Glosszárium

Szükségesnek láttam néhány fogalom tisztázását, hogy egyértelmű legyen mit milyen értelemben használok dolgozatomban. Különbséget kell tennünk pl. az angolul "search engine"-nek nevezett keresőrendszerek funkcionális magja, a tulajdonképpeni keresőgép és a felhasználói felület (interface) között. Egy átlagfelhasználó előtt ez a kettő nem határolódik el, őt csak a végeredmény érdekli (Góth, 2000). A felhasználó számára a felület jelenti a rendszert.

Browsing: "böngészés" Az internetkatalógusokban való keresés. (Ungváry, 2000b)

Böngészés: Lásd browsing.

Graphical User Interface: "Magyarul: grafikus felhasználói felület, grafikus kezelőfelület. Olyan felhasználói felület, ahol a számítógép vezérlése parancsok és szöveges menük helyett/mellett ikonokkal, ablakokkal és egyéb rajzos elemekkel történik. A ~ rendszerint egérrel vagy más pozícionáló eszközzel használható (pl. Windows)." (Elektronikus könyvtári értelmező szótár, 1997)

Indexelőszolgáltatás: Az indexelőszolgáltatások "keresőgépek" működésén alapulnak. Ezek a keresőgépek állandóan pásztázzák a hálózatot a HTML dokumentumok csatolóin (linkjein) keresztül, és indexelik a dokumentumokat. A szervergépen adatbázisban tárolják a begyűjtött adatokat, s lekérdezni az indexek alapján lehet a kliensoldali nézegetőkkel. A találatokat általában relevancia szerint rendezve kapjuk (Ungváry, 2000a).

Interface: "Magyarul: interfész, csatoló, felület. Két számítógépes (hardver vagy szoftver) eszköz, vagy a számítógép és az azt használó ember "érintkezési felülete". Az ~ olyan megoldásokat tételez fel, amelyeket mindkét fél "ért"."(Elektronikus könyvtári értelmező szótár, 1997)

Internet: Az internet számítógépes hálózatok világhálózata, összekapcsolva kormányzati, katonai, kereskedelmi, üzleti, oktatási, kutatási, és egyéb intézményeket, valamint egyéni felhasználókat. Az Internetre különböző méretű és kiterjedésű hálózatok kapcsolódnak több szinten, hierarchiát alkotva (Boda, 2003).

Internetkatalógus: "Az internetkatalógusok (directories, browsing services) hierarchikus osztályozási rendszert tartalmazó keresőszolgáltatások, melyek adatbázisa a túlnyomórészt intellektuálisan osztályozott HTML dokumentumok rekordjait tartalmazza, valamint egyéb adatbázisok információtételeit." (Ungváry, 2000b, 55.o.)

Invisible web: Deep web, hidden web, láthatatlan web. A web azon része, amely az indexelőszolgáltatások számára elérhetetlen, láthatatlan. A láthatatlan weboldalak gyakran dinamikus oldalak, amelyek tartalmukat adatbázisokból merítik (Invisible web, 2003).

Page: Lásd weboldal.

Search engine: "Magyarul: keresőrendszer, keresőgép, keresőmotor. Általános értelemben az adatbáziskezelő rendszereknek az a része, amelyik az információk visszakeresését végzi. De így szokták nevezni az internet információforrások hatalmas indexelő és visszakereső rendszereit is (pl. Altavista, Yahoo)." (Elektronikus könyvtári értelmező szótár, 1997)

Searching: "általános keresés vagy lekérdezés" Az internetes indexelőszolgáltatásokban természetes nyelvi kifejezésekkel, tárgyszavakkal deszkriptorokkal és a Boole-operátorokkal végzett keresés (Ungváry, 2000b).

Site: "Egy fontosabb 'helyszín' a hálózaton, valamilyen nagyobb szervergép vagy szolgáltatás" (Dési-Nagy, 2001, 204.o.).

Surfing: "szörfölés" A dokumentumok szövegén belüli hipercsatolók (linkek) segítségével történő keresés (Ungváry, 2000b).

Szörfölés: Lásd surfing.

Weboldal: "Weblap, homepage, honlap. Formázott szöveget, grafikát és az Internet más oldalaihoz kapcsolódó hyperlinkeket tartalmazó állomány. A weboldalak HTML formátumban készülnek, és webböngészővel olvashatók. Egyszerűbb esetben az adott internetcímre válaszoló szerveren elhelyezett HTML-dokumentum. Kisebb cégek vagy magánszemélyek weboldala gyakran a teljes webhelyet is jelenti. Nagyobb dokumentumok esetén a weboldal a nyitóoldalról -rendszerint hyperlink segítségével- több további weboldalra ágazik szét." (Dési-Nagy, 2001, 244-245.o.)

World Wide Web: www, web. Hypertext kapcsolatokra épülő, kliens-szerver elven működő internetes szolgáltatások halmaza. Szöveges, és egyéb információk áttekinthetetlen lelőhelye. A web az internet szolgáltatása. Az állományok legtöbbször HTML formátumban vannak elhelyezve a szervereken, amelyek HTTP protokollal szolgáltatják őket (Dési-Nagy, 2001. és Boda, 2003).

<vissza - tovább>