NIIF Információs Füzetek I/12.5

Szalay Istvánné

A hálózat használata a fizika területénISSN 1418-8570

N.I.I.F.
Budapest, 1997 június

Szalay Istvánné szalay@sunserv.kfki.hu
Lektor: Zimányi Magdolna mzimanyi@sunserv.kfki.hu
1997. június


Tartalom


Bevezető

        #######################################################
        #                           #
        # "A lángész valójában alig jelent többet, mint azt #
        #  a képességet, hogy szokatlan módon észleljünk"  #
        #                           #
        #                 Williams James   #
        #                           #
        #######################################################

A számítógéphálózatok rendkívül gyors térhódítása a fizikusok életét, szakmai munkájának kereteit, lehetőségeit is alaposan átformálta.

A hazai világban a hálózatok csak jelentős lemaradással jelentek meg a technikai elszigeteltség, a COCOM lista exporttilalmai miatt. A 80-as években már egyre többen felismerték, hogy a hálózati technika és kultúra nélkül lehetetlen az előrelépés. Ennek a felismerésnek a nyomán indult meg a Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság támogatásával az Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program a 80-as évek derekán. Ennek keretében kerültek a felsőoktatási, akadémiai közösség kezébe az első hazai fejlesztésű hálózati hardware és software eszközök. A program jelenleg Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF) néven működik.

1991-től kezdve enyhültek a külső korlátozások, és egyre több hálózati eszköz, hálózati lehetőség vált hozzáférhetővé a hazai közösség számára is. Ebben az évben vált lehetővé az Internethez való csatlakozás: a fizikusok erőteljesen szorgalmazták az előrelépést, az új technika alkalmazásbavételét. Az IIF és Bécs közötti vonal megszületésével csaknem egyidőben létrejött a CERN (Európai Részecskefizikai Laboratórium) és a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet (RMKI) közötti összeköttetés. Ez a kapcsolat elsősorban a HEPnet (High Energy Physics Net) keretein belül folyó fizikai kutatások kommunikációs igényeinek kielégítésére jött létre, de a KFKI-val együttműködő egyetemek, kutatóintézetek kutatói is kilépési lehetőséghez jutottak. Így alakultak ki a hazai Internet gerinc-hálózat, a HBONE kezdetei.

Az azóta eltelt időszak rohamos fejlődést hozott: ma a vidéki egyetemek, főiskoák, kutatóintézetek egy része 512 Kbit/sec, más része 64 Kbit/sec sebességű vonalakkal csatlakozik a HBONE gerinchálózathoz. A nagyobb egyetemi városokban, Debrecenben, Pécsett, Szegeden és Budapesten nagysebességű összeköttetést biztosító üvegszálas gyűrű kapcsolja össze az egyetemeket, főiskolákat, akadémiai kutatóintézeteket.

A hálózat ma már a magyar iskolák egy részébe is eljutott. A középiskolák egy részében lehetséges már az elektronikus levelezés, egyes iskolákban pedig az Internet szolgáltatások teljes köre is elérhető. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium informatikai projektjében ez év januárjában kiemelt feladatként fogalmazta meg az információs társadalomba való átmenet elősegítését, ezen belül a közoktatás informatikai ellátottságának európai szintre fejlesztését. Az 1998 szeptemberéig megvalósítandó célkitűzések között szerepel minden önkormányzati és nem önkormányzati középiskola Internet kapcsolatának kiépítése. (1995-ben jelent meg az IIF Információs füzetek "A hálózat használata az iskolákban" című füzete, Drótos Lászlótól.)

A továbbiakban áttekintjük a fizikával foglalkozó olvasókat (kutatók, fizika-tanárok, stb.) leginkább érdeklő hálózati információforrásokat.

Előljáróban fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a hálózat élő, naponta változó információforrás, így lehetséges, hogy egyes szolgáltatások helye, neve, vagy más adata megváltozik. Másrészt: az áttekintést az információszolgáltatás módja szerint próbáljuk összefoglalni: tudnunk kell azonban, hogy ugyanahhoz az információhoz sok esetben többféle úton-módon is eljuthatunk (levelezési lista, Gopher, WWW, ftp). A különböző elérési módokat ismerve a felhasználónak kell eldöntenie azt, hogy melyik a számára legcélszerűbb elérési mód.

A füzetben szereplő hálózati címek 1997 áprilisa-májusa folyamán kipróbált, érvényes címek, amelyek azonban a hálózati információk állandó változása következtében módosulhatnak vagy megszűnhetnek. Ugyancsak 1997 májusi állapotot tükröznek a KFKI WWW-ből való illusztrációk. A füzet HTML formátumú változatában igyekszünk követni a változásokat. A hálózati címek összegyűjtve megtalálhatók a függelékben.

Egyes fejezetek angol nyelvű bekezdéseket tartalmaznak. Ezek a bekezdések elektronikus folyóiratok vagy adatbázisok néhány soros eredeti tartalmi összefoglalói, amelyeket az eredeti angol nyelven közlök.

Köszönetem fejezem ki Zimányi Magdának, aki egyrészt előadásait és cikkeit felajánlva, másrészt közvetlen szakmai tanácsaival, nem utolsó sorban pedig figyelmes lektori munkájával nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy ez a füzet megszülessen. Köszönettel tartozom továbbá azoknak a szerzőknek, akiknek már megjelent füzete e sorozatban, s így mintául és tanulságul szolgálhatott a munkához.

Ez a füzet az NIIF információs füzetsorozat hivatalos elérési helyén kívül (http://www.iif.hu/dokumentumok/) elérhető a KFKI WWW fizika lapjain és anonymous ftp-vel az ftp.kfki.hu gépen a pub/local/kfkidoc könyvtárban.


Elektronikus levelezés, levelezési listák

Az elektronikus levelezés a kommunikációt minden korábban elképzeltnél gyorsabbá, hatékonyabbá tette. Két kutató régebben közös cikket leginkább úgy írhatott, ha az egyik szerző el tudott utazni a másikhoz. Ha ez nem volt lehetséges, akkor a cikk rendszerint csak hosszas, esetleg több hónapos levelezés után születhetett meg: a cikk szövegének megírása után az írógépelés, az ábrarajzolás, a képletek beírása is még hosszas munkát igényelt. Az Internetnek köszönhetően ma naponta többször fordulhat az elektronikus levél az egymástól akár több ezer kilométer távolságban dolgozó szerzőtársak között is, diszkutálhatnak, elküldhetik egymásnak a kézirat javított változatait. A szövegszerkesztés, szövegformázás eszközei segítségével pedig a szöveg nyomdakész formátumban készülhet. Elektronikus levélben többnyire ábrákat is küldhetnek egymásnak a partnerek. Így a cikkírás ideje jelentősen lerövidülhet. A szakfolyóiratok szerkesztőségei a szerzők rendelkezésére bocsátják azokat a makró-készleteket, amelyekkel a kéziratot a kívánt formátumban állíthatják elő.

A kéziratot a folyóiratok szerkesztősége is elfogadja elektronikus levélben, sőt többnyire már így is várja a szerzőktől.

A levelezési listák (levelezőcsoportok) százai jelentik azt a fontos csatornát, amelyen a hálózat használói egy-egy témakörben kommunikálhatnak egymással. Ma ugyan már számos fejlettebb, kényelmesebb lehetőség is van az információk elérésére, a levelezési listák mégis fontosak maradtak, különösen azok számára, akik a hálózati szolgáltatások közül csak az elektronikus levelezést érhetik el.

A levelezési listák segítségével a lista ún. "terjesztési címére" küldött levelünket egy népes csoport tagjai kapják meg, mindenki, aki az adott listára "előfizetett", azaz feliratkozott a tagok közé. Így a lista igen alkalmas arra, hogy sokakat érdeklő, közérdekű információkat az érdeklődőkhoz eljuttathassunk, közös témáinkról szélesebb körben vitatkozzunk.

A levelezési listák működtetéséhez egy ún. listserver program szükséges, amely fogadja a listára való feliratkozásokat, kérésre információkat küld, és amely továbbítja az "előfizetőkhöz" a levelezési listára szánt leveleket. Az I.7. információs füzet (Koltay Tibor - Szaniszló István: Kapcsolattartás E-mail útján az Interneten) részletesen foglalkozik az elektronikus vitafórumokkal.

A tudományos témakörű levelezési listákról széleskörű leírást kaphatunk a Diane Kovacs által működtetett listserver-ről a listserv@listserv.kent.edu levélcímről, téma szerint külön fájlokban csoportosítva. A fájlokat a fenti listserver-ről érhetjük el. Először ajánlatos erre a címre tájékozódásul egy "help" szövegű elektronikus levelet küldeni.

A fizika témakörű listákról a "GET ACADLIST PHYSICS" tartalmú levéllel kérhetünk leírást.

A fizika tárgykörhöz tartozó levelezési listák D. Kovacs gyűjteményében: (11th Revision 8/1/97)

ALPHA-L     L3 Alpha physics block analysis diagram group

ANURT-L     Advanced Nuclear Reactor Technology was formed
        to facilitate substantive discourse regarding the
        worldwide advocacy, design, and deployment of advanced
        nuclear reactor technology. The list is limited to
        discussions regarding commercial use of advanced
        nuclear reactor design concepts that use light water
        as a coolant/moderator. Discussions should center on
        design standardization, inherent safety, advanced
        technology, environmental benefits, waste disposal,
        licensing reform, and other appropriate topics
        essential to assuring the viability of this energy
        option.

ASTRO-PH    Astrophysics

BETA-L L3   Analysis Group Beta

BUILDING-MODELS-COMBINE  Combine Building Models. The development of
        data models for building representation and energy-related
        simulation using STEP/PDES technologies.

BURG-CEN    BURG-CEN has been issued mainly for PhD.-students
        attached to the J.M. Burgers Centre for fluid
        mechanics and is for the purpose of discussing all
        aspects of fluid mechanics and the J.M. Burgers
        Centre in particular.

CDN-NUCL-L   The CDN-NUCL-L list is supported by McMaster University
        and local members of the Canadian Nuclear Society. The
        list acts as a forum for discussion on issues related
        to nuclear energy, nuclear research, and nuclear
        education. Any nuclear topic is fair game, from
        current P.R. issues to technical matters, but please
        make the content of the message clear in each subject
        heading. The list is open to members of the nuclear
        industry, nuclear academia, and the general public.
        Although a Canadian focus is encouraged, discussion is
        not restricted to the Canadian nuclear scene. Everyone
        is welcome to join. Please enjoy the discussions on
        this list and try to keep emotions under control.
        The use of this list for non-nuclear related issues
        or for flaming will not be tolerated. Unreasonable
        infractions of this rule will result in intervention
        by the list owner, and if necessary, termination of
        the offender's subscription and notification of the
        offender's system operator.

CERN      The CERN discussion list.

COND-MAT    Condensed matter.

CUPLE-L     Distributes information concerning the Comprehensive
        Unified Physics Learning Environment software for
        PC-compatible computers, along with work underway to
        bring this software to other platforms.

DASP-L     Digital Acoustic Signal Processing

FISES      Foro sobre Fisica Estadistica. FISES is intended for
        the exchange of information between the Spanish-
        Portuguese community of researchers in Statistical
        Physics and related Cross-Disciplinary Physics topics.
        However, by no means it is limited to nationals of
        those countries or Spanish-speaking researchers but is
        open to anybody with information of interest to such a
        community. Examples of issues pertaining to this list
        are: announcements of meetings, workshops, seminars,
        or courses; vacancy notices; book reviews and/or
        comments; news on topics of this field; questions
        about specific topics, or info on resources available
        through the Web. Languages are Spanish, Portuguese, or
        English.

FISICA-L    Devoted to exchange of information in physics.

FRAC-L     Computergraphical generation of fractals.

FUNCT-AN    Functional analysis.

FUSION     Fusion - Redistribution of sci.physics.fusion newsgroup.

GBRC-L     L3 Analysis Group Beta Resource Commitment

GR-QC      General relativity/quantum cosmology

HEP-LAT     Computational/lattice physics

HEP-PH     High energy physics-phenomenology

HEP-TH     High energy physics-formal.

HEPDB      HEPDB Distribution List.

HEPHIN     HEPHIN Discussion List.

ICCF5      International Conference on Cold Fusion discussion
        focused on discussion of abstracts (and related
        issues) submitted to the Fifth International
        Conference on Cold Fusion to be held in Monte
        Carlo, April 9-13, 1995.

L3ANA-L     L3 Analysis Group A.

MUL3-L     L3 Muon Reconstruction Software Forum.

NDRG-L     Nonlinear Dynamics Research Group discusses applications
        of nonlinear dynamics to science, engineering and
        economics.

OLADE-L     Organizacion Latinoamericana de Energia.

OPTICS-L    Disseminates information for the Israeli research
        community involved in optics, electro-optics and
        lasers.

PEN       Physics Education News (PEN) summarizes information on
        resources, national initiatives, outreach programs,
        grants, professional development opportunities, and
        publications related to physics and science education.
        It is issued twice a month. AIP offers PEN as a
        service to the science and education communities
        without charge.

