Dictator: L. Cornelius Sulla. – Leges Corneliae: a senatus hatalmának restauratiója. 81XI. Ptolemaios Auletes.
67480« L. Cornelius Sulla (II.), Qu. Caecilius Metellus Pius. – Dictator: L. Cornelius Sulla. – Sertorius izgatni kezd Hispaniában.   
67579Consulok: P. Servilius Vatia, Appius Claudius Pulcher. – Sulla lemond a dictaturáról. – Háború Sertorius ellen.   
67678« M. Aemilius Lepidus, Qu. Lutatius Catulus. – Sulla halála. – P. Servilius harcza a kalózok ellen.   
67777« D. Junius Brutus, Mamercus Aemilius Lepidus Livianus. – Lepidus forradalmi kisérlete meghiusul. – Pompeius Sertorius ellen vonul.   
67876« Cn. Octavius, C. Scribonius Curio. Sicinius hasztalan törekszik fölújítani a néptribunatus hatalmát.   
67975« L. Octavius, C. Aurelius Cotta. – Servilius legyőzi az isauriaiakat. – Cicero quaestor Siciliában.   
68074« L. Licinius Lucullus, M. Aurelius Cotta. – Sertorius és Mithridates szövetkeznek Róma ellen. 74Bithynia a rómaiaké lesz.
68173« M. Terentius Varro, C. Cassius Varus. Lucullus legyőzi Mithridatest Kyzikosnál. – Spartacus lázadása.   
68272« L. Gellius Poplicola, Cn. Cornelius Lentulus. – A sertoriusi háború befejezése. Lucullus győzelmei Kis-Ázsiában. – Spartacus sikerei.   
68371« P. Cornelius Lentulus, Cn. Aufidius Orestes. – Crassus legyőzi Spartacust. – Pompeius visszatér Hispaniából. 71A sequanusok és Ariovistus szövetsége az aeduusok ellen.
68470« Cn. Pompeius Magnus, M. Licinius Crassus Dives. – Lucullus sikerei Kis-Ázsiában. A consulok visszaállítják a tribunusi hatalmat. – Lex Aurelia (a lovagok részvétele a biráskodásban). A Verres-féle pör. Vergilius születése.   
68569« Qu. Hortensius Hortalus, Qu. Caecilius Metellus. – Lucullus győzelmei Tigranes ellen.   
68668« L. Caecilius Metellus, Qu. Marcius Rex. – Qu. Caecilius Krétát római provinciává teszi.   
68767« C. Calpurnius Piso, M’. Acilius Glabrio. – Lázongás Lucullus táborában. Mithridates sikerei. Lex Gabinia (Pompeius megbizása a kalózok ellen). – Caesar quaestor Hispaniában.   
68866Consulok: M. Aemilius Lepidus, L. Volcatius Tullus. – Lex Manilia (Pompeius megbizása Mithridates ellen). Cicero praetor. 66Burvista, dák király hatalmas terjeszkedése
68965« L. Aurelius Cotta, L. Manlius Torquatus. – Pompeius hadviselése a kaukazusi népek ellen. – Caesar aedilis. – Horatius születése. 65Küzdelem Jeruzsálemben Hyrkanos és Aristobulos között.
69064« L. Julius Caesar, C. Marcius Figulus. Pompeius Syriát római provinciává teszi.   
69163« M. Tullius Cicero, C. Antonius. – Pompeius meghódítja Palaestinát és Phoeniciát. – A Catilina-féle összeesküvés elfojtása. – Octavianus Augustus születése. 63Mithridates halála.
69262« D. Junius Silanus, L. Licinius Murena. – Catilina elesik a csatában Pistoria mellett. – Caesar praetor és pontifex maximus. Cato tribunus.   
69361« M. Pupius Piso, M. Valerius Messala. – Pompeius visszatér Rómába. A Clodius-féle pör. – Caesar propraetor Hispaniában.   
69460« L. Afranius, Qu. Caecilius Metellus Celer. – A senatus és Pompeius antagonismusa. A Flavius-féle agrarius javaslatok. Zavargások Rómában. Pompeius, Caesar és Crassus szövetsége (első triumviratus).   
69559« C. Julius Caesar, M. Calpurnius Bibulus. – Leges Juliae. Livius történetíró születése.   
