Példafeladatok

Ebben a mellékletben azokhoz a fejezetekhez gyűjtöttünk össze egy-egy jellemző példát, viszonylag könnyen elvégezhető feladatot, amely fejezetek tartalma egyszerűbben megérthető egy példán keresztül, mint hosszas magyarázkodás révén.

A fejezetben alkalmazott jelek magyarázata:

3.41 részhez: A HENSA/NPDSA szoftverarchívum használata

Feladat: Keressünk és töltsünk le egy számítógépes témájú értelmező szótárat az angol HENSA/NPDSA archívumból

1. Ha megnézzük az archívum DOS szoftvereinek indexét, mely egyébként a micros/ibmpc/win/index állományból tölthető le, és a "glossary" vagy "dictionary" szavakra rákeresünk, akkor látjuk, hogy többek között a g397 és a e663 számú directory-ban van ilyen szótár.

2. Indítsuk el a Kermit programot és sorban írjuk be a következő parancsokat:

< set parity none (a vonal paritásának beállítása)
< set incomplete keep (vonalszakadás esetén is megmaradnak az addig átjött byte-ok)
< set receive packet-length 2000 (az adatcsomagok méretét maximálisra állítjuk, így az átvitel gyorsabb)

3. Kapcsolódjunk a vonalra (connect) és hívjuk fel a Rutherford gateway gépet:

< c (a Connect parancs)
> * (X.25 promptja)
< s 023422351919169 (távoli gép hívása)
> COM
> Please enter your authorisation and address required in form:
> (user,password).address
> >
(a gateway kéri a hívószámot)

4. Hívjuk fel a HENSA/NPDSA archívumot:

< .000010403000 (a pontot nem szabad elfelejteni!)
> HENSA/micros Archive at Lancaster University (uk.ac.hensa.micros)
> [Formerly known as NPDSA]
>
> Use username "hensa" and password "hensa", both in lower case
>
> login:hensa
> Password:hensa
(a login: és a password: után írjuk be a hensa szót (kisbetűvel!)
a jelszó beírása nem látszik)

> NPDSA Release 0.01.000 started (Users 2/40, Load 0.51)
> -------------------------------------------------------------------
>
> X WINDOWS SECTION CLOSING DOWN
>
>The X windows section of HENSA/micros will be moving to HENSA/unix
>(uk.ac.hensa.unix) as of Wednesday 22nd December. The relevant
>directories on HENSA/unix are as follows:-
>
> /misc/unix Locally produced X windows programs
> /sunsite/pub/Linux/X11 Linux X windows programs
> /uunet/pub/window-sys/X a mirror of UUNET
>
> Useful Commands To Get You Started
> ----------------------------------
>? Lists the commands you can use
>help Enters interactive help system
>news ? For a list of latest news topics
>
>Indexes
> -------
> micros/ibmpc/dos/index IBM PC DOS micros/ibmpc/dv/index IBM PC DesqView
> micros/ibmpc/win/index IBM PC Windows micros/ibmpc/os2/index IBM PC OS2
> micros/mac/finder/index Macintosh micros/mac/hyper/index Mac Hypercard
> micros/atari/mint/index Atari MiNT micros/atari/tos/index Atari ST
> micros/arch/riscos/index Archimedes micros/amiga/dos/index Amiga
> micros/bbc/index BBC Micro micros/misc/index Miscellaneous
> x/index X-Windows tools/index Mainframe tools
> misc/rfc/index.txt RFC documents kermit/index.pfx Kermit
> cti/biology/index CTI biology iuic/centre/index IUIC
.
.
.

5. Lépjünk át először a g397-es directoryba:

< cd micros/ibmpc/dos/g/g397
> Current directory is "micros/ibmpc/dos/g/g397"

6. Kérjünk egy tartalomjegyzéket:

< ls -l
> Files matching pattern "*" in directory "." :
> 00contents ááá239 bytes 17 Aug 1992 18:53
> g397.msg áá1359 bytes 21 Feb 1992 12:59
> g397glo1.boo 214597 bytes 21 Feb 1992 12:57
> g397glo2.boo 236956 bytes 21 Feb 1992 12:57

7. Lépjünk át az e663 directory-ba és nézzük meg azt is:

< cd .. (egy szinttel feljebb léptünk)
> Current directory is "micros/ibmpc/dos/g"
< cd ..
(még egy szinttel vissza)
> Current directory is "micros/ibmpc/dos"
< cd e/e663
(belépünk az e663-ba)
> Current directory is "micros/ibmpc/dos/e/e663"
< ls -l
(részletes listát kérünk)
> Files matching pattern "*" in directory "." :
>
> 00contents 184 bytes 17 Aug 1992 15:17
> e663.msg 1266 bytes 14 Oct 1991 10:46
> e663glos.boo 99343 bytes 31 Mar 1990 14:56

8. Írassuk ki a leírást tartalmazó e663.msg állományt:

< type e663.msg (a listázás pl. a Ctrl/S gombbal megállítható és a CTRL/Q indítja újra vagy a Page gombokkal is lapozhatunk,
vagy a "type" helyett használhatjuk a "cat e663.msg | more" UNIX parancsot is)

> Title Glossary of communications terms
> Author: Donald E. Kimberlin
> Version:
> Title From: NPDSA supplied
> Author From: Documentation
> Version From:
> Supplier: Donald E. Kimberlin
> Date: February 1990
.
.
.

9. Indítsuk el a távoli gépen a Kermit programot és kérjük le a e663glos.boo file-t:

> kermit
> C-Kermit 5A(172) ALPHA, 30 Jun 91, 4.3 BSD
> Type ? or "help" for help
> C-Kermit>
< set window 2 (csúszóablakos kommunikációs mód)
< send e663glos.boo (kiadunk egy send parancsot a távoli gépen futó Kermitnek)
> Escape back to your local Kermit and give a RECEIVE command...

10. Állítsuk fogadó üzemmódba a saját Kermit programunkat:

< Alt/X (visszalépünk parancsüzemmódba)
< r (a Receive parancs kiadása után a két Kermit elkezd kommunikálni egymással)
.
.
.

11. A letöltés befejeztével lépjünk vissza és bontsuk a vonalat:

< c (Connect parancs)
< quit (kilépés a távoli Kermitből )
> -> (visszajön a távoli gép promptja)
< logout (lekapcsolódás a távoli gépről)
> Thank you for calling the HENSA/micros. If you have any queries regarding
> the service then please use electronic mail. Our e-mail address is :-
> hensa@uk.ac.hensa.micros
> CLR DTE (128,0)
> *

12. Lépjünk ki a Kermitből és alakítsuk vissza a letöltött e663glos.boo file-t:

< Alt/X
< quit
< deboo e663glos.boo (visszaalakítjuk a BOO formátumot)
< pkunzip glos2.zip (a keletkezett ZIP állományt kicsomagoljuk, a glos2.inx állomány már olvasható vagy betölthető egy adatbázisba, a BOO és ZIP file-ok törölhetők)


3.42 részhez: A UKUUG szoftverarchívum használata

Feladat: Töltsünk le egy japán nyelvet oktató programot az angol UKUUG archívumból, a SIMTEL20 gyűjteményből

1. Ha megnézzük a SIMTEL20 archívum indexét, mely több verzióban is letölthető az UKUUG archívumból, akkor látjuk, hogy a LANGTUTR nevű aldirectory-ban fogunk találni különböző nyelvoktató programokat.

2. Indítsuk el a Kermit programot és sorban írjuk be a következő parancsokat:

< set parity none (a vonal paritásának beállítása)
< set incomplete keep (vonalszakadás esetén is megmaradnak az addig átjött byte-ok)
< set receive packet-length 2000 (az adatcsomagok méretét maximálisra állítjuk, így az átvitel gyorsabb. Ezeket a parancsokat az MSKERMIT.INI állományba is beírhatjuk és akkor automatikusan végrehajtódnak.)

3. Kapcsolódjunk a vonalra (connect) és hívjuk fel a Rutherford gateway gépet:

< c (a Connect parancs)
> * (X.25 promptja)
< s 023422351919169 (távoli gép hívása)
> COM
> Please enter your authorisation and address required in form:
> (user,password).address
> >
(a gateway kéri a hívószámot)

4. Hívjuk fel a UKUUG archívumot:

< .00000510200001 (a pontot nem szabad elfelejteni!)
> Call connected to remote address
>
> UKUUG Software Distribution Service
> Imperial College, Department of Computing
>+--------------------------------------------+
> Welcome to *The* UK Source Archive
> This is the UKUUG Software Distribution Service.
> It is sited in the Department of Computing, Imperial College, London.
> For ftp access login as: anonymous
> password: your email address
> Interactive access available on:
> uk.ac.ic.doc.src (00000510200001) JANET X29/TS29 interactive login
> src.doc.ic.ac.uk (146.169.3.7) telnet login (as "sources")
>
> src.doc.ic.ac.uk (146.169.3.7) Anonymous ftp
> Note that during working hours 9.30-5.30 GMT Mon-Fri - you will be niced down
>+--------------------------------------------+
> Have you tried using archie to find things?
> Telnet archie.doc.ic.ac.uk and login as archie. >+--------------------------------------------+
> X/Y/Z MODEM file transfer now available.
> man xyzmodem-receive or man xyzmodem-send for details >+--------------------------------------------+
> Some more top-level directories have now been rearranged.
> The new computing/ tree contains most of the stuff that was scattered
> in top-level directories. There is also the packages/ directory
> which is full of short-cuts to major lumps of stuff.
> For those of you who didn't read the above note:
> ibmpc stuff is now in computing/systems/ibmpc (shortcut: packages/ibmpc)
> mac stuff is now in computing/systems/mac (shortcut: packages/mac) >+--------------------------------------------+
> Type help for help
.
.
.
> This machine is now running SUNOS 4.1.3
> erase = del kill = ^X
> The archive maintainers are interested in who is using the archive
> If you don't mind please could you enter your name:

(az archívum üzemeltetői kérik, hogy adjuk meg a nevünket, ezt illik beírni )

< ......
> ic.doc.src$

(ez a londoni gép promptja )

5. Lépjünk be a "packages" nevű directoryba és nézzünk körül:

< cd packages
< dir
> 386BSD atari inn next
> ArtOfTech athena iso depp
> DSP56K bsd-sources mac prolog-software
> EUUG cygnus mac-umich psion
> InterViews epoch mach quipu
> Linux faces mail rfc
> TeX gnu mh sc
> X gnuplot mirror statlib
> X11 handhelds mush tex
> X11-contrib hp48 netlib unix-c
> X11R5 ibmpc news windows3

6. Lépjünk tovább a SIMTEL20 LANGTUTR directory-jába:

< cd ibmpc/simtel20/langtutr
< ls -l
** kérünk egy file-listát
> total 4881
> -r--r--r-- 1 root root 2585 Jan 1 21:00 00_index.txt
> -r--r--r-- 1 root root 254400 Jul 31 20:00 bh101.zip
> -r--r--r-- 1 root root 58707 Mar 27 1989 fren1-23.zip
> -r--r--r-- 1 root root 57199 Mar 27 1989 fren2-23.zip
> -r--r--r-- 1 root root 191502 Nov 23 1992 french1.zip
> -r--r--r-- 1 root root 90714 Mar 12 1992 frnch102.zip
> -r--r--r-- 1 root root 287419 Dec 30 01:30 gak111v1.zip
> -r--r--r-- 1 root root 276671 Dec 30 01:30 gak111v2.zip
> -r--r--r-- 1 root root 59546 Mar 27 1989 germ1-23.zip
> -r--r--r-- 1 root root 58024 Mar 27 1989 germ2-23.zip
. . .
< cat 00_index.txt
** kiíratjuk az index file-t
> NOTE: This list was created on Mon, 26 July 93 13:13:52 MST.
> Some files may have been added or deleted since that date.
> See file PD1:MSDOS.FILEDOCS>AAAREAD.ME for additional information.
>
>
> Directory pub/msdos/langtutr/
>Filename Type Length Date Description


>bh101.zip B 254400 930731 Bamboo Helper: Chinese text tools for learners
> fren1-23.zip B 58707 890327 Language Teacher series - French 1 - ver 2.3
> fren2-23.zip B 57199 890327 Language Teacher series - French 2 - ver 2.3
> french1.zip B 191502 921123 French language DEMO for review of vocabulary
> frnch102.zip B 90714 920312 Ultimate French v1.02: Learn basic French
> gak111v1.zip B 287419 931230 Gakusei v1.1.1 Japanese grammar tutorial, 1of2
> gak111v2.zip B 276671 931230 Gakusei v1.1.1 Japanese grammar tutorial, 2of2
. . .
> japan14.zip B 112655 891025 Tutorial: Japanese for business & travel v1.4
> kanji1.zip B 351692 910428 Japanese Kanji flash card tutor, 1 of 3
> kanji2.zip B 353735 910428 Japanese Kanji flash card tutor, 2 of 3
> kanji3.zip B 349614 910428 Japanese Kanji flash card tutor, 3 of 3
> kong1_1a.zip B 537456 921220 Chinese characters/phrases quizzing pgm, 1of2
> kong1_1b.zip B 373947 921220 Chinese characters/phrases quizzing pgm, 2of2
> ksensei1.zip B 91616 930712 Japanese quiz program with kana & kanji v.2.01
. . .

7. Indítsuk el a távoli gépen a Kermit programot és kérjük le a ksensei1.zip file-t:

> kermit
> C-Kermit 5A(171) ALPHA, 14 May 91, SUNOS 4.0 (BSD)
> Type ? or "help" for help
> C-Kermit
>
** a távoli Kermit promptja
< set window 2
** csúszóablakos kommunikációs mód
< set file type binary
** bekapcsoljuk a bináris átvitelt (a ZIP miatt)
< send ksensei1.zip
** kiadunk egy send parancsot a távoli ** gépen futó Kermitnek
> Escape back to your local Kermit and give a RECEIVE command...

8. Állítsuk fogadó üzemmódba a saját Kermit programunkat:

< Alt/X
** visszalépünk parancsüzemmódba
< r
** a Receive parancs kiadása .
** a két Kermit elkezd kommunikálni .
** egymással
. . .

9. A letöltés befejeztével lépjünk vissza és bontsuk a vonalat:

< c
** Connect parancs
< quit
**
kilépés a távoli Kermitből
> ic.doc.src$
** visszajön a távoli gép promptja
< logout
** lekapcsolódás a távoli gépről
> CLR DTE (128,0)
> *
** az X.25 hálózat promptja, ha nem jelenne ** meg, akkor egy "prof" parancsot adjunk ki

10. Lépjünk ki a Kermitből és alakítsuk vissza a letöltött ksenseI1.ZIP file-t:

< Alt/X
** visszamegyünk a Kermit parancs ** üzemmódjához
< quit
** kilépünk a DOS-hoz
< pkunzip ksensei1.zip
** a ZIP file-t kicsomagoljuk és elindíthatjuk


5.12 részhez:Az anonymous FTP használata

1. Feladat: A jegyzetben is tárgyalt LIBSOFT anonymous szoftver és dokumentációs archívumból hozzuk el annak indexét egy hazai account-ra. Utána elhozunk egy bináris file-t is, a Lookfor nevű program tömörített állományait (LOOKFOR.ZIP).

