Szómagyarázatok

3270 emulátor - nagy IBM számítógépek 3270-es, teljes képernyős terminálját utánzó PC-s kommunikációs program

abstract - rövid kivonat, amely ismerteti egy publikáció tartalmát a bibliográfiai adatbázisokban

account - számítógéphasználati jog, saját azonosító és jelszó egy (általában nagyobb) hálózati számítógépen

ACROBAT - az Adobe cég konvertáló programja a PostScript file-ok PDF formára való konvertálásához, ill. a PDF állományok megjelenítéséhez

address - hálózatba kötött számítógépek hívószáma vagy betűkódja, illetve a felhasználók elektronikus postafiókjának azonosítója

AdmitOne - a Gopher+ servereknél használt azonosító eljárás, amellyel egyszeri hozzáférési jogot lehet adni korlátozott használatú adatbázisokhoz

ALEPH - izraeli fejlesztésű integrált könyvtári rendszer és online katalógus

anonymous ftp - nyilvános hozzáférésű állományok letöltése az Internet gépekről, az ANONYMOUS szót használva azonosítóként

ANSI - amerikai szabványügyi intézet, az ISO tagja, mely több számítógépes szabvány (pl. az ASCII) létrehozója

ARCHIE - online is kereshető adatbázis az Internet több száz legfontosabb anonymous FTP területén tárolt file-okról

archiváló program - több (általában kisebb) számítógépes állományt egy file-ba csomagoló program, megkönnyítve így a file-ok átvitelét a hálózaton

archive site - olyan hálózati szolgáltató gép, amelyen (nyilvánosan elérhető) file-gyűjtemény található

ARPANET - az első igazi nagytávolságú, TCP/IP alapú hálózat az USA-ban, a jelenlegi Internet elődje

ASCII file - csak szabványos (7 bites) ASCII kódú karaktereket tartalmazó file, a hálózaton általában különleges paraméterezés, segédprogramok vagy parancsok nélkül is továbbítható (American Standard Code for Information Interchange)

ASK blokkok - a Gopher+ egyik új lehetősége, mellyel a felhasználó egy űrlap kitöltésével információkat küldhet vissza a servernek (pl. adatbázisok lekérdezéséhez)

ASTRA - olasz központú, nagyrészt nyilvános és ingyenes adatbázisszolgáltatás az EARN hálózaton

ATM - fix hosszúságú csomagokkal dolgozó, igen nagy sebességű szélessávú hálózati protokoll (150-620 Mbit/s) FDDI és Ethernet hálózatokon, hang és videojel továbbítására is alkalmas (Asynchronus Transfer Mode)

AUP - egy-egy hálózatra készült (írott) "etikai kódex", mely megszabja azt, hogy az adott hálózaton milyen (pl. kereskedelmi) információk nem továbbíthatók, ill. rögzíti a felhasználók "jogait" és "kötelességeit" (Acceptable Use Policy)

autodial - telefonszámok automatikus hívása modem segítségével, fölöslegessé teszi a kézi tárcsázást, ill. annak ismétlését, ha a szám foglalt

backbone - a számítógépes hálózatok központi, nagysebességű kommunikációs csatornája, amelyhez a kisebb és rendszerint lassabb (helyi) hálózatok csatlakoznak

baud - a hálózatok átviteli sebességének mérőszáma, kb. megegyezik a másodpercenként átvitt bitek számával (7 vagy 8 bit jelent egy karaktert)

BBS - online olvasható (általában nyilvános) elektronikus faliújság vagy hirdetőtábla, ahol közérdekű információk helyezhetők el, illetve olvashatók (Bulletin Board System)

BERMIT - a BRS/SEARCH alatt működő IIF adatbázisok ékezethelyes használatához átalakított Kermit kommunikációs program

bibliográfiai adatbázis - publikációk legfontosabb adatait (szerző, cím, megjelenés helye stb.) tartalmazó adatbázis

bináris file - nem szabványos ASCII karaktereket is tartalmazó állomány (program, kép, tömörített file stb.), melynek hálózaton való továbbítása speciális feltételeket igényel, vagy előzőleg ASCII file formátumra kell alakítani

BITEARN nodes - az EARN/BITNET csomópontjait és azok kapcsolódását nyilvántartó táblázat, a hálózat mindegyik fontosabb gépén megtalálható, ez teszi lehetővé az adatok továbbítási útvonalának optimalizálást