69658« L. Calpurnius Piso, A. Gabinius. – Cicero számkivetése. Caesar Illyricum, Gallia Cisalpina és Narbonensis proconsula. Legyőzi a helvetiusokat Bibracte mellett, Ariovistust Felső-Elsaszban. Gallia népeit a Szajna és Garonne között Róma fönhatósága alá helyezi. 58A helvetiusok bevándorlási kisérlete Galliába.
69757Consulok: P. Corn. Lentulus Spinther, Qu. Caecilius Metellus Nepos. Cicero visszatér Rómába. – Caesar leigázza a belgákat. – Pompeius proconsuli hatalmat nyer mint curator annonum.   
69856« Cn. Cornelius Lentulus Marcellinus, L. Marcius Philippus. – Caesar legyőzi a venetusokat, meghódítja Aquitaniát. A triumvirek találkozása Lucában.   
69955« Cn. Pompeius Magnus (II.), M. Licinius Crassus (II.). – Caesar átkel a Rajnán és megtámadja Britanniát. 55XI. Ptolemaios Auletes a rómaiak segítségével visszanyeri trónját.
70054« L. Domitius Ahenobarbus, Appius Claudius Pulcher. – Caesar második hadmenete Britannia ellen. – Crassus a parthusok ellen vonul.   
70153« Cn. Domitius Calvinus, M. Valerius Messala. – A belgák lázongása és megfékezése. Caesar másodszor átkel a Rajnán. Crassus Carrhae mellett vereséget szenved és meghal.   
70252« Cn. Pompeius Magnus (egyedül); később társa: Qu. Caecilius Metellus Pius. – A gallusok föllázadása Vercingetorix alatt; alesiai csata. Clodius megölése és a Milo-féle pör.   
70351« Servius Sulpicius Rufus, M. Claudius Marcellus. – Gallia végleges meghódítása. 51XI. Ptolemaios halála. Kleopatra megosztja trónját XII. Ptolemaios Dionysossal.
70450« L. Aemilius Paullus, P. Claudius Marcellus. – A senatus és Caesar között kitör az ellenségeskedés.   
70549« C. Claudius Marcellus, L. Cornelius Lentulus Crus. – Dictator: C. Julius Caesar. – A polgárháború kitörése. Pompeius átkel híveivel Epirusba. Caesar maga részére nyeri a hispaniai legiókat; Massiliát beveszi. Seregét átszállítja Epirusba.   
70648« C. Julius Caesar (II.), P. Servilius Isauricus. – Küzdelmek Dyrrhachium mellett. A pharsalosi csata (aug. 9.); Pompeius Egyiptomba menekül, a hol megöletik. Caesar Alexandriában Kleopatrát támogatja Ptolemaios ellen.   
70747Consulok: Qu. Fufius Calenus, P. Vatinius. – Dictator: C. Julius Caesar (II.). – Caesar győzelme Alexandriában; hadat vezet Pharnakes ellen. A zelai csata (aug. 2.). Caesar visszatér Rómába és seregét átszállítja Africába. 47XII. Ptolemaios halála.
70846« C. Julius Caesar (III.), M. Aemilius Lepidus. – Dictator: C. Julius Caesar (III.). – Thapsusi csata. Cato meghal Uticában. Caesar küzdelme Hispaniában az ifj. Cn. Pompeius ellen. Törvényei Rómában. A naptár kijavítása.   
70945« C. Julius Caesar (IV.) egyedül. Örökös dictaturája után: Qu. Fabius Maximus, C. Caninius Rebilus. – A mundai csata (márczius 17). Caesar szervezi hatalmát.   
71044« C. Julius Caesar (V.), M. Antonius; suffectus: P. Cornelius Dolabella. – Caesar meggyilkolása (márczius 15). Antonius üzelmei. Octavianus Caesar föllépése. Brutus sereget gyüjt Görögországban.   
71143« C. Vibius Pansa, A. Hirtius, C. Julius Caesar Octavianus; suffecti: Qu. Paedius, P. Ventidius, C. Carrinas. – Mutinai csata (ápr. 27.). A második triumviratus. Brutus és Cassius a keleten. Cicero halála.   
