cable modem
a számítógépet a kábeltelevíziós hálózathoz csatlakoztató jelátalakító eszköz; a kábelmodem a hagyományos telefonos modemekhez viszonyítva egy nagyságrenddel nagyobb (Mbit/s) sebességű adatátvitelre képes
cable networkmodem
cable network
kábeltévé hálózat, melynek újabb típusai kétirányú forgalomra, vagyis például internetes adatátvitelre is alkalmasak; az üvegszálas vezetékeken - a kábelhálózat határain belül - több Mbit/s sebességű számítógépes kommunikációra van lehetőség
cable modemvideo on demand
cache
a számítógép memóriájában vagy a háttértároló egy részén kialakított "gyorsítótár" a korábban használt vagy a hálózatról nemrég letöltött adatok ideiglenes tárolására, az esetleges ismételt előhívás meggyorsítására; a Web-kliensek ilyen cache-ben tárolják a már megnézett oldalakat, így azok gyorsan visszalapozhatók
proxy server
cc (carbon copy)
elektronikus levelezésnél másolat küldése a címzetten kívül egy harmadik személynek; a legtöbb levelezőrendszer tartalmaz ilyen funkciót
bcce-mail
CCITT (Consultative Committee for International Telephony and Telegraphy)
az ENSZ által szervezett nemzetközi bizottság, mely több fontos kommunikációs szabványt (pl. X.25) javasolt; új neve ITU-TSS (ITU - Telecommunications Standard Sector)
ITUX.25X.400
CCL (Common Command Language)
közös keresőnyelv az adatbázisokban és online könyvtári katalógusokban való keresés megkönnyítésére és egységesítésére
databaseSQL Z39.50 Z39.58
cc:Mail
elterjedt elektronikus levelezőrendszer Novell hálózathoz, a Lotus Development Corp. terméke; újabban már Internet gateway lehetőséget is nyújt, bár régebbi változatai nem ismerik a MIME kódolást
e-mailMIMENovell NetWare
CDA (Communications Decency Act)
a sokat vitatott amerikai "illetlenségi törvény", mely szabályozni kívánja a hálózaton megjelenő szexuális és egyéb "illetlen" témájú anyagok szolgáltatását, ill. megállapítja a velük kapcsolatos felelősségek körét
AUPnetiquette
CDS/ISIS
az UNESCO által támogatott szöveges adatbáziskezelő rendszer nagygépes változata; több hazai könyvtári katalógus és az IIF néhány adatbázisa is ezzel készült korábban; MicroISIS néven PC-s változata is van
bibliographic databasedatabase IIF (IIFP)
CERN
a genfi Részecskefizikai Kutatóintézet neve, ahol a WWW rendszert Tim Berners-Lee kifejlesztette a kilencvenes évek elején
WWW
CERT (Computer Emergency Response Team)
az "Internet worm" támadása után létrejött csoport azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a hálózati számítógépeket fenyegető veszélyekre és segítse az őket érő támadások elleni védekezést
cracker hacker Internet worm
certificate server
hitelesítő szolgálat az Interneten, mely rendszerint nyilvános kulcsú titkosítás segítségével azonosítja a hálózati szereplőket, általában online üzleti tranzakciók alkalmával; ilyen hitelesítést a felhasználó és a szolgáltató egyaránt kérhet a másik félről
Clipper chip encryption PEM PGP RSA S/MIME SSL
CGI (Common Gateway Interface)
HTTP szervereknél használható programozási felület (interfész); a CGI lehetővé teszi, hogy környezeti változókon keresztül külső programok vagy shell script-ek egészítsék ki a Web-szerver működését; ily módon interaktív alkalmazások, illetve változó tartalmú vagy  automatikusan keletkező HTML oldalak hozhatók létre
Perl script (file)
channel
az IRC során használt virtuális kommunikációs "csatorna", amire a beszélgetés résztvevői rákapcsolódhatnak, ill. egy éppen egymással csevegő csoport; másik értelemben: push technológiával szolgáltatott hír- vagy reklámcsatorna, melynek fényújságszerű adását Web-klienssel lehet "fogni" (pl. Pointcast, Webcast)
IRC push-delivery
chat