BITFTP - levélben kérhető file-transzfer szolgáltatás az Internet FTP archívumaiból az EARN/BITNET hálózat használói számára, a princetoni egyetem számítógépén működik

BITNET - amerikai eredetű kutatási/oktatási számítógépes hálózat, mely más hálózatokkal egyesülve ma már világméretűvé nőtt, eredetileg az IBM RSCS nevű hálózati szabványára épült, s elsősorban az elektronikus levelezés és a file-transzfer céljából hozták létre

BITNIC - a BITNET hálózat tulajdonképpeni központja, ezen a gépen található a legtöbb információs anyag a BITNET hálózatról

BIX - a BYTE magazin online szolgáltatása a folyóirathoz kapcsolódó információkkal és egyéb funkciókkal (e-mail, ftp, telnet), az X.25-ről és az Internetről is elérhető

BLAISE-LINE - angol adatbázisszolgáltató központ, mely elsősorban a British Library adatbázisait, katalógusait szolgáltatja

BLC - a Brit Nemzeti Könyvtár (British Library) online is elérhető hatalmas könyvtári katalógusa

BoD - az EARN hálózat "törvényhozó" testülete, minden EARN tagországból van benne egy képviselő (Board of Directors)

Boole-algebra - a matematikai logika néhány fontos eljárása, amelyekkel az adatbázisokban kikeresett rekordok találati halmazai között közös rész (AND), összeadás (OR) és kizárás (NOT) műveleteket végezhetünk

bounced mail - a levelező rendszer hibájából, vagy hibás címzés következtében a feladónak visszaküldött elektronikus levél

bps - a hálózaton másodpercenként átvitt bitek száma (bits per second)

bridge - hálózatok technikailag vagy logikailag elkülönülő részeit összekapcsoló, az adatforgalmat optimalizáló eszköz

BRS - az angol InfoPro Technologies online központja, BRS/After Dark néven kedvezményes szolgáltatása is van az egyéni felhasználóknak

BRS/SEARCH - nagy teljesítményű szöveges adatbáziskezelő rendszer, melyet pl. a BRS és a Data-Star szolgáltatóközpontnál használnak, de már az IIF adatbázisok egy része is ez alatt működik

BUBL - angol elektronikus hirdetőtábla, mely a könyvtárosok és az információs szakemberek számára kínál rengeteg tájékoztató anyagot a nagytávolságú hálózatokról (elsősorban a JANET-ről és az Internetről)

CARL - a coloradoi tudományos könyvtárak hatalmas egyesített nyilvános katalógusa az Interneten, mely a OPAC mellett még számos egyéb információforrást is kínál

CCITT - az ENSZ által szervezett nemzetközi bizottság, mely több fontos kommunikációs szabványt (pl. X.25) javasolt (Consultative Committee for International Telephony and Telegraphy)

CCL - közös keresőnyelv (Common Command Language) az adatbázisokban és az online könyvtári katalógusokban való keresés megkönnyítésére és egységesítésére, a Z39.50 szabványra épül

ccMail - elterjedt elektronikus levelezőrendszer Novell hálózathoz

CD-ROM - csak olvasható optikai lemez, melyet elsősorban nagy adatbázisok terjesztésére használnak, kapacitása kb. 250 ezer nyomtatott oldalnak felel meg

CDS/ISIS - az UNESCO által támogatott szöveges adatbáziskezelő rendszer "nagygépes" változata, több könyvtári katalógus és az IIF jó néhány adatbázisa ezzel készült

CERN - a genfi Részecskefizikai Kutatóintézet neve, melynek számítógépein több fontos hálózati szolgáltatás (pl. a WWW, vagy az ALICE nevű OPAC) működik

Chat Relay - az EARN/BITNET hálózat egyes gépein futó program, mellyel több felhasználó csaknem interaktívan (gyors üzenetekkel) kommunikálhat egymással

CICNet - amerikai egyesülés, mely több hálózati szolgáltatása közül a világ legnagyobb e-journal gyűjteményéről híres

CICS - nagy IBM gépeken használt segédprogram, amely lehetővé teszi a CDS/ISIS adatbázisainak online használatát

CIX - brit kereskedelmi hálózati szolgáltatás, elsősorban elektronikus levelezést, híreket és konferenciákat kínál (Compulink Information eXchange)

client - bizonyos hálózati információforrásoknál a felhasználó saját gépén futó "barátságos" segédprogram, amely előkészíti a keresőparancsokat a távoli gépen működő server program számára