71242« L. Munacius Plancus, M. Aemilius Lepidus (II.). – Antonius és Octavianus keletre vonulnak. A két philippi csata (őszszel). Brutus és Cassius halála. Gallia Cisalpina egyesítése Itáliával.   
71341« L. Antonius, P. Servilius Isauricus (II.). – M. Antonius és Kleopatra szövetsége. L. Antonius izgat Octavianus ellen. A parthusok betörnek Syriába.   
71440« Cn. Domitius Calvinus, C. Asinius Pollio; suffecti: C. Cornelius Balbus, P. Canidius Crassus. – A brundisiumi szerződés Antonius és Octavianus között. Háború Sextus Pompeius ellen. 40Antigonos Judaea királya lesz.
71539Consulok: L. Marcius Censorinus, C. Calvisius Sabinus. – A misenumi szerződés Sextus Pompeiussal. Ventidius kikergeti a parthusokat Kis-Ázsiából. Antonius Athénben.   
71638« Appius Claudius Pulcher, C. Norbanus Flaccus. – Octavianus nőül veszi Livia Drusillát. Agrippa Galliában, Antonius a keleten. A siciliai háború kezdete. A triumviratus meghosszabbítása. 38I. Herodes Judaea királya lesz.
71737« M. Vipsanius Agrippa, L. Caninius Gallus; suffectus: T. Statilius Taurus. Agrippa uj tengeri haderőt szervez (portus Julius). 37IV. Phraates, a parthusok királya.
71836« L. Gellius Poplicola, M. Cocceius Nerva; suffectus: L. Munatius Plancus (II.). – Agrippa győzelme Naulochosnál véget vet a siciliai háborúnak. Lepidus visszavonul a közélettől. Antonius veresége a parthusok ellen.   
71935« L. Cornificius, Sextus Pompeius Nepos. Octavianus harczai Illyricumban. Antonius visszatér Alexandriába.   
72034« L. Scribonius Libo, M. Antonius (II.); suffectus: L. Sempronius Atratinus. Octavianus győzelmei Dalmatiában. Antonius elfogja Artavasdest, Armenia királyát.   
72133« C. Julius Caesar Octavianus (II.), L. Volcatius Tullus; suffectus: P. Autronius Paetus. – Octavianus harczai Illyricumban és Pannoniában. Antonius elválik Octaviától.   
72232« Cn. Domitius Ahenobarbus, C. Sosius. Szakítás Octavianus és Antonius között. Róma hadat izen Kleopatrának. Hadi készületek.   
72331« C. Julius Caesar Octavianus (III.), M. Valerius Messala Corvinus. – Az actiumi csata (szept. 2.). Antonius és Kleopatra Egyiptomba menekülnek.   
72430Consulok: C. Julius Caesar Octavianus (IV.), M. Licinius Crassus. – Octavianus Egyiptomban. – Antonius és Kleopatra halála (augusztus). Egyiptom a római birodalomhoz csatoltatik. 30Armenia parthus fennhatóság alá kerül.
72529« C. Julius Caesar Octavianus (V.), Sextus Appuleius. – Octavianus visszatér Itáliába és bezáratja Janus templomát.   
72628« C. Julius Caesar Octavianus (VI.), M. Vipsanius Agrippa (II.). – Octavianus censust tart és princeps senatus lesz.   

  A császárság kora.   

72727« Consulok: C. Julius Caesar Octavianus Augustus (VII.), M. Vipsanius Agrippa (III.). – Achaia önálló provinciává lesz. Augustus Galliában.   
72826« Imperator Caesar Augustus (VIII.), T. Statilius Taurus (II.). – Háború Hispaniában a cantaberek és asturok ellen.   
72925« Imperator Caesar Augustus (IX.), M. Junius Silanus. – A salassusok legyőzése. Augustus ujra bezáratja Janus templomát. Agrippa befejezi a Pantheon építését.   
73024« Imperator Caesar Augustus (X.), C. Norbanus Flaccus. – Gaius Aelius Flaccus hadmenete Arábia ellen.   
73123« Imperator Caesar Augustus (XI.)36, Cn. Calpurnius Piso. – Augustur örökös néptribunussá lesz. Az ifjú M. Claudius Marcellus halála.   
73222G. Petronius szerencsés hadmenete a nubiaiak ellen. A Murena-féle összeesküvés.   