2. Távoli gépbe bejelentkezve, vagy más módon "rálépve" az Internetre adjuk ki a TCP/IP utasításokat. Az account-nak persze olyannak kell lenni, ahonnan az áthozott file-ok könnyen elérhetőek.

3. Az említett archívum a HYDRA.UWO.CA címen érhető el, tehát közvetlen Internet-"kijárattal" rendelkező gépünkről ezt a címet hívjuk "ftp" paranccsal.

< ftp hydra.uwo.ca
> Connected to hydra.uwo.ca.
> 220 HYDRA.UWO.CA MultiNet FTP Server Process 3.1(14) at Tue 24-Nov-92 12:58PM
> Name (hydra.uwo.ca:kokas):
< anonymous
** Az "anonymous" szó beírásával válaszolunk a "name"
** kérdésre. Ugyanis ezen a gépen más account-ok is
** vannak, ez különbözteti meg a közöst a magán stb.
** login-októl.
> 331 anonymous user ok. Send real ident as password.
> Password:
< j20e001@huszeg11.bitnet
** Itt saját e-mail címünket illik megadni,
** mégpedig a nemzetközi formátumot
** (tehát nem pusztán az ELLA
**-postafiókszámot). Némelyik gép ezt
** összeveti a kiinduló account-ból
** képezhető e-mail címmel, és
** "rosszallóan" figyelmeztet, hogy
** legközelebb adjuk meg az e-mail
** címünket.
> 30-Guest User J20E001@HUSZEG11.BITNET logged into PUB:[000000]
> at Tue 24-Nov-92 12:58, job 224d.
> 30 Directory and access restrictions apply
> ftp>
< dir
** Kérünk egy részletes directory-t.
> 200 Port 10.228 at Host 192.84.225.2 accepted.
> 150 List started.
> PUB:[000000]
> BALANOVA5.DIR;1 1 8-JUL-1992 11:06 [1_4] (RWE,RWE,RE,RE)
> CONV.DIR;1 1 8-JUL-1992 11:06 [1_4] (RWE,RWE,RE,RE)
> DOC.DIR;1 1 8-JUL-1992 11:06 [1_4] (RWE,RWE,RE,RE)
> EW.DIR;1 7 8-JUL-1992 11:06 [1_4] (RWE,RWE,RE,RE)
> IPNET.DIR;1 1 8-JUL-1992 11:07 [1_4] (RWE,RWE,RE,RE)
> JNET.DIR;1 2 8-JUL-1992 11:07 [1_4] (RWE,RWE,RE,RE)
> LIBSOFT.DIR;1 16 8-JUL-1992 11:07 [35007_321] (RWED,RWED,RE,RE
> MAIL.DIR;1 3 8-JUL-1992 11:08 [111_362] (RWE,RWE,RE,RE)
.
> VMS_UTILITIES.DIR;1 1 4-JUN-1992 17:42 [1_4] (RWED,RWED,RE,RE)
> X.DIR;1 1 4-JUN-1992 17:44 [1_4] (RWED,RWED,RE,RE)
** Láthatjuk, hogy az esetleges "gyökérben" lévő állományok mellett
** (a gyökér itt a "pub" alkönyvtár) .DIR végűek az alkönyvtárak.
> Total of 345 blocks in 44 files.
> 226 Transfer completed.
> 3516 bytes received in 13 seconds (0.27 Kbytes/s)
> ftp>
< cd libsoft
** Átmegyünk a LIBSOFT alkönyvtárba.
> 250 Connected to PUB:[000000.LIBSOFT].
> ftp>
< dir
** Kérünk itt is egy directory-t, hogy lássuk milyen
** file-ok letölthetők.
> 200 Port 10.229 at Host 192.84.225.2 accepted.
> 150 List started.
> PUB:[000000.LIBSOFT]
> 00-INDEX.TXT;6 52 22-NOV-1992 21:55 [35007_321] (RWE,RWED,RE,RE)
> AAA_README.1ST;12 5 10-SEP-1992 13:43 [35007_321] (RWE,RWED,RE,RE)
> ACADLIST.TXT;1 14 8-NOV-1992 14:39 [35007_321] (RWE,RWED,RE,RE)
> AGGUIDE.DOS;1 178 30-JUN-1992 10:33 [35007_321] (RWE,RWED,RE,RE)
> AGGUIDE.WP;1 230 30-JUN-1992 10:33 [35007_321] (RWE,RWED,RE,RE)
> ARCHIE.COM;1 35 11-SEP-1991 14:16 [35007_321] (RWE,RWED,RE,RE)
> ARCHIE_GUIDE.TXT;1 7 3-NOV-1991 13:05 [35007_321] (RWE,RWED,RE,RE)
> ARTBASE.TXT;1 31 14-NOV-1991 18:45 [35007_321] (RWE,RWED,RE,RE)
.
.
.
> UV_INTRO.TXT;1 4 18-MAY-1992 10:32 [35007_321] (RWE,RWED,RE,RE)
> WAIS.TXT;1 33 27-OCT-1991 16:07 [35007_321] (RWE,RWED,RE,RE)
> WAIS_SERVERS.TXT;1 381 27-APR-1992 13:35 [35007_321] (RWE,RWED,RE,RE)
> WIRES.TXT;2 7 14-SEP-1992 20:02 [35007_321] (RWE,RWED,RE,RE)
> WRB-REVIEWS.TXT;1 112 4-MAY-1992 09:36 [35007_321] (RWE,RWED,RE,RE)
> ZEN.TXT;1 322 22-NOV-1992 21:05 [35007_321] (RWE,RWED,RE,RE)
> Total of 30697 blocks in 166 files.
> 226 Transfer completed.
> 13729 bytes received in 45 seconds (0.3 Kbytes/s)


4. Látható, hogy az egyes file-ok kiterjesztése nagyjából megmutatja, milyen anyagokról van szó, pl. COM, ZIP stb. az bináris, a TXT természetesen ASCII file. Általában van egy 00-INDEX.TXT file is, ami bővebb információt ad az alkönyvtár tartalmáról, ezért ezt hozzuk haza elsőként:

> ftp
>
< get 00-index.txt ** A "get" utasítással megadjuk, mit kérünk.
> 200 Port 10.230 at Host 192.84.225.2 accepted.
> 150 ASCII retrieve of PUB:[000000.LIBSOFT]00-INDEX.TXT;6 started.
> 226 Transfer completed. 26171 (8) bytes transferred.
> local: 00-index.txt remote: 00-index.txt
** Mivel nem adtuk meg, hogy milyen néven hozza le a
** file-t, a szerver generált nevet, ami az esetek nagy
** részében (ha ez lehetséges) azonos az eredeti
** file-névvel.
> 26171 bytes received in 87 seconds (0.29 Kbytes/s)
** Az átvitelt a gép visszaigazolta. Most jön a bináris
** file, ehhez üzemmódot kell váltanunk (BINARY).
< binary
> 200 Type I ok.
** Most lekérjük a LOOKFOR.ZIP file-t.
** (Visszakapcsolni az ASCII üzembe "ascii"-vel kell.)
< get lookfor.zip
> 200 Port 10.233 at Host 192.84.225.2 accepted.
> 150 IMAGE retrieve of PUB:[000000.LIBSOFT]LOOKFOR.ZIP;1 started.
> 226 Transfer completed. 17496 (8) bytes transferred.
> local: lookfor.zip remote: lookfor.zip
> 17496 bytes received in 53 seconds (0.32 Kbytes/s)
** Ez az átvitel is rendben lezajlott.
< quit ** Kilépünk az anonymous FTP-ből.
> 221 QUIT command received. Goodbye.


5. Saját itthoni "account"-unkon ellenőrizzük, rendben megvan-e minden. Kérünk tehát egy tartalomjegyzéket.

< ls -l
> total 55
> -rw-r--r-- 1 kokas 25537 Nov 24 19:03 00-index.txt
> drwx------ 2 kokas 512 Nov 5 21:21 Mail/
> -rw-r--r-- 1 kokas 2072 Oct 26 10:42 README
> -rw-r--r-- 1 kokas 3871 Aug 31 17:40 README.nusirg
> -rw------- 1 kokas 35 Nov 23 09:25 dead.letter
> -rw-r--r-- 1 kokas 324 Aug 6 16:03 hello.doc
> -rw-r--r-- 1 kokas 17496 Nov 24 1992 lookfor.zip
> -rw-r--r-- 1 kokas 0 Nov 20 16:09 man.man
> -rw------- 1 kokas 1840 Nov 23 09:22 mbox

6. Ha "log" vagy "downloading" állapotba kapcsoljuk a kommunikációs szoftverünket, akár képernyőre is kiírhatunk egy szöveges file-t (s közben letöltődik). Az olvasást a UNIX-ban "more filename" (ez tördeli is), ill. "cat filename" (ez tördelés nélkül) kezdeményezhetjük. A bináris file-t vagy az UUENCODE programmal alakítjuk szövegessé, vagy a Kermit segítségével töltjük le bináris módban.


> sztaki2;53 /u/ub/kokas %
< more 00-index.txt
** Képernyőn olvasható formában kérjük az
** index file-t.
> Directory CCSDISK:[PUB.LIBSOFT]
> Last Update: Nov 23, 1992 EDT
> HYTELNET DIRECTORY
> Hytelnet is a database of Internet sites accessible by Telnet. The PC version
> is limited to providing a TSR database, it currently cannot make
> connections for you. This directory also contains .TXT files describing new
> sites that come online between editions of hytelnet.
>
> HYTELNET.TXT how to obtain VAX/VMS and UNIX versions of Hytelnet
> HYTELN63.ZIP version 6.3 of pc hytelnet
> HYTELNET.HQX a binhex'd self extracting archive: Hytelnet
> for the Mac. Requires about 1.4Mb free hard disk space
> and HyperCard 2.x. (and BinHex 4.0 to unencode the file)
.
.
.
> sztaki2;53 /u/ub/kokas %
< logout

** Kilépünk a hazai account-ból.
> CLR DTE (0,0)
> *


5.2 részhez: az ARCHIE használata

1. Feladat: Az egyik ARCHIE szerveren keressük meg, hogy hol találhatók a HYTELNET program példányai, s a legújabb verzióra vonatkozó FTP-címeket küldessük el magunknak levélben.

2. Egy Internet-kijárattal rendelkező account-ról hívjuk az egyik ARCHIE-szervert:

< telnet 147.225.1.2
> Trying...
> Connected to 147.225.1.2.
> Escape character is "^]".
> AIX telnet (nis.ans.net)
> IBM AIX Version 3 for RISC System/6000
> (C) Copyrights by IBM and by others 1982, 1990.
> login:
< archie
** A login minden esetben "archie".
>


>-- The default search method is set to "exact".
>-- Type "help set search" for more details.
>
>Other Servers:
> archie.rutgers.edu 128.6.18.15 (Rutgers University)
> archie.unl.edu 129.93.1.14 (Univ of Nebraska in Lincoln)
> archie.ans.net 147.225.1.2 (ANS server)
> archie.au 139.130.4.6 (Australian server)
> archie.funet.fi 128.214.6.100 (European server in Finland)
> archie.doc.ic.ac.uk 146.169.11.3 (UK/England server)
> archie.ncu.edu.tw 140.115.19.24 (Taiwan server)
>
>o Questions/comments to archie-admin@ans.net, site add/delete
>requests to archie-updates@bunyip.com
>
>Client software is available on ftp.ans.net:/pub/archie/clients;
>documentation in /pub/archie/doc.
>
> WARNING: Terminal type "ANSI" unrecognized.
> "term" (type string) has the value "dumb 24 80".
> archie
>
** A fenti információk közül két dolog érdekes számunkra:
** a többi archie cím, s az, hogy a keresés során nem
** történik csonkolás, ugyanis ennek az archie-nak "exact"
** mód az alapértelmezése.

3. Csonkolt keresések beviteléhez állítsuk át "regex" üzemmódba, amikor is a Regular Expantension szabályai szerint keres. Ennek részleteit közli az ARCHIE minden leírása, ill. a UNIX help (man regex). Itt most csak az fontos, hogy így a keresett program stb. nevének elejét is beírhatjuk. Vigyázzunk a korai csonkolás túl nagy listákat eredményezhet! Ennek elkerülésére a "set maxhits" paranccsal adhatjuk meg, mennyi tételt "viselünk el".

< set search regex

4. Ezután megadhatjuk a keresett karaktersorozatot:

< prog hyteln ** Keressük a "hyteln" szótövet.
> # matches / % database searched: 153 /100
** A program folyamatosan "jelenti", hány százalékát
** nézte át az adatbázisnak, ill. abból mennyi a találat
** (itt: 100%-nál 153).

5. A keresés végén automatikusan megjelenik az eredmény:

> Host csn.org (128.138.213.21)
> Last updated 06:36 22 Nov 1992
> Location: /databases
> FILE rw-r--r-- 5238 Jun 16 19:38 hytelnet
> Host cs.dal.ca (129.173.4.5)
> Last updated 05:11 22 Nov 1992
>
> Host nic.funet.fi (128.214.6.100)
> Last updated 05:40 7 Nov 1992
> Location: /pub/doc/library
> FILE rw-rw-r-- 21839 Sep 14 13:47 hytelnet.tar.Z
>
> Host nic.funet.fi (128.214.6.100)
> Last updated 05:40 7 Nov 1992
> Location: /pub/msdos/science/library
> FILE rw-r--r-- 280576 Mar 31 1992 hyteln40.zip
> Location: /pub/msdos/SIMTEL20-mirror/library
> FILE rw-r--r-- 280576 Mar 31 1992 hyteln40.zip
>
> Host wuarchive.wustl.edu (128.252.135.4)
> Last updated 17:12 16 Nov 1992
> Location: /mirrors4/garbo.uwasa.fi/connect
> FILE rw-rw-r-- 384747 May 30 09:03 hyteln61.zip
> Location: /pub/library/hytelnet/mac/old
> FILE r--r--r-- 564074 Aug 31 14:19 hytelnet.mac.sea.hqx
>
> Host animal-farm.nevada.edu (131.216.1.11)
> Last updated 06:28 18 Nov 1992
> Location: /pub/ibm.pc
> FILE rw-r--r-- 475213 Oct 21 21:02 hyteln63.zip
>
> Host sun0.urz.uni-heidelberg.de (129.206.100.126)
> Last updated 20:03 16 Nov 1992
> Location: /pub/msdos/simtel/hypertext
> FILE rw-rw-r-- 475213 Oct 16 20:00 hyteln63.zip
.
.
.
** Az itt kihagyásokkal közölt listából látszik, hogy a
** hytelnet több verziója elérhető, több változatban. A
** legutolsó PC-és változat a 6.3, a file neve:
** hyteln63.zip. A gép közli még a pontos ftp-címet,
** az alkönyvtárat és az utolsó karbantartási dátumot.

6. Most már csak a "hyteln63.zip"-et nézzük meg!

< set maxhits 10
** Megadjuk, hogy 10 találatnál már elég.
< prog hyteln63.zip
> # matches / % database searched: 10 / 100%
>
> Host animal-farm.nevada.edu (131.216.1.11)
> Last updated 06:28 18 Nov 1992
> Location: /pub/ibm.pc
> FILE rw-r--r-- 475213 Oct 21 21:02 hyteln63.zip
>
> Host sun0.urz.uni-heidelberg.de (129.206.100.126)
> Last updated 20:03 16 Nov 1992
> Location: /pub/msdos/simtel/hypertext
> FILE rw-rw-r-- 475213 Oct 16 20:00 hyteln63.zip
>
.
.