CMC - számítógép segítségével folytatott kommunikáció (Computer Mediated Communication)

CMS - a VM operációs rendszer "egyik fele", amellyel az IBM nagygépre bejelentkezett felhasználók a saját virtuális gépüknek tudnak interaktív módon parancsokat kiadni (Conversational Monitor System)

CNI - az American Research Libraries, a CAUSE és az EDUCOM által létrehozott egyesülés kutatási és oktatási célú, hálózati információforrások kifejlesztésének és hasznosításának elősegítésére (Coalition for Networked Information)

COM port - olyan (soros) csatorna vagy csatoló, melyen keresztül a számítógép hálózaton kommunikálni tud egy modem vagy más eszköz segítségével

compress - a UNIX gépek elterjedt tömörítő programja, gyakran használják a hálózati archívumokban az állományok tárolásához vagy átvitel előtti összetömörítéséhez

CompuServe - amerikai eredetű nagy kereskedelmi hálózat, mely elsősorban elektronikus levelezést, közhasznú információforrásokat és szoftvergyártó cégek szolgáltatásait kínálja

COMSERVE - az emberi kommunikáció témájával foglalkozó információs központ (levelező csoportok, mailserver, sajtófigyelés stb.) a BITNET hálózaton

CONCISE - európai információs központ és elektronikus hirdetőtábla, amely a kontinensen elérhető információforrásokról és egyéb hálózati szolgáltatásokról tájékoztat

connect time - az az időtartam, amelyet egy felhasználó egy online szolgáltatáshoz kapcsolódva eltölt, a kereskedelmi szolgáltatóknál ezt is figyelembe veszik a díjnál

COSINE - az EUREKA kutatások részeként, 1990-ben indult projekt az OSI hálózati szabvány bevezetésére Európában, a RARE menedzselésében (Cooperation for OSI Networking in Europe)

cps - a hálózaton másodpercenként átvitt karakterek száma, a "bps"-ben kifejezett sebesség 10-zel való osztásával szokták kiszámolni (characters per second)

CREN - a BITNET és a CSNET hálózatok egyesüléséből létrejövő új, TCP/IP szolgáltatásokat is nyújtó hálózat neve (Corporation for Research and Educational Networking)

CSO - a Gophernél is használt client/server protokoll egyszerű adatbázisok (pl. e-mail telefonkönyvek) lekérdezéséhez (más néven: CCSO)

CWIS - egyetemi belső hálózatok információs szolgáltatásai (Campus-Wide Information Systems), melyeknek egy része (BBS, OPAC) rendszerint külső felhasználóknak is elérhető

cyberspace - a világméretű számítógépes hálózatok összességének "költői" neve, William Gibson Neuromancer című könyve alapján

DANTE - az európai NREN projekt, amely igen nagy sebességű (34 Mbit/s) hálózattal köti majd össze az EK országait, főleg multimédia és videokonferencia alkalmazásokhoz, s az amerikai NREN hálózathoz való kapcsolódáshoz készül (az EBONE és az EuropaNET kiegészítése)

DATA-STAR - valószínűleg a legnagyobb európai online adatszolgáltató központ (Svájcban), 1993-ban egyesült a DIALOG-gal

database - információk visszakeresésére használható adatbázis, vagyis jól strukturált adatállomány(ok)

datagram - az Internet hálózaton továbbított egységnyi adatcsomag neve, mely az adatok mellett a küldő és a címzett gép kódszámát is tartalmazza

DECnet - a Digital Equipment cég hálózati protokollja, a TCP/IP-hez hasonlóan nagyon elterjedt "világszabvány"

descriptor - általában egy tezauruszból vett tárgyszó vagy kulcsszó, amelyet a bibliográfiai adatbázisokban az egyes publikációkhoz rendelnek

DIALOG - a világ legnagyobb kereskedelmi adatbázisszolgáltató központja Kaliforniában, az első online szolgáltatóként jelent meg a világon, a hatvanas évek közepén

dialup - távoli számítógép felhívása és az online kapcsolat létrehozása, (elsősorban) a telefonhálózaton keresztül

directory - összetartozó állományokat tartalmazó tartalomjegyzék (vagy könyvtár) egy számítógép háttértárolóján

disclaimer - az elektronikus levelek végére írt néhány mondat, melyben a levél írója kijelenti, hogy magánvéleményét fejtette ki

distributed database - olyan elosztott adatbázis, mely bár a felhasználónak egyben látszik, de valójában a hálózat különböző gépein elhelyezett adatállományokból áll (pl. az Internet DNS)