PHOTOEXE    This bulletin is dedicated to the advancement of: -
        Photo-Excited Processes and their Applications
        (PEPA) - Topics: Photodeposition, Photoetching,
        Photoablation, Photoabsorption/desorption on surfaces,
        Photoelectrochemical processes, Photoexcited,
        Processes(Other), Laser Materials, Processing
        Laser, Diagnostics Laser, Assisted Device,
        Processing (Optics and Electronics) Pattern
        and Laser writing of materials.

PHOTREAC    Electro- and Photo-Nuclear Reaction Discussion List.

PHYS-L     Designed for teachers of college and university physics
        courses.

PHYS-STU    Physics Student discussion.

PHYSIC-L    Physics e-conference gathers information on physics
        for Israeli scientists.

PHYSICS     Physics discussion

PHYSICS     Covers current developments in theoretical and
        experimental physics.

PHYSNEWS    Physics News Update is a digest of physics news items
        arising from physics meetings, physics journals,
        newspapers and magazines, and other news sources.
        It is provided free of charge as a way of broadly
        disseminating information about physics and physicists.
        For that reason, you are free to post it, if you like,
        where others can read it, providing only that you
        credit AIP. Physics News Update appears approximately
        once a week.

POLYMERP    PolymerP is a discussion group on polymer physics.
        The topics include meetings, articles, software,
        theories, materials, methods, tools, and polymer
        properties such as solubility, diffusion, viscosity
        and adsorption. Application programs and data of
        general interest ("critical tables") can be sent
        to the list owner for archiving.

PROTEON     Proteon Mailing List.

RELATIV1    Group 1 - Special Relativity

RELATIV2    Group 2 - Special Relativity

sci.optics   Discussion relating to the science of optics.
        (USENET newsgroup)

sci.physics   Discussion of physical laws, properties, etc.
        (USENET newsgroup)

sci.physics.accelerators Discussion of particle accelerators and
        the physics of beams. (USENET newsgroup)

sci.physics.particle  All aspects of particle physics, theories
        and experiments. (USENET newsgroup)

sci.physics.research  Discussion of issues in physics research.
        (USENET newsgroup)

SEMICONDUCTORS-2-6  The research groups studying all aspects of
        II- VI semiconductors are often separated by large
        distances. This list will attempt to increase
        communication and encourage cross-fertilisation
        of ideas between the groups, for the mutual benefit
        of all.

SPS       Forum for Society of Physics Students (SPS) chapter
        advisers and members. While *any* interested
        individual may subscribe to this list, the discussions
        on this list deal with the interests of SPS members
        and their advisers. Matters of national, regional, and
        local interest are appropriate topics for this list.

THEO-L     Journal des theoriciens des particules.

UFIT-L     Applied Physics Group List. Discussion on Applied
        Physics, Electronic and Computers in Physics and their
        applications.

WKSPHYS     Workshop Physics is concerned with understanding issues
        in learning/teaching of introductory physics from a
        constructivist point of view.

A fenti levelezési listákról bővebb információ (feliratkozás módja, stb) a KFKI Gopherben a Sciences/Physics menüben található, URL: gopher://gopher.kfki.hu/00/sciences/Physics/acadphysics

A D. Kovacs-féle List of Scholarly Electronic Conferences legkényelmesebben a http://www.n2h2.com/KOVACS/ Sindex.html címen böngészhető.

Megjegyzendő, hogy D. Kovacs listája korántsem teljes, de a szerző által rendszeresen karbantartott gyűjtemény.

A magyar levelezési listákról a http://www.mek.iif.hu/MEK/hunlist.htm címen található jó összefoglaló.

1992-ben indult el a FIZINFO, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat információs vitafóruma. Ez a lista ma már egy professzionális listakezelő program felügyelete alatt fut, és a magyarországi fizikus közélet igen fontos elemévé vált.

Feliratkozás a FIZINFO levelezési listára: A majordomo@lists.kfki.hu címre küldünk egy

    subscribe fizinfo
    end
tartalmú elektronikus levelet. A lista archívuma a gopher://gopher.kfki.hu:70/11/sciences/Physics/tudhir/ELFT/fizinfo címen érhető el, WWW böngészésre a http://www.kfki.hu/physics/hunfiz.html lapot ajánljuk kiindulási címként.

Ugyancsak a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Számítógép Hálózati Központ számítógépein működik két olyan lista, amelyek egy-egy fizikai kutatási szakterület nemzetközileg elismert fórumai: a MIX a Mössbauer-spektroszkópusoké, az ION pedig azoké a kutatóké, akik ionnyaláb-analitikai módszerrel dolgoznak.

A MIX listára a majordomo@lists.kfki.hu címre küldött

    subscribe mix
    end
tartalmú levéllel lehet feliratkozni. Az archívum a gopher://gopher.kfki.hu:70/11/sciences/Physics/MIX/bulletin címen található, WWW böngészésre a http://www.kfki.hu/~mixhp/bulletin.htm lapot ajánljuk kiindulásként.

Az ION listára a majordomo@lists.kfki.hu címre küldött

    subscribe ion
    end
tartalmú elektronikus levéllel lehet feliratkozni. Az Ion Beam Information System Web-lapja a http://www.kfki.hu/~ionhp/ion/ion93.htm címen található.

A PHYSEDU a fizika oktató programok levelezési listája, bővebb információ a http://newton.phy.bme.hu/education/maillist.html címen található róla.

Elsősorban informatika-, valamint matematika- és fizikatanárok írják és olvassák a TANFORUM leveleit, amely középiskolai tanárok diszkussziós fóruma. A listára a mmajordomo@lists.kfki.hu címre küldött

    subscribe tanforum
    end
tartalmú elektronikus levéllel lehet feliratkozni. Az mmajordomo a majordomo listakezelő szoftver magyarított változata. Az archívum a gopher://gopher.kfki.hu/11/kultura/taninfo címen található, WWW-n a http://www.kfki.hu/edu/okt.html címről érhető el.

Ez év áprilisában indította a Magyar Csillagászati Egyesület a CSIILA moderálatlan levelezési listát. Célja, hogy a csillagászat iránt érdeklődők kulturált hír- és vitafóruma legyen - a Magyar Csillagászati Egyesület szellemiségének és alapszabályának megfelelően. A listára a csilla@mcse.hu címre küldött SUBSCRIBE (nagybetű!) subject-tartalmú elektronikus levéllel lehet feliratkozni. Az archívum a http://www.mcse.hu/csilla/ címen található, anonymous ftp-vel az ftp.mcse.hu/pub/astro/csilla/ címről tölthető le.


USENET hírcsoportok

Ugyancsak az elektronikus levelezésen alapul a USENET, az Egyesült Államok egyik legrégibb és legnagyobb hálózati csoportosulása, amelyet eredetileg a felsőoktatásban és kutatásban résztvevők hír- és információcseréjének bonyolítására hoztak létre. Ma már az élet minden területén, sok ezer tematikus hírcsoportban (newsgroup) zajlik az információcsere. Használatához USENET news kliens szoftver szükséges (trn, nn, Xrn, Netnews stb). Egyre több helyen WWW-felületen teszik olvashatóvá egyes csoportok levelezését. A levelezésbe való bekapcsolódás előtt ajánlatos tájékozódni a bekapcsolódás, levelezés módjáról, a kialakult szokásokról. Ennek megkönnyítésére számos dokumentációt állítottak össze a kezdők és érdeklődők részére, amelyek a hálózaton gyakran ismételt kérdésekre (GYIK, Frequently Asked Questions = FAQ) adott válaszok összefoglalását tartalmazzák. Ezeket a USENET news.announce.newusers és a news.answers hírcsoportokban teszik közzé. Anonymous ftp-vel elérhető FAQ-tár található az rtfm.mit.edu címen a pub/usenet/news.answers könyvtárban. A hírcsoportokra vonatkozó minden szükséges információ az írországi ISnet Gopher szerver (gopher://gopher.isnet.is/11/usenet) Informations for new users menüpontjában megtalálható.

A USENET hírcsoportok leveleit 8 nagy tematikus főcsoportba sorolták. Ezeknek a témakörökre is utaló elnevezései:

    comp      számítástechnika
    news      hírcsoportokra vonatkozó közlemények
    rec       szórakozás, pihenés
    sci       tudomány
    soc       társadalom, politika, vallás, kultúra
    talk      vita megoldatlan kérdésekről
    misc      vegyes, más csoportba be nem sorolható témák
    info      közérdekű témák hírei

Mindegyik nagy főcsoportban található egy hírcsoport, amely az illető főcsoportra vonatkozó főbb tudnivalókat tartalmazza. A "sci" főcsoport elnevezése a "sciences" szó rövidítéséből származik. A sci főcsoporton belül a sci.answers hírcsoportban találhatjuk meg a gyakran feltett kérdésekre adható válaszokat. A fizika különböző területeivel foglalkozó csoportok és alcsoportok legtöbbje ebben a főcsoportban található:

sci.physics       Physical laws, properties, etc.
sci.physics.accelerators Particle accelerators and the physics of beams
sci.physics.computational.fluid-dynamics Computational fluid dynamics
sci.physics.cond-matter Condensed matter physics, theory and experiment
sci.physics.electromag  Electromagnetic theory and applications
sci.physics.fusion    Information on fusion, esp. "cold" fusion
sci.physics.particle   Particle physics discussions.
sci.physics.plasma    Plasma Science & Technology community exchange
sci.physics.research   Current physics research

Érdeklődésre tarthatnak számot a fizikusok körében a sci.astro, sci.materials, sci.math, sci.optics, az sci.research és az alt.sci.physics.new-theories csoportok is.

A sci főcsoportban folyó levelezés néhány napra visszamenőleg olvasható a KFKI Gopherben:

        telnet sunserv.kfki.hu
        login: gopher
        password: 

A főmenüben az Information Systems... - USENET - Newsgroups - sci menüpontokat választva lehet eljutni a kívánt csoporthoz. URL: gopher://gopher.kfki.hu:70/1exec%3a-g%20sci%3a/bin/gonnrp

A főcsoportokon kívül a legkülönbözőbb témákkal egyéb rovatok foglalkoznak (alt-alternativ, bit-bitnet, k12-oktatás, biz-üzlet), s a legtöbb ország nemzeti rovatot is indított.

Magyar newsgroup-ok 1997. januári listája:

Az alábbi hírcsoportok elérhetők a news.iif.hu szerveren. (A szerver nevét a Netscape vagy a Microsoft Explorer opciói között lehet beállítani.)

hun.comp            Számítástechnika általában
hun.comp.lang.java       Jáva programozási nyelv
hun.comp.net.tcpip       TCP/IP protokoll
hun.comp.net.novell       IPX, Netware hálózat
hun.comp.net.decnet       DECnet hálózat
hun.comp.net.msnet       Microsoft Network hálózat
hun.comp.net.lan        Helyi hálózatok
hun.comp.net.hardware      Hálózati eszközök általában
hun.comp.net.hardware.modem   Modemek
hun.comp.net.egyeb       Különböző hálózati témák
hun.comp.os.os2         OS/2 operációs rendszer
hun.comp.os.solaris       Solaris és SunOS operációs rendszer
hun.comp.text.tex        TeX és LaTeX formátum nyelvek
hun.general           Bármi
hun.hobbi            Hobbi, szabadidő
hun.internet.policy       A magyar Internet szabályai
hun.internet.etikett      Hálózati illemszabályok
hun.internet.egyeb       Egyéb Internet témák
hun.lists.hix.guru       HIX/Guru - Számítástechnika
hun.lists.hix.kornyesz     HIX/Környész - Környezetvédelem
hun.lists.hix.moka       HIX/Móka - Humor
hun.lists.hix.otthon      HIX/Otthon - Háztartás, gyereknevelés
hun.lists.hix.randi       HIX/Randi - Szerelem, barátság
hun.lists.hix.sport       HIX/Sport - Sport
hun.lists.hix.tipp       HIX/Tipp - Kisebb témák, hírek
hun.lists.hix.vita       HIX/Vita - Vitatkozás
hun.lists.hix.jatek       HIX/Játék - Játék, rejtvény
hun.lists.hix.kultura      HIX/Kultúra - Művészet, kultúra
hun.lists.hudom-l        HUDOM-L lista - A .hu domain adminisztrátorai
hun.lists.mlf.linux       Linux lista - Linux operációs rendszer
hun.lists.mlf.linux-doc     Linux-Doc lista - Linux dokumentáció
hun.lists.mlf.linux-kezdo    Linux-Kezdő lista - Linux kezdőknek
hun.lists.mlf.unix       Unix lista - Unix operációs rendszer
hun.news            A hun.* newsgroup-ok üzemeltetése
hun.nyelv            A magyar nyelv
hun.org.hungarnet.egyeni-kutatok HUNGARNET Egyesület - Egyéni kutatók
hun.org.iif.elf         IIF felhasználók hirdetései
hun.org.iif.petra        IIF felhasználók file-archívuma
hun.piac            Hirdetések, üzleti ajánlatok
hun.test            Tesztelési célokra szolgáló newsgroup

Egyes intézetek, egyetemek is létrehozzák saját hírcsoportjaikat, az ott dolgozók gyors kommunikációjának megteremtésére. A CERN saját hírcsoportjainak neve a cern. karakterekkel kezdődik. A CERN hírcsoportokat a KFKI news szervere átveszi a CERN-től.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a CERN hírcsoportokat, amelyek témája a fizikusok érdeklődési körébe eshet:

cern.afs       Andrew File System at CERN
cern.asis       Application Software Installation Server
cern.caseat      CASE for Accelerator and Technical Applications
cern.cernmpp     Parallel Processing activity at CERN
cern.cernsp      News oriented towards the users of CERNSP (SP2)
cern.comm       CERN communication issues
cern.computing    Important infos concerning Computing at CERN in General
cern.cse       Computing Support for Engineering at CERN
cern.csf       Central Simulation Facility
cern.delphi      Aliased to cern.delphi.announce
cern.foot       CERN Forum for Object-Oriented Technology
cern.geant      GEANT discussion list
cern.general     Information of general interest
cern.hepdata     General news about the Durham-RAL database programme
cern.hepdb      HEPDB discussion list
cern.heplib      HEPLIB Discussion Group
cern.hp        CERN news on Hewlett-Packard computers
cern.lep       LEP Operation
cern.lhc       LHC division news
cern.mail       Electronic mail at CERN
cern.nice       Discussion of Novell and support of the PC/Windows
cern.ps        PS News system
cern.security.unix  Discussions about UNIX security at CERN.
cern.sgi       General news on Silicon Graphics Workstations at CERN
cern.shift      Scalable Heterogeneous Integrated FaciliTy
cern.sun       CERN news on SUN computer
cern.telecom     Information on external services and networks
cern.training     Information on courses organized by education service
cern.unix       General Unix-related matters
cern.vox_populi    Aliased to cern.voxpop
cern.windows-nt    WNT operating system at CERN and in HEP
cern.www.announce   World-Wide Web product announcements

A CERN publikus hírcsoportjai a http://consult.cern.ch/uco/news/ címen WWW-felületen is olvashatók.


