Függelék: Internet kisszótár
 

application: számítógépes alkalmazás, program.

archie: az FTP szerverek tartalmát nyilvántartó rendszerek, melyek keresési lehetőséget is biztosítanak

bandwidth: sávszélesség, általános kifejezés arra, hogy egy kábel vagy médium időegység alatt mekkora adatmennyiséget képes továbbítani.

binary: "bináris", számítógépek által használt 8 bites adatformátum, a programfájlokat és a nem szöveges adatfájlokat bináris módban kell továbbítani az Interneten.

bit: bináris számjegy, melynek értéke 0 vagy 1 lehet.

bookmark: "könyvjelző", egy Internet böngésző programot használva az egyes Internetes címeket (URL-eket) elraktározhatjuk, katalogizálhatjuk. Később ezeket a linkeket a "könyvjelzők" segítségével előhívhatjuk.

browser: Internet böngésző program, pl. Netscape Navigator.

byte: 8 bit, egy karaktert (betű, számjegy, írásjel) egy byte tárol.

CD-ROM: Compact Disc/Read-Only Memory. Egyszer írható kompakt-lemez.

client: kliens, egy számítógép vagy szoftver, mely információkat kérdez le egy másik géptől. A Web-böngészők az Internet kliens programjai.

command line: parancssor, a legegyszerűbb interfész, melyen keresztül az utasításokat be kell gépelni (pl. Unix parancsokat).

configuration: konfiguráció, az egyes programok paramétereinek beállítása..

CPU: Central Processing Unit; a számítógép központi egysége.

database: adatbázis.

directory: könyvtár a számítógép lemezén, az Interneten katalógust jelent.

disk: mágneslemez.

download: "letöltés", az Interneten egy távoli gépről a kívánt adatokat letölthetjük saját számítógépünkre.

E-mail: Electronic mail, elektronikus posta.

encryption: titkosítás

FAQ: Frequently Asked Questions. GYIK: Gyakran Ismételt Kérdések.

file: fájl, adatállomány.

format: formátum.

FTP: File Transfer Protocol, az adatok, fájlok átvitelére szolgáló protokoll az Interneten.

gigabyte: egy milliárd byte (GB).

gopher: menü-vezérelt szöveges információ-továbbítás az Interneten. A World-Wide Web elterjedésével kiszorulóban van.

graphic: grafika, digitális kép a számítógépben.

graphical user interface (GUI): grafikus számítógépes interfész, operációs rendszerekben ilyen pl. a Windows vagy az X-Window.

hard disk: winchester, fix-disk, a számítógépben található merevlemezes egység.

HTML: Hypertext Markup Language, a hypertextes dokumentumok, vagy más néven a Web dokumentumok leírására szolgáló nyelv.

HTTP: Hypertext Transport Protocol, a WWW protokollja, segítségével hypertext dokumentumokat továbbíthatunk az Interneten.

hypertext document: szöveges dokumentum, melyen belül hivatkozásokat találunk más dokumentumokra, adatokra.

icon: ikon, kis grafika, általában GUI-k használják, programokat, fájlokat reprezentálnak.

image map: egy olyan hypertextes grafika, melynek különböző területeihez különböző kapcsok (linkek) rendelhetők hozzá.

inkjet printer: tintasugaras nyomtató.

interface: egy számítógépes program kezelési felülete, leggyakrabban GUI vagy command line.

ISDN: Integrated Services Digital Network 100 kilobit/s sávszélességű telefonos Internet kapcsolat.

kilobyte: 1024 byte (KB).

laptop: notebook computer, hordozható számítógép.

local area network (LAN): lokális hálózat, általában egy intézmény saját számítógépes hálózatát jelenti.

laser printer: lézernyomtató, mely gyorsabb és tökéletesebb képet ad, mint a tintasugaras nyomtató.

link: egy szó vagy kép egy hypertext dokumentumban, melyre kattintva egy másik dokumentumhoz ugorhatunk.

log in: bejelentkezés egy számítógépes hálózatba, a login név és a jelszó begépelését jelenti legtöbbször.

log out: kijelentkezés a hálózatból, ez általában a "logout" vagy "exit" parancsokkal történik.

mailing list: levelezési lista.

mainframe: szuperszámítógépek, nagyobb cégek központi számítógépei.

megabyte: egy millió byte (MB).

memory: digitális információ tárolóegység (RAM: Random Access Memory)

menu: számítógépes interfész, mely számos választási lehetőséget kínál.

modem: a számítógép egyik részegysége, mely a digitális információkat át tudja konvertálni olyan formába, hogy telefonvonalon keresztül továbbítani lehessen és egy másik modem ezt dekódolni tudja, azaz vissza tudja alakítani digitális jelekké.

Mosaic: az első Web böngésző program, melyet az NCSA-nál fejlesztettek ki. Mára már kiment a divatból.

multi-media: multimédia, szöveges, képi, hang, videó információk.

Netscape Navigator: az egyik legelterjedtebb internetes böngésző program, mely jelenleg ingyenes.

newsgroup: internetes hírcsoport.

on-line: minden olyan tevékenység, melyet csak közvetlenül a hálózatra csatlakozva tudunk elvégezni.

program: számítógépes utasítások sorozata

server: szerver, kiszolgáló, az a számítógép, amely a kliens számítógépeket látja el információval.

service provider: egy cég, mely Internet csatlakozást árul.

shell account: Unix operációs rendszerhez való hozzáférési lehetőség.

SLIP: "Serial line Internet protocol," soros vonali Internet csatlakozási lehetőség.

TCP/IP: "Transmission control protocol/Internet protocol," az internetes adatcsere hálózati protokollja.

Telnet: bejelentkezési lehetőséget biztosít az Interneten keresztül egy távoli számítógépre.

terabyte: egy billió byte (TB).

terminal: a mainframe számítógépek végpontjai, melyek csak billentyűzettel és megjelenítő egységgel (monitorral) rendelkeznek.

URL: "Uniform Resource Locator." Internetes cím, mely lehet egy Web hely, egy FTP vagy gopher szerver címe: protokoll://számítógép.domain/könyvtár/fájlnév

Usenet: hírcsoportok hálózata.

virus: egy kicsiny program, mely egyik számítógépről a másikra terjedhet, és megrongálhatja azok adatait, de léteznek ártalmatlan vírusok is.

World-Wide Web: röviden Web vagy WWW, az Internet hypertextes dokumentumainak összességét jelenti.
Tartalom