DNS - az Internet számítógépek címeinek (hívószámainak) hierarchikus felépítésű szabványa, melynél az egyre nagyobb egységek kódját pontokkal választják el (Domain Name System)

DOBIS/LIBIS - nagy és elég régi könyvtári rendszer és katalógus

domain - az Internet gépek címének egy szakasza, a hálózat egy adott méretű tartományát jelöli

door - főleg a telefonhálózaton elérhető BBS-eknél használt szolgáltatás, amellyel a távoli felhasználó ideiglenesen kiléphet a BBS-ből és más programot (pl. online játékot) indíthat el a szolgáltató gépen

download - file letöltése egy másik (távoli) számítógépről hálózaton keresztül a saját gépünkre

DSA - az X.500-as e-mail telefonkönyvekhez használt szoftver, mely egy adott szervezet vagy szervezeti egység adatait kezeli és szolgáltatja (Directory System Agent)

duplex - a hálózatra küldött karakterek képernyőre való kiírását szabályozó jellemző, a "half duplex" üzemmódban a leütött betűk megjelennek, s ha a távoli gép is visszaküldi azokat (echo), akkor az eredmény "iillyyeenn lleesssszz"

DYNIX - meglehetősen elterjedt könyvtári rendszer és online katalógus

e-book - elektronikus könyv valamilyen számítógépes formában (szöveg-file, hipermédia rendszer stb.), vagy nyomtatva is megjelent mű, vagy kizárólag számítógépen olvasható könyv

e-journal - számítógépes formában szerkesztett és (általában a hálózaton) terjesztett folyóirat, újság, hírlevél

e-mail - elektronikus posta, számítógépen írt leveket továbbító hálózati szolgáltatás

EARN - európai kutatási/oktatási számítógépes hálózat, melynek vannak közel-keleti és afrikai tagjai is, a BITNET európai része

EARNEST - az EARN Association által készített elektronikus hírlevél, az EARN hálózat "hivatalos" lapja

EasyLink - az AT&T cég által üzemeltetett kereskedelmi hálózati szolgáltatások neve (e-mail, adatbázisok elérése, EDI stb.)

EASYNET - DECnet alapú nemzetközi hálózat, mely a szokásos hálózati szolgáltatások mellett egységes és egyszerű keresési lehetőséget nyújt több online szolgáltatóközponthoz

EBONE - európai, nagy sebességű, kutatási célú gerinchálózat, öt nagyvárost köt össze (European Backbone Network)

ECHO - az Európai Közösség online szolgáltatóközpontja Luxemburgban, gazdasági, jogi és tudományos témájú adatbázisokat kínál, általában ingyen

EchoMail - offline (file-letöltéssel működő) levelező rendszer a FidoNet hálózaton

EDI - elsősorban a közigazgatás és az üzleti élet területén használatos szabványos szerkezetű adatkommunikáció, az egyik ilyen szabvány az EDIFACT (Electronic Data Interchange)

EFF - 1990-ben alakított amerikai szervezet a hálózatokon folyó kommunikáció szabadságának biztosításáért (Electronic Frontier Foundation)

ELF - magyar elektronikus faliújság az IIF központi gépén

ELLA - az IIF Program hálózati levelezőrendszere és protokollja

ESA/IRS - az Európai Űrkutatási Hivatal online szolgáltatóközpontja Olaszországban, mely elsősorban természettudományos és műszaki adatbázisokat szolgáltat

ETHERNET - a Xerox cég által kifejlesztett és rendkívül elterjedt hálózati technika, mely 10 megabit átviteli sebességet biztosít árnyékolt kábelen, helyi hálózatoknál használják

EUNet - európai, UNIX-alapú hálózat, amely közvetlen e-mail és levelezőcsoport (news) szolgáltatásokat nyújt, az amerikai USENET hálózathoz kapcsolódik (European Unix Network)

EURESCOM - 24 európai, nyilvános hálózatot üzemeltető szervezet egyesített, X.500 alapú e-mail "telefonkönyve" (lesz), a COSINE szervezésében

EuropaNET - az IXI-t felváltó, 2 Mbit/sec sebességű európai kutatási hálózat, melyen TCP/IP és X.25 forgalom is folyhat