73321Augustus keletre utazik. Agrippa nőül veszi Juliát, Augustus leányát.   
73420A parthusok visszaadják Crassus triumvir elfogott zászlóit. 20III. Tigranes, Armenia királya.
73519Vergilius és Tibullus halála.   
73618Lex de adulteriis. Agrippa öt évre megkapja a tribunusi méltóságot.   
73717Saecularis játékok.   
73816Győzelmes harczok Pannoniában, Thrakiában, Raetiában stb. – M. Lollius Paullinus veresége Vindeliciát. – Propertius halála.   
73915Tiberius és Drusus elfoglalják Raetiát és Vindeliciát. – Propertius halála.   
74014Itália tizenegy járásra osztatik föl.   
74212Lepidus halála. Augustus pontifex maximus lesz. Agrippa halála.   
74311Drusus harczai Germaniában, Tiberiuséi Pannoniában.   
7459Drusus az Elbáig hatol. Visszatérő útjában meghal. 9V. Phraates, a parthusok királya.
7468Róma fölosztása tizennégy kerületre. Tiberius győzelmes harczai Germaniában. – Maecenas és Horatius halála. 8Maroboduus, a markomannok fejedelme, nagy birodalmat alapít.
7486Tiberius visszavonul Rhodosba.   
7495Augustus XII.-szer consul. 4I. (Nagy) Herodes halála.
7522Augustus XIII.-szor consul és « pater patriae».    
 Kr. u.Száműzi Juliát.  Jézus születése.
7541Jézus Krisztus születése a vulgaris időszámitás szerint.   
7552Tiberius visszatér Rómába. Lucius Caesar halála. 2II. Ariobarzanes, Armenia királya.
7574Gaius Caesar halála. Augustus fiává fogadja Tiberiust, ez pedig Drusus fiát, Germanicust. Tiberius hadat vezet Germaniába. A Cinna-féle összeesküvés.   
7585Germanicus nőül veszi Agrippinát, Agrippa leányát. 5I. Vonones a parthusok királya.
7596Tiberius megtámadja Maroboduust. A pannoniaiak föllázadása. Judaea provinciává lesz.   
7607Pannoniai és dalmatiai harczok. P. Quinctilius Varus helytartó Germaniában.   
7618Pannonia megfékezése.   
7629Lex Papia-Poppaea. Ovidius száműzése. Dalmatia megfékezése. Varus veresége a teutoburgi erdőben. – Tiberius örökös néptribunussá lesz.   
76411Tiberius és Germanicus a Rajna mellett. 10III. Artabanos, a parthusok királya.
76512Tiberius visszatér Germaniából.   
76613Germanicus a galliai és rajnai legiók feje. Tiberius Augustussal megosztja az összes provinciák fölött a proconsuli hatalmat.   
76714Augustus halála (aug. 19.) és apotheosisa.   
767–79014–37Tiberius uralma (szül. Kr. e. 43 nov. 16).   
 14Lázongások Pannoniában és az alsó Rajna mellett. Germanicus hadmenete a marsusok ellen.   
76815Germanicus elfogja Thusneldát, Arminius nejét; sikertelen hadmenete a cheruscusok ellen.   
77017Kappadokia bekebelezése a birodalomba. Háború Tacfarinas ellen Numidiában. 17Háború Maroboduus és Arminius között.
77118Germanicus a keleten; bekekötése a parthusokkal. – Ovidius halála. 18Maroboduus bukása.
77219L. Aelius Seianus a praetorianusok praefectusa lesz. Germanicus látogatása Egyiptomban, halála (okt. 10) Antiochiában.   
77320Cn. Calpurnius Piso pöre és öngyilkossága.   
77623A praetorianus csapatok összevonása Rómában. Seianus megmérgezteti Drusust.   
77926Tiberius visszavonul Capreae szigetére.   
78229Livia halála. Agrippinának és fiainak száműzése   
78431Seianus bukása.   
78633Agrippina és az ifjabb Drusus halála.   
79037Tiberius halála (márcz. 16).   
790–79437–41Gaius (Caligula) uralma (szül. Kr. u. 12). 37Herodes Agrippa, Judaea királya.
79239Gaius Galliában és a Rajnánál.   
79340Hadi készülődés Britannia ellen.   