számítógépes hálózaton, valós időben folytatott "csevegés" két vagy több partner között; a beszélgetés többnyire még írásban folyik egy speciális kliens program és egy szerver segítségével (pl. IRC, ICHAT, ICQ)
ICQ IRC talk
CHOICE (Cooperative Hierarchical Object Indexing and Caching for Europe)
a TERENA által kezdeményezett projekt, melynek tervezett célja az európai akadémiai adatbázisok tartalmának elosztott indexelése, katalogizálása és magas szintű, gyors visszakeresése
TERENA search engine
ClariNet
fizetős hírszolgálat a Useneten; előfizethető newsgroupok formájában terjeszti több hírügynökség anyagát
news Usenet
client
az ügyfél/kiszolgáló (kliens/szerver) üzemmódban működő hálózati szolgáltatásoknál rendszerint a felhasználó saját gépén futó szoftver, ill. maga a felhasználói oldalon levő számítógép, ami átveszi a feladatok egy részét (elsősorban a felhasználóval való kapcsolattartást és a letöltött információk megjelenítését) az általában egy távoli gépen működő szerver programtól; a kapcsolat felépítését mindig a kliens kezdeményezi, és jellemzően minden további tranzakciót is
browser client/server architecture front-end pull-deliveryserver
client/server architecture
az Internet szolgáltatások tipikus megvalósítási módja, ahol a szolgáltatást végző (rendszerint gyors és többfeladatos, folyamatosan üzemelő) szerver (kiszolgáló) gép és a felhasználói oldalon levő (többnyire kisebb teljesítmenyű, de felhasználóbarát) kliens (ügyfél) számítógép megosztja egymás között a feladatokat; a kliensektől érkező kéréseket a szerver figyeli és teljesíti
browser client front-end server
Clipper chip
az amerikai kormányzat által kötelező jelleggel bevezetni kívánt hardveres titkosítás hálózati számítógépekhez és egyéb kommunikációs eszközökhöz; a PGP-hez hasonló, nyilvános kulcsú rejtjelezést használ, de a visszafejtéshez szükséges titkos kulcs egy példányát egy kormányhivatalban kell letétbe helyezni
certificate server encryption PGP RSA
CMC (Computer Mediated Communication)
számítógép segítségével (hálózaton át és emberek között) folytatott kommunikáció
discussion group mailing list news SIG
CMS (Conversational Monitor System)
a VM operációs rendszer "egyik fele", amellyel egy IBM nagygépre bejelentkezett felhasználók a saját virtuális gépüknek tudnak interaktív módon parancsokat kiadni
virtual machine VM/CMS
CNI (Coalition for Networked Information)
az American Research Libraries, a CAUSE és az EDUCOM által létrehozott egyesülés kutatási és oktatási célú hálózati információforrások kifejlesztésének és ezek hasznosításának elősegítésére
NREN NSFNET RLIN
COM port
olyan soros kommunikációs csatorna vagy csatoló, melyen keresztül különböző számítógépes perifériák (pl. modem) kapcsolhatók a PC-re
bus modem port RS-232
compress
a Unix elterjedt tömörítő programja; a gzip elterjedése előtt leginkább ezt használták a unixos file-archívumoknál vagy az FTP-vel letölteni kívánt állományok átvitel előtti összecsomagolásához; a tömörített állományok kiterjesztése: .Z
gzip tar Unix
CompuServe
amerikai eredetű magánhálózat és tartalomszolgáltató (OSP), mely eredetileg elsősorban elektronikus levelezést, saját közhasznú információforrásokat és számítástechnikai szolgáltatásokat kínált, később már Internet hozzáférést is nyújtott, mára pedig az AOL része lett
AOL consumer online services OSP
connect time
az az idő, amit a felhasználó egy hálózati szolgáltatáshoz kapcsolódva eltölt; egyes fizetős online rendszereknél ezt is beszámítják a használati díjba
consumer online services
consumer online services