EXPLODE - a COSINE keretében létrehozott, a BITNET LISTSERV-hez hasonló szolgáltatás levelező csoportok üzemeltetéséhez (EXpanding Lists in the OSI Directory Environment)

faktografikus adatbázis - tényadatokat (statisztikák, mérési adatok stb.) tartalmazó adatbázistípus, az adatok többnyire táblázatosan is megjeleníthetők

FAQ - a levelező csoportokban leggyakrabban feltett kérdések és az azokra adott válaszok gyűjteménye az új csoporttagok számára, elsősorban a USENET hálózaton jellemzőek (Frequently Asked Questions)

FDDI - új, optikai kábelt használó hálózati szabvány, mely max. 100 millió bit másodpercenkénti átvitelt is lehetővé tesz

FIDONET - elsősorban PC-ken működő, telefonos BBS-ek világméretű hálózata, levelező csoportokat is üzemeltet (echomail)

field - az adatbázisokat alkotó rekordokon belül egy adott típusú adatmező

file - saját névvel rendelkező számítógépes állomány (program, szöveg, kép, stb.)

file-transfer - számítógépes állományok átvitele az egyik képről a másikra, valamilyen kommunikációs vonalon keresztül

fileserver - olyan gép és szoftver, amely az általa "kezelt" állományokat elérhetővé teszi mindenkinek a hálózaton

FINGER - az Internet legtöbb gépén használható szolgáltatás, ami lehetővé teszi, hogy az illető host felhasználóinak listájában megkeressünk valakit, ill. megnézzük, hogy éppen be van-e jelentkezve

FirstSearch - online adatbázisszolgáltatás és keresőrendszer, melyben kereskedelmi adatbázisok érhetők el az OCLC tagjai számára, kedvezményes (átalány) díjakkal

flame - kritika, ellenvélemény, nemtetszés stb. (rendszerint szándékos) kifejezése az elektronikus levelekben

free-net - egyre szaporodó szolgáltatásfajta az Internet hálózaton, mely ingyenes hozzáférést nyújt helyi (pl. városi) információkhoz és átjárási lehetőséget is kínál más nyilvános információforrásokhoz

freeware - a nyilvános közprogramok (public domain szoftverek) azon része, melyeknek szerzői nem kérnek pénzbeli támogatást és a terjesztésükre vonatkozóan sem szabnak korlátozó feltételeket

front-end - "felhasználóbarát" előtétprogram, mely egy általában bonyolultabb parancsmódban használható másik (távoli) szoftver kezelését egyszerűsíti le, hasonló a "client" és az "intelligens gateway" rendszerekhez

FTP - a TCP/IP hálózati szabvány azon része, mely az állományok átvitelét szabályozza, illetve az Internet gépeken az ezt végző program neve (File Transfer Protocol)

FTPMAIL - a DEC cég által üzemeltetett szolgáltatás, mely lehetővé teszi állományok átvitelét elektronikus levélben az FTP archívumokból, elsősorban az Internetet közvetlenül elérni nem tudók számára

full screen - egy számítógép vagy terminál teljes képernyős üzemmódja, melynél az információk nem soronként, hanem képernyőnként jelennek meg

full-text - teljesszövegű adatbázistípus, amelyben a cikkek, könyvek stb. bibliográfiai adatai mellett/helyett azok teljes szövege is megtalálható

FYI - a közhasznú információs anyagok egy csoportjának összefoglaló neve, elsősorban a hálózat kezdő felhasználóinak szólnak (For Your Information)

gateway - olyan gép, illetve szolgáltatás, amely a különböző hálózatok vagy hálózati információforrások között biztosít kapcsolatot, átjárási lehetőséget.

GBI - gazdasági információs adatbázisokat kínáló német online szolgáltatóközpont (German Business Information)

GEAC - elterjedt könyvtári rendszer, illetve online katalógus

GENPROG - az IIF keretrendszerénél a hálózati paraméterek és a felhasználói azonosítók megadásához használatos program

GIF - eredetileg a CompuServe hálózaton használt formátum grafikus állományok tömör tárolására, az egyik legelterjedtebb képformátum jelenleg (Graphics Interchange Format)

GOPHER - elosztott szöveges adatbáziskezelő, client-server elven működő rendszer az Internet információforrások egységes eléréséhez, indexállományokat használ

