NAGY KÉPES VILÁGTÖRTÉNET

V. KÖTET
A HŰBÉRISÉG
ÉS A KERESZTES HADJÁRATOK KORA

írta
MIKA SÁNDOR

Kiadják
FRANKLIN-TÁRSULAT
Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
RÉVAI TESTVÉREK
Irodalmi Intézet Részvénytársaság

Budapesten

 

TARTALOMJEGYZÉK
  Bevezetés.
 

i. rész
A modern államok megalakulása

 
i. fejezet. A német birodalom megalakulása.
ii. fejezet. A római német császárság felállítása.
iii. fejezet. A római német császárság fénykora.
iv. fejezet. A pápaság felemelkedése.
v. fejezet. A pápaság és a császárság első küzdelme. Investitura harcz.
vi. fejezet. Francziaország megalakulása.
vii. fejezet. Angolország megalakulása.
viii. fejezet. A szláv államok és Magyarország megalakulása.
ix. fejezet. Magyarország. A keresztyénség és királyság megalapítása és megszilárdítása.
 

ii. rész
A keresztes hadjáratok

 
x. fejezet. A hűbériség.
xi. fejezet. Az iszlám államai és a görög császárság.
xii. fejezet. Első keresztes hadjárat.
xiii. fejezet. Második és harmadik keresztes hadjárat.
xiv. fejezet. A görög császárság a XII. században. A negyedik keresztes hadjárat.
xv. fejezet. Keresztes hadjáratok a XIII. században.
xvi. fejezet. Nyugoti keresztes hadjáratok. A spanyol királyságok megalakulása.
 

iii. rész
A pápaság és a császárság küzdelme

 
xvii. fejezet. Welfek és Staufok.
xviii. fejezet. A pápaság és császárság második küzdelme.
xix. fejezet. A pápaság a hatalom tetőpontján. III. Incze.
xx. fejezet. Németország és Olaszország a XIII. század elején.
xxi. fejezet. A pápaság és császárság harmadik küzdelme. A császárság bukása.
 

iv. rész
Európa főbb államai a XII. és XIII. században

 
xxii. fejezet. A franczia királyság felemelkedése.
xxiii. fejezet. Az angol alkotmány kezdetei.
xxiv. fejezet. Magyarország László és Kálmán korában.
xxv. fejezet. Küzdelmek a görög császársággal.
xxvi. fejezet. A rendi alkotmány kezdetei.
xxvii. fejezet. A mongol invasio.