üzleti alapokon működő hálózati tartalomszolgáltatók, melyeknél fizetni kell az információforrások használatáért; eredetileg többnyire magánhálózatokon működtek, de ma már szinte mindegyik elérhető az Interneten is (pl. CompuServe, Dialog, Data-Star)
AOL CompuServe content provider Data-Star Dialog OSP Prodigy
content provider
hálózati tartalomszolgáltató, vagyis olyan cég vagy szervezet, amely (jellemzően) nem hozzáférést vagy egyéb szolgáltatást, hanem valamilyen információforrást kínál a számítógépes hálózatokon (esetleg nem is a saját szerverén)
consumer online services ISP OSP
cookie
egyes Web szerverek által küldött kódsorozat, mely a kliens számítógépének háttértárolójára kerül és a felhasználó későbbi azonosítására szolgál (amennyiben a Web-kliensben ez a lehetőség engedélyezve van); ilyen "bitsüti" segítségével ismerik fel az online áruházak a korábbi vásárlóikat vagy az elektronikus újságok az olvasóikat, így legközelebb személyre szabott információkat tudnak nekik kínálni
browser WWW
CORDS (Copyright Office Electronic Registration, Recordation and Deposit System)
szerzői és kiadói jogok (kifejlesztés alatt levő) számítógépes nyilvántartó rendszere; a levédeni kívánt művek az Interneten át küldhetők be a nyilvántartásba, s a tulajdonosok és ügynökségek szintén a hálózaton keresztül adhatják/vehetik a jogokat.
DOI
COSINE (Cooperation for OSI Networking in Europe)
az EUREKA kutatások részeként, 1990-ben indult projekt az OSI hálózati szabványok bevezetésére Európában, a RARE menedzselésében
OSI RARE TERENA
cps (characters per second)
a hálózaton másodpercenként átvitt karakterek száma; a bps-ben kifejezett sebesség tízzel való osztásával szokták kiszámolni (a 7 vagy 8 adatbit mellett ugyanis néhány ellenőrző- és egyéb segédbitre is szükség van)
baud bps bitrate cps
cracker
szoftverek, számítógépes és távközlési rendszerek feltörésére szakosodott "kalóz"; a cracker rendszerint ártó vagy haszonszerzési szándékkal dolgozik, szemben a hackerrel, aki inkább intellektuális kihívásként foglalkozik a biztonsági rések felderítésével
CERT hacker firewall Satan warez site
CREN (Corporation for Research and Educational Networking)
a BITNET és a CSNET hálózatok egyesülésével 1989-ben létrejött, Internet szolgáltatásokat is nyújtó szervezet és hálózat neve
BITNET
crossposting
a Usenet hírcsoportoknál vagy levelező listáknál használt "keresztpostázás", amikor a feladó egyszerre több fórumra is elküldi ugyanazt a levelet; a news kliensek általában automatikusan kiszűrik az ilyen duplumokat, de a levelezőcsoportok esetében illik elnézést kérni azoktól, akik esetleg több listáról is megkapják ugyanazt a levelet; az indokolatlan és túlzott crossposting a netikettbe ütköző cselekmény
netiquette news spamming Usenet
CSO
a gophernél is használt, kliens/szerver elven működő protokoll egyszerű adatbázisok (pl. e-mail telefonkönyvek) lekérdezéséhez (más néven: CCSO)
gopher
CSS (Cascading Style Sheets)
az újabb HTML verziókban használható stíluslapok, melyekkel egyszerre több Web-oldalnak is be lehet állítani a külalakját (színek, betűk, hátterek stb.); a régi Web-kliensek nem támogatják ezt a megoldást
HTML tag Web-page XSL
CWIS (Campus-Wide Information System)
felsőoktatási intézmények intranetjének belső információs rendszere, melynek egyes részei (pl. intézményi homepage, könyvtári OPAC) külső felhasználóknak is elérhetők
intranet
cyberpunk
megszállott hálózathasználó, a legkorszerűbb számítógépes és egyéb technikák rajongója és (esetleg) alapos ismerője; a kibervilág "őslakosa"
hacker
cyberspace
a világméretű számítógépes és távközlési hálózatok által alkotott virtuális világ költői neve (William Gibson "Neuromancer" című könyve alapján); magyarul: "kibertér" vagy "kibervilág"
Matrix