79441Cassius Chaerea megöli (jan. 24) a császárt.   
794–80741–54Claudius uralma (szül. Kr. e. 10).   
79542Mauretania római provincia lesz.   
79643Aulus Plautius és Claudius megkezdik Britannia meghódítását.   
80047P. Ostorius Scapula és T. Flavius Vespasianus Britanniában.   
80148A császár megöleti nejét, Messalinát.   
80249Claudius nőül veszi Agrippinát, Germanicus özvegy leányát.   
80350Ostorius legyőzi Caractacust. Claudius fiává fogadja Domitius Nerót.   
80451Afranius Burrus a praetorianusok feje. 51I. Vologases, a parthusok királya.
80754Agrippina megmérgezi Claudiust (okt. 13).   
807–82154–68Nero uralma. 54Vologases Tiridatest Armenia királyává teszi.
80855Britannicus halála. Cn. Domitius Corbulo, Galatia és Kappadokia helytartója.   
81259Agrippina halála (márcz. 19).   
81461Suetonius Paullinus elfoglalja Mona (Anglesey) szigetét. Boadicea lázadása. Suetonius győzelme Camulodunum mellett.   
81562Afranius Burrus halála. Nero nőül veszi Poppaea Sabinát.   
81663Corbulo meghódítja egész Armeniát.   
81764Nagy tűzveszedelem Rómában.   
81865A Piso-féle összeesküvés. Seneca és Lucanus halála.   
81966A zsidó háború kitörése. Nero achaiai utazása.   
82067Corbulo halála. T. Flavius Vespasianus a zsidó háború fővezére.   
82168Julius Vindex és Servius Sulpicius Galba lázadása. Nero halála (június 9). Galba mint imperator bevonul Rómába (okt.). Aulius Vitellius Alsó-Germania legatusa.   
82269Galba meggyilkolása (jan. 15.). A legiók Vitelliust, a praetorianusok M. Salvius Othot kiáltják ki császárrá. A bedriacumi csata. Otho öngyilkos lesz (ápr. 16). A keleti legiók Vespasianust kiáltják ki császárrá (július). Vitellius halála (deczember 20).   
82370Jeruzsálem ostroma és bevétele (szept. 8). Vespasianus bevonul Rómába.   
823–84970–96A Flavius-császárok uralma.   
83178Agricola Britanniában.   
83279Vespasianus halála (jún. 23). Titus lép a trónra (szül. 40/41 Kr. u.). A Vezuv kitörése és pusztitásai (aug. 24).   
83481Titus halála (szept. 13). Domitianus lép a trónra (szül. Kr. u. 51). 81Decebalus, dák király terjeszkedése.
83683Domitianus hadmenete a chattusok ellen. Decebalus, dák király, nyugtalanítja a római határokat.   
83784Agricola legyőzi Galgacust, a caledoniaiak vezérét.   
83885Agricola visszahivatik. Decebalus megsemmisíti Oppius Sabinus, moesiai legatus seregét.   
83986Domitianus hadmenete a dákok ellen.   
84188Saecularis játékok.   
84289Domitianus békét köt Decebalussal.   
84390A philosophusok kiűzése Rómából.   
84693Domitianus hadmenete a sarmaták ellen.   
84996Domitianus megöletik (szept. 18).   
849–85196–98Nerva uralma. Az alimentatiók intézményének megalapitása.   
851–87098–117Traianus uralma.   
854101Első daciai háború.   
857104Második daciai háború.   
859106Dacia római provincia lesz.   
860–866107–113Arabia Petraea elfoglalása.   
864–866111–113Traianus forumának épitése. – Ifj. Plinius, Bithynia helytartója. 113Chosroës parthus király szerződés ellenére unokaöcscsét, Parthomasirist, Armenia királyává teszi.
867114Traianus a parthusok ellen vonul.   
868115Traianus elfoglalja Armeniát és Mesopotamiát.   
869116Traianus elfoglalja Seleukiát és Ktesiphont. Lázadás Babyloniában, Mesopotamiában és Armeniában a rómaiak ellen.   
870117A zsidók lázongása a keleti provinciákban. Traianus halála a kilikiai Selinusban (aug. 8).   