7. Most próbáljuk meg a listát levélben hazaküldetni magunknak. Ehhez saját e-mail címünkkel megadjuk az utasítást.

< set mailto j20e001@huszeg11.bitnet
< mail ** Majd egy "mail" utasítással elküldetjük a listát.
> # mailing results of "prog hyteln63.zip" to j20e001@huszeg11.bitnet
** Az ARCHIE visszaigazolja a küldést.
< quit
** Kilépünk az ARCHIE-ból.


6.2 részhez: a BITFTP használata

1. Feladat: Hozzunk le a hydra.uwo.ca anonymous FTP gép ún. LIBSOFT archívumából két anyagot egy BITNET/EARN gépen lévő account-unk segítségével.

2. A példában a gép a szegedi HUSZEG11, az account a j20e001 (a 3270-es full screen képernyőket nem reprodukáltuk). Az átvitelhez a princeton-i gép gateway programját használjuk, a BITFTP@PUCC.BITNET címen. Az egyik lehozandó anyag a ZEN Internet Guide ASCII változata, a másik a KWIK15.ZIP file, ami egy KWIC és KWOC index készítő program tömörített változata. Bejelentkezünk az általunk elérhető EARN/BITNET gépre és normál mail-t írunk:

< mail bitftp at pucc
> subject:
** Nem töltjük ki a subject mezőt.

3. A következőképpen néz ki levelünk:

< ftp hydra.uwo.ca NETDATA
** Megadjuk FTP-vel a címet és
** a formátumot (NETDATA)
< user anonymous
** Szokásos anonymous bejelentkezés
< password j20e001@huszeg11.bitnet
** A password helyen saját
** e-mail-címünket illik írni.
< cd libsoft
** Kijelöljük a kívánt könyvtárat.
< dir
** Tartalmat is kérhetünk, praktikus
** okokból (hibajavítás stb.)
< get zen.txt
** Először az ASCII file-t kérjük le.
< binary
** Utasítást adunk a bináris váltásra.
< get kwik15.zip
** Most kérjük a tömörített file-t.
< quit
** Kiléptetünk az ftp-ből.
** Mint látható, egy normál FTP lépéseit kell
** megadnunk a levélben.
< SEND
** F5 vagy SEND utasítással elküldjük a levelet.

4. Pár óra után a következő REPLY-t kapjuk (akkor is kapunk választ, ha a címzés kivételével minden utasításunk rossz volt. Ne türelmetlenkedjünk.

>
> Received: from PUCC.PRINCETON.EDU by HUSZEG11 (Mailer R2.08 PTF008) BSMTP
> id 0123; Thu, 26 Nov 92 15:05:04 +0100
> Received: from PUCC.PRINCETON.EDU by PUCC.PRINCETON.EDU (Mailer R2.10 ptf000)
> with BSMTP id 5460; Wed, 25 Nov 92 06:49:48 EST
> Received: by PUCC (Mailer R2.08 ptf040) id 0240; Wed, 25 Nov 92 06:49:48 EST
> Date: Wed, 25 Nov 1992 06:49:47 EST
> From: Princeton BITNET FTP Server <BITFTP3@PUCC>
> To: J20E001@HUSZEG11
> Subject: BITFTP REPLY
** A válaszlevél percről-percre, parancsról-parancsra
** értelmezi levelünket.
> 06:48:56 > ftp hydra.uwo.ca NETDATA
> 06:48:56 > user anonymous
> 06:48:56 > password j20e001@huszeg11.bitnet
> 06:48:56 >> OPEN HYDRA.UWO.CA
> 06:48:57 <<< 220 HYDRA.UWO.CA MultiNet FTP Server Process 3.1(14) at
> Wed 25-Nov-92 6:50AM-EST
> 06:48:57 >> USER anonymous J20E001@puiptest.Princeton.EDU
> 06:49:00 >>> USER anonymous
> 06:49:00 <<< 331 anonymous user ok. Send real ident as password.
> 06:49:00 >>> PASS ********
> 06:49:00 <<< 230-Guest User J20E001@PUIPTEST.PRINCETON.EDU logged int
> o PUB:-000000- at Wed 25-Nov-92 06:50, job 4c18.
> 230 Directory and access restrictions apply
** A BITFTP kapcsolatba lépett a kívánt kanadai FTP
** archívummal, s rögzíti az ottani beléptetés - elküldött
** parancsainknak megfelelő - menetét.
> 06:49:00 > cd libsoft
> 06:49:00 >> cd libsoft
> 06:49:00 >>> CWD libsoft
> 06:49:00 <<< 250 Connected to PUB:-000000.LIBSOFT-.

** Sikerült a LIBSOFT könyvtárat is megtalálnia.
> 06:49:00 > dir
> 06:49:00 >> dir ( DISK
> 06:49:06 >>> PORT 128,112,129,123,4,232
> 06:49:06 <<< 200 Port 4.232 at Host 128.112.129.123 accepted.
> 06:49:06 >>> LIST
> 06:49:06 <<< 150 List started.
> 06:49:06 <<< 226 Transfer completed.
** Mivel az archívum egész állományát jó ha
** áttekintjük, kértünk egy directory-t az egész
** alkönyvtárról. Ennek átjátszását is megkezdte
** a gép a BITFTP-re.
> PUB:-000000.LIBSOFT-
> 00-INDEX.TXT;6 á52 22-NOV-1992 21:55 -35007_321- (RWE,RWED,RE,RE)
> AAA_README.1ST;12 áá5 10-SEP-1992 13:43 -35007_321- (RWE,RWED,RE,RE)
> ACADLIST.TXT;1 á14 8-NOV-1992 14:39 -35007_321- (RWE,RWED,RE,RE)
.
.
> INTERNET_TOUR.TXT;1 440 19-JUN-1992 16:14 -35007_321- (RWE,RWED,RE,RE)
> JNL_HUNTER.PL;1 á16 1-JUN-1992 16:06 -35007_321- (RWE,RWED,RE,RE)
> JOURNAL_CHECK.PERL;1 á16 1-JUN-1992 16:05 -35007_321- (RWE,RWED,RE,RE)
> KWIK15.ZIP;1 á59 8-NOV-1992 20:34 -35007_321- (RWE,RWED,RE,RE)
> LAW.TXT;1 á95 22-NOV-1992 21:08 -35007_321- (RWE,RWED,RE,RE)
.
.
.
> WAIS_SERVERS.TXT;1 381 27-APR-1992 13:35 -35007_321- (RWE,RWED,RE,RE)
> WIRES.TXT;2 áá7 14-SEP-1992 20:02 -35007_321- (RWE,RWED,RE,RE)
> WRB-REVIEWS.TXT;1 112 4-MAY-1992 09:36 -35007_321- (RWE,RWED,RE,RE)
> ZEN.TXT;1 322 22-NOV-1992 21:05 -35007_321- (RWE,RWED,RE,RE)
** A tartalomjegyzékből látszanak a file-nevek és
** méretük, a VM gépeken megszokott módon.
> Total of 30697 blocks in 166 files.
> 06:49:07 > get zen.txt
> 06:49:07 >> GET zen.txt ZEN.TXT.D ( REPLACE
> 06:49:37 >>> PORT 128,112,129,123,4,233
> 06:49:37 <<< 200 Port 4.233 at Host 128.112.129.123 accepted.
> 06:49:37 >>> RETR zen.txt
> 06:49:37 <<< 150 ASCII retrieve of PUB:-000000.LIBSOFT-ZEN.TXT;1 started.
> 06:49:37 <<< 226 Transfer completed. 163038 (8) bytes transferred.
> 06:49:39 >>>> File "zen.txt" sent to you as "ZEN TXT".
** A ZEN guide átvitele megtörtént,
** kb.160 kilobájt méretben.
> 06:49:40 > binary
> 06:49:40 >> BINARY VARIABLE
> 06:49:40 >>> TYPE i
> 06:49:40 <<< 200 Type I ok.
** A bináris üzemmódra váltást elfogadta a gép.
> 06:49:40 > get kwik15.zip
> 06:49:40 >> GET kwik15.zip KWIK15.ZIP.D ( REPLACE
> 06:49:46 >>> PORT 128,112,129,123,4,235
> 06:49:46 <<< 200 Port 4.235 at Host 128.112.129.123 accepted.
> 06:49:46 >>> RETR kwik15.zip
> 06:49:46 <<< 150 IMAGE retrieve of PUB:-000000.LIBSOFT-KWIK15.ZIP;1 started.
> 06:49:46 <<< 226 Transfer completed. 30048 (8) bytes transferred.
> 06:49:46 >>>> File "kwik15.zip" sent to you as "KWIK15 ZIP".
** A KWIK15 tömörített file átvitele is rendben
** megtörtént, ez alig 30 kilobájtos.
> 06:49:46 > quit
> 06:49:46 >> CLOSE
> 06:49:47 >>> QUIT
> 06:49:47 <<< 221 QUIT command received. Goodbye.
** A levelünk parancsai alapján a BITFTP kilépett a
** kanadai FTP archívumból.

5. Néhány óra, max. 1-2 nap múlva (ne türelmetlenkedjünk!) az RL (READER LIST) paranccsal megnézhetjük a megérkezett file-okat. Az F9 (RECEIVE) utasítással ezeket átvihetjük minidiszkünkre, ahonnan pl. DIXFER program segítségével letölthetjük. Vigyázzunk, a tömörített file esetében ki kell kapcsolnunk az ASCII konverziót!


9.3 részhez: a BRS/SEARCH használata (Ki Kicsoda adatbázis)

Feladat: Keressünk magyar filozófusokat a Ki Kicsoda adatbázisban a BRS/SEARCH teljes képernyős üzemmódját használva.

1. Ha megnézzük a BRS/SEARCH felhasználói kézikönyvét, jó néhány példát találunk benne, melyeket a magyar Ki Kicsoda adatbázisból vettek a szerzők. Itt most csak egy egyszerű keresést mutatunk be, a 3270-es emulátort használva.

2. Indítsuk el az IIF központi gépét felhívó batch programot, vagy adjuk ki például a 3270 COM1 BRS parancsot, amennyiben van egy BRS.CON parancs állományunk a kapcsolat felépítéséhez. (A teljes képernyős üzemmód esetén a 2801006820 számot kell hívni, a BERMIT-tel sormódban pedig 2801006358 számot.) Sikeres hívás esetén megjelenik az emulátor kezdő képernyője, innen pl. az Enter vagy a PgDn megnyomásával kerülünk online üzemmódba:


VIRTUAL MACHINE/SYSTEM PRODUCT

IIIIIIIIII IIIIIIIIIII FFFFFFFFFF
IIIIIIIIII IIIIIIIIIII FFFFFFFFFF
  III     III   FFF
  III     III   FFFFFF
  III     III   FFFFFF
  III     III   FFF
IIIIIIIIII IIIIIIIIII FFF
IIIIIIIIII IIIIIIIIII FFF
IBM-4381 Running under VM/SP6 
Fill in your USERID and PASSWORD and press ENTER
(Your password will not appear when you type it)

USERID ===> guest3
** adjuk meg az azonosítónkat és a TAB
PASSWORD ===> brs3
** gomb megnyomása után a jelszavunkat,
** (használhatjuk a nyilvános azonosítók
COMMAND ===> ** és jelszók valamelyikét is: GUEST0,
** GUEST1,......GUEST9, illetve BRS0,
** BRS1,....,BRS9)

RUNNING HUBIIF11
Esc: menu Input Inhibited System Available Insert 15:29:26> LOGON GUEST3
> DASD 193 LINKED R/O; R/W BY BRS6; R/O BY 002 USERS
> DASD 194 LINKED R/O; R/W BY BRS6; R/O BY 002 USERS
> FILES: 003 RDR, NO PRT, NO PUN
> LOGON AT 15:33:06 SET WEDNESDAY 11/18/92
> VM/SP Release 6 05/20/92 14:16

3. A bejelentkezés után rövidesen megjelenik a BRS/SEARCH kezdő menüje. A különböző felhasználói felületek közül itt most a Native nevű parancs üzemmód használatát mutatjuk be:


BRS rendszer menü Wednesday, 18 Nov 1992

A BRS/SEARCH választható interfészei:

1 - SearchMate interfész
2 - Native módú interfész
3 - Colleague interfész
Q - Kilépés a BRS/SEARCH-ből

Válasszon a menüpontok közül, vagy H betű beírásával
kérjen segítséget (H):
< 2

** kiválasztjuk a Native módot


.
.
.
IIF
=================================
*** BRS/Search for VM/CMS ***
Inicializálás ...

Copyright (c)1991 by BRS Software Products, A Division of Maxwell Online,Inc.
All rights reserved.
Use by unauthorized persons is a violation of applicable laws.
Revision 6.0 (050-02676-VMCMS-BRSE/CO-ABCEX)
Distributed by: MTA Sztaki
Licensed To: Coordination Office for Information Infrastructure
BRS/Search Full-Text Retrieval System

Kis türelmet kérek ...


4. A parancsokkal való keresést biztosító program elindulása után ki kell választanunk a használni kívánt adatbázist. Ha nem tudjuk ennek a nevét és a benne található mezők nevének rövidítését, akkor ezeket online is megkérdezhetjük:

> Adja meg az adatbázis nevét :
< ..what databases
** ezzel a parancsokkal lekérhetjük
** az éppen elérhető adatbázisok
** fontosabb adatait
> A felhasználó számára az alábbi adatbázisok érhetők el:
>


> BOOK 2366 02 Jun 92 Interbright adatbázis
> BREV 1113 02 Sep 92 Az EMSZ adatbázis rövidítéseinek adatbázisa
> CCON Concatenated Current Contents Online Conctenated Database
> CC15 11504 01 Jun 92 Current Contents Online, 1992.04.30.
> CC16 13314 01 Jun 92 Current Contents Online, 1992.05.07.
> CC17 15124 05 Jun 92 Current Contents Online, 1992.05.14.
> CC18 11749 08 Jun 92 Current Contents Online, 1992.05.21.
> CC19 10623 07 Jul 92 Current Contents Online, 1992.05.28.
> CC20 9398 08 Jul 92 Current Contents Online, 1992.06.04.
> CC21 10413 09 Jul 92 Current Contents Online, 1992.06.11.
> CC22 0 08 Jul 92 Current Contents Online, 1992.06.18.
> CC23 9900 10 Jul 92 Current Contents Online, 1992.06.25.
> CC24 0 15 Jul 92 Current Contents Online, 1992.07.02.
> CC25 9654 14 Jul 92 Current Contents Online, 1992.07.09.
> CC26 9567 28 Jul 92 Current Contents Online, 1992.07.16.
> CC27 11882 06 Aug 92 Current Contents Online, 1992.07.23.
> CODE 3202 01 Jun 92 Journal Code to Current Contents
> DTHS 123 29 Mar 91 BRS/SEARCH 6.0 Thesaurus Guide
> DUSR 319 16 Jul 91 BRS/SEARCH User's Guide
>
> Nyomja meg a RETURN gombot ha folytatni akarja ...
>
> ELFC 3 29 Mar 91 BRS Sample Electronic Fil...Database
> EMDB Concatenated Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár adatbázisai
> EMSZ 56303 27 Aug 92 Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár
> ETNO 16567 13 Aug 92 A Néprajzi Múzeum könyvtárának adatbázisa
> GERI 12557 30 Oct 92 Gerincesek adatbázisa
> HATL 20584 07 Aug 92 Hatálytalan szabványok adatbázisa
> INDX 64 13 Nov 92 Az IIF adatbázisok adatbázisa
> KIKI 6657 11 Sep 92 KI KICSODA adatbázis
> LIST 181 27 Oct 92 BRS listserv (a BRS-sel kapcsolatos kérdésekről)
> MRST 51 03 Apr 91 Modification Requests for Releas...
> MSZA Concatenated Magyar szabványok összekapcsolt adatbázisa
.
.
.