GOPHER+ - 1993 elején megjelent új Gopher típus, amely az eredeti szabványt további új lehetőségekkel egészíti ki (pl. ASK blokkok, AdmitOne azonosítás, a file-ok tartalmára utaló kiegészítő attribútumok, multimédia lehetőségek)

guest - egy hálózati géphez vagy szolgáltatáshoz saját használati joggal nem rendelkező, "vendég" felhasználó, akinek azért esetleg bizonyos korlátozott használati lehetőségeket megenged a rendszer

guide - kézikönyv, kalauz, útmutató jellegű összeállítás, mely rendszerint a hálózati információforrásokat és azok használatát ismerteti

Gutenberg Project - amerikai mozgalom, melynek célja, hogy néhány éven belül több ezer könyv legyen nyilvánosan elérhető elektronikus formában

HAM-radio - amatőr rádiósok hálózata, mely kapcsolódik a számítógépes hálózatokhoz is

handle - BBS-eken, MUD-okban, chat-nél, vagy egyéb online szolgáltatásoknál használt álnév, a felhasználó valódi neve helyett

HBONE - kiépítés alatt levő, nagy sebességű hazai TCP/IP alapú hálózat, a magyar Internet alapja

header - elektronikus levelek (vagy más szöveges állományok) fejléce, mely a szöveg szerzőjére, témájára, keletkezési dátumára stb. és beérkező levél esetén a továbbítási útvonalára vonatkozó információkat tartalmaz

help - segítő szöveg, amely programok vagy információforrások használata esetén általában a "HELP" vagy a "?" beírásával, vagy az F1 gomb megnyomásával kérhető

help desk - nagyobb információs központok vagy számítástechnikai cégek által fenntartott szolgáltatás, ahol az ügyfelek telefonon vagy e-mail útján közvetlen segítséget kaphatnak

HENSA - angol felsőoktatási szoftver-archívum, mely 1992-ben egyesült a másik nagy nemzeti public domain gyűjteménnyel, az NPDSA-val

HEPnet - DECnet alapú világhálózat, mely a nagy energiájú fizikával foglalkozó kutatóintézeteket köti össze

hipermédia - szöveget, képet és hangot egyaránt felhasználó számítógépes alkalmazás

hipertext - olyan szoftver, illetve alkalmazás, amely szöveges információk közötti logikai kapcsolatok révén lehetővé teszi azok különböző sorrendű olvasását

HOLLIS - a Harvard University online katalógusa, mely teljes képernyős menürendszerű és CCL nyelvű lekérdezési lehetőséget is nyújt

host - a számítógépes hálózaton levő gép, amely valamilyen szolgáltatást is nyújt

hub - olyan nagy sebességű gép vagy hálózati szakasz, mely köré további gépek vagy hálózatok kapcsolódnak

HUNGARNET - magyar felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, könyvtárak és egyéb intézmények által létrehozott egyesület a hálózati információszolgáltatások fejlesztésére és az ezzel kapcsolatos ismeretek terjesztésére

hybrid mail - e-mail üzeneteket más hálózatok levelezőrendszereibe, faxra, telexre, vagy postai címre való továbbítását biztosító szolgáltatás (a levelet szükség esetén a címzett közelében kinyomtatják)

HYPER-G - a Graz University of Technology új client/server alapú hipermédia rendszere az Internet információforrásokhoz, a WWW-vel ellentétben a mutatók nem a dokumentumokba vannak beágyazva, így azokat nem kell módosítani

HYTELNET - kanadai hipertext rendszer, mely az Internet hálózati szolgáltatásainak jelenleg legteljesebb katalógusa, több UNIX gépen online gateway formájában is használható

IANA - az Internet protokolloknál használt különböző paraméterek nyilvántartását és kiosztásuk koordinálását végző központ (Internet Assigned Numbers Authority)

IETF - az Internet hálózatot üzemeltetők és fejlesztők nagy, laza szövetsége, amely technikai, menedzsment és szabványosítási kérdésekkel foglalkozik (Internet Engineering Task Force)

IIFP - a kutatási/oktatási szféra információs szolgáltatásainak fejlesztését támogató és koordináló hazai projekt (Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program)

incoming directory - a szoftver-archívumok többségében megtalálható külön könyvtár, ahová a felküldött file-ok kerülnek, mielőtt ellenőriznék és témájuk szerint a megfelelő directory-ba helyeznék őket

index - számítógépes adatbázishoz készített segédállomány, mely valamelyik mező szerint rendezve tartalmazza a rekordmutatókat, megkönnyítve és meggyorsítva így a keresést

information broker - (számítógépes) információkereséssel és -közvetítéssel foglalkozó személy vagy cég