Preprint szerverek

Az elektronikus levelezési listák elve alapján működnek az ún. preprint szerverek is, amelyek szolgáltatásuk révén lehetővé teszik, hogy az elkészült publikációk eljussanak a témában érdekelt kutatókhoz.

A fizika területén a legismertebb a Los Alamos National Laboratory (LANL) preprint szerver szolgáltatása. Segítségével a szerzők által (többnyire TeX, LATeX, illetve Postscript formában) beküldött kutatási reportok a WWW-n, illetve a témának megfelelő levelezési listán gyakorlatilag azonnal olvashatók. Az "xxx.lanl.gov" kutatói cikkek teljesen automatizált archívuma és terjesztő rendszere. A LANL szolgáltatás európai tükrözését a tengerentúli vonalak sávszélességével való takarékoskodás érdekében a trieszti International School for Advanced Studies (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, SISSA) vállalta. Erről a szolgáltatásról a http://babbage.sissa.it címen található bővebb információ. Az elméleti magfizikai reportokat terjesztő nucl-th listára például a nucl-th@xxx.lanl.gov címre küldött levéllel "fizethetünk elő", amelynek subject mezőjébe a subscribe parancsot írjuk. A parancsok teljes listáját és részletes help-információt az elektronikus levelező-interfész használatához a subject mezőbe írt help paranccsal kaphatunk. A feliratkozást követően rendszeresen - általában naponta - megkapjuk az elméleti magfizikai tárgyú, a rendszernek beküldött reportokat, preprinteket, többnyire TeX, LATeX, illetve Postscript formátumban.

A Los Alamosban működtetett levelezési listák E-mail címe: arch-ive@xxx.lanl.gov, ahol arch-ive az alábbiak szerinti listanév rövidítés:

Astrophysics                  astro-ph
Condensed Matter                cond-mat
General Relativity & Quantum Cosmology     gr-qc
High Energy Physics - Experiment        hep-ex
High Energy Physics - Lattice          hep-lat
High Energy Physics - Phenomenology       hep-ph
High Energy Physics - Theory          hep-th
Nuclear Experiment               nucl-ex
Nuclear Theory                 nucl-th
Physics (includes 23 other subject classes!)  physics
Quantum Physics                 quant-ph

A "Physics" archívum jelenleg a következő további témaköröket tartalmazza:

Accelerator Physics (subsumes acc-phys)
Atmospheric and Oceanic Physics (subsumes ao-sci)
Atomic and Molecular Clusters
Atomic Physics (subsumes atom-phys)
Biological Physics
Chemical Physics(subsumes chem-ph)
Classical Physics
Computational Physics
Data Analysis, Statistics and Probability
Fluid Dynamics
General Physics
Geophysics
History of Physics
Instrumentation and Detectors
Mathematical Methods in Physics
Medical Physics
Optics
Physics Education
Physics and Society
Physics Information Systems
Plasma Physics (subsumes the plasma-ph archive)
Popular Physics (covering Scientific American-level articles)
Space Physics

A fenti témákra való jelentkezés módjáról a http://xxx.lanl.gov/new/physsub.html címen olvasható információ.

Preprintek fontos lelőhelye - elsősorban a nagyenergiájú fizika területén - a CERN Könyvtárának preprint szerver szolgáltatása is. Ez elérhető a CERN WWW-n, illetve a CERN ALEPH (ALICE) rendszerén, valamint a CERN Scientific Information Service-n keresztül is. Itt nemcsak a CERN által kiadott évi több száz reportot érhetjük el nyomtatható (Postscript, stb.) formában; a CERN könyvtárába beérkezett reportokat is beolvassák scannerrel és elhelyezik a preprint adatbázisban. Így évi több ezer report teljes szövege válik elérhetővé. Érdemes megjegyezni, hogy a CERN Könyvtár referenciákat (idézetek, hivatkozások) tartalmazó adatbázis felépítését is tervezi.

A nagyenergiájú fizika területén igen jelentős a HEP preprint adatbázis, amely a Stanford Linear Accelerator Laboratory (SLAC) WWW szerverén érhető el. A SLAC laboratórium SPIRES adatbázisa a nagyenergiájú fizika területén fizikusok e-mail címjegyzékét, valamint intézetek, konferenciák adatait is tartalmazza. A fizika számos területén kényelmes WWW felületen nyújt keresési és posting lehetőséget az APS (American Physical Society) E-print szolgáltatása.


Elektronikus folyóiratok, hírlevelek, kiadók

A hálózaton elérhető információforrások ezen csoportjába rendszeresen megjelenő, teljes szövegű cikkeket tartalmazó elektronikus folyóiratok és időszakosan közzétett hálózati hírlevelek, újságok tartoznak. A folyóiratok egy része elektronikus folyóirat a szónak abban az értelmében, hogy kizárólag ezen az úton terjesztik őket, nyomtatásban meg sem jelennek. Az utóbbi időben azonban egyre több "hagyományos" folyóirat is törekszik arra, hogy anyagát elektronikus úton is elérhetővé tegye. Így például a jelentős fizikai folyóiratok közül a Physics World, Nuclear Physics, Physics Review Letters. Míg a "csak" elektronikus folyóiratok általában ingyenesen elérhetők, a papíron is megjelenő folyóiratok az elektronikus változat elérését feltételekhez kötik, pl. csak olyan intézetekből engedik a díjmentes hozzáférést, amely intézet könyvtára a folyóiratnak igazolt előfizetője. A probléma abból származik, hogy a kiadók nem akarják elveszíteni az előfizetési díjakból származó bevételüket, ugyanakkor a verseny arra is kényszeríti őket, hogy anyaguk mihamarabb az olvasó kezébe kerüljön, a hosszadalmas nyomdai átfutás, postai szállítás kiiktatásával. Versenytársat látnak a díjmentes elektronikus report-küldő szolgáltatásokban is. Éppen ezért a szolgáltatásoknak ez a formája még nem eléggé kiforrott, a kiadók maguk is keresik a számukra is és az olvasók számára is megfelelő utat.

A magyarországi kínálat a fizikával és határtudományaival foglalkozó elektronikus folyóiratok terén még elég szegényes, de van néhány pozitív kezdeményezés:

Heavy Ion Physics (az Acta Physica Hungarica utódja)

KöMaL (Középiskolai Matemetikai és Fizikai Lapok)

Természet Világa (Természettudományi Közlöny)

Geodaetica et Geophysica Hungarica

Megalith's 2001 (Űrkutatástörténeti és -technikai magazin) A nagyvilágban sokkal nagyobb a választék. Hálózaton olvashatjuk például a CERN Newsletters kiadványt és a CERN preprintjeit, az EPS (European Physical Society) kiadványait, a Physics World, Scientific Computing World, folyóiratokat. Megtaláljuk az Elsevier és az Academic Press kiadó egyes folyóiratait, a Nuclear Physics Electronic változatát (csak a Nuclear Physics előfizetői számára), a The Scientist, az APS (American Physical Society) Publishing News, az ORNL (Oak Ridge National Laboratory) Publications kiadványokat. A Physical Review Letters is megjelent már elektronikusan, egyelőre csak a folyóirat előfizetői számára. Az Institute of Physics Publishing (IOPP) is lehetővé tette folyóirat-előfizetői számára, hogy az Interneten keresztül is olvashassák az általuk előfizetett lapokat, és kereshessenek egy adatbázisban e lapokban megjelent cikkek szerzőire, címeire is (http://www.iop.org/EJ/welcome). Ezenkívül valamennyi, az IOPP által kiadott folyóirat tartalomjegyzéke elérhető elektronikus úton. Az eddigi tapasztalatok szerint a hálózaton kb. három héttel a nyomdai kiadás előtt jelenik meg a folyóirat-szám.

Néhányat felsorolunk az IOPP által kiadott folyóiratok közül:

Journal of Physics A: Mathematical and General
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics
Journal of Physics C: Condensed Matter
Journal of Physics D: Applied Physics
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics
Classical and Quantum Gravity
Combustion Theory and Modeling
Measurement Science and Technology
Nonlinearity
Quantum and Semiclassical Optics
Reports on Progress in Physics
Semiconductor Science and Technology
Superconductor Science and Technology
Waves in Random Media

A tartalomjegyzék szolgáltatások közül a fizika területén a következők a legjelentősebbek:

AIP Journals (American Institute of Physics) Az AIP különösen hasznos szolgáltatása, hogy hetente összegezik a legfrissebb gyarapodást, s kereshető formában adják közre. Ez a szolgáltatás a http://newton.ex.ac.uk/aip/ címen érhető el.

Elsevier Science Tables of Contents

UnCover database

Itt említjük meg, hogy a BME Word Wide Web-en hozzáférhető a SWETS folyóirat-tartalomjegyzék keresési és különlenyomat küldési szolgáltatása. A szolgáltatás díjfizetés ellenében vehető igénybe, azonban egy demo adatbázis ingyenesen is elérhető a guest login névvel a következő címen: http://delfin.eik.bme.hu/ili-login

A fizikával foglalkozók számára figyelemre méltók a nagy könyv- és folyóirat-kiadók, pl. a Springer Verlag, az Elsevier és a Macmillan Kiadó WWW szerverei. A fizikusok érdeklődési körébe eső elektronikus folyóiratok, hírlevelek, kiadók összegyűjtve a http://www.kfki.hu/physics/wphys.html WWW-lapon találhatók meg, ahonnan link mutat az egyes helyekre. Ugyanitt van egy "Electronic journals" felirat, amelyre kattintva elsősorban a NewJour (az új elektronikus folyóiratok bejelentésére hivatott) levelezési lista anyagából a KFKI-ban 1995 májusától kigyűjtött, fizika (és határtudományok) vonatkozású folyóiratokról található néhány soros ismertető az adott folyóirat kattintható URL megadásával együtt.

Az ismertető angol nyelvű:

APS Publishing News - Online
http://publish.aps.org/PUBNEWS/geninfo.html

APS PUBLISHING NEWS(1071-6556) is published on an irregular basis by The American Physical Society (APS), One Physics Ellipse, College Park, MD 20740-3844 U.S.A. Its purpose is to provide information about the publishing activities at the APS and other topics related to the APS. It is distributed free of charge to librarians, information specialists, professors, and others who are interested in the future well-being of the physics literature. Readers are encouraged to share the information in the newsletter provided that appropriate credit is given.

Astrophysical Journal
http://supernova.aas.org/ApJ/apj.html

This is the home page for the electronic edition of The Astrophysical Journal. The text in the site presents issues pertaining to different aspects of astrophysics, as do the abstracts. Issues can be browsed in full, in abstract form, or even In html format.

AIR&SPACE Magazine
http://airspacemag.com/

AIR&SPACE/Smithsonian was created as an extension of the Smithsonian Institution's National Air and Space Museum. The magazine's charter is to convey the adventure of flight and space travel to an audience with a special interest in the history and technology of aerospace. Its editorial goals are to evoke the various experiences of flight, to examine the received wisdom of aerospace history, and to delight a readership of enthusiasts with a wealth of information and entertainment.

Annals of Physics
http://www.apnet.com/www/journal/ph.htm

Annals of Physics presents original work in all areas of basic physics research. The journal publishes papers on particular topics spanning theory, methodology, and applications. Ideas are developed and fully explored, and thorough treatment is given to first principles and ultimate applications. Annals of Physics emphasizes clarity and intelligibility in the articles it publishes, thus making them as accessible as possible. Readers familiar with recent developments in the field are provided with sufficient detail and background to follow the arguments and understand their significance. Published monthly (except semimonthly in February, May, August, and November) by Academic Press, Inc.