> Adja meg az adatbázis nevét :
< kiki
** beírjuk a használni kívánt adatbázis
** nevének rövidítését
> *** Bejelentkezés Wed Nov 18 15:37:48 1992
> KIKI KI KICSODA adatbázis
> 1_: ** a BRS/SEARCH promptja (1. kereső kérdés)
< ..what paragraphs ** kérjük le az adatmezők nevét
> A KIKI adatbázisban az alábbi paragrafusok vannak :
>
> DOCN BRS Assigned Accession Number
> AZ Azonosító
> NE Név
> FO Foglalkozás
> SZ Születési adatok
> CS Családi adatok
> TA Tanulmányok
> FM Főbb művek
> HO Hobbi
> CI Cím
> EG Egyéb adatok

5. A foglalkozásra vonatkozó mezőben fogunk a továbbiakban keresni és csak a legfontosabb adatokat íratjuk ki:

> 1_:
< root filoz$.fo.
** nézzük meg a foglalkozás mező
** indexét, hogy milyen hasonló
** szavak vannak
> FILOZ$
> R1 FILOZÓFIATÖRTÉNÉSZ.FO. 8 dokumentum
> R2 FILOZÓFUS.FO. 43 dokumentum
> 1_:
< filozófus.fo. ** beírjuk az első keresőkérdést
> FILOZÓFUS 44 dokumentum
> 1_: FILOZÓFUS.FO. 43 dokumentum
>
> 2_:
< ..print
** kérjük a találatok kiírását
> BRS Format mód -- Adja meg a dokumentumot_:
< all
** meg kell adnunk, hogy a találati
** halmazból mely rekordokat akarjuk
** látni (az "all" beírásával mindegyik
** tételt megnézhetjük és mivel nem adtunk
** meg formátumot, ezért mindegyik mező
** kiírásra kerül)


NÉV :
AGGOD József

FOGLALKOZÁS :
filozófus
SZÜLETÉSI ADATOK :
Karcag, 1934. máj. 14.
CSALÁDI ADATOK :
Aggod Erzsébet.
TANULMÁNYOK :
Lenin Int., 1953-56, ELTE BTK, 1956-58.
FŐBB MŰVEK :
Vélemény és nézetszabadság a pártban
(társszerző, 1988).
EGYÉB :
Nős, 1960, Gömöri Judit. Gy.: József, 1960, Zsuzsa,
1963, Judit, 1967, Andrea, 1971. 1958- a GATE tanársegéde,
adjunktusa, docense, 1977- tszv., 1981- egy. tanár. Kut.
területe a dialektikus ellentmondások pol.-filozófiai


Nyomja meg a RETURN gombot, ha lapozni akar_:


< ..p ne,sz,fo
** megelégszünk csak a név, a születési
** adatok és a foglalkozás kiírásával
> BRS Format mód -- Adja meg a dokumentumot_:
< 1-10
** csak az első 10 találatot kérjük


1. dokumentum
Név
AGGOD József
Születési adatok
Karcag, 1934. máj. 14.
Foglalkozás
filozófus

2. dokumentum
Név
VAS Ida
Születési adatok
Vámosmikola, 1935. jan. 21.
Foglalkozás
filozófus

3. dokumentum
Név
BRETTER Zoltán
Születési adatok
Kolozsvár, Románia, 1958.
Foglalkozás
filozófus

4. dokumentum
Név
BAYER József
Születési adatok
Pilisszentiván, 1946. márc. 1.
Foglalkozás
filozófus politológus

6. A kiíratási üzemmódból bármikor visszatérhetünk a kereső módba, így például egy további keresőkérdésként megnézhetjük, hogy mit tartalmaz az adatbázis Bibó Istvánról:

> Nyomja meg a RETURN gombot, ha lapozni akar_:

< ..s
** visszalépés a kereséshez
> 2_:
< bibó$
** a második keresőkérdés (a "$" jel
** a szó végének csonkolását jelzi


> BIBÓ$
> BIBÓ 15 dokumentum
> BIBÓ-DíJ á1 dokumentum
> BIBÓ-KONFERENCIA á1 dokumentum
> BIBÓ-KUT á1 dokumentum
> BIBÓ-PER á1 dokumentum
> BIBÓ-TANULMÁNYOK á1 dokumentum
> 2_: BIBÓ$ 19 dokumentum

> 3_:


7. Ha nem akarunk tovább keresni, akkor kiléphetünk a BRS/SEARCH programból, majd az emulátorból is:

< ..off
** kilépés a parancs üzemmódból
> Az adatbázisban töltött idő KIKI: 00:11:24
> Az összes eltöltött idő: 00:15:10
> BRS Session vége
>
> Nyomja meg a RETURN gombot ha folytatni akarja ...


10.11 részhez: az ECHO használata

Feladat: Keressünk olyan adatbázisokat, amelyek mozifilmekkel, filmművészettel kapcsolatos adatokat tartalmaznak.

1. Ha megnézzük az ECHO központ adatbázisainak referencia lapjait, akkor látjuk, hogy az I'M GUIDE nevű adatbázisban megtalálhatjuk az összes európai online és CD-ROM adatbázis katalógusát.

2. Indítsuk el a Kermit programot és írjuk be a következő parancsot:

< set parity even
** a vonal paritásának beállítása
< log s echo.log
** a bejövő információkat egy file-ba
** is átirányítjuk

3. Kapcsolódjunk a vonalra és hívjuk fel a luxemburgi ECHO központot:

< c
** a Connect parancs
>
*** X.25 promptja
< s 0270448112
** az ECHO host hívása
> COM
> % THIS IS ECHO; PLEASE ENTER YOUR CODE
> %
** írjuk be az azonosítónkat, vagy
** a nyilvános jelszót: ECHO
< ECHO
** (a jelszó beírása nem látszik)
> % JMS0066 GRIPSR 92-11-18 09:40 2323
> % CMD0553
> STOP-PRESS/DEPECHE/NACHRICHTEN/NOTICIAS/NIEWSFLASH/NOTIZIA (06.11.92)
>
> The UNESBIB database is now available on ECHO. It contains
>bibliographic references to documents and publications issued by
>UNESCO in its specialist fields: Education, Science, Culture,
>Communication, Information, Informatics. Documents include >working series, conference papers and mission reports. Publications
>include monographs and articles from UNESCO periodicals.
> It can be found under the category "Scientific and R & D databases"
>in the ECHO main menu or by using the BASE UBIB command in the CCL.

>---------------------------------------------------------------------

> Please press the <ENTER> key to continue ...
** nyomjuk meg az Enter-t


ECHO -European Commission Host Organisation

-oOo-

Enter 1 in order to work in English
Tapez 2 pour travailler en francais
Geben Sie 3 ein um auf Deutsch zu arbeiten
Digitate 4 per lavorare in italiano
Teclee 5 para trabajar en espanol
Toets 6 om in het Nederlands te werken
Tast 7 for at arbejde paa dansk
Dactilografe 8 ter portugues

1
** válasszuk ki a használni kívánt nyelvet

4. Ezután megjelenik az ECHO menürendszere, ebből a 2. menüpont kiválasztásával juthatunk a keresett adatbázisba. Itt viszont inkább a CCL parancsnyelvű keresést mutatjuk be:


ECHO -Main Menu
-----------------------------------------------------------------------

1+: General information
2 : User guidance databases (including I'M GUIDE)
3 : Scientific and R & D databases
4 : Community R & D Information Service (CORDIS)
5 : Databases or services in the language industry
6 : Databases or services in business and economy
7 : Innovative projects
8 : Electronic mailbox
-----------------------------------------------------------------------
80 Help 90 Other commands
Please enter your choice :

< 90
** további menüpontokat kérünk


Other Commands

-----------------------------------------------------------------------
1+Previous screen
2 Main Menu
3 To change the dialogue language
4 CCL Mode
5 Quit ECHO
-----------------------------------------------------------------------

Please enter your choice :

< 4

** kiválasztjuk a CCL üzemmódot

> Enter your CCL commands or type "STOP" to disconnect from the host.
> Type "CALL ECHO" to come back to the main menu.
> ? ** az ECHO CCL módjának promptja
< base ** kérjük az elérhető adatbázisok listáját
> AA00 MAILBOX 00.00.00 TO 00.00.00
> DG13 DG XIII-MAGAZINE-ONLIN 04.07.91 TO 13.10.92
> ER88 EUREKA 04.03.92 TO 28.07.92
> IM92 I'M GUIDE 04.11.92 TO 04.11.92
> LE89 TRAIN 09.06.88 TO 03.10.89
> NE92 ECHO NEWS - IM NEWS AR 16.04.92 TO 22.10.92
> TT92 TED-DEMO 18.09.92 TO 18.09.92
> UBIB UNESBIB 07.09.92 TO 15.09.92
> PLEASE ENTER POOLKEY:
> ?
base im92

** belépünk az I'M GUIDE adatbázisba


BASE COMMAND ACCEPTED FOR IM92;IM GUIDE;ED=04.11.92 TO 04.11.92;TL=ENGL

****************************************
* I'M G U I D E *
****************************************

You can begin your search using the CCL, but if you need more nformation on
I'M GUIDE, please type : INFO IM92

?

5. Az I'M GUIDE-ban az egyes adatbázisokhoz tárgyszavakat rendeltek, amelyek leírják a témájukat. Nézzük meg, hogy melyik mezőben találjuk ezeket és ez alapján keressünk:

< info im92

** kérjük az adatbázishoz tartozó információkat


I'M GUIDE DATABASE - ONLINE INFORMATION
***************************************

>>> FOR MORE INFORMATION, PLEASE TYPE :

-> INFO IMCONT : For the content
-> INFO IMPROD : For the producer
-> INFO IMFIELDS : For the structure of the database
-> INFO IMEXAMPLES : For examples of typical searches using CCL
-> INFO IMLANG : For the language in which the database is available
-> INFO IMREGIS : On how to be registered in the database
-> INFO IMALL : For all available information on I'M GUIDE
?

< info imfields

** a mezők leírását kérjük

> STRUCTURE OF I'M GUIDE
> **********************
>
> Note: This table is relevant only for the CCL mode.
>
> Three kinds of records are available :
>
> 1- DATABASE RECORD
> FIELD NAME :ACRONYM :D F S : EXAMPLES
> Name : NA : X X,FT X : F NA=TED
> Type of data : PRTY : X X X : D PRTY=$
> Database start year : DBST : X X X : F DBST=1990
> Number of records : REC : X :
> Records added per year: RECY : X :
> Updating frequency : UPD : X X X : D UPD=$
> Printed products : PRT : X :
> Language : LA : X X X : D LA=$
> Abstract : AB : FT X : F WATER/AB
> Controlled terms : CT : X X,FT X : F CT=COMMUNICATION
> Database producer : DBPR : X : S F=DBPR
> Medium : ME : X X X : D ME=$
> Host : HOST : X :
> Database name : DB : * :
> CD-ROM producer : CDPROD : * :
> CD-ROM name : CD : * :
> Diskette producer : DSPROD : * :
> Diskette name : DS : * :
> Other media producer : OTPROD : * :
> Other media name : OT : * :
> 2- ORGANISATION RECORD
> FIELD NAME :ACRONYM :D F S : EXAMPLES
> Name : NA : X X,FT áX : F NA=ECHO
> Type of organisation : ORTY : X X X : D ORTY=$
> Address : ADDR : X :
> Country : CY : X X X : F CY=ES
> Phone number : TEL : X :
> Telex number : TLX : X :
> Fax number : FAX : X : S F=FAX
> Contact person : CP : X :
> Contact person : : :
> (direct phone number) : CPTEL : X :
> Retrieval language : RL : X : S F=RL
> NUA : NUA : X :
> Produced databases : PRODU : X : S F=PRODU
.
.
.
> ?
< d ct=c
** a DISPLAY paranccsal megnézzük a
** tárgyszavak listáját a C betűtől kezdve


2.06 1 CERAMICS
2.07 5 CHEMICAL ANALYSIS
2.08 16 CHEMICAL ENGINEERING
2.09 24 CHEMICA SUBSTANCES
2.10 252 CHEMISTRY
2.11 1 CHILD CARE
2.12 2 CHILDREN
2.13 5 CINEMA
2.14 10 CIVIL ENGINEERING
2.15 6 COMMUNICATION
2.16 7 CONSUMER PROTECTION
2.17 4 CRAFT
2.18 11 CURRENT AFFAIRS
2.19 1 CYTOLOGY
2.20 16 DEMOGRAPHY
2.21 3 DENTISTRY
MORE

< find ct=cinema
** kikeressük a mozi tárgyszót
> 1.00 NUMBER OF HITS IS 5
** az első keresési halmaz 5 rekordból áll
< show
** megjelenítjük az első találatot


1.00/000001 ECHO: -IM GUIDE /COPYRIGHT ECHO
NA : (MAGILL'S SURVEY OF CINEMA) MAGILL'S SURVEY OF CINEMA
CT : CINEMA; RECREATION
AB : Comprehensive articles on over 1.800 notable films. In addition, the
database contains brief entries, consisting of an abstract and credit
listing, for hundreds of other films. Complete-text listings include:
film title, release date, country of origin, extensive cast, credit
listings, colour or black and white indicator, abstract, critical
essay, citations to noteworthy reviews, a list of significant awards,
qualitative rating, and running time.
PRTY : BIB ... Bibliographical
FUL ... Full text
DBST : 1902
REC : 33180
UPD : m ... Monthly
LA : ENGL
DBPR : (SALEM PRESS, INC.) Salem Press, Inc.
ME : ON ... Online base
Host : DIALOG-EUROPE
DB : (MAGILL'S SURVEY OF CINEMA) MAGILL'S SURVEY OF CINEMA
MORE

< s f=na;ab;host
** csak az adatbázis nevét, leírását és
** a szolgáltató host nevét kérjük


> 1.00/000001 ECHO: -IM GUIDE /COPYRIGHT ECHO
> NA : (MAGILL'S SURVEY OF CINEMA) MAGILL'S SURVEY OF CINEMA
> AB : Comprehensive articles on over 1.800 notable films. In
> addition, the database contains brief entries, consisting of an
> abstract and credit listing, for hundreds of other films. Complete
>-text listings include: film title, release date, country of origin,
> extensive cast, credit listings, colour or black and white indicator,
> abstract, critical essay, citations to noteworthy reviews, a list of
> significant awards, qualitative rating, and running time.
> Host: DIALOG-EUROPE
>
> 1.00/000002
> NA : (IMAGE) Image Online
> AB : IMAGE Online e una banca dati gratuita dove verranno
> archiviate immagini pronte ad essere visualizzate in tempo reale
> dall'utente; quale si accede tramite telefono e linee dedicate
> ITAPAC. Sono in tutti settori que lavorano nell'uso e
> nell'elaborazione d'immagini: agenzie grafiche e pubbliciarie,
> editoria, fotografi, agenzie di casting, televisione e discografia,
> case di produzioni cinematograf e teatrali. Questo target
> comprende tanto gli utenti in input che in output. Es.1)
> Host: SILORY GRAPH
>
> 1.00/000003
> NA : (CINE) Cinematografia
> AB : Short and full-length films produced in Spain, and foreign
> films distributed in Spain.
> Host: PIC
>
> 1.00/000004
> NA : (HELPIS) Higher Education Learning Programs Information
> Service
> AB : Audio-visual materials which are intended for use in
> institutions of higher education
> Host: BLAISE LINE
>
>
> 1.00/000005 ECHO: -IM GUIDE /COPYRIGHT ECHO
> NA : (NORDICOM) Nordicom
> AB : Literature on mass communication published in Denmark,
> Finland, Iceland, Norway, Sweden; literature about press, radio,
> television, film and new communication technologies.
> Host: DC HOST CENTRE
> ***END OF SHOW***
> ?