INNOPAC - sok amerikai könyvtár által használt online könyvtári katalógus rendszer

integrált könyvtári rendszer - a könyvtári munkafolyamatok valamennyi részét automatizáló szoftver

Internet - helyi, regionális és országos számítógépes hálózatok laza "metahálózata", amely a TCP/IP protokollt használja a kommunikációra és elsősorban az elektronikus levelezést, a file-transzfert, valamint a távoli gépek online elérését biztosítja

Internet Society - 1991-ben alapított professzionális szervezet az Internet hálózat technikai és szervezeti fejlesztése céljából

InterNIC - az Internet hálózat működését koordináló szerveződés (Internet Network Operation Center)

IP - a TCP/IP szabványnak az a része, amely az Internet hálózaton az adatcsomagok összeállításáért és továbbításáért felelős (Internet Protocol)

IP address - az Internet hálózathoz kapcsolt gép azonosító kódszáma, rendszerint négy decimális számból áll

IRC - több felhasználó egyidejű online "beszélgetését" lehetővé tevő Internet szolgáltatás (Internet Relay Chat)

ISDN - korszerű, digitális hálózati szabvány, ill. az ezt használó hálózat, amely egyszerre képes például telefonbeszélgetést, számítógépes adatokat, képet stb. továbbítani

ISO - nemzetközi szabványügyi szervezet, mely több fontos hálózati kommunikációs szabvány (pl. OSI) kidolgozója (International Organization for Standardization)

IXI - európai kutatási hálózatok X.25-ös alapú, nem nyilvános, egyesített hálózata, a COSINE project alapja

JANET - brit egyesített kutatási/oktatási hálózat, illetve hálózati információs szolgáltatásokat fejlesztő projekt

JENC - a RARE által évente szervezett konferencia az európai hálózatok működtetői számára (Joint European Networking Conference)

JIS - szabványos kódrendszer a japán kanji írásjelek egy részének számítógépes megjelenítésére és a hálózaton való továbbítására (Japanese Industry Standard)

job - egy (távoli) gépnek kiadott feladat, parancs, ill. az azt végrehajtó program

JPEG - egyre jobban terjedő, igen tömör, de információvesztéssel járó formátum grafikus állományokhoz (Joint Photographic Experts Group)

JVArcServ - az Internet Archie szolgáltatásához hasonló nyilvántartás a FidoNet hálózat BBS-ein tárolt állományokról, mely elektronikus levélben kérdezhető le

KERMIT - a legismertebb kommunikációs program, ill. file-transzfer szabvány, a Columbia University programozói fejlesztik

keyword - bibliográfiai adatbázisokban, online katalógusokban az egyes publikációk témájának leírására használt kulcsszó, a descriptorral szemben általában nem egy kötött tezauruszból választják, hanem gyakran a címből

KNOWBOT - kísérleti (telefonkönyv) szolgáltatás, ill. program, mely az Internet hálózaton elosztott adatbázisokban "vadászik" információkra (Knowledge Robot)

KOALA - a konstanz-i egyetemi könyvtár online katalógusa, az egyik legjelentősebb német nyelvű OPAC

kommunikációs szoftver - olyan számítógépes program, amely lehetővé teszi két gép között az információátvitelt

KWIC - szöveges adatbázisokban használt megjelenítési forma, melynél a keresett szót annak szövegkörnyezetével együtt lehet kiíratni (KeyWord In Context)

LAN - helyi (max. egy intézményen belüli) hálózat, mely a nagytávolságú hálózatoktól általában eltérő technikai megoldásokat és esetleg más kommunikációs szabványokat is használ, elsődleges célja a számítógépes erőforrások megosztása (Local Area Network)

LC - az amerikai kongresszus könyvtára (Library of Congress), ill. annak hatalmas online katalógusa

LDBASE - az EARN/BITNET hálózatokon működő levelező csoportok archivált leveleiben való interaktív keresést biztosító segédprogram

LIBSOFT - kanadai nyilvános FTP-archívum, mely rengeteg információs anyagot és public domain szoftvert tartalmaz hálózati információforrásokhoz kapcsolódó, illetve könyvtári témákban

limit - speciális parancs egyes keresőnyelvekben, mellyel egyszerűen lehet egy találati halmazt további szempontok (pl. nyelv, évszám) szerint tovább szűkíteni

list - levelező csoport vagy elektronikus konferencia, melynél a résztvevők közötti kommunikációt az EARN/BITNET hálózat LISTSERV programja (vagy egy ahhoz hasonló szoftver) biztosítja, vezérli

listserver - eredetileg EARN/BITNET hálózati szolgáltatás, olyan server, mely egy vagy több levelező csoportot üzemeltet a LISTSERV program valamelyik változatának felügyelete alatt

log file - olyan (mágneslemezes) állomány, amelybe a hálózatról beérkező és a képernyőn megjelenő adatok beleíródnak és ott eltárolódnak, a legtöbb kommunikációs program biztosít ilyen szolgáltatást

login - bejelentkezés egy (távoli) számítógépbe a hálózaton keresztül, a kapcsolat felépítése és az azonosítók megadása

logout - kijelentkezés egy másik (távoli) gépről és a hálózati kapcsolat lebontása

lurking - passzív részvétel egy levelező csoportban vagy egyéb hálózati kommunikációs tevékenységben, vagyis, ha valaki csak olvassa az üzeneteket

MAILBASE - információs anyagok terjesztésére és tematikus levelező csoportok üzemeltetésére létrehozott, e-mail útján és online is elérhető szolgáltatás a JANET hálózaton, a LISTSERV programhoz hasonlít

mailbox - elektronikus postafiók, e-mail "postaláda"

mailserver - olyan hálózati szolgáltatás (program, ill. gép), mely képes file-ok e-mail levélben való elküldésére, ezek az állományok esetleg más gépeken is lehetnek

MAN - olyan (nagy sebességű) számítógépes hálózat, mely kb. egy nagyváros méretű területet fog át és ilyen nagyságú közösséget szolgál ki (Metropolitan Area Network)

MARC - könyvtári katalógusok adatbázisokban való rögzítésének rekordszintű nemzetközi szabványa, amelynek ma már nemzeti változatai (USMARC, HUMARC stb.) is vannak

Matrix - John S. Quarterman amerikai informatikusnak a hálózatokról szóló klasszikus könyvében (The Matrix) használt metaforája, mely a világot átfogó számítógépes hálózatok bonyolultságára és belső összefüggéseire utal, illetve egyben az ő "világ-metahálózat" projektjének a neve

MELVYL - a kaliforniai egyetemi és tudományos könyvtárak javát magában foglaló "óriás-katalógus", amely egyike a világ legnagyobb nyilvános online könyvkatalógusainak

message - a hálózati kommunikációban a partnerek között váltott rövid üzenet, sokszor az elektronikus levél szinonimája

MHS - az X.400 szolgáltatások és protokollok összefoglaló neve, melyek a helyi levelező rendszerek között az üzenetek továbbítását biztosítják (Message Handling System)

MIME - az Internet levelezőrendszerének 1992-ben bevezetett multimédia kiterjesztése, amellyel nem-szöveges (kép, hang, fax stb.) állományok is továbbíthatók (Multipurpose Internet Mail Extensions, vagy más néven Metamail)

MINIGATE - intelligens, több nyelven használható, kereskedelmi jellegű gateway szolgáltatás a francia MINITEL adatbázisainak e-mail útján való lekérdezéséhez más hálózatokról

MINITEL - elsősorban Franciaországban elterjedt nyilvános videotex rendszer, amelyben a telefonhálózaton a felhasználók számtalan közhasznú információforrást érhetnek el, valamint egymással is kommunikálhatnak

MNP - telefonvonalon való kommunikációnál használt hibajavító és átvitelgyorsító, adattömörítő szabványok neve (Microcom Networking Protocol)

modem - a digitális jeleket analóg telefonhálózatokon való átvitelhez át- és visszaalakító hardver eszköz (MOdulátor/DEModulátor)

moderator - az a személy vagy kis csoport, aki a koordinált (moderált) levelező csoportoknál eldönti, hogy egy levél továbbítható a list vagy a newsgroup olvasóinak

MOSAIC - egy integrált, hipertext jellegű, grafikus client program az Internet hálózat legfontosabb szolgáltatásaihoz (pl. Gopher, WAIS, WWW, USENET News, FTP)

MUD - több játékos által a hálózaton online játszható interaktív kaland- vagy stratégiai játék (Multi-User Dungeon vagy Dimension)

multimédia - jellemzően képet, animációt és hangot használó szoftver vagy információforrás (eredeti jelentése elsősorban nem a számítógépes alkalmazásokra utalt, de ma már inkább a "hipermédia" szó értelmében, ill. helyett használják)

nameserver - tágabb értelemben a hálózