Illyés Gyula

Naplójegyzetek

1977-1978

Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte:
Illyés Gyuláné és Illyés Mária
1977                     1978