870–891117–138Hadrianus uralma (szül. Kr. u. 76., u. c. 829 jan. 24).   
871118Lusius Quietus összeesküvése és halála.   
873120Hadrianus a provinciákba utazik; néhány évig Athén a székhelye.   
878125Hadrianopolis alapítása.   
882129Az Olympieion befejezése és a Panhellenia ünnep megalapítása.   
883130Hadrianus Egyiptomban.   
884131Hadrianus Syriában. Aelia Capitolina alapítása Jeruzsálem helyén. A zsidók föllázadása.   
885–888132–135Zsidó háború Palaestinában.   
889136L. Aurelius Caesonius Commodus Verus örökbefogadása.   
891138Verus halála (jan. 1.). Hadrianus fiává fogadja T. Aelius Antoninust (szül. 86 szept. 19), ez pedig L. Verust és Marcus Aureliust (szül. 121 ápr. 26). Hadrianus halála (júl. 10).   
891–914138–161Antonius Pius uralma.   
892139Lollius Urbicus győzelmei Britanniában.   
914161Antoninus halála (márcz. 7). 161IV. Vologases, parthus király.
914–933161–180Marcus Aurelius Antoninus uralma.   
915162L. Verus, a császár uralkodótársa, a parthusok ellen vonul.   
916163M. Statius Priscus elfoglalja Artaxatát.   
917164A rómaiak győzelmei Armeniában és Mesopotamiában; elfoglalják Ktesiphont.   
918165A rómaiak Mediában; békét kötnek a parthusokkal.   
919166A keresztyének üldözése. Hadmenet a marcomannok ellen.   
920167Pestis Rómában.   
922169L. Verus halála. Avidius Cassius lesz a keleti legiók vezére.   
925172A marcomannok legyőzése.   
928175A quadok és jazygok legyőzése. Avidius Cassius lázadása és halála.   
930177Ujabb hadmenet a marcomannok ellen. M. Aurelius fiát, Commodust (szül. 161 aug. 31.) uralkodó társává teszi.   
932179A marcomannok legyőzése.   
933180Marcus Aurelius halála (márcz. 17). Commodus békét köt a marcomannokkal.   
933–946180–193Commodus uralma.   
946193Commodus halála (jan. 1.). Pertinax (szül. 126 aug. 1.) lép a trónra. Pertinax halála (márcz. 28). M. Didius Salvius Julianus lesz császár. – L. Septimius Severus (szül. 146 ápr. 11) föllép trónkövetelő gyanánt (jún. 1). Didius Julianus halála. Septimius Severus hadat indít a keleti legiók által császárrá kikiáltott Pescennius Niger ellen.   
947194Septimius Severus legyőzi Pescennius Nigert.   
948195Severus harczai a parthusok ellen. 195V. Vologases, parthus király.
949196Severus hadai elfoglalják Byzantiumot. Clodius Albinus trónkövetelő gyanánt lép föl.   
950197Severus legyőzi Albinust. Ujabb hadmenet a parthusok ellen.   
951198Severus elfoglalja Ktesiphont. A parthusok elvesztik északi Mesopotámiát.   
955202Severus visszatér Rómába.   
957204Papinianus a praetorianusok feje.   
961208Severus hadmenete a caledoniaiak ellen.   
964211Septimius Severus halála (febr. 4).   
964–970211–217Caracalla uralma.   
965212Geta és Papinianus halála. A polgári jog kiterjesztése az egész birodalomra.   
966213Caracalla háborúja az alamannok ellen.   
969216Caracalla keleten. Háborúja a parthusok ellen.   
970217Caracalla halála (ápr. 8). Macrinus lesz császárrá.   
971218Macrinus békét köt a parthusokkal. Megöletése után a legiók Elagabalust kiáltják ki császárrá.   
975222Elagabalus halála.   
975–988222–235Alexander Severus uralma. 224A perzsák Ardasir és a Szaszanidák vezérlete alatt föllázadnak a parthusok ellen és ujra megalapítják a perzsa birodalmat.
981228Ulpianusnak, a praetorianusok fejének halála.   
983–986230–233Perzsa háború.   
987234Severus háborúja az alamannok ellen.   
988235Severus megöletik (febr. 10). Maximinus lép    
  a trónra. 235A perzsák elárasztják Mesopotamiát.