< f na=pic
** lekérjük a 3. találat szolgáltatójának
** részletes adatait

> 4.00 NUMBER OF HITS IS 1
> ?
< s
** kiírjuk a szolgáltató rekordját


4.00/000001 ECHO: -IM GUIDE /COPYRIGHT ECHO
NA : (PIC) Puntos de Informacion Cultural
ORTY : DBPR ... Database/Databank producer
HOST ... Host
ADDR : Ministerio de Cultura - Servicio PIC
Plaza del Rey 1
E - 28071 MADRID
CY : ES
TEL : +34-1-5325089
TLX : 27286 CULTURA
CP : Ricardo Jerez
PRODU : (FILA) Filatelia Espanola
(IMUS) Inventario de Recursos Musicales Espanoles
(CINE) Cinematografia
(TEAT) Obras de Teatro Estrenadas en Espana
(ITEA) Infraestructura Teatral
(IPAT) Legislacion de Patrimonio Historico
(IPAA) Inventario del Patrimonio Arquitectonico Espanol
.
.
.

6. Amennyiben nem vagyunk kiváncsiak a többi adatbázis szolgáltatójára, kiléphetünk az ECHO-ból és a Kermitből (az ECHO.LOG file tartalmazza a keresés eredményét):

< stop
** a CCL nyelv kilépő parancsa
> QUERY : 00007390/0001/ /IM92 DATE : 18.11.92 TIME : 09:50:07
> % EXC0419 0950 92-11-18 2323
> % EXC0421 9.3327
> CLR DTE (128,0)
> *
< Alt/X

** visszamegyünk a Kermit parancs üzemmódjához
< quit
** kilépünk a DOS-hoz


10.2 részhez: az ASTRA használata

Feladat: Keressünk párhuzamos programozással és mintafelismeréssel kapcsolatos publikációkat az ASTRA adatbázisaiban, a HUEARN gépről.

1. Ha megnézzük az ASTRA adatbázisok listáját (ez online is kérhető a PF2 gombbal), akkor látjuk, hogy a SICP nevű adatbázisban találunk párhuzamos programozással foglalkozó publikációkat. Bár ezek olasz cikkek és kutatási jelentések bibliográfiai adatai, de maga az adatbázis angolul is kereshető.

2. Indítsuk el a HUEARN gépet felhívó batch programot, vagy adjuk ki például a 3270 COM1 HUEARN parancsot, amennyiben van egy HUEARN.CON parancs állományunk a kapcsolat felépítéséhez. Sikeres hívás esetén megjelenik az emulátor kezdő képernyője, innen pl. az Enter vagy a PgDn megnyomásával kerülünk online üzemmódba:


VIRTUAL MACHINE/SYSTEM PRODUCT
MTA-SZTAKI Computing Services

EARN/BITNET..: uid@huearn.bitnet
Internet.....: uid@huearn.sztaki.hu

Fill in your USERID and PASSWORD and press ENTER
(Your password will not appear when you type it)

USERID ===>
** adjuk meg az azonosítónkat és a TAB
PASSWORD ===>
** gomb megnyomása után a jelszavunkat
** (a jelszó beírása nem látszik)
COMMAND ===>
RUNNING HUEARN


> LOGON IB000EA2
> FILES: 008 RDR, NO PRT, NO PUN
> LOGON AT 12:25:14 SET FRIDAY 11/20/92
> VM/SP Release 6 06/22/92 15:42
< link maint 111 111 rr
** írjuk be az ASTRA keretrendszer
< ac 111 c
** elindításához szükséges parancsokat
< astra

3. Megjelenik az ASTRA kezdő képernyője, majd pedig a kereséshez használható első űrlap. Ha a fejlettebb keresőnyelvet akarjuk használni, akkor a PF4 megnyomásával kérhetjük a másik típusú űrlapot:

> ** majd nyomjuk meg az ENTER-t


>>>> ASTRA user's interface <<<<

Choose the database, specify the search subject and the type of result.
Current data base is:
Search about and and
and and
and and

To specify the type of result put an x inside the parenthesis
Send me the NUMERICAL results of this query on the selected DB()
Send me all the DOCUMENTS which satisfy this query on current DB( )
Send me all the SOFTWARE and REPORTS, if present in the data base ( )
___Messages______________________________________________________________


__________________________________________________________________________
PF: 1= Help 2= Available databases 3= END 4= Query language 5= rdrlist
6= Refresh messages 7,8= Msgs up,down 9= Purge msgs 10= Send-MAIL
11= switch AND/OR Enter=Send-TELL
Command line:

** nyomjuk meg a PF4 gombot


>>> ASTRA user interface - Extended features <<<

Query #1:
Query #2:
Query #3:
Query #4:
Specify the data bases separated by commas
DB-name :
Type of results, use TAB to position (place an x or specify paragraphs)
NUMERIC............. :
DOCUMENTS........... :
SOFTWARE and REPORTS :
____Messages______________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________
PF: 1= Help 2= Available databases 3=END 4= Query language 5= rdrlist
6= Refresh Msgs 7,8=Msgs up,down 9=Purge msgs 10=Send-MAIL Enter=Send-TELL
Command line:

** a keresőnyelv leírását a PF4 gombbal
** kérhetnénk, a PF3-mal pedig visszamehetünk
** az előző űrlaphoz

4. Térjünk vissza az első űrlaphoz és először kérjük le a SICP részletes leírását a META adatbázisból. Ehhez a TAB gombbal mozogva töltsük ki a mezőket, majd a végén nyomjuk meg az ENTER-t a kérdés elküldéséhez:


>>>> ASTRA user's interface <<<<

Choose the database, specify the search subject and the type of result.
Current data base is: META
Search about SICP and and
and and
and and

To specify the type of result put an x inside the parenthesis
Send me the NUMERICAL results of this query on the selected DB ( )
Send me all the DOCUMENTS which satisfy this query on current DB (x)
Send me all the SOFTWARE and REPORTS, if present in the data base ( )
____Messages_____________________________________________

** az adatlap kitöltése után nyomjuk meg
** az ENTER-t, ez elküldi a kérdést az
** ASTRA host gépnek

> >>>> ASTRA user's interface <<<<
>
> Request sent to ASTRA, press PF6 to see new msgs

** kapunk egy üzenetet arról, hogy a
** kérésünk elment

> ** Some message arrived .....

** néhány percen belül megérkezik a válasz,
** amely a képernyő alsó részén, az erre
** fenntartott területen jelenik meg


__Messages_______________________________________________
12:50:22 from ASTRA(ICNUCEVM) : Your request has been received
12:50:22 from ASTRA(ICNUCEVM) : Active database is : META
12:50:22 from ASTRA(ICNUCEVM) : Requested selection #1: SICP
12:50:22 from ASTRA(ICNUCEVM) : SICP 1 OCCURRENCE 1 DOCUMENT
12:50:22 from ASTRA(ICNUCEVM) : RESULT 1 OCCURRENCE 1 DOCUMENT
12:50:22 from ASTRA(ICNUCEVM) : Result has been sent to you as ASTRA DOCUMENT
... please be patient ..

** a Messages területen megjelenő üzeneteket
** a PF7-PF8 gombbal lapozhatjuk, a PF9
** segítségével törölhetjük, a PF6-tal
** aktualizálhatjuk

5. Magát a kért dokumentumot (a SICP leírását) az ASTRA host levélként küldi el, ASTRA DOCUMENT néven, ez valamivel később érkezik meg, mint az üzenetek. A reader tartalmát a PF5 gombbal nézhetjük meg és a megérkezett dokumentumot a PF9 megnyomásával olvashatjuk be:

** nyomjuk meg a PF5 gombot és amennyiben
** megérkezett a kért dokumentum, akkor
** azt megtaláljuk a reader-ben


IB000EA2 RDRLIST A0 V 108 Trunc=108 Size=2 Line=1 Col=1 Alt=0
Cmd Filename Filetype Class User at Node Hold Records Date Time
VMDUMP CMS DMP V IB000EA2 HUEARN NONE 23 11/20 09:48:16
ASTRA DOCUMENT PUN A ASTRADB ICNUCEVM NONE 91 11/20 12:52:48

1= Help 2= Refresh 3= Quit 4= Sort(type) 5= Sort(date) 6= Sort(user)
7= Backward 8= Forward 9= Receive 10= 11= Peek 12= Cursor

** álljunk rá a kurzorral az ASTRA DOCUMENT
** sorára és a PF11 gombbal bele is nézhetünk


6435 PEEK A0 V 80 Trunc=80 Size=85 Line=0 Col=1 Alt=0
File ASTRA DOCUMENT from ASTRADB at ICNUCEVM Format is NETDATA
* * * Top of File * * *
----------------------------------------------------------------------
0 ASTRA service on database META
Print produced on 20/11/92 at 12:50:44 by ASTRADB at ICNUCEVM
0 ----------------------------------------------------------------------
0 Requests received from IB000EA2 at HUEARN
0 Active database is : META
0 Requested selection #1 : SICP
SICP 1 OCCURRENCE 1 DOCUMENT
RESULT 1 OCCURRENCE 1 DOCUMENT
1 *** DATABASE: META DOCUMENT: SICP PAGE 0002
-
DBNAME SICP
TITLE The Bibliografy on Parallel Computing in Italy.
The Bibliografy of the publications and of the reports produced by
the "Progetto Finalizzato Sistemi Informatici e Calcolo Parallelo"
belonging to the Italian National Research Council.

LANGUAGE English
HOST-SYS STAIRS/CMS
FRUPDT Monthly
UPDATE November 1991
DOCNUM 1479 documents
ABSTRACT The aims of the project "Informations Systems and
Parallel
Computing" are as follows:
- To let Italy get into the general planning concerning the
thecnological and methodological innovation of scientific
computation.
- To give way to know-hows as wella as knowledge about previous
.
.
.

6. Ezután a PF3 gombbal térjünk vissza az ASTRA űrlaphoz és próbáljunk keresni most már a SICP adatbázisban:


Choose the database, specify the search subject and the type of result.
Current data base is: SICP
Search about PATTERN and RECOGNITION and
and and
and and

To specify the type of result put an x inside the parenthesis
Send me the NUMERICAL results of this query on the selected DB()
Send me all the DOCUMENTS which satisfy this query on current DB(x)
Send me all the SOFTWARE and REPORTS, if present in the data base()
____Messages_____________________________________________
12:55:33 from ASTRA... : Requested selection #1:PATTERN AND RECOGNITION
12:55:33 from ASTRA... : PATTERN 42 OCCURRENCES 22 DOCUMENTS
12:55:33 from ASTRA.... : RECOGNITION 52 OCCURRENCES 22 DOCUMENTS
12:55:33 from ASTRA... : RESULT 5 OCCURRENCES 5 DOCUMENTS
12:55:33 from ASTRA... : Result has been sent to you as ASTRA DOCUMENT
... please be patient ..

7. A mintafelismeréssel kapcsolatos 5 publikáció adatai egyetlen file-ban, szintén ASTRA DOCUMENT néven érkeznek meg a reader-be, melyet a PF5-tel nézhetünk meg:

> 000EA2 RDRLIST A0 V 108 Trunc=108 Size=3 Line=1 Col=1 Alt=0
> Filename Filetype Class User at Node Hold Records Date Time
> VMDUMP CMS DMP V IB000EA2 HUEARN NONE 23 11/20 09:48:16
> ASTRA DOCUMENT PUN A ASTRADB ICNUCEVM NONE 91 11/20 12:52:48
> ASTRA DOCUMENT PUN A ASTRADB ICNUCEVM NONE 188 11/20 12:58:31

** ha most a második ASTRA DOCUMENT sorára
** állunk rá és megnyomjuk a PF11 gombot,
** akkor a következőt látjuk


File ASTRA DOCUMENT from ASTRADB at ICNUCEVM Format is NETDATA
* * * Top of File * * *
----------------------------------------------------------------------
0 ASTRA service on database SICP
Print produced on 20/11/92 at 12:56:07 by ASTRADB at ICNUCEVM
0 ----------------------------------------------------------------------
0 Requests received from IB000EA2 at HUEARN
0 Active database is : SICP
0 Requested selection #1 : PATTERN AND RECOGNITION
PATTERN 42 OCCURRENCES 22 DOCUMENTS
RECOGNITION 52 OCCURRENCES 22 DOCUMENTS
RESULT 5 OCCURRENCES 5 DOCUMENTS
1 *** DATABASE: SICP DOCUMENT: SICP02P025B PAGE 0002
-
ID SICP.02.084.PB
TITLE Combining Image Processing Operators and Neural Networks in a Face
Recognition System
AUTHORS P. Flocchini; F. Gardin*; G. Mauri*; M.P.Pensini; P. Stoffella
AFF Dipartimento di Scienze dell'Informazione, Milano(*);
Adavanced Computing Systems (Milano)([)
SOURCE Progetto Finalizzato Sistemi Informatici e Calcolo Parallelo
sottoprogetto N. 2 - Unita' operativa: Universita' di Milano
OPUNIT UNI/DSI/MI1
PUBBLIC Proocedings of the conference:"International coll. on Parallel
Image Processing"
DOCTYPE Internal Report
ABSTRACT The purpose of this work is the dev. of a system able to
recognize faces in different perspectives, introducing some kind
of noise and having different expressions. The problem of faces
recognition has been approached using a complex architecture
based on a hierarchy of neural networks and on a particular
self-referencing structure. The system, in fact, is structured
as a tree in which nodes correspond to neural networks each one
having different tasks and each leaf is a recognition modul
composed by some networks with different characteristics
depending on the different preprocessing operators used. These
networks are coordinated by a supervisor in a self-referencing
structure; the supervisor,called Meta-Net, in training phase
observes the behaviour of recognition nets while in test phase
it decides, given an input image, which weights to assign to
each network and modifies their output in order to obtain the
final result. This architecture shows a high generalization
capability and allows the recognition of images with different
kind of nois.
KEYWORDS pattern recognition; neural networks
AVPROD at the authors
LANGUAGE English
.
.
.