Atomic Data and Nuclear Data Tables
http://www.apnet.com/www/journal/dt.htm

Atomic Data and Nuclear Data Tables presents compilations of experimental and theoretical information in atomic physics, nuclear physics, and closely related fields. The journal is devoted to the publication of tables and graphs of general usefulness to researchers in both basic and applied areas. Extensive and comprehensive compilations of experimental and theoretical results are featured. Published bimonthly by Academic Press, Inc.

Australian Journal of Physics
http://www.publish.csiro.au/journals/ajp/index.html

The Australian Journal of Physics publishes new and significant research in all fields of physics, ranging from elementary particles to astrophysics. Distribution and readership of the journal is worldwide, but emphasis is placed on strengthening its role as a major publishing outlet in the Asia/Pacific region. The Australian Journal of Physics is one of the series of journals produced by CSIRO Publishing with the cooperation of CSIRO and the Australian Academy of Science.

Be Star Newsletter
http://www.chara.gsu.edu/BeNews/intro.html

The Be Star Newsletter is a non-refereed electronic and paper journal that is published approximately twice per year. The Be Star Newsletter is open to all contributions (observations, theory, or other news) concerning early-type stars and especially hot, near main-sequence stars. The goal of the Newsletter is to foster communication between researchers interested in this field of stellarastronomy.

Biochemical and Biophysical Research Communications
http://www.apnet.com/www/journal/rc.htm

Biochemical and Biophysical Research Communications is the premier international journal devoted to the very rapid dissemination of timely and significant experimental results in the diverse fields of modern biology. In addition, the journal has expanded its scope to include articles on cell biology. Articles appearing in this broad-based publication emphasize the innovative aspects of the research reports. Published three times per month by Academic Press, Inc.

Cold Fusion Times
http://world.std.com/~mica/cft.html

Cold Fusion Times (ISSN# 1072-2874) reports on research science and engineering, as well as economic, patent, and other aspects of, and developments in, this hot field. Energy is obtained from water hydrogen using solid state materials. Invest a moment to take stock of developments.

Computer Physics Communications
http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/5/7/1/0

An International Journal and Program Library for Computational Physics and Physical Chemistry Audience: Experimental and theoretical physicists and chemists in all fields of physics working with computational techniques.

Electronic Journal of the Astronomical Society of the Atlantic

The Electronic Journal of the Astronomical Society of the Atlantic (EJASA) is published monthly by the Astronomical Society of the Atlantic, Incorporated. The ASA is a non-profit organization dedicated to the advancement of amateur and professional astronomy and space exploration, as well as the social and educational needs of its members. [Distributed over USENET newsgroups, sci.astro.* hierarchy] EJASA back issues are available by anonymous FTP at: seds.lpl.arizona.edu /pub/info/newsletters/ejasa

Elektronische Mitteilungen zur Astronomiegeschichte
http://aibn55.astro.uni-bonn.de:8000/~pbrosche/aa/aa-ejourn.html

In January of 1994, the Working Group for the History of Astronomy started to issue an electronic newsletter on the history of astronomy in German language, "Elektronische Mitteilungen zur Astronomiegeschichte" (EMA). EMA is aimed to complete the printed newsletter. It contains announcements of conferences, exhibitions, new books and other related material. An English translation, "Electronic Newsletter for the History of Astronomy" (ENHA), provided by Donald Bellunduno, is available. Both newsletters are distributed free of charge to all interested parties.

europhysics news extra
http://epswww.epfl.ch/ene/

europhysics news extra is the electronic version of europhysics news, the bulletin of the European Physical Society published in Geneva. ene contains the contents of europhysics news, often in advance of publication, and occasionally additional material related to items. There are also links to other documents.

ICARUS
http://www.apnet.com/www/journal/is.htm

ICARUS is devoted to the publication of original contributions in the field of planetary science. The journal reports the results of new research - observational, experimental, theoretical - concerning the astronomy, geology, meteorology, physics, chemistry, biology, and other scientific aspects of solar or extrasolar systems. Icarus also features special issues and sections on special topics or reports on particular missions. Published monthly by Academic Press, Inc.

International Journal of Fluid Mechanics
http://maemac.mae.cornell.edu/IJFD/announce.html

Refereed journal for scientific papers dealing with fundamental research in any area of fluid dynamics. The International Journal of Fluid Dynamics, due to its accessibility through the Internet, offers authors and subscribers distinct advantages over existing paper journals. Upon acceptance, publication is rapid and instantly world-wide; subscription is free; multi-media, including graphics, animation, and other hypertext features are available.

International Journal of Small Satellite Engineering (IJSSE)
http://www.ee.surrey.ac.uk/EE/CSER/UOSAT/IJSSE/ijsse.html

The IJSSE is a professional refereed electronic publication devoted to disseminating information concerning all aspects of small satellite engineering research and development. This journal provides you with a vehicle to publicise, and stimulate interest and discussion in your work and projects. It is free to both readers and writers, and offers rapid publication, feedback and interaction via the internet. The IJSSE's extensive readership permits you to reach your colleagues world-wide.

Journal of Computational Physics
http://www.apnet.com/www/journal/cp.htm

The mission of Journal of Computational Physics is to publish material that will assist in the reliable and accurate solution of scientific problems by numerical computation. Published monthly (except semimonthly in January, March, May, July, September, and October) by Academic Press, Inc.

Journal of Magnetic Resonance
http://www.apnet.com/www/journal/mn.htm

The Journal of Magnetic Resonance presents original papers in the fields of nuclear magnetic resonance, electron spin resonance, and nuclear quadrupole resonance spectroscopy, as well as in related experimental techniques. The subjects covered include the principles underlying these methods; significant experimental results, especially those leading to spectral correlations likely to be of general interest to scientists in these areas; and descriptions of apparatus, experimental techniques, procedures of spectral analysis and interpretation, and computational methods. Published monthly by Academic Press, Inc.

Journal of Material Science
http://www.thomson.com:8866/jm.html

One issue from each volume listed has been nominated a FREE sample issue, enabling you to access our full service to sample its quality. The full text is viewed using an Adobe Acrobat Reader. Subscription Information: 1996 Subscription Rates European Union: L2430 (print + Internet access); ú2095 (print only) USA/Canada: $4150 (print + Internet access); $3595 (print only) Rest of World: L2605 (print + Internet access); ú2270 (print only) * A subscription to Journal of Materials Science consists of: 24 issues of JMS, 24 issues of JMS Letters, 6 issues of JMS: Materials in Electronics and 12 issues of JMS:Materials in Medicine.

Journal of Molecular Spectroscopy
http://www.apnet.com/www/journal/ms.htm

The Journal of Molecular Spectroscopy presents experimental and theoretical articles on all subjects relevant to molecular spectroscopy and its modern applications. An international medium for the publication of some of the most significant research in the field, the Journal of Molecular Spectroscopy is an invaluable resource for astrophysicists, chemists, physicists, engineers, and others involved in molecular spectroscopy research and practice. Published monthly by Academic Press, Inc.

Mathematical Physics Electronic Journal
http://www.ma.utexas.edu/mpej/MPEJ.html

The intention of the journal is to publish papers in Mathematical Physics and related areas that are of the highest possible quality. Research papers and review articles are selected through a normal refereeing process, overseen by an editorial board. The research subjects will be primarily on Mathematical Physics; but this should not be interpreted as a limitation, as the editors feel that essentially all subjects of Mathematics and Physics are in principle relevant to Mathematical Physics.

Metals - MIAC Newsletter
http://cindas.www.ecn.purdue.edu/miac/

The MIAC Newsletter is published by the Metals Information Analysis Center (MIAC), a U.S. Department of Defense (DoD) Information Analysis Center (IAC) sponsored and administratively managed and funded by the Defense Technical Information Center (DTIC), ATTN: DTIC-AI/Mr. Ronald Hale, DoD IACs Program Manager. MIAC is operated by the Center for Information and Numerical Data Analysis and Synthesis (CINDAS) of Purdue University under Contract DLA900-90-D-0305. MIAC serves as the DoD's central source of engineering and technical data and R&D information on metallic materials.

Nuclear Physics Electronic
http://www.nucphys.nl/www/pub/nucphys/npe.html

Nuclear Physics Electronic is an experimental electronic enhancement to the journals Nuclear Physics A, Nuclear Physics B and Nuclear Physics B (Proceedings Supplement), allowing on-line index-searching, browsing and retrieval of full-text information. On-line searching and browsing are available to all users, while retrieval of full-text information is limited to network addresses which can be linked to subscriptions to NPA or NPB. Retrieval of full text information is enabled on the basis of a list of network addresses which correspond to subscriptions to Nuclear Physics.

New Astronomy
http://www.elsevier.nl:80/journals/newast/Menu.html

An International Electronic Journal in Astronomy and Astrophysics Aims and scope: New Astronomy publishes articles in all fields of astronomy and astrophysics: theoretical, observational and instrumental.New Astronomy includes full length research articles and letter articles. The Journal covers solar, planetary, stellar, galactic and extragalactic astronomy and astrophysics. It reports on original research in all wavelength bands, ranging from radio to gamma-ray.

Oak Ridge National Laboratory Review
http://www.ornl.gov/ORNLReview/

The Oak Ridge National Laboratory Review is a quarterly magazine highlighting research and development activities at the Laboratory.

Physical Review Letters
http://publish.aps.org/PRL/prlinfo.html

Physical Review Letters online, providing the same contents as its hardcopy counterpart but with the added benefits and features of the online environment, will be available in July 1995. Physical Review Letters is the world's leading physics letters journal, providing rapid publication of short reports of important research in all fields of physics. The journal provides its diverse readership with coverage of major advances in all aspects of physics and of developments with significant consequences across disciplines.

Physics Express Letters
http://www.iop.org/

Physics Express Letters (PEL), a new journal-derived electronic service from the Institute of Physics. It pulls together the Letters and Rapid Communications from 11 IOP journals and makes them available online via World Wide Web ahead of publication of the print journals.

Physics Today
http://www.aip.org/pt/phystoday.html

Physics Today, the "trade journal" for physicists, is sent to all members of the 10 societies that make up the AIP (American Institute of Physics). Physics Today can be found in the science or physics libraries of most universities and physics research insititutes. It is also available to individuals and organizations by subscription. Each issue of Physics Today contains a variety of feature articles and departments, including reports on recent discoveries, editorial columns by distinguished physicists, news of political developments of importance to physicists, news from the physics community, and a vigorous letters column. This online version of the journal includes brief abstracts, generally a few lines to one paragraph.

Physics-Uspekhi On-Line
http://ufn.ioc.ac.ru/ufn.html

Uspekhi Fizicheskikh Nauk (aka Physics-Uspekhi) is one of the most recognized physical journals of the former USSR. UFN publishes reviews of the most current topical problems in physics and in associated fields by the best Russian scientists. Physics-Uspekhi is the English edition of the Uspekhi Fizicheskikh Nauk.

Science and Technology Review
http://www.llnl.gov/str/str.html

The mission of Science & Technology Review (formerly Energy & Technology Review) is to communicate, to a broad audience, the Laboratory's (Lawrence Livermore National Laboratory) scientific and technological accomplishments, particularly in the core mission areas of the Laboratory. The publication does more than just inform people of these accomplishments; it helps readers understand them and appreciate their value to the individual citizen, the nation, and the world.

Sky & Telescope magazine
http://www.skypub.com

SKY ONLINE, the Web site of Sky & Telescope magazine, is the best jumping-off point into astronomy. Tonight's naked-eye sky sights, this week's hot research news, advice for amateur astronomers both beginning and advanced, telescope and product reviews, well-organized links to scores of other astronomical sites, much more. Rated in top 5% of Web sites by the Point Survey; a Magellan 4-star rating

Star Formation Newsletter
http://www.hq.eso.org/star-form-newsl/star-form-list.html

The Star Formation Newsletter (SFM) is an electronic publication dedicated to early stellar evolution and molecular clouds. It is edited by Bo Reipurth . Goals and motivation for this endeavour can be found in the editorial to the first SFM. You can perform a free-text search through all issues.

UK Nonlinear News
http://www.amsta.leeds.ac.uk/Applied/news.dir/index.html

The primary goal of UK Nonlinear News is to allow researchers in the applied and theoretical sides of nonlinear mathematics to keep abreast of the wide variety of nonlinear activities throughout the UK. Broadly speaking we hope that each issue will carry several articles about various groups and activities, as well as shorter pieces of news, reviews, and questions. Although primarily intended as a service to the UK community, this should not be seen as exclusive, and participation from overseas is welcomed.

Néhány elektronikus folyóirat a határtudományok területéről:

ACM (Association on Computing Machinery) journals
Transactions on Design Automation of Electronic Systems
http://www.acm.org/todaes/

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) journals

IEEE Computer Graphics and Applications
http://www.computer.org/pubs/cg&a/cg&a.htm

IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems
http://www.computer.org/pubs/tpds/tpds.htm

IEEE Internet Computing Online
http://www.computer.org/internet/

Journals in computing

American Computing Magazine
http://www.mindspring.com/~ozzyfudd/amercomp.htm

Applied and Computational Harmonic Analysis
http://www.apnet.com/www/journal/ha.htm

Computer Speech & Language
http://www.hbuk.co.uk/ap/journals/la.htm

Computer Vision and Image Understanding
http://www.apnet.com/www/journal/iv.htm

Information and Computation
http://www.apnet.com/www/journal/ic.htm

International Journal of Artificial Intelligence in Education
http://www.cbl.leeds.ac.uk/ijaied

Journal of Computer and System Sciences
http://www.apnet.com/www/journal/ss.htm

Journal of Network and Computer Applications
http://www.hbuk.co.uk/ap/journals/ma/

Journal of Parallel and Distributed Computing
http://www.apnet.com/www/journal/pc.htm

Journal of Visual Communication and Image Representation
http://www.apnet.com/www/journal/vc.htm

World Wide Web Weekly
http://www.net-master.net/~rlaneve/Zine

Journals in mathematics

Advances in Mathematics
http://www.apnet.com/www/journal/ai.htm

Advances in Applied Mathematics
http://www.apnet.com/www/journal/am.htm

Bulletin of Symbolic Logic
http://www.math.ucla.edu/~asl/bslcontents.html

Conformal Geometry and Dynamics
http://www.ams.org/ecgd/

European Journal of Combinatorics
http://www.hbuk.co.uk/ap/journals/ej.htm

Historia Mathematica
http://www.apnet.com/www/journal/hm.htm

Journal of Algebra
http://www.apnet.com/www/journal/ja.htm

Journal of Algorithms
http://www.apnet.com/www/journal/al.htm

Journal of Combinatorial Theory, Series A
http://www.apnet.com/www/journal/ta.htm

Journal of Combinatorial Theory, Series B
http://www.apnet.com/www/journal/tb.htm

Journal of Complexity
http://www.apnet.com/www/journal/cm.htm

Journal of Differential Equations
http://www.apnet.com/www/journal/de.htm

Journal of Functional Analysis
http://www.apnet.com/www/journal/fu.htm

Journal of Mathematical Analysis and Applications
http://www.apnet.com/www/journal/ay.htm

Journal of Number Theory
http://www.apnet.com/www/journal/nt.htm

Mathematica in Education
http://www.mathsource.com/cgi-bin/MathSource/Publications/Periodicals/MathematicaInEducation

SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) journals

SIAM Journal on Computing
http://www.siam.org/journals/sicomp.htm

SIAM Journal on Numerical Analysis
http://www.siam.org/journals/sinum.htm

SIAM Journal on Scientific Computing
http://www.siam.org/journals/sisc.htm

SIAM Journal on Applied Mathematics
http://www.siam.org/journals/siap.htm

SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications
http://www.siam.org/journals/simax.htm

SIAM Journal on Control and Optimization
http://www.siam.org/journals/sicon.htm

Theory of Probability and Its Applications
http://www.siam.org/journals/tvp.htm

Meteorology

American Meteorological Society Newsletter
http://www.ametsoc.org/AMS/newsltr/newsltr.html

Az elektronikus folyóiratok listája napról napra bővül, a KFKI WWW "fizika oldalain" igyekszünk naprakészen követni a változásokat.

A NewJour lista teljes anyaga a http://gort.ucsd.edu/newjour/ WWW-címen böngészhető és kereshető.

Feliratkozás a NewJour listára: "subscribe newjour" tartalmú levelet küldünk a mjd@ccat.sas.upenn.edu címre, vagy a NewJour WWW-n a következő címen: http://gort.ucsd.edu/newjour/subscribe.html


Könyvtári információs rendszerek

Világszerte elterjedt törekvés a könyvtárakban a katalógusok számítógépre vitele, illetve ezen túlmenően valamennyi könyvtári tevékenység - könyvbeszerzés, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés - számítógépes támogatása. Ehhez számos nagy cég jelentős integrált szoftver rendszereket fejlesztett ki (Dynix, VTLS, Voyager, OLIB, Tinlib, ALEPH stb). Egyes amerikai könyvtárak olyan mértékben támaszkodnak a számítógépes katalógusra, hogy a cédulakatalógust meg is szüntették, vagy egy távoli raktárban helyezték el. Sok számítógépes katalógus hozzáférhető hálózaton is, ahova bárki bejelentkezhet és kereshet a katalógusban (Online Publicly Accessible Catalog, OPAC).

Miért jó a fizikusnak, ha látja egy földrajzilag tőle távol eső könyvtár katalógusát?

Még tovább is sorolhatók azok a helyzetek, amikor rendkívül hasznos lehet más könyvtárak katalógusába betekintenünk.

A fizika művelői számára igen fontos a világ nagy egyetemi, kutató-intézeti könytárainak, és más jelentős könyvtáraknak - a CERN könyvtára, a University of California könyvtára (MELVYL library system), a Library of Congress (USA), az OCLC(Online Computer Library Center - katalógusaiba való betekintés. Sok nagy könyvtár a könyvtári katalógusnak, a könyvek, folyóiratok, kutatási jelentések, évkönyvek adatainak hálózaton való elérhetővé tételén túl további szolgáltatásokat is nyújt.

Melyek egy fizikai kutatóintézeti könyvtár különleges ismérvei, amelyek meghatározzák a könyvtár és olvasók kapcsolatát? Azok a jellegzetességek, amelyeket alább felsorolunk, természetesen más szakkönyvtárakra is jellemzők lehetnek, itt azonban a könyvtárak, kiadók és olvasók viszonya kissé más képet mutat, mint más szakterületeken.

Fontosak tehát a folyóiratcikkekről tartalomjegyzék- és cikkmásolat- küldő szolgáltatások. Itt a Colorado Association of Research Libraries (CARL) egyesülés UNCOVER, az Elsevier Science Tables of Contents Service, az AIP (American Institute of Physics) Titles In Physics Tables of Contents szolgáltatásokat és a hazai hálózaton (BME) is elérhető SwetScan szolgáltatást kell elsősorban említenünk.

A hálózaton a fent említett könyvtárak, katalógusok és szolgáltatások egy helyen összegyűjtve a KFKI WWW-ből érhetők el a következő címen: http://www.kfki.hu/physics/wphys.html

A könyvtárak számítógépesítése Magyarországon is örvendetes lendületet vett, az Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program, valamint az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, a Felsőoktatás Fejlesztési Alap és más források támogatásával. Ma már több, mint negyven azon nagy országos, többségükben egyetemi, főiskolai és kutatóintézeti könyvtárak száma, amelyek - kísérleti üzemben vagy már üzemszerű szolgáltatásként - az Internet hálózaton elérhetők. A fizikusok számára ezek közül a Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtára, az Országos Műszaki Könyvtár, a KFKI és az Izotópkutató Intézet könyvtára lehet a legérdekesebb. A fizikusok számára összeállított könyvtári WWW-lapon, a következő könyvtárak szerepelnek:

A magyarországi teljesszövegű elektronikus archívumok legjelentősebb képviselője a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK).

A MEK a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program egyik projektje és a magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású, oktatási, tudományos, vagy kulturális célokra használható, szabadon terjeszthető elektronikus dokumentumok központi gyűjtőhelye.

A különféle témák külön-külön "polccal" rendelkeznek, Így az egyes tudományterületeken belül a fizikával kapcsolatos dokumentumok a fizika polcon helyezkednek el, amelynek címe:

gopher://gopher.mek.iif.hu:7070/hh/porta/szint/termesz/fizika

A MEK címei: gopher://gopher.mek.iif.hu ill. http://www.mek.iif.hu/


Programkönyvtárak

Programoknak, adatoknak, programkönyvtáraknak gazdag lelőhelyei az ftp könyvtárak, szoftver archívumok. Az ún. anonymous ftp site-ok megengedik azt, hogy olyan felhasználók is bejelentkezhessenek fájl-átvitel céljából - az anonymous felhasználói azonosítót használva -, akiknek az adott gépen nincs felhasználói azonosítója, és annak programkönyvtáraiból, adattáraiból letölthessenek fájlokat saját gépükre az ún. "file transport protocol" (ftp) segítségével.

A CERN a CERN Library-t (CERNLIB) az intézetben sok év alatt kifejlesztett programok gyűjteményét teszi így hozzáférhetővé azok számára, akik kérik a hozzáférés jogát, és arra is kötelezettséget vállalnak, hogy a letöltött programokat csak a CERN által szabott feltételek betartásával fogják használni. (http://asdwww.cern.ch/pl/index.html)

A CERNLIB több ezer szubrutint és komplett programokat tartalmaz. Ezek legtöbbjét a CERN-ben írták, így főképpen a fizikai kutatómunka eszközéül szolgálnak. A CERNLIB több, egymástól független, Fortran szubrutin-könyvtárból és egy komplett programgyűjteményből áll:

KERNLIB     - basic utility subroutines and functions
MATHLIB     - mathematical routines, including random number generators
PACKLIB     - the package library, including HEPDB, HBOOK, ZEBRA etc.
GRAFLIBS    - the graphics libraries, including HIGZ, HPLOT etc.
PAWLIB     - the PAW library, including COMIS, PAW and SIGMA
Monte Carlo lib - various Monte Carlo generators, usually as individual
         libraries
         Modules such as PAW, FATMEN, etc.
         Services such as the FATMEN, HEPDB and PIAF services,
         server setup etc.
PHTOOLS     - the source code of FOWL, GENBOD and WICO
POOL      - Physics Algorithms and Programs (obsolete)
PGM       - a collection of complete programs (obsolete)

A CPC International Program Library szintén egy nagy általános fizikai programgyűjtemény, a "Computer Physics Communications" folyóiratban megjelent programismertetőkhöz tartozó szoftvereket tartalmazza. A folyóirat előfizetői egyben jogosultak a programkönyvtár használatára is. Az előfizetéssel nem rendelkezők meghatározott összeg fejében megrendelhetik a programokat.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a fizikai vagy a fizikához közel álló nagy témaköröket (ezek a legtöbb esetben tovább tagozódnak), amelyekhez a CPC könyvtár szoftvert tartalmaz:

Astrophysics        Databases        Nuclear physics
Atomic physics       Electrostatics     Optics
Biology           Particle physics    Plasma physics
Computational methods    Gases and fluids    Programming practice
Computer algebra      Geophysics       Radiation
Computers          Graphics        Reactor systems
Condensed matter      Laser physics      Statistical physics
Crystallography       Molecular physics

A CCP5 Program Library molekuláris dinamika, Monte Carlo módszerek, rács- statisztika és rács-dinamika témában bocsájt a fizikusok rendelkezésére ingyenesen programokat és dokumentációkat. A programokhoz WWW, ftp vagy e-mail útján is hozzá lehet férni, bővebb információ és a programok listája a http://gserv1.dl.ac.uk/CCP/CCP5/librar.html címen található.

A FreeHEP a nagyenergiájú fizika területén hasznos szoftverek gyűjteményéhez ad kiindulópontot a http://heplibw3.slac.stanford.edu/FIND/FHMAIN.html címen. A

FermiTools néven adja közre a Fermi Laboratórium a nagyenergiájú fizikai kutatások támogatására kifejlesztett szoftvereit.

Finite Elements témában kínálja public domain és shareware programgyűjteményét a kanadai College of Engineering, cím: http://www.engr.usask.ca/~macphed/finite/fe_resources/fe_resources.html

Molekuláris vizualizációval foglalkozó szabad szoftverekről ad tájékoztatást a University of Massachussetts a következő címen: http://klaatu.oit.umass.edu/ microbio/rasmol/othersof.htm

Fast Fourier transzformációs kódok hosszú listája érhető el az alábbi címen: http://www.spektracom.de/~arndt/fxt/fxtpage.html

Fizikai oktatóprogramok demo verziója tölthető le az IME Software gondozásában lévő http://www.ozemail.com.au/~imesoft/ WWW címről. Természetesen a teljes szoftverek megvásárlásához szükséges információk itt szintén rendelkezésre állnak.

Ugyancsak fizikai oktatóprogramok ill. demo verziók tölthetők le a KFKI ftp physedu alkönyvtárából (ftp://ftp.kfki.hu/pub/local/physedu).

Érdemes megjegyeznünk, hogy a magyarországi nagyobb egyetemek, kutatóintézetek (pl. KFKI) ftp archívumai "tükrözik" egyes fontos külföldi archívumok anyagát, azaz rendszeresen letöltik saját könyvtáraikba és így hozzáférhetővé teszik az "anonymous" felhasználók számára. A magyarországi ftp site-ok listája a http://www.fsz.bme.hu/hungary/ftp.html címen található. A magyarországi ftp szervereken való keresésre jelenleg két lehetőség ajánlható, az egyik ( http://www.fsz.bme.hu/brokers/ftp/query.html) a BME-n működő Harvest szerver, a másik a Neumann János Szakközépiskola szerver gépén működő kereső a http://kereso.njszki.hu/ címen.

Ugyancsak a magyarországi címlapról hozzáférhető egy Archie gateway, amely a Magyarországon kívüli ftp szervereken való keresésre kínál kényelmes eszközt.


Adatbázisok, fizikai adatok, táblázatok

Az Internet hálózaton elérhető fizikai tárgyú adatbázisok számát nagyon nehezen lehetne megbecsülni. Ennek oka egyrészt a számtalan szakterület és ezek mind újabb és újabb adatbázisai, másrészt a hozzáférés sok esetben csak a megfelelő jogosultsággal rendelkezők számára biztosított. Az alábbi adatbázisok azonban viszonylag egyszerűen elérhetőek:

A NASA adatbázisok legtöbbje természetesen űrfizikával kapcsolatos:

Astronomical Data Center
COSMIC Online Information Services
Coastal Zone Color Scanner Browse Facility
Compton Gamma Ray Observatory Science Support
Compton Gamma Ray Observatory Science Support Center
ENVIROnet (The Space Environment Information Service)
FIFE Information System
HPCC Logical Library system
High Energy Astrophysics Science Archive Research Center
NASA
NASA Mid-continent regional technology transfer center BBS
NASA Science Internet (NSI) Online Network Data
NASA Spacelink
NASA/IPAC Extragalactic Database
NSSDC-National Space Science Data Center
PDS (Planetary Data System)
Pilot land data system
Solar-Terrestrial Energy Program Bulletin Board Service
Space Data and Computing Division Information Service
Space Physics Analysis Network Information Center SPAN_NIC
Space Shuttle Earth Observations Project's Photographic Data Base
Standards and Technology Information System
The International CEDAR Data Base

gopher elérés:
gopher://liberty.uc.wlu.edu:70/11/internet/hytelnet/sites2/nas000

WWW elérés: http://library.usask.ca/hytelnet/nas/nas000.html

1997 májusában jelentették be a szintén a NASA nevéhez kapcsolódó online fotoadatbázis első verzióját NASA Image Exchange (NIX) néven, amely hat NASA központ fotografikus adatbázisához biztosít hozzáférést. Az adatbázis kereshető és böngészhető.

A NIST Atomic Spectroscopic Database (National Institute of Standards and Technology) adatbázisban az atomenergia szintek, hullámhosszok és átmeneti valószínűségek értékei érhetők el.

Elsősorban a magfizikával foglalkozóknak jelenthet gazdag információforrást az Ausztriában működő NDIS (Nuclear Data Information System) információs rendszer, amely az alábbi adathozzáférést kínálja:

A belépéssel kapcsolatos információkhoz az International Atomic Energy Agency WWW szerverén a http://www.iaea.or.at/programs/ri/nds/ndisintro.htm címen lehet hozzájutni.

Nukleáris adatokkal foglalkozik a következő három adatbázis is:

T-2 Nuclear Information Service
This area provides access to a variety of nuclear data, including ENDF/B cross sections, radioactive decay data, astrophysics data, photoatomic data, charged particle data, thermal neutron data, a Map to the Nuclides, and a Nuclear Data Viewer. The data are useful for both nuclear science and nuclear engineering.

Lund Nuclear Data Service
This Web service is intended to provide easily accessible data for nuclear structure and radioactive decay for basic nuclear science and applications. We also provide tools for searching for nuclear physics literature references.

National Nuclear Data Center - Brookhaven National Laboratory
(Az NNDC jogosultsággal nem rendelkező felhasználóknak korlátozott szolgáltatást nyújt). The National Nuclear Data Center (NNDC) is funded by the U.S. Department of Energy to provide information services in the fields of low and medium energy nuclear physics to users in the United States and Canada. In particular, the Center can provide information on neutron, charged-particle, and photonuclear reactions, nuclear structure, and decay data.

A nagyenergiájú fizika területén igen jelentősek a Durham Adatbázis Csoport által szolgáltatott HEPDATA adatbázisok:

Reaction Data  - reakció-hatáskeresztmetszeti, struktúrafüggvény-,
         polarizációs mértékek, stb. numerikus értékei
Particle Prop  - Review of Particle Properties Full Listings
Experiments   - HEP részecskefizikai kisérletek információs adatbázisa
SLAC Preprints - SLAC preprint/publikációs adatbázis (SPIRES/HEP>1980)
E-mail IDs   - nagyenergiájú fizikával foglalkozó fizikusok E-mail-
         azonosító adatbázisa

Az Internet hálózaton található csillagászati adatbázisok közül említettünk néhányat e fejezet elején a NASA adatbázisoknál. Ezenkívül számos csillagászati adatközpontra találunk hivatkozást a WWW Virtual Library: Astronomy and Astrophysics & AstroWeb "Data and Archive Centers" oldalain a következő címen: http://www.w3.org/pub/DataSources/bySubject/astro/astroweb/yp_center.html

Magyarországon a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program központi számítógépén több tucat, a program támogatásával kifejlesztett közhasznú adatbázist találhatunk. Az adatbázisok a helka.iif.hu címre való telnet belépéssel érhetők el. A felhasználó a brsguest felhasználói azonosítóval és jelszóval léphet be a rendszerbe. Az adatbázisokban a BRS/SEARCH adatbáziskezelő rendszer segítségével kereshetünk. A fizikus olvasók figyelmébe különösen az alábbi adatbázisokat ajánljuk:

MTPA (Magyar Természettudományi Kutatók Publikációs Adatbázisa) amely nevének megfelelően a magyar természettudományi kutatók folyóiratokban megjelent publikációinak bibliográfiai és idézettségi adatait tartalmazza. Itt jegyezzük meg, hogy a József Attila Tudományegyetem WWW szerverén rendelkezésre állnak az 1994 évi folyóirat impact factor-ok (Journal Impact Factors From the "Journal Citation Reports" published by ISI - 1994, http://www.inf.u-szeged.hu/local/PhD/sci.html).

OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alap adatbázisa), amely jelenleg az 1992 és 1993 évben elbírált OTKA tematikus pályázatok adatait tartalmazza (téma címe, témavezető adatai, támogatás összege stb).

NPA (Nemzeti Periodika Adatbázis), amelyet az Országos Széchényi Könyvtár állított össze, és amely a magyarországi könyvtárakba járó külföldi kiadású folyóiratok lelőhely adatait tartalmazza (mely könyvtárban találhatók meg mely évfolyamok stb).

Az EFTAN (Egyetemi és Főiskolai Tankönyv és Szakkönyv Adatbázis) az NIIF gépen működő BRS/SEARCH program WEB felületének egyik első megvalósítása. Célja, hogy az Internet hálózaton napra (pontosabban negyedévre) kész informaciókkal szolgáljon a forgalomban levő és kiadás alatt álló, felsőoktatásban használható tankönyvekről, jegyzetekről. Az adatbázis valójaban egy könyv és egy kiadói adatbázis. A könyv adatbázis rekordjaiból link mutat a kiadói rekordra. Címe: http://www.sztaki.hu/db/efta/index.htm

Figyelemre méltó a Bajai Obszervatórium (Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Csillagvizsgáló Intézete, Baja) számítógépes adatbázisa, amely az első hazai csillagászati BBS. Célja, hogy terjessze a csillagászati kultúrát minél szélesebb körben, így a számítógépet rendszeresen vagy csak kikapcsolódásképpen használók között is.

Szintén csillagászati témában várható egy éven belül az IBVS adatbázis korszerű felülettel való ellátása és hozzáférhetővé tétele. Az IBVS (Information Bulletin on Variable Stars) a Nemzetközi Csillagászati Szövetség hírlevele, amelyet az MTA Csillagászati Kutatóintézete (Konkoly Observatory) publikál. Az IBVS változó fényű csillagok kutatásával kapcsolatos publikációkat, észlelések, megfigyelések eredményeit, adatokat, térképeket tartalmaz. A rendszeresen megjelenő kiadványok elérhetők a hálózaton a http://www.konkoly.hu/IBVS/IBVS.html címről. Jelenleg az obszervatórium munkatársai dolgoznak az adtbázis kereshetővé tételén.

Táblázatok, fizikai adatok, konstans-gyűjtemények:

Physical Constants:
http://www.chemie.fu-berlin.de/chemistry/general/constants.html
CODATA Recommended Values of the Fundamental Physics Constants):
http://physics.nist.gov/PhysRefData/codata86/codata86.html

Periodic Table of Elements - a táblázat valamely elemére kattintva, az illető elemről "minden" megtudható
http://www.shef.ac.uk/chemistry/web-elements/web-elements-home.html
http://www.cs.ubc.ca/cgi-bin/nph-pertab
további periódusos táblázatot tartalmazó web-lapok:
http://pacbell.yahoo.com/pb/Science/Chemistry/Periodic_Table_of_the_Elements/

Physical/Astronomical Constants:
http://www.astro.wisc.edu/~dolan/constants.html

FAQ - NASA Constants and Equations
http://www.ksc.nasa.gov/facts/faq04.html

Mathematical Constants:
http://www.mathsoft.com/asolve/constant/constant.html


Információs rendszerek a fizika területén

A fizikai kutatás igényei állandó ösztönzést jelentettek a hálózatok fejlesztői számára, így nem véletlen, hogy maga a fizikai kutatás is hozzájárult ahhoz, hogy az információszolgáltatás a hálózaton minél hatékonyabb legyen. A napjainkban robbanásszerűen terjedő World Wide Web-et, (melyet rövidítve legtöbbször a WWW ill. Web néven említenek) a világot átszövő információs hálót, Tim Berners-Lee és munkatársai a CERN-ben fejlesztették ki. Innen indult az egész hálózati világot meghódító útjára a Web. Először a CERN-hez legszorosabban csatlakozó nagyenergiájú fizikai kutatási közösségben, az ún. HEPnet (High Energy Physics Net) közösségben terjedt el, majd egyre szélesebb körökben, míg napjainkra a World Wide Web az egyik legfontosabb információforrássá vált, mely - nevének megfelelően - az egész információs világot átfogja.

Mit találhat a fizikus a hálózati információs rendszerekben?

A nagyvilág fizikus információforrásai között az első állomások sok esetben a nagy fizikai társaságok, egyesületek, illetve a nagy egyetemek, kutatóintézetek WWW szerverei lesznek. Az American Physical Society (APS), a European Physical Society (EPS) és az American Institute of Physics (AIP) mellett feltétlenül meg kell említeni a CERN WWW szerverét úgy is, mint a világ első WWW szerverét, de úgy is, mint a fizikára - elsősorban a nagyenergiájú fizikára - vonatkozó információk rendkívül gazdag tárházát.

A CERN WWW szervere, valamint más kutatóintézetek és egyetemek WWW és Gopher szerverei az általános szakmai információk közzétételén túlmenően azt is céljuknak tekintik, hogy Campus Wide Information System-ként (CWIS) működjenek. Az intézet, egyetem működésére, életére vonatkozó információkat mutatják be mind az intézmény saját munkatársai, mind pedig a "külvilág" számára. Bemutatják az intézmény történetét, szervezeti felépítését, munkatársait, kutatási témáit, publikációit, szemináriumait és konferenciáit, sok esetben magát a telephelyet is, fényképekkel.

Magyarországon a fizikai kutatások egyik jelentős helye a KFKI. A KFKI RMKI Számítógéphálózati Központ munkatársai egy állandóan bővülő, a fizikával foglalkozó szakemberek (kutató, tanár, diák) számára hasznos kiindulópontként alkalmazható információs rendszert hoztak létre a KFKI WWW-n belül. Ebben a rendszerben a legnagyobb hangsúly a magyarországi fizikaorientált információkon van, de természetesen teret kapnak a határon túli fizika-információk, a határtudományok Web-központjai, a tudományos könyvtárak, a konferenciák, pályázatok és sok más hasznos és érdekes, fizikával kapcsolatos információ. Az alábbiakban rövid áttekintés következik a KFKI WWW-ről természetesen a fizika tükrében.


A magyarországi fizikus információs központ helye a hálózaton

A KFKI WWW szerver program a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Számítógép Hálózati Központban üzemeltetett SUN SPARCcenter 2000 hálózati szerver gépen fut. A WWW adatbázisban tárolt információk http protokollal a http://www.kfki.hu Internet címen érhetők el

A "fizika" néhány egyéb fontos címszóval együtt (friss info, címlap, keresés, súgó) a címlap fejlécében választható hivatkozásként szerepel:

fejléc

A KFKI WWW címlapján a fizikus információs központ dokumentumai és az azokhoz kapcsolódó további információforrásokra mutató "linkek" az alábbiak szerint helyezkednek el:

A kutatóközpont telephelyére vonatkozó információkat követően a fizikus kutatókat hálózati, információs és könyvtári szolgáltatásokkal ellátó Számítógéphálózati Központ és a telephelyi könyvtár kattintható ikonja következik. Ezeken keresztül a fizikus fontos, a munkájához nélkülözhetetlen háttérinformációkoz jut:

kutatói háttér

Ezután az MTA csillebérci kutatóintézeteinek (Anyagtudományi, Atomenergia, Mérés- és Számítástechnikai, Részecske- és Magfizikai, Szilárdtestfizikai és Izotópkutató Intézet ) kattintható logoja jelenik meg, amelyeken keresztül az adott intézmény WWW címlapjára jutunk. Az egyes intézetek bemutatják tevékenységüket, és saját szakterületükre koncentrálva gyűjtik a hálózaton fellelhető információkat:

kutatóintázetek

A címlap további részét olyan ikonok foglalják el, amelyek közvetlenül vagy közvetve a fizikusok, fizikatanárok és egyéb kapcsolódó tudományokkal foglalkozó szakemberek érdeklődési körébe tartozó témaköröket szimbolizálnak: fizika, egyéb tudományok, könyvtárak, konferenciák és rendezvények, oktatás, pályázatok és ösztöndíjak, kulturális információk, és egy blokk, amely fontos kindulási WWW helyeket és egyéb közhasznú információkat tartalmaz:

témák

A témakörök között kiemelt szerepe van a fizikának. A "Fizika" ikonra kattintva a fizika kutatásában és alkalmazásában érintett szakemberek számára készült hálózati információs központ WWW lapjaira jutunk, amely a készítők szándéka szerint folyamatosan és dinamikusan országos Internet-alapú információs rendszerré bővül.

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a rendszerben csak hazai információk szerepelnek. Ellenkezőleg, a rendszer fejlesztői kihasználják a hálózat adta lehetőségeket, és figyelembe veszik azt a tényt, hogy a fizikus kutatók igen intenzív kapcsolatot tartanak külföldi kollégáikkal.

A külföldi partnerekkel megvalósítandó közös kutatási projektek ma már szinte elengedhetetlen feltétele, hogy a magyar fizikusok egyszerűen találjanak rá a világhálózaton összegyűjtött információhalmazban a számukra szükséges dokumentumokra.

Ugyanakkor legalább ugyanilyen fontos dolog, hogy a magyarországi fizikusok, illetve mindazok, akik fizikával foglalkoznak, a világ felé is be tudják mutatni munkájuk eredményeit, kutatási, oktatási ill. alkalmazási környezetüket.

A továbbiakban bemutatott információs rendszer e kettős feladatnak kíván eleget tenni. Egyrészt gyűjtik és rendszerezik benne a hazai és külföldi fizika tárgyú információkat, másrészt, mint magyarországi fizikus információs központ, megjelenik a jelentősebb külföldi fizikus WWW-ken, és szerepel a keresőrendszerek témaorientált adatbázisaiban.


Magyarországi fizikus információk

http://www.kfki.hu/physics/hunfiz.html

A KFKI WWW "Fizika" ikonjára kattintva eldöntheti, hogy Magyarországon vagy a nagyvilágban szeretne "barangolni". Mind a külföldi, mind a hazai információs oldalakat a következő tárgyszavakkal lehet jellemezni:

fizikai kutatóközpontok, intézetek, egyetemi tanszékek, elektronikus sajtó-archívumok, konferenciák, előadások, szemináriumok, workshopok, szakmai iskolák, előadás- és cikkgyűjtemények, preprint szolgáltatások, tudományos könyvtárak, adatbázisok, ftp archívumok, levelezési listák

A hazai fizikus információkat összefoglaló WWW-lapon minden sor egy-egy linket (hivatkozást) jelent, vagyis kattintható bejegyzések.

Magyarországi intézmények és egyetemi tanszékek WWW-lapjai:
http://www.kfki.hu/physics/hunpages.html

A lapon minden sor kattintható, egy-egy hivatkozás van "mögöttük" az adott fizikával foglalkozó szakembercsoport WWW-címlapjára. Ebből az is világosan kitűnik, hogy itt nem szerepel minden olyan hely, ahol fizikával foglalkoznak, csak azok, amelyeknek van az Internet hálózaton elérhető WWW címlapja. A fenti lista állandóan bővül, az ábrán 1997 májusi állapot látható.

A gyakori külföldi kapcsolatok miatt és arra támaszkodva, hogy a kutatók többsége az angolt, mint szaknyelvet használja mindennapi munkájában, vannak angol és/vagy magyar nyelvű részek, és vannak olyanok, amelyek nyelve vegyes aszerint, hogy az információ milyen mértékben tarthat számot hazai vagy külföldi érdeklődésre.

Tudományos könyvtárak
http:www.kfki.hu/physics/hunlib.html

A könyvtári információs rendszerek fontosságáról és hasznáról e füzet "Könyvtári információs rendszerek" című fejezetében volt már szó, Itt csak annyit említünk meg, hogy a magyarországi számítógépesített tudományos könyvtári rendszerek természetesen részét képezik a fizika információs rendszernek. Hónapról hónapra gyarapodik azon magyarországi könyvtárak száma, amelyek nemcsak online könytári katalógusrendszert, hanem kényelmes web-felületet is kínálnak a felhasználónak.

Publikációk
http://www.kfki.hu/physics/hunarticle.html

A publikációk lapján gyűlnek a magyar szerzők fizika tárgyú cikkei, előadás-anyagai. Ez elsősorban a MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) fizika polcán található irodalomra való hivatkozást jelent, de megtalálhatók itt azok a publikációs listák is, amelyeket egy-egy kutatóintézet, egyetemi tanszék saját Web-lapjain készített:

MTA AEKI Alkalmazott Reaktorfizikai Laboratórium:
http://www.kfki.hu/~aekihp/arlhome/html/activity.html#public
MTA SZFKI kereshető publikációs adatbázisa:
http://www.kfki.hu/~szfkihp/dearre.html
http://www.kfki.hu/~szfkihp/search.html
MTA RMKI Kozmikus Fizikai Főosztály:
http://kfosun.rmki.kfki.hu/publications.html
MTA RMKI Biofizikai Osztály:
http://www.rmki.kfki.hu/biofiz/cneuro/publications.html
MTA Izotópkutató Intézet:
http://iserv.iki.kfki.hu/New/cpub.html
http://iserv.iki.kfki.hu/New/apub.html
http://www.iki.kfki.hu/catrace/home.html#Recpub
BME Fizikai Intézet
http://newton.phy.bme.hu/deps/atom_ph/index.html#Publications
http://newton.phy.bme.hu/deps/theor_ph/publ.htm
MTA Csillagászati Kutatóintézet:
http://www.konkoly.hu/Mitteilungen/Mitteilungen.html
ATOMKI Radon Csoport:
http://www.atomki.hu/atomki/Radon/publist.htm
KLTE Elméleti Fizikai Tanszék:
http://dtp.atomki.hu/RESEARCH/prog96/prog96.html

Elektronikus folyóiratok és levelezési listák
http://www.kfki.hu/physics/hunjour.html

Erről a WWW-lapról indulva olvasható többek között az Eötvös Loránd Fizikai Társulat híradójának, a FIZINFO levelezési listának 1995 novemberétől meglévő teljes archívuma, a Mössbauer-spektroszkópus szakemberek levelezési listájának anyaga (MIX), a felsőfokú fizikaoktatással foglalkozó PHYSEDU-val kapcsolatos információk. A magyarországi fizikával (is) foglalkozó folyóiratok szerkesztői WWW-lapokat állítottak össze rendszeresen megjelenő folyóiratukról, információs rendszerünkben ezekre is hivatkozunk.

Konferenciák, rendezvények
http://www.kfki.hu/physics/hunconf.html

A konferenciák és rendezvények lapján a magyarországon megrendezésre kerülő konferenciákra, előadásokra, szemináriumokra, workshopokra, szakmai iskolákra vonatkozó meghívók, programtájékoztatók, jelentkezési lapok és egyéb, a rendezvénnyel kapcsolatos dokumentumok találhatók. Ezek az anyagok sok esetben valamely levelezési listán megjelent levelek, vagy újságból beszkennelt felhívások, legjobb esetben azonban hivatkozások egy távoli szerver gépen megszerkesztett WWW dokumentumra, természetesen ez utóbbiak szolgáltatják a legrészletesebb és a leginkább naprakész információt. A hivatkozáshoz szerkesztett szöveg utal a rendezvény tárgyára, idejére és helyére.

A már lezajlott rendezvények törlődnek a listából, hacsak nem szerepelnek az anyagban utólag is értékes információk, pl. előadáskivonatok, stb. Az ilyen rendezvények dokumentumai a "Past conferences" cím alatt továbbra is elérhetők.


Külföldi fizikus információk

http://www.kfki.hu/physics/wphys.html

A magyar szakemberek számára feltétlenül szükséges, hogy tudomást szerezzenek a nagyvilág szakmai tevékenységéről, ismerjék a nagy külföldi fizikai központok által nyújtott lehetőségeket, betekintést nyerjenek a legjelentősebb könyvtárak katalógusaiba, s hogy szakírásaikat elektronikus úton minél hamarabb elküldhessék a preprint szolgáltatóknak, illetve, hogy mások írásait ezen keresztül olvashassák. Többek között e követelményeknek tesz eleget a külföldi fizikus információkat összefoglaló WWW-lap.

Természetesen itt is minden címszóra való kattintás az egérrel újabb WWW-lapokra kalauzol.

Különösen fontos az első helyen szereplő TIPTOP (The Internet Pilot to Physics). Erről a helyről kiindulva fellelhető a világ összes hálózaton meglévő fizikával foglalkozó anyaga, feltéve, ha bejelentették.

A lapon a "Physics Institutes in the world" sorra kattintva lehetőség van valamely fizikával foglalkozó intézménynek a TIPTOP információs rendszerbe történő bejelentésére.


FÜGGELÉK

E füzet elérési helye:
http://www.iif.hu/dokumentumok/
ftp://ftp.kfki.hu/pub/local/kfkidoc

LEVELEZÉSI LISTÁK:

D. Kovacs tudományos témakörű levelezési lista gyűjteménye:
mailto:listserv@listserv.kent.edu
gopher://gopher.kfki.hu:70/00/sciences/Physics/acadphysics
http://www.n2h2.com/KOVACS/Sindex.html
Magyar levelezési listák: http://www.mek.iif.hu/MEK/hunlist.htm
FIZINFO levelezési lista:
feliratkozás: majordomo@lists.kfki.hu    subscribe fizinfo
archívum: gopher://gopher.kfki.hu:70/11/sciences/Physics/tudhir/ELFT/fizinfo
MIX levelezési lista:
feliratkozás: majordomo@lists.kfki.hu    subscribe mix
archívum: gopher://gopher.kfki.hu:70/11/sciences/Physics/MIX/bulletin
IBIS levelezési lista:
feliratkozás: majordomo@lists.kfki.hu    subscribe ibis
archívum: gopher://gopher.kfki.hu:70/11/sciences/Physics/MIX/bulletin
PHYSEDU levelezési lista: http://newton.phy.bme.hu/education/maillist.html
TANFORUM levelezési lista:
feliratkozás: majordomo@lists.kfki.hu    subscribe tanforum
archívum: gopher://gopher.kfki.hu:70/11/kultura/taninfo
CSILLA levelezési lista:
feliratkozás: csilla@mcse.hu
archívum: http://www.mcse.hu/csilla/
letöltés: ftp://ftp.mcse.hu/pub/astro/csilla/

USENET:

FAQ tár: ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/news.answers
információ: gopher://gopher.isnet.is70/11/usenet
"sci" főcsop.: gopher://gopher.kfki.hu:70/1exec%3a-g%20sci%3a/bin/gonnrp
CERN publikus hírcsoportjai: http://consult.cern.ch/uco/news/

PREPRINT szolgáltatás:

Los Alamos National Laboratory (LANL) preprint szerver:
http://babbage.sissa.it
http://xxx.lanl.gov
CERN Könyvtár preprint szerver: http://preprints.cern.ch
CERN ALEPH (ALICE) rendszer: http://alice.cern.ch
CERN Scientific Information Service: http://wwwas.cern.ch/library
HEP preprint adatbázis: http://www-spires.slac.stanford.edu/find/hep
SLAC laboratórium SPIRES adatbázisa:
http://www-spires.slac.stanford.edu/find/spires.html
HEP e-mail címjegyzék: http://www-spires.slac.stanford.edu/find/hepnames
APS (American Physical Society) E-print szolgáltatása:
http://publish.aps.org/eprint/

ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATOK:

magyar:

Elektronikus folyóiratok, hírlevelek, kiadók:
http://www.kfki.hu/physics/wphys.html
Heavy Ion Physics (az Acta Physica Hungarica utódja):
http://www.atomki.hu/debrecen/hiph/welcome.html
KöMaL (Középiskolai Matemetikai és Fizikai Lapok):
http://www.math.elte.hu/komal/
Természet Világa (Természettudományi Közlöny):
http://www.kfki.hu/~cheminfo/TermVil/
Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica: http://www.ggki.hu/agg/
Megalith's 2001 (Űrkutatástörténeti és -technikai magazin):
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/5529/

külföldi:

APS Publishing News - Online: http://publish.aps.org/PUBNEWS/geninfo.html
Astrophysical Journal: http://supernova.aas.org/ApJ/apj.html
AIR&SPACE Magazine: http://airspacemag.com/
Annals of Physics: http://www.apnet.com/www/journal/ph.htm
Atomic Data and Nuclear Data Tables:
http://www.apnet.com/www/journal/dt.htm
Australian Journal of Physics:
http://www.publish.csiro.au/journals/ajp/index.html
Be Star Newsletter: http://www.chara.gsu.edu/BeNews/intro.html
Biochemical and Biophysical Research Communications:
http://www.apnet.com/www/journal/rc.htm
Cold Fusion Times: http://world.std.com/~mica/cft.html
Computer Physics Communications:
http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/5/7/1/0
Electronic Journal of the Astronomical Society of the Atlantic:
ftp://seds.lpl.arizona.edu /pub/info/newsletters/ejasa
Elektronische Mitteilungen zur Astronomiegeschichte:
http://aibn55.astro.uni-bonn.de:8000/~pbrosche/aa/aa-ejourn.html
europhysics news extra: http://epswww.epfl.ch/ene/
ICARUS: http://www.apnet.com/www/journal/is.htm
International Journal of Fluid Mechanics:
http://maemac.mae.cornell.edu/IJFD/announce.html
International Journal of Small Satellite Engineering (IJSSE):
http://www.ee.surrey.ac.uk/EE/CSER/UOSAT/IJSSE/ijsse.html
Journal of Computational Physics: http://www.apnet.com/www/journal/cp.htm
Journal of Magnetic Resonance: http://www.apnet.com/www/journal/mn.htm
Journal of Material Science: http://www.thomson.com:8866/jm.html
Journal of Molecular Spectroscopy: http://www.apnet.com/www/journal/ms.htm
Mathematical Physics Electronic Journal:
http://www.ma.utexas.edu/mpej/MPEJ.html
Metals - MIAC Newsletter: http://cindas.www.ecn.purdue.edu/miac/
Nuclear Physics Electronic: http://www.nucphys.nl/www/pub/nucphys/npe.html
New Astronomy: http://www.elsevier.nl:80/journals/newast/Menu.html
Oak Ridge National Laboratory Review: http://www.ornl.gov/ORNLReview/
Physical Review Letters: http://publish.aps.org/PRL/prlinfo.html
Physics Express Letters: http://www.iop.org/
Physics Today: http://www.aip.org/pt/phystoday.html
Physics-Uspekhi On-Line: http://ufn.ioc.ac.ru/ufn.html
Science and Technology Review: http://www.llnl.gov/str/str.html
Sky & Telescope magazine: http://www.skypub.com
Star Formation Newsletter:
http://www.hq.eso.org/star-form-newsl/star-form-list.html
UK Nonlinear News: http://www.amsta.leeds.ac.uk/Applied/news.dir/index.html
Folyóiratok a határtudományok területéről:
IEEE Transactions on Design Automation of Electronic Systems:
http://www.acm.org/todaes/
IEEE Computer Graphics and Applications:
http://www.computer.org/pubs/cg&a/cg&a.htm
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems:
http://www.computer.org/pubs/tpds/tpds.htm
IEEE Internet Computing Online: http://www.computer.org/internet/
American Computing Magazine:
http://www.mindspring.com/~ozzyfudd/amercomp.htm
Applied and Computational Harmonic Analysis:
http://www.apnet.com/www/journal/ha.htm
Computer Speech & Language: http://www.hbuk.co.uk/ap/journals/la.htm
Computer Vision and Image Understanding:
http://www.apnet.com/www/journal/iv.htm
Information and Computation: http://www.apnet.com/www/journal/ic.htm
International Journal of Artificial Intelligence in Education:
http://www.cbl.leeds.ac.uk/ijaied
Journal of Computer and System Sciences:
http://www.apnet.com/www/journal/ss.htm
Journal of Network and Computer Applications:
http://www.hbuk.co.uk/ap/journals/ma/
Journal of Parallel and Distributed Computing:
http://www.apnet.com/www/journal/pc.htm
Journal of Visual Communication and Image Representation:
http://www.apnet.com/www/journal/vc.htm
World Wide Web Weekly: http://www.net-master.net/~rlaneve/Zine
Advances in Mathematics: http://www.apnet.com/www/journal/ai.htm
Advances in Applied Mathematics: http://www.apnet.com/www/journal/am.htm
Bulletin of Symbolic Logic: http://www.math.ucla.edu/~asl/bslcontents.html
Conformal Geometry and Dynamics: http://www.ams.org/ecgd/
European Journal of Combinatorics: http://www.hbuk.co.uk/ap/journals/ej.htm
Historia Mathematica: http://www.apnet.com/www/journal/hm.htm
Journal of Algebra: http://www.apnet.com/www/journal/ja.htm
Journal of Algorithms: http://www.apnet.com/www/journal/al.htm
Journal of Combinatorial Theory, Series A:
http://www.apnet.com/www/journal/ta.htm
Journal of Combinatorial Theory, Series B:
http://www.apnet.com/www/journal/tb.htm
Journal of Complexity: http://www.apnet.com/www/journal/cm.htm
Journal of Differential Equations: http://www.apnet.com/www/journal/de.htm
Journal of Functional Analysis: http://www.apnet.com/www/journal/fu.htm
Journal of Mathematical Analysis and Applications:
http://www.apnet.com/www/journal/ay.htm
Journal of Number Theory: http://www.apnet.com/www/journal/nt.htm
Mathematica in Education:
http://www.mathsource.com/cgi-bin/MathSource/Publications/Periodicals/
MathematicaInEducation
SIAM Journal on Computing: http://www.siam.org/journals/sicomp.htm
SIAM Journal on Numerical Analysis: http://www.siam.org/journals/sinum.htm
SIAM Journal on Scientific Computing: http://www.siam.org/journals/sisc.htm
SIAM Journal on Applied Mathematics: http://www.siam.org/journals/siap.htm
SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications:
http://www.siam.org/journals/simax.htm
SIAM Journal on Control and Optimization
http://www.siam.org/journals/sicon.htm
Theory of Probability and Its Applications:
http://www.siam.org/journals/tvp.htm
American Meteorological Society Newsletter:
http://www.ametsoc.org/AMS/newsltr/newsltr.html
NewJour lista teljes anyaga: http://gort.ucsd.edu/newjour/

KÖNYVTÁRAK:

CERN könyvtár: http://alice.cern.ch)
University of California könyvtára (MELVYL) library system:
http://www.dla.ucop.edu/
Library of Congress: http://www.loc.gov
OCLC (Online Computer Library Center): http://www.oclc.org
CARL egyesülés UNCOVER: http://uncweb.carl.org/
Elsevier Science Tables of Contents Service: http://elsevier.nl/estoc/
AIP (American Institute of Physics) Titles In Physics Tables of Contents:
http://www.aip.org/tips/top.html
SwetScan szolgáltatás: http://delfin.eik.bme.hu/ili-login/
Magyarországi könyvtárak: http://www.kfki.hu/physics/hunlib.html
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, MTA: http://www.mtak.hu/
Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, OMIKK:
http://www.omikk.hu/omikk/magyar/cimlap.htm
MTA KFKI Kutatóintézetek és Izotópkutató Intézet Könyvtár:
http://www.kfki.hu/libraries/libraries.html
József Attila Tudományegyetem Könyvtára, JATE:
http://www.bibl.u-szeged.hu/homepage.html
Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára, KLTE:
http://www.lib.klte.hu/library/
Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtár és Tájékoztatási Közp., BME:
http://www.kkt.bme.hu/index_h.html
Miskolci Egyetem Központi Könyvtár: gopher://gold.uni-
miskolc.hu:70/hh/univ/kvt
MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóint. Könyvt., GGKI:
http://www.ggki.hu/ggki/konyvtar/konyv.html
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóint., SZTAKI:
http://www.sztaki.hu/services/library/index.hu.html
MTA Matematikai Kutatóintézet Könyvtára:
http://www.math-inst.hu/library/library.html
Veszprémi Egyetem Központi Könyvtár: http://www.vein.hu/library/ve/hun.html
Országos Széchenyi Könyvtár, OSZK: http://www.oszk.hu/index.html
Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK): http://www.mek.iif.hu/
gopher://gopher.mek.iif.hu
MEK fizika polc:
gopher://gopher.mek.iif.hu:7070/hh/porta/szint/termesz/fizika

PROGRAMKÖNYVTÁRAK:

CERN library (CERNLIB): http://asdwww.cern.ch/pl/index.html
CPC International Program Library:
http://www.cpc.cs.qub.ac.uk/cpc/Welcome.html
CCP5 Program Library: http://gserv1.dl.ac.uk/CCP/CCP5/librar.html
FreeHEP szoftver gyűjtemény:
http://heplibw3.slac.stanford.edu/FIND/FHMAIN.html
FermiTools: http://www.fnal.gov/fermitools
College of Engineering - Finite Elements programgyűjtemény:
http://www.engr.usask.ca/~macphed/finite/fe_resources/fe_resources.html
University of Massachussetts - Molekuláris vizualizáció:
http://klaatu.oit.umass.edu/microbio/rasmol/othersof.htm
Fast Fourier transzformációs kódok:
http://www.spektracom.de/~arndt/fxt/fxtpage.html
Fizikai oktatóprogramok:
http://www.ozemail.com.au/~imesoft/
ftp://ftp.kfki.hu/pub/local/physedu
Magyarországi ftp site-ok listája: http://www.fsz.bme.hu/hungary/ftp.html
Keresés magyarországi ftp szervereken:
http://www.fsz.bme.hu/brokers/ftp/query.html)
http://kereso.njszki.hu
Archie gateway külföldi ftp szervereken való keresésre:
http://www.fsz.bme.hu/internet/AA.html

ADATBÁZISOK:

NASA adatbázisok:
http://library.usask.ca/hytelnet/nas/nas000.html
gopher://liberty.uc.wlu.edu:70/11/internet/hytelnet/sites2/nas000
NASA Image Exchange (NIX) fotoadatbázis: http://nix.nasa.gov/
NIST Atomic Spectroscopic Database:
http://aeldata.phy.nist.gov/nist_atomic_spectra.html
NDIS (Nuclear Data Information System):
http://www.iaea.or.at/programs/ri/nds/ndisintro.htm
T-2 Nuclear Information Service: http://t2.lanl.gov/data/data.html
Lund Nuclear Data Service: http://www.fysik.lu.se/nucleardata
National Nuclear Data Center - Brookhaven National Laboratory:
http://www.nndc.bnl.gov/
HEPDATA adatbázisok:http://durpdg.dur.ac.uk/HEPDATA
Csillagászati adatok és archivumok:
http://www.w3.org/pub/DataSources/bySubject/astro/astroweb/yp_center.html
Physical Constants:
http://www.chemie.fu-berlin.de/chemistry/general/constants.html
CODATA Recommended Values of the Fundamental Physics Constants):
http://physics.nist.gov/PhysRefData/codata86/codata86.html
Periodic Table of Elements:
http://www.shef.ac.uk/chemistry/web-elements/web-elements-home.html
http://www.cs.ubc.ca/cgi-bin/nph-pertab
http://pacbell.yahoo.com/pb/Science/Chemistry/Periodic_Table_of_the_Elements/
Physical/Astronomical Constants:
http://www.astro.wisc.edu/~dolan/constants.html
FAQ - NASA Constants and Equations: http://www.ksc.nasa.gov/facts/faq04.html
Mathematical Constants: http://www.mathsoft.com/asolve/constant/constant.html
MTPA - Magyar Természettudományi Kutatók Publikációs Adatbázisa:
telnet://brsguest@helka.iif.hu:23    login, pw: brsguest  MTPA adatbázis
NPA - Nemzeti Periodika Adatbázis:
telnet://brsguest@helka.iif.hu:23    login, pw: brsguest  NPA adatbázis
OTKA - Országos Tudományos Kutatási Alap adatbázisa: http://www.otka.hu
telnet://brsguest@helka.iif.hu:23    login, pw: brsguest  OTKA adatbazis
gopher://gopher.kfki.hu:70/11/otka
EFTAN Egyetemi és Főiskolai Tankönyv és Szakkönyv Adatbázis:
http://www.sztaki.hu/db/efta/index.htm
Bajai Obszervatórium csillagászati BBS: http://www.bajaobs.hu/bbs/bbs.htm
IBVS (Information Bulletin on Variable Stars) adatbázis:
http://www.konkoly.hu/IBVS/IBVS.html

WWW - magyarországi fizika:

KFKI WWW: http://www.kfki.hu, http://www.kfki.hu/physics/hunfiz.html
ELFT Eötvös Loránd Fizikai Társulat: http://www.kfki.hu/~elfthp
Intézmények, egyetemi tanszékek: http://www.kfki.hu/physics/hunpages.html
Konferenciák, rendezvények: http://www.kfki.hu/physics/hunconf.html
Publikációk: http://www.kfki.hu/physics/hunarticle.html
Tudományos könyvtárak: //http:www.kfki.hu/physics/hunlib.html
Elektronikus folyóiratok és levelezési listák:
http://www.kfki.hu/physics/hunjour.html

WWW - fizika külföldön:

http://www.kfki.hu/physics/wphys.html
TIPTOP, The Internet Pilot to Physics: http://www.tp.umu.se/TIPTOP/
EPS European Physical Society: http://www.nikhef.nl/www/pub/eps/eps.html
APS (European Mirror) American Physical Society:
http://marvin.physik.uni-oldenburg.de/Docs/home/phys-links.html
IUPAP International Union of Pure and Applied Physics:
http://www.physics.umanitoba.ca/IUPAP/
AIP American Institute of Physics: http://www.aip.org/
AAS American Astronomical Society: http://www.aas.org/
CERN Home Page: http://www.cern.ch/
HEPIC High Energy Physics Information Center: http://www.hep.net/
FreeHEP: http://heplibw3.slac.stanford.edu:80/FIND/fhmain.html
Lawrence Berkeley National Lab -- Physics Division:
http://www-physics.lbl.gov/
Physics libraries, archives, preprint services:
http://www.kfki.hu/physics/physlib.html
Publishers: http://www.kfki.hu/physics/physpub.html
Electronic journals: http://www.kfki.hu/physics/jour/jour.html
Conference announcements: http://www.kfki.hu/physics/physconf/physconf.html
Fellowships, scholarships, jobs: http://www.kfki.hu/physics/physfellow.html
PEERS Physics Encyclopaedia of E-mail Records:
http://www.iop.org/cgi-bin/PEERS/main
Kezdőlap