989–990236–237Maximinus sikeres hadmenetei a germán törzsek ellen.   
991238Maximinus halála. A két Gordianus Africában; Balbinus és Maximus halála. III. Gordianus császár.   
995242Gordianus hadmenete a perzsák ellen. 241–272I. Sapor, perzsa király.
997244Gordianus halála. Philippus lép a trónra.   
998–1000245–247Philippus sikeres hadmenete a carpusok ellen.   
1001248Saecularis játékok. Róma város fönnállásának millenaris ünnepe.   
1002249Decius föllázad Philippus ellen, a ki Verona mellett elesik.   
1003250A keresztyének üldözése. Háború a gótokkal.   
1004251Decius megöletése. Gallus császár.   
1005252Pestis, mely 15 évig dühöng.   
1008253Valerius császár és fia, Gallienus.   
1006–1007253–254A gótok a Balkán félszigeten Thessalonikéig hatolnak. – A perzsák elfoglalják Armeniát és Mesopotámiát.   
1007–1009254–256Gallienus küzdelmei a frankok ellen. – Dacia megszünik római terület lenni.   
1012259Postumus trónkövetelőként lép föl Galliában.   
1013260Valerianus Edessában a perzsák fogságába kerül. Sapor elfoglalja Antiochiát, Kilikiát és Kappadokiát. – A frankok behatolnak Itáliába, de Gallienus megveri őket. – Odenathus, Palmyra fejedelme, győzelmesen harczol a perzsák ellen.   
1014261Macrianus sikertelen lázadása Gallienus ellen. – Postumus uralma Galliában, Odenathusé Syriában.   
1020267Postumus és Odenathus halála.   
1021268Gallienus halála. – Tetricus Galliában. Claudius legyőzi Aureolust és római császárrá lesz.   
1022269Claudius legyőzi a gótokat Naissus mellett. – Victorinus uralma Galliában.   
1023270Claudius halála Sirmiumban (márcz.).   
1023–1028270–275Aurelianus uralma (szül. 225 máj. 10).   
1024271Az alamannok kikergetése Itáliából. Róma uj falai. – Háború Zenobia ellen.   
1026273Palmyra elpusztítása. Tetricus veresége Galliában.   
1028275Aurelianus halála (márcz.). – A római senatus Tacitust teszi meg császárrá.   
1029276Tacitus halála (ápr.); Probus császár.   
1030277Probus győzelme az alamannokon.   
1035282Probus halála (okt.). Carus császár hadat indít a perzsák ellen.   
1036283Carus győzelmei a perzsák ellen és halála.   
1037284Numerianus és Carinus rövid uralma.   
1037–1058284–305Diocletianus uralma (szül. 245.).   
1038285A bagaudák lázadása Galliában.   
1039286Diocletianus uralkodó társává teszi Maximianust.   
1040287Carausius lázadása Britanniában.   
1046293Galerius és Constantius Chlorus .kineveztetnek Caesarokká. – Carausius halála 293Narses, perzsa király.
1048295Galerius legyőzi a sarmatákat és a carpusokat.   
1048296Constantius visszahódítja Britanniát.   
1050297Diocletianus és Galerius győzelme a perzsák fölött. – A birodalom közigazgatási reformjainak befejezése.   
1056303A keresztyének üldözése.   
1058305Domitianus és Maximianus lemondanak az uralomról. – Caesarok: Maximianus Daia és Severus. Augustusok: Constantius és Galerius.   
1059306Constantius Chlorus halála. Augustusok: Galerius és Severus. – Caesar: Constantinus (szül. 274.). Maxentius kikiáltatik Rómában császárrá és Severust Ravennában elfogja.   
1060307Severus halála. Augustusok: Galerius és Licinius. Az Augustusok « fiai»: Maximinus és Constantinus.   
1060–1063307–310Constantinus szerencsés háborúja a frankok ellen.   
1061308Constantinus és Maximinus fölveszik az Augustus nevet.   
1063310Maximianus halála.   
1064311Galerius türelmi rendelete a keresztyének javára (ápr. 30). – Galerius halála (máj.).   
1065312Constantinus a pons Milvius mellett legyőzi Maxentiust, ki a Tiberisbe fullad.   
1066313Constantinus és Licinius milanói rendelete. – Diocletianus halála. – Háború Licinius és Maximinus Daia között. Az utóbbinak veresége és halála.   
1067314Háború Licinius és Constantinus között. Az utóbbinak győzelmei Cibanis és Hadrianopolis mellett.   
1071318Az arianus tételek miatt kitör a vallási viszály.   
1074321Constantinus győzelmei a gótokkal szemben.   
1076323Ujabb háború Constantinus és Licinius között. Nagy Constantinus ujra egyesíti hatalma alatt a birodalmat.   
1077324Licinius kivégeztetik Thessalonikében.   
1078325A nicaeai zsinat.   
1079326Crispus és Faustina kivégeztetése.   
1081328Konstantinápoly alapköveinek letétele. Athanasius Alexandria püspöke lesz.   
1083330Konstantinápoly a birodalom székhelye.   
1090337Nagy Constantinus halála (máj. 22). A birodalom ujabb fölosztása: II. Constantinus, a nyugat császárja; Constans, Italia és Illyricum ura; Constantius, a kelet császárja. 335II. Sapor, perzsa király.
1093340II. Constantinus elesik Aquileiánál. Constans lép örökébe. – Constantius háborúja a perzsák ellen.   
1103350Constans halála (jan. 18.). – Magnentius és Vetranio mint trónkövetelők. Vetranio bukása.   
1104351Constantius Mursa mellett legyőzi Magnentiust.   
1106353Magnentius halála. Constantius a birodalom egyedüli ura. A keresztyén vallás egyszersmind az állam vallása lesz.   
1108355Julianus Gallia helytartója.   
1109356Julianus a frankokat visszaszorítja a Rajnáig.   
1110357Julianus legyőzi az alamannokat.   
1113360A galliai legiók Julianust imperatorrá kiáltják ki. Constantius a keleti határoknál.   
1114361Constantius halála. Julianus mint császár bevonul Konstantinápolyba.   
1115362Julianus Antiochiában. Sikertelen küzdelme a keresztyénség ellen.   
1116363Julianus győzelmei a perzsák fölött és halála. Jovianus császár békét köt a perzsákkal.   
1117364Jovianus halála. I. Valentinianus császár kinevezi öcscsét, Valenst uralkodó társává.   
1118365Procopius föllázad Valens ellen. Az alamannok betörése Galliába.   
1119366Procopius bukása. Jovinus legyőzi az alamannokat.   
1120–1122367–369Valens szerencsés háborúja a gótok ellen.   
1121–1123368–370Theodosius győzelmei Britanniában. 370Harczok a pogány és keresztyén visigótok között.
1125–1128372–375Theodosius győzelmei Africában. A quadok és jazygok betörése Pannoniába. Ambrosius Milano püspöke lesz. 371A hunok betörnek Európába és
1127374  373megsemmisítik a keleti gótok uralmát.
1128375I. Valentinianus halála. Fiai közül Gratianus császár Galliában, II. Valentinianus Itáliában. 375A hunok megtámadják a nyugati gótokat.
1129376Az arianismus bukása. A nyugati gótok átkelnek a római birodalomba. – Az idősb Theodosius halála.   
1131378Valens császár veresége és halála (aug. 9.) a gótok ellen vívott küzdelemben.   
1132379Gratianus kinevezi Theodosiust (sz. 346) keleti császárrá.   
1136383Maximus császár Britanniában.Gratianus halála.   
1140387Maximus elfoglalja Itáliát.   
1141388Maximus elesik Theodosius ellen. II. Valentinianus nyugati császár.   
1143390A thessalonikéi vérengzés.   
1145392Arbogastes megöleti II. Valentinianust és Eugeniust teszi meg császárrá.   
1146393Az utolsó olympiai játékok.   
1147394Theodosius legyőzi Eugeniust és Arbogastest. Ő a birodalom utolsó egyedüli császárja.   
1148395I. Theodosius halála (jan. 17). Arcadius lesz a kelet, Honorius a nyugat császárja.   


  1. Minthogy Augustus ezen évtől fogva az imperator személyéhez füzte a consuli, proconsuli, censori és tribunusi hatalmat, a consulok elvesztették állásuk politikai jelentőségét; ezért nem soroljuk föl őket ezentul.[VISSZA]