8. A keresés eredményét a PF9 billentyűvel olvashatjuk be a reader-ből. Az ASTRA keretrendszerből a PF3 gombbal léphetünk ki, majd a HUEARN gépről a "logout" paranccsal léphetünk ki:

** nyomjuk meg a PF3 gombot, amíg
** visszajutunk az operációs rendszerhez
** kilépünk a HUEARN gépből

> LOGOUT
> CONNECT= 00:40:25 VIRTCPU= 000:40.56 TOTCPU= 000:55.37
> LOGOFF AT 13:05:39 SET FRIDAY 11/20/92
> Press enter or clear key to continue

** nyomjuk meg az Esc (vagy a Ctrl/[)
** gombot és az emulátor "q" (quit)
** parancsával lépjünk ki


10.61 részhez: a DIALOG használata

Feladat: Keressünk szakirodalmi adatokat a DIALOG adatbázisaiban a sörgyártás folyamatának számítógépes vezérlése témájában.

1. Ha megnézzük a DIALOG adatbázisok katalógusát, akkor abból kiválaszthatjuk például a Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts adatbázist (315. számú file).

2. Indítsuk el a Kermit programot és írjuk be a következő parancsot:

< set parity even
** a vonal paritásának beállítása
< log s dialog.log
** a bejövő információkat egy file-ba
** is átirányítjuk

3. Kapcsolódjunk a vonalra és hívjuk fel a DIALOG központot:

< c
** a Connect parancs
> *
** X.25 promptja
< s 031104150004803
** a DIALOG host hívása
> COM
> box100> enter system id
** rendszerazonosítónak írjunk be
** egy "d" betűt
< d
> DIALOG INFORMATION SERVICES
> PLEASE LOGON:
> ?********
** adjuk meg a felhasználói azonosítónkat
> ENTER PASSWORD:
> ?********
** írjuk be a jelszót (a jelszó beírása
** a képernyőn nem látszik)


Dialog level 29.01.05B

Last logoff: 28oct92 05:11:40
Logon file001 29oct92 08:31:43
COPR. (c) DIALOG INFORMATION SERVICES, INC. ALL RIGHTS RESERVED.
NO CLAIM TO ORIG. U.S. GOVT. WORKS.

Reload: DRUG INFORMATION FULLTEXT (File 229)
New: DATAPRO SOFTWARE DIRECTORY (File 751)
New: ACCOUNTING & TAX DATABASE (File 485)
New: D&B-DUN'S BUSINESS UPDATE (File 514)
New: FREEDONIA MARKET RESEARCH (MARKETFULL) (File 763)

>>> Enter BEGIN HOMEBASE for Dialog Announcements <<<
>>> of new databases, price changes, etc. <<<
>>> Announcements last updated 01oct92 <<<

> File 1:ERIC 66-92/OCT
** belépéskor automatikusan az ERIC
** nevű adatbázisba kerülünk

> Set Items Description
> ?
* a DIALOG rendszer promptja

4. Válasszuk ki a megfelelő adatbázist és keressük meg benne a témát:

< b 315
** átlépünk a 315 sz. adatbázisba
> 29oct92 08:31:59 User033282 Session B280.1
> $0.11 0.003 Hrs File1
> $0.11 Estimated cost File1
> $0.11 Estimated cost this search
> $0.11 Estimated total session cost 0.003 Hrs.
>
> File 315:CHEM ENG & BIOTECH ABSTRACTS 1971-92/OCT
> (Copr. 1992 Royal Soc Chem)
> Set Items Description
> ?
** a kérdőjel után beadhatjuk az első
** keresőkérdést
< select (beer or brewing or brewery)/ti,de
> 131 BEER
** sörgyártást keresünk a címben vagy
> 137 BREWING
** a tárgyszavakban
> 79 BREWERY
> S1 286 (BEER OR BREWING OR BREWERY)/TI,DE
> ?
< s computer or microprocessor or control or controller or industrial()system
> 7421 COMPUTER
** a számítógép és az ipari vezérlés lesz
> 794 MICROPROCESSOR
** a másik keresett fogalomkör
> 21020 CONTROL
** a "()" azt jelenti, hogy a két szónak
> 1361 CONTROLLER
** közvetlenül egymás mellett kell
** lennie
> 7460 INDUSTRIAL
> 22012 SYSTEM
> 11 INDUSTRIAL(W)SYSTEM
> S2 25521 COMPUTER OR CONTROL OR MICROPROCESSOR OR CONTROLLER OR
> INDUSTRIAL()SYSTEM
> ?
< s s1 and s2
** a két találati halmaz közös részét kérjük
> 286 S1
> 25521 S2
> S3 68 S1 AND S2
> ?
< s s3/1990:1992
** a 3. halmazt leszűkítjük az utolsó két
** évben megjelent publikációkra
> 68 S3
> 33994 PY=1990 : PY=1992
> S4 30 S3/1990:1992
> ?
< type s4/6/all
** a 4. halmaz minden rekordjának kiírjuk
** a címét (6. formátum)


4/6/1
147460
Anaerobic wastewater purification by anaerobic biofilter

4/6/2
147211
Fuzzy control system for the sake brewing process

4/6/3
147145
Before the wastewater costs run away

4/6/4
147142
Typical weak spots in energy using in medium sized breweries

4/6/5
147141
Environmentally conscious firm management

4/6/6
136326
Brewers chose online carbon dioxide measurement.

4/6/7
141613
Analysis of the state characteristics of sake brewing with a neural ánetwork.

4/6/8
137300
Automation in breweries

.
.
.
> ?

< t s4/3/2,6-8
** kiválasztunk néhány tétel és lekérjük
** a bibliográfiai adataikat (3. formátum)


4/3/2
147211 CEBA Accession No.: 23-09-016307 DOCUMENT TYPE: Journal
Fuzzy control system for the sake brewing process
Orig. Title: Title Japanese
AUTHOR: Oishi, K.; Tominaga, M.; Kawato, A.; Imayasu, S.
JOURNAL: JOURNAL OF FERMENTATION TECHNOLOGY (OSAKA), Volume: 70, Issue: 1
Page(s): 9-16
CODEN: JFTED8 ISSN: 03856380
PUBLICATION DATE: 1992 (920000) LANGUAGE: Japanese

4/3/6
136326 CEBA Accession No.: 23-03-005428 DOCUMENT TYPE: Journal
Brewers chose online carbon dioxide measurement.
CORPORATE SOURCE: Procal Analytics, Peterborough, UK
JOURNAL: Process Industry Journal, , Page(s): 12
CODEN: QQQQQQ
PUBLICATION DATE: Jun 1991 (910600) LANGUAGE: English

4/3/7
141613 CEBA Accession No.: 23-06-010712 DOCUMENT TYPE: Journal
Analysis of the state characteristics of sake brewing with a neural
network.
AUTHOR: Oishi, Kaoru; Tominaga, Mitsunori; Kawato, Akitsugu; Imayasu,
Satoshi
CORPORATE SOURCE: Gekkeikan Sake Co. Ltd., Res. Inst., Kyoto 612, Japan
JOURNAL: Journal of Fermentation and Bioengineering, Volume: 73, Issue: 2
Page(s): 153-158
CODEN: JFBIEX
PUBLICATION DATE: 1992 (920000) LANGUAGE: English

4/3/8
137300 CEBA Accession No.: 23-03-006402 DOCUMENT TYPE: Journal
Automation in breweries
Orig. Title: Automatisierung in der Brauerei
AUTHOR: Capito, W.
CORPORATE SOURCE: Siemens, Erlangen, Fed. Rep. Germany
JOURNAL: BRAUINDUSTRIE, Volume: 76, Issue: 11, Page(s): 1083-1084
CODEN: BRINDA ISSN: 03417115
PUBLICATION DATE: 1991 (910000) LANGUAGE: German

?

5. Amennyiben elégedettek vagyunk az eredménnyel, lépjünk ki a DIALOG-ból:

< logoff
** kilépünk a DIALOG rendszerből
>
** kapunk egy elszámolást a költségekről
>
> 29oct92 08:36:48 User033282 Session B280.2
> $12.45 0.083 Hrs File315
> $0.00 30 Type(s) in Format 6
> $2.80 4 Type(s) in Format 3
> $2.80 34 Types
> $14.25 Estimated cost File315
> $14.25 Estimated cost this search
> $14.36 Estimated total session cost 0.086 Hrs.
> Logoff: level 29.01.05 B 08:36:48
>
> CLR DTE (128,0)

6. Lépjünk ki a Kermitből (a DIALOG.LOG file tartalmazza a keresés eredményét):

< Alt/X
** visszamegyünk a Kermit parancs
** üzemmódjához
> quit
* kilépünk a DOS-hoz


11.3 részhez: a Cambridge University OPAC-jának használata

Feladat: Keressünk angol nyelvű irodalmat a "török hódoltság kori történelmünk" témakörben.

1. Kommunikációs szoftverünkkel (Kermit, Procomm stb.) meghívjuk JANET egyik "kontinentális bejáratát", a Rutherford-gateway-t (vagy az Inernetről a 131.111.12.21 számot!):

< s 023422351919169
> 023422351919169* COM
> Please enter your authorisation and address required in form:
> (user,password).address
> >

2. Innen felhívjuk az egyik nagy angol egyetemi online katalógust, majd kiválasztjuk a megfelelő adatbázist (az Internet hívásnál az "ul" választ kell adnunk a login kérdésre!):

< .00000801006079
** Ez a Cambridge University Library NRS
** száma
> Call connected to remote address
> Cambridge University Library catalogue (UK.AC.CAM.UL)
> If your terminal is DEC VT100 compatible, type Y and press RETURN,
> or just press RETURN if not: Y
** A terminálemulációra vonatkozó kérdésre
** válaszolunk. Mivel általában VT100-as a
** használatos emuláció, "Y"-t mondunk, ha más
** akkor "N"-t. Ez esetben a rendszer listát ad a
** kínálatról. Innentől az Internetről való
** bejelentkezéskor is hasonló a képernyőnk.
.
.
** Itt a rendszer friss hírei következnek.
> Press RETURN to continue:
> CATS15 -- version of 13NOV91
> Table of file names read. Entries = 15
> Files available are CAT DEP SER BIR AXS MAX MUS MIP LIB IPF
> NAF GBC WAD JAP MBF
>


*******************************************************
CAMBRIDGE UNIVERSITY ON-LINE CATALOGUE SYSTEM
**
Please report any problems you may experience to either:
Hugh Taylor (Cataloguing) [HT@UK.AC.CAM.ULA]
or Chris Sendall (Automation) [CHRIS@UK.AC.CAM.ULA]
*******************************************************
FILE RECORDS

University Library post-1977 imprints ca. 714,000
University Library pre-1978 borrowable books ca. 570,000
Union Catalogue of Departmental & College Libraries 760,975
Cambridge Union List of Serials ca. 103,000
Press RETURN to continue :

< ** nyomjuk meg az ENTER-t


CAMBRIDGE UNIVERSITY LIBRARY ON-LINE CATALOGUE SYSTEM:

1. University Library Main Building -catalogue of post-1977 imprints
2. University Library Main Building -title index of pre-1978
borrowable books
3. Union Catalogue of Departmental & College Libraries
4. Cambridge Union List of Serials
5. Cambridge Libraries Directory (including abbreviations)

To finish searching type END at any numbered menu prompt.
Type option (1,2,...) and press RETURN :

< 1
** Igazából csak az 1977 utáni anyagban érdemes
** tematikusan keresni, mert a régebbi állományban
** csak a cím szavai szerint tájékozódhatunk. Tehát
** "1"-t válaszolunk.

3. Ezután megpróbáljuk a főkönyvtár katalógusában, tárgyszavak alapján megkeresni a témánkat:


UNIVERSITY LIBRARY MAIN BUILDING : POST-1977 IMPRINTS
The following search methods are available:
1. Name and/or title keyword search
2. Browsable name index
3. Browsable subject index
4. Concise search
5. Change to other catalogues or Finish searching

Type option (1,2,...), H for help, Q for previous menu, and press
RETURN:


< 3
** Mivel tárgyszóra fogunk keresni, a "3"-t választjuk.
** Most a rendszer kapcsolja a tárgyszó-szerinti
** menüt, s keresési példát is hoz, amelyet help
** kérésével meg is toldhatunk továbbiakkal. Ebből
** látszik, hogy a Library of Congress széles körben
** elterjedt "Subject Heading" redszere megy itt is
** (lásd pl. a Books in Print Plus CD-nél, stb.)


UNIVERSITY LIBRARY MAIN BUILDING : POST-1977 IMPRINTS

BROWSABLE SUBJECT INDEX

This is an alphabetical index of the subject headings occurring in the
catalogue. It can be used for browsing and gives access to the full
catalogue entries attached to the headings concerned. The headings used
are LIBRARY OF CONGRESS SUBJECT HEADINGS, a full guide to which will be
found in the large volumes in the Catalogue Hall.

For PEOPLE, SOCIETIES, INSTITUTIONS etc. as subjects use the BROWSABLE
NAME INDEX.
N.B. Often it will be sufficient to type only the main part of the
subject heading. If you need to specify a subdivision, indicate it with
two hyphens.
EXAMPLE
Type subject heading: FRANCE--HISTORY
Type H and press RETURN for help, or press RETURN to search:

<

** nyomjuk meg az ENTER-t

> UNIVERSITY LIBRARY MAIN BUILDING : POST-1977 IMPRINTS
> BROWSABLE SUBJECT INDEX
>This index provides access to the on-line catalogue by subject heading only.
> Type H for help or Q to return to menu
> Type subject heading:
< hungary--history

** A primer tárgyszó és a lehetséges szekunder
** közé két "-" kerül. Ha nem kapunk erre
** eredményt, kénytelenek vagyunk a
** főtárgyszóval folytatni a "böngészést".
** Most a "hungary--history" alakkal
** kísérletezünk.

> UNIVERSITY LIBRARY MAIN BUILDING : POST-1977 IMPRINTS
.
.
.2: hungary--history (34 items)
3: hungary--history--archival resources--great britain ... (1 item)
4: hungary--history--chronology (1 item)
5: hungary--history--congresses (4 items)
6: hungary--history--early works to 1800 (3 items)
7: hungary--history--legends (1 item)
8: hungary--history--miscellanea (1 item)
9: hungary--history--periodicals--indexes (1 item)

CONTINUES ...
Type number to display items, S to search again, Q to return to menu,
P to show previous entries, or press RETURN to continue list

<

** Az ENTER lenyomásával lapozunk a tárgyszavak
** között. Az egyes tételek mögött a vonatkozó
** tételszám van.


UNIVERSITY LIBRARY MAIN BUILDING : POST-1977 IMPRINTS

1: hungary--history--sources (4 items)
2: hungary--history--sources--bibliography--catalogs (1 item)
3: hungary--history--1000-1683 (19 items)
4: hungary--history--1000-1683--sources (4 items)
5: hungary--history--1440-1526 (1 item)
6: hungary--history--1490-1526 (2 items)
7: hungary--history--1490-1526--sources (1 item)
8: hungary--history--1526-1683 (27 items)
9: hungary--history--1526-1683--biography (1 item)

CONTINUES ...
Type number to display items, S to search again, Q to return to menu,
P to show previous entries, or press RETURN to continue list

< 8

** A 8-as tárgyszó tűnik megfelelőnek, ezért
** kilistáztatjuk, vagyis "8" a válaszunk.


UNIVERSITY LIBRARY MAIN BUILDING : POST-1977 IMPRINTS

Now scanning a list of 27 index points.
1 A Hettorony foglya: Torok Balint; Bessenyei Jo [U.L.] 609:1.d.95.118
2 "Megint folszant magyar vilag van...": tarsadal [U.L.] 609:1.c.95.141
3 Magyarok es franciak: XIV. Lajostol a francia f [U.L.] 609:1.d.95.124
4 The fall of the medieval kingdom of Hungary: Mo [U.L.] 611:01.c.16.26
5 Economy and society in sixteenth and seventeenth [U.L.] L609.c.7.188
6 Magyar csaladelet es haztartas a XVI. es XVII. [U.L.] Type item number
7 Angol eletrajz Zrinyi Miklosrol, London 1664; be [U.L.] 609:1.c.95.133
8 A torok vilag vegnapjai Magyarorszagon: (histori [U.L.] 609:1.d.95.114
9 Budapest tortenete a torok korban; Fekete Lajos, [U.L.] 609:1.b.95.7
10 Az Obudai uradalom a Zichyek foldesurasaga alat [U.L.] 609:1.c.95.145
11 Az Obudai uradalom a Zichyek foldesurasaga alat [U.L.] 609:1.c.95.145
12 Becs 1683. evi torok ostroma es Magyarorszag; s [U.L.] 608:1.d.95.12
13 Kard es szerelem: torok kori historiak/ Nagy La [U.L.] 609:1.d.95.89
14 Vesztohely az ut poraban: Gritti Magyarorszagon [U.L.] 609:1.d.95.121
15 Kuzdelem a torok terjeszkedes ellen Magyarorsza [U.L.] 609:1.c.95.128

Type number to display item, R to restart list, L to resume index
S to search again, Q to return to menu, H for help, RETURN to continue

<

** Feljegyezzük az érdekesebb tételek sorszámát és
** tovább lapozunk az ENTER megnyomásával.


UNIVERSITY LIBRARY MAIN BUILDING : POST-1977 IMPRINTS
16 Torok hadak Magyarorszagon, 1526-1566: kortars [U.L.] 609:1.d.95.87
17 Esterhazy Miklos/ Peter Katalin [U.L.] 609:1.d.95.96
18 A Thokoly-felkeles es kora; szerk. Benczedi Las [U.L.] 609:1.c.95.115
19 Emlekirat Magyarorszag allapotarol Ferdinand, J [U.L.] 609:1.d.95.73
20 Szekely felkeles 1595-1596: elozmenyei, lefoly [U.L.] 609:1.c.95.92
21 Mohacs/ Perjes Geza [U.L.] 609:1.d.95.59
22 Hongrois et francais: de Louis XIV a la Revolu [U.L.] 609:1.d.95.60
23 Buda ket aruloja/ Takats Sandor; val., sajto ala [U.L.] 609:1.d.95.51
24 Die Feldzugstagebucher des ersten und zweiten u [U.L.] P810.b.94.8
25 Egy vilagbirodalom vegvideken/ Hegyi Klara [U.L.] 609:1.d.95.41
26 The Hungarian letters of Ali Pasha of Buda, 1604- [U.L.] 849.b.36.38
27 "Megfogyva bar, de torve nem...": torok haboruk [U.L.] 609:1.c.95.155

End of list.
Type number to display item, R to restart list, L to resume index
S to search again, Q to return to menu, H for help, RETURN to continue

< 4
** Tételszámmal válaszolunk, egyenként!

4. A 4-es, 5-ös és a 26-os címek lesznek a jók. Mivel ez csak egy rövid ún. review leírás (a tájékozódáshoz), ezért kérünk teljes címleírásokat is. Előtte döntsük el, hogy letöltjük vagy nyomtatjuk a tételt. Ha nem tettük volna az elején, most állítsuk be eszerint a kommunikációs szoftverünket.


UNIVERSITY LIBRARY MAIN BUILDING : POST-1977 IMPRINTS
Item 4

Author: Perjes, Geza
Uniform title: Mohacs. English
Title: The fall of the medieval kingdom of Hungary: Mohacs
1526-Buda 1541/ by Geza Perjes; translated by Mario D.
Fenyo with a foreword by Janos M. Bak
Boulder: Social Science Monographs, 1989
xxii, 307 p: ill; 23 cm
Series title: Atlantic studies on society in change; 56
East European monographs; 255
War and society in East Central Europe; 26
Notes: Bibliography: p. 285-301
Subjects: Mohacs (Hungary), Battle of, 1526
Hungary--History--1526-1683

Location: [Univ. Lib.] 611:01.c.16.26
Type number to display item, R to restart list, L to resume index
S to search again, Q to return to menu, H for help, RETURN to continue

< 5
** Kértük az 5-öst is.


UNIVERSITY LIBRARY MAIN BUILDING : POST-1977 IMPRINTS
Item 5
Author: Zimanyi, Vera
Title: Economy and society in sixteenth and seventeenth century
Hungary (1526-1650)/ Vera Zimanyi
Budapest: Akademiai Kiado, 1987
119 p.; 25 cm
Series title: Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae; 188
Notes: Translated by Matyas Eszterhazy
Bibliography: p. [106]-119
Subjects: Hungary--History--1526-1683
Hungary--Economic conditions
Hungary--Social conditions

Location: [Univ. Lib.] L609.c.7.188
Type number to display item, R to restart list, L to resume index
S to search again, Q to return to menu, H for help, RETURN to continue

< 26
** S végül a 26-ost. Érdemes felfigyelni arra, hogy ha
** más tárgyszót (esetleg az eredetileg kiadottnál
** találóbbat) találunk a rekordokban, csináljuk meg
** azok szerint is a keresést.


UNIVERSITY LIBRARY MAIN BUILDING : POST-1977 IMPRINTS
Item 26
Author: Ali, Pasha, of Buda, d. 1616
Title: The Hungarian letters of Ali Pasha of Buda, 1604-1616;
[compiled by] Gustav Bayerle
Budapest: Akademiai Kiado, 1991
xvi, 295p; 25cm
Series title: Bibliotheca orientalis Hungarica; v. 36
Notes: In Hungarian; editorial matter in English
Includes bibliographical references (p. [269]-270) and
indexes
Subjects: Ali, Pasha, of Buda, d. 1616--Correspondence
Hungary--History--1526-1683
Other entries: Bayerle, Gustav

Location: [Univ. Lib.] 849.b.36.38
Type number to display item, R to restart list, L to resume index
S to search again, Q to return to menu, H for help, RETURN to continue

5. Ha már nem találunk többet, akkor kiléphetünk a katalógusból:

< q
** Visszamegyünk a fő kereső menühöz, egy "q"-val.


UNIVERSITY LIBRARY MAIN BUILDING : POST-1977 IMPRINTS

The following search methods are available:
1. Name and/or title keyword search
2. Browsable name index
3. Browsable subject index
4. Concise search
5. Change to other catalogues or Finish searching

Type option (1,2,...), H for help, Q for previous menu, and press
RETURN:

< q
** Ha nem akarunk tovább keresni, itt is
** "q"-t válaszolunk.


CAMBRIDGE UNIVERSITY LIBRARY ON-LINE CATALOGUE SYSTEM:
1. University Library Main Building -catalogue of post-1977 imprints
2. University Library Main Building -title index of pre-1978 borrowable
books
3. Union Catalogue of Departmental & College Libraries
4. Cambridge Union List of Serials
5. Cambridge Libraries Directory (including abbreviations)

To finish searching type END at any numbered menu prompt.
Type option (1,2,...) and press RETURN:

< end
** Ha valóban ki akarunk lépni, akkor END a válasz.

> X29CATS1 logged out at 11-OCT-1993 17:11:10.45
> CLR DTE (128,0)
> *
** A program szabályosan kiléptet.


11.42 részhez: a MELVYL OPAC használata

** A MELVYL rendszert igen sokféle módon érhetjük
** el. Ez a leggyakrabban "áthívható" online rendszer
** más katalógusokból, az Interneten pedig a
** melvyl.ucop.edu címen (192.35.222.222). Itt most az
** Internetből való elérést mutatjuk be:

< telnet melvyl.ucop.edu
> Trying 192.35.222.222...
> Connected to 192.35.222.222.
> Escape character is "^]".
>
> DLA LINE 109 (TELNET) 07:02:12 08/29/93 (MELVYL.UCOP.EDU)
> Please Enter Your Terminal Type Code or Type ? for a List of Codes.
> TERMINAL?
< vt100
** Általában a vt100-as emulációt választjuk, kivéve, ha
** pl. 3270-es terminálról, vagyis egy IBM mainframe
** gépről történik a hívás (pl. IBM 3090-es). Ilyenkor
** "tty" (teletype) a helyes válasz.

> Press RETURN for the MELVYL System ->
<
** Egy ENTER a válasz.


Welcome to the University of California's
MELVYL** LIBRARY SYSTEM
(c)1984. Registered trademark of The Regents of the University of
California.
================================
OPTIONS: Choose an option, or type any command to enter the
CATALOG database
HELP - For help in getting started.

[return] - Press RETURN to choose a database for searching.
START [db] - Type START [database name] to begin searching in a
database.
¬>

< start

** Ide beírhatnánk persze, hogy start [szolgáltatás], de
** most még nem tudjuk, hogy milyenek vannak itt
** egyáltalán.


MELVYL SYSTEM DATABASES

Library databases:
TEN For faster searches, type TEN;
Ten-Year MELVYL Catalog - materials published from 1982 - 1993
CAT Full MELVYL Catalog - UC libraries and the California State Library
PE Periodical Titles - California Academic Libraries List of Serials

Indexes to recent articles: (for UC users only; password may be needed)
MAGS Magazine & Journal - 1,500 magazines and journals
NEWS Newspaper Articles - five major U.S. newspapers
CC Current Contents - 6,500 scholarly journals
CCT Current Contents - tables of contents of 6,500 scholarly journals
MED MELVYL MEDLINE - 4,000 medical and life sciences journals
COMP Computer Articles - 200 computer-related magazines and journals

Other Systems:
OTHER To select other library catalogs and remote information systems
¬>

** Mint látható a Melvylben account-tal rendelkezőknek
** még igen sok más információ is elérhető, de a távoli
** "telnet"-elők ezt nem vehetik igénybe. Viszont a teljes
** könyvkatalógust (CAT), az utolsó tíz év katalógusát
** (TEN), ill. a periodika (PE) katalógust igen.

< other

** Más rendszerekbe is "átmehetünk", főként más
** OPAC-okba. A Melvyl sok más katalógushoz
** hasonlóan átjárást biztosít más rendszerekbe. Vannak,
** akik eleve csak "ugródeszkának" használják. Röviden
** nézzük, milyen rendszereket kínál az "other" parancs:


OTHER LIBRARY CATALOGS:
These systems may be reached via the MELVYL system but are not
part of it.
BOSTON Boston University PRINCETON Princeton University
CARL Colorado Alliance of Research Libs. Penn State University
CFN Cleveland Free-Net RPI Rensselaer Polytech.
CMU Carnegie Mellon University STANFORD Stanford University
DARTMOUTH Dartmouth College UDEL Univ. of Delaware
GLADIS UC Berkeley UMD Univ. of Maryland
LIBROS Univ. of New Mexico General Library Univ. of Tennessee
NASA NASA Online Data & Info. Service VATECH Virginia Tech
OCEAN OCEAN Information Center
ORION UC Los Angeles (account required)
EPIC OCLC, Inc. (account required)
RLIN Research Libraries Group (account required)
.
.
.
BROOK Brookhaven National Laboratory
HARVARD Harvard University HOLLIS Library System
MICHIGAN University of Michigan
MIRLYN Library System
MONT ITESM, Monterrey, Mexico
POLYCAT California Polytechnic State University, San Luis Obispo
UNM University of New Mexico
YALE Yale University ORBIS Library System

NRLF Northern Regional Library Facility (for Microterm ACT5A,
Tandem, Televideo, WYSE, and VT100)
-------------------------------------------------------------------------
OPTIONS: Choose one option, type HELP, or END to end your session.
Type the code for one option (eg., CARL).
Press RETURN to return to the list of MELVYL system databases.
-------------------------------------------------------------------------
Type the code for an option (for example TEN), type HELP, or type any command

>

** Ezeket a neveket (pl. HARVARD) bármikor
** beírhatjuk egyébként, és rögtön "utazunk" is ...

< cat
** A MELVYL teljes katalógusát választjuk.

> Command being issued: START CAT


Welcome to the MELVYL CATALOG Database

Contents: As of 8/29/92, approximately 7,399,414 titles
representing 13,794,200 holdings for materials in the University of
California libraries and the California State Library.

Coverage: All publication dates but incomplete for some libraries.

--=>> NEWS <<=--
------------------------------------------------------------------------
OPTIONS: Type an option and press RETURN, or type any command.
HELP For help in getting started.
COMMAND To use commands and for periodicals; request help any time.
LOOKUP For Lookup Mode--the system leads you through commands.
START To start over or change databases.
END To end your session.
CAT->

< lookup

** A LOOKUP egy kényelmesebb keresési mód,
** azoknak, akik még nem ismerik a CCL alapú
** keresőnyelvet. Később viszont már ez lesz
** kényelmetlen, de akkor át lehet térni (COMMAND).


Welcome to Lookup Mode in the CATALOG Database

You can start searching without learning the command language by
following the prompts below. You will see the appropriate commands used
for your search
At any time, you can also type:

SET MODE COMMAND to change to Command Mode.
START to start over or change databases.
END to end your session.

------------------------------------------------------------------------

Press RETURN to begin.
CAT->

** Vagyis bármikor áttérhetünk parancs üzemre,
** kérhetünk másik adatbázist (pl. TEN) ill.
** befejezhetjük. Egy ENTER-t nyomunk.


In Lookup Mode, you can search for books at the following libraries:

Code Library Code Library
---- ----------------------- ---- ------------------------------

ALL All libraries in MELVYL CAS California Academy of Sciences
UCB Berkeley; includes MOF, CRL Center for Research Libraries
.
.
.
------------------------------------------------------------------------
Type the code for your library or type ALL for all libraries in the
catalog, then press RETURN. You can type up to 4 codes. Type HELP for
more information

CAT->

< all

** A könyvtárak kódjával korlátozhatjuk a keresést, de
** nekünk nem érdemes mást választani, mint az ALL
** opciót, mert ha érdekes, minden rekord tartalmazza a
** lelőhelyet úgyis.


Welcome to Lookup mode.

You can search for books by:
the name of the person who wrote the book (Personal Author)
by the title of the book (Title)
or by the Subject headings assigned to the book (Subject)
------------------------------------------------------------------------
Type... for one of the following choices:
PA Personal Author search
SU Subject search
TI Title search
HELP More information on choices
END End your session.

CAT->

< pa

** Figyelem, ide még csak a mezőnevet írjuk, akit/amit
** keresünk, azt még nem!!!

> Type the author's last name followed by a comma, then the first name,
> or type HELP, then press RETURN.
> CAT->
< arany janos

** A gép átalakítja a beadott paramétereket szabvány
** CCL kereséssé. Ha figyelünk pár "lookup" után már
** tudunk "command" üzemben dolgozni.

> Command being processed: FIND PA ARANY JANOS


Search request: FIND PA ARANY JANOS
Search result: 45 records at all libraries

1. Arany, Janos.
Kisebb koltemenyei, Teljes gyujt. Budapest, Kindja Rath Mor, 1894.
CSL Main Lib 894.51 A66 General Coll

2. Arany, Janos, 1817-1882.
Arany es Petofi levelezese / a szovegeket gondozta, bevezetovel es
jegyzetekkel ellatta Antal Arpad. Bukarest : Kriterion, 1973.
Series title: Teka.
UCLA URL PH 3208 A662A42p 1973
------------------------------------------------------------------------
Type choice, or type HELP for help, END to end session:
NS - Next screen of Short display PA - New Personal Author search
SHO - Different records in Short SU - New Subject search
LON - Long display TI - New Title search
REV - Review display

CAT->

< rev

** Itt választhatunk, hogy mit akarunk csinálni a
** találatokkal. A "rev" opció azt jelenti, hogy
** sorszámmal ellátva rövid listát ad, amiről később
** kiválaszthatjuk, ami érdekel minket.

> Type the numbers of the records you want to see in REVIEW, or type HELP.
> To see all the records, simply press RETURN.
> CAT->
<

** ENTER-t nyomunk, ha valamennyit kérjük, ha nem,
** akkor beírunk egy tartományt, pl. 6-12. A listában
** lapozni is az ENTER-rel kell.


Search request: FIND PA ARANY JANOS
Search result: 45 records at all libraries

1. ARANY, Janos. Kisebb koltemenyei, Teljes gyujtemeny.1894
2. ARANY, Janos, 1817-1882. Arany es Petofi levelezese. 1973
.
.
12. ARANY, Janos, 1817-1882. Arany Janos Munkai. 1902
13. ARANY, Janos, 1817-1882. Arany Janos osszes kolte... 1962
14. ARANY, Janos, 1817-1882. Arany Janos osszes muv... 1961
.
.
24. ARANY, Janos, 1817-1882. A nagyidai ciganyok. 1978

------------------------------------------------------------------------
Type choice, or type HELP for help, END to end session:
NS - Next screen of Review display LON - Long display
PS - Previous screen of Review PA - New Personal Author search
REV - Different records in Review SU - New Subject search
SHO - Short display TI - New Title search
CAT->

< lon

** Itt nem a sorszámot adjuk be, mint pl. a cambridge-i
** katalógusban, hanem a továbbiakban kért
** megjelenítési formátumot. Legyen ez a "long display"
** (lon).

> Type the numbers of the records you want to see in a LONG display, or
> type HELP.
> To see all the records, simply press RETURN.
> CAT->
< 18

** Most jön csak a szám!!!


Search request: FIND PA ARANY JANOS
Search result: 45 records at all libraries

18.
Author: Arany, Janos, 1817-1882.
Title: Buda halala. Budapest, Szepirodalmi Konyvkiado, 1963.
Description: 118 p.

Series: Diakkonyvtar.

Call numbers: UCLA URL PH 3205 A2B8

>

** A "Call numbers" a lelőhelyet jelenti, a bejelentkezési
** képernyők egyikén is látott (s közismert) rövidítések
** szerint.

> CAT->
< end

** Kilépünk a LOOKUP módból.
** Most nézzük meg ugyanezt, "COMMAND"
** üzemben!

< command

** A menüből a command-ot választjuk, de
** parancsnyelvi kereséseket igazából bármikor elfogad.

> Welcome to Command mode in the CATALOG database.
.
.
.
> CAT->
< f pa arany janos and ti balladai

** Beadjuk a keresést, ahol a mezőnevek: pa=szerző,
** név; ti=cím; tw=címből kulcsszó. "Boole
** operatorok" is mennek. A "find" rövidíthető (f). A
** gép a rövidítést feloldja!

> Your title search is being interpreted as the title word search:
> FIND PA ARANY JANOS AND TITLE WORD BALLADAI
> Search result: 4 records at all libraries
>
> Type D to display results, or type HELP.
> CAT->
< d rev

** Itt "d" utasítással (display jelenítünk meg. A "d"
** mögött a "rev", a review funkció, tehát: listázza ki.

> Search request: F PA ARANY JANOS AND TW BALLADAI
> Search result: 4 records at all libraries
>
> Type HELP for other display options.
>
> 1. ARANY, Janos, 1817-1882. Arany Janos balladai,. 1957
> 2. ARANY, Janos, 1817-1882. Arany Janos balladai. 1974
> 3. ARANY, Janos, 1817-1882. Arany Janos balladai. 1982
> 4. ARANY, Janos, 1817-1882. Balladai,. 1890
> CAT->
< d full 4

** Ha valamelyik tétel teljes alakban kell, akkor a "d"
** után "full"következik, majd a sorszám, vagy
** sorszámok és intervallumok (pl. d full 4 6-12 8 stb.).

> Search request: F PA ARANY JANOS AND TW BALLADAI
> Search result: 4 records at all libraries
> Type HELP for other display options.
> 4.
> Author: Arany, Janos, 1817-1882.
> Title: Balladai, Zichy Mihaly rajzaival. Budapest, Franklin [189-?]
> Description: 132 p. illus.
> Other entries: Zichy, Mihaly, grof, 1827-1906.
> Call numbers: UCLA URL PH 3205 A3 1890

** Legpraktikusabb, ha végignézzük a listát ENTER
**-ekkel és közben felírjuk a számokat, amelyeket
** szeretnénk alaposabban megnézni. Utána
** "downloading" (vagy "log") üzemmódba kapcsoljuk a
** kommunikációs szoftverünket és beadjuk,
** hogy mely tételeket akarunk teljes alakban.
** Pl. d full 4 5 23 67
** A MELVYL legfontosabb parancsait bármikor
** megnézhetjük, így!


CAT-> explain commands
In the MELVYL CATALOG, the following command words can be used to

Begin a search for books or periodicals: FIND
Display FIND or SELECT search results: DISPLAY
Browse headings, e.g. subject headings BROWSE
Select browse headings for books search: SELECT
Restrict search results to a library: AT
Add to or limit a previous search: AND, OR, AND NOT, LIMIT TO
See your previous search requests: SHOW HISTORY, REDO, BACKUP
Change or look at settings: SET, RESET, SHOW
Save or delete records or searches: SAVE, DELETE
Obtain help or an explanation: HELP, EXPLAIN
Send messages to the MELVYL system: COMMENT
Change databases, start or end a session: SET DB, START, END
For more information, type EXPLAIN followed by the command you
want explained e.g., EXPLAIN FIND. Type SHOW GLOSSARY to
see a complete list of terms.

** Vagyis az egyes parancsok EXPLAIN-nel való
** beírása, további segítséget ad. Próbáljuk ki ezeket!


explain browse

Use the BROWSE command to search for the correct or authoritative forms
of names or subject headings in the Authority/Heading File. Use this
file to identify a more precise subject heading or see different forms
of a personal or corporate name. You can browse the following indexes:
PA (Personal Author) SU (Subject) UT (Uniform Title)
CA (Corporate Author) XS (Exact Subject) SE (Series)
XC (Exact Corporate Author)
.
.

CAT->

< b su hungary--history

** Ezzel a paranccsal tehát tkp. a MELVYL (és egyben
** az LC) ún. authority állományában is kereshetünk,
** vagyis az utalók és névváltozatok között, valamint
** láthatjuk a tezaurusz rendszert is (pl. a tárgyszavak
** esetén).


The MELVYL system is working on your request...
Browse request: B SU HUNGARY-HISTORY
Partial result: 198 subject headings found
Type D COUNTS to display the number of books with each heading.
Type SELECT and the heading number to search for books with each
heading.

1.1 Abony (Hungary) -- Buildings, structures, etc.
ALSO KNOWN AS:
Abony, Hungary.
1.2 Abony (Hungary) -- History.
2. Administration of estates -- Hungary -- History.
3. Agricultural geography -- Hungary -- History.
4. Agriculture -- Economic aspects -- Hungary -- History.
.
.
.

** Ha olyat kérdezünk itt vagy máshol, ami túlontúl nagy
** találati halmazt ad, a Melvyl így válaszol:


b su london

LONG SEARCH: Your search consists of one or more very common words,
which will retrieve over 8,800 headings and take a long time to
complete. Long searches slow the system down for everyone on the
catalog and often do not produce useful results. Please type HELP or
see a reference librarian for suggestions.

You can also: Type P to get a PARTIAL result of 200 headings;
type YES to continue this long search;
type NO to cancel search;
or type a new command.

** Tehát a "p"-vel az első kétszázba belenézhetünk,
** ill. "yes" válasszal az egészet is áttekinthetjük
** (azért ezt gondoljuk jól meg!).

> CAT->
< b su szeged

** Keresés témára: a "browse" paranccsal pl. a
** szegedi zsidóság történetére utaló tárgyszavakat
** keresünk.

> Browse request: B SU SZEGED
> Browse result: 44 subject headings found
.
.
.
> 15. Ironwork -- Hungary -- Szeged.
> 16. Jews -- Hungary -- Szeged -- History.
> 17. Labor and laboring classes -- Hungary -- Szeged.
.
.
.

** Látjuk, hogy talán érdemes lenne megnézni az egész
** "zsidóság Magyarországon" tárgyszót. Próbáljuk ki!


b su jews -- hungary

The MELVYL system is working on your request...
Browse request: B SU JEWS -- HUNGARY
Browse result: 80 subject headings found
.
.
4. Jews -- Hungary.
5. Jews -- Hungary -- Addresses, essays, lectures.
6. Jews -- Hungary -- Bibliography.
7. Jews -- Hungary -- Biography.
8. Jews -- Hungary -- Buda.
9. Jews -- Hungary -- Budapest.
10. Jews -- Hungary -- Budapest -- Biography.
11. Jews -- Hungary -- Budapest -- Diaries.
12. Jews -- Hungary -- Budapest -- Fiction.
13. Jews -- Hungary -- Budapest -- History.
14. Jews -- Hungary -- Budapest -- Music.
.
.
.

** Esetleg mégis a "budapesti zsidóság" tárgyszó
** mellett döntünk. De a teljes anyag érdekesnek
** tűnik:

< f su jews -- Hungary -- budapest#
> The MELVYL system is working on your request...
> Search request: F SU JEWS -- HUNGARY -- BUDAPEST#
> Search result: 22 records at all libraries
< d rev

** Belenézünk!


Search request: F SU JEWS -- HUNGARY -- BUDAPEST#
Search result: 22 records at all libraries
.
1. ADLER, Alice Dunn, 1913- Boriska's prophecy : a true story... 1991
2. AHARONI, Rachel. A Rakospalotai Zsido Hitkozseg... 1978
3. BENEDEK, Istvan Gabor. Tepd le a sarga csillagot :... 1990
4. BUCHLER, Sandor. A zsidok tortenete Budapesten; a... 1901
.
21. VITAL-TIHANYI, Isabelle, 1916- La Vie sauve. 1981
22. PATAI, Raphael, 1910- Between Budapest and Jerusale... 1992

** Jó lenne tehát az egész, szépen rendezett
** bibliográfiában. Küldjük haza magunknak
** e-mail-en!


mail to j20e001@huszeg11.bitnet

Your mail request:

MELVYL Catalog Search: F SU JEWS--HUNGARY--BUDAPEST#
Display: DISPLAY
will be mailed to: J20E001@HUSZEG11.BITNET

Type: YES (or press RETURN) to mail;
NO to cancel this request;
HELP for assistance.

< yes

** Mivel rendben találtuk az e-mail címet, "yes"-t
** írunk,* vagy ENTER-t ütünk.

< show mail status lys4906

** Ezzel a paranccsal és a megadott
** hivatkozási számmal még megnézhetjük később
** is, hogy áll a levélküldés:

> The status of mail id LYS4906 as of 8/29/93, 10:45:41 is as follows:
> Email address: J20E001@HUSZEG11.BITNET
> Status: Mail job in process
.
.
.

** A Melvyl igen sok szolgáltatással rendelkezik. Az egyik, hogy
** online olvasható a PACS-L levelezőlistán is időről-időre közzé
** tett ún. CURRENT CITES bibliográfia, amely kitűnően követi
** nyomon az informatikus szakma irodalmát. Nézzük bele!

> CAT->
< show current cites
.
.
.


** ** ** ** ** CURRENT CITES ** ** ** ** **

Current Cites is a monthly publication of the Library Technology Watch
Program -- The Library at UC Berkeley, edited by David F.W.
Robison (drobison@library.berkeley.edu). The most recent issue is
listed first. For more information about this publication, type
EXPLAIN CURRENT CITES.

18. CURRENT CITES, Vol. 3 No. 1, January 1992
18.1 Expert Systems
18.2 Hyper- and Multimedia
18.3 Networks & Networking
18.4 Optical Disc Technologies
18.5 General
.
.
.
Type the NUMBER for the article you want to read or type just the
ISSUE number to begin with the first article and continue on through
the issue. Press RETURN to see the next section.

< 18.2

** Tehát a téma előtti szám beírásával választunk.


CURRENT CITES, Vol. 3, No. 1, January 1992 (screen 1 of 2)

HYPER- AND MULTIMEDIA

Tiefel,Virginia "The Gateway to Information: A System Redefines
How Libraries Are Used" American Libraries 22(9) (Oct. 1991):858-
860. A description of the Gateway at the University of Ohio.
Composed of an online catalog, periodical indexes, CD-ROM
databases and special databases, Gateway provides a common
.
.
.

** A Melvyl-ben megtekinthetjük eddigi kereséseinket (show
** history) és redo utasítással újra elindíthatjuk azokat,
** kombinálva persze másokkal. Az említett exp paranccsal és
** egy mellé írt fogalommal a rendszer még sok "ügyes"
** szolgáltatása kiderül. A Melvyl-t logoff vagy end
** utasítással hagyjuk el, de egyszer még visszakozhatunk.

> CAT->
< logoff
> Thanks for using the MELVYL Online Catalog.
> Type LOGOFF and press RETURN to terminate your TELNET session.
> Press RETURN for the MELVYL catalog.
> ->
< logoff

** Tehát még egyszer "logoff" !

> ELAPSED TIME = 0:10:30
> END OF SESSION

** Néha a Melvyl kiírja, hogy "telt ház" van, ilyenkor legyünk
** türelmesek. Bonyolult "command" típusú kereséseknél több
** menetben keres, ezeket kerüljük. A kommunikációs költségek
** ilyen távoli helyre már nagyon nagyok, ezért érdemes
** felkészülni, pl. valamilyen LC kompatibilis tárgyszójegyzék
** (Books in Print Plus stb.) segítségével.


[Tartalomjegyzék][Előző rész][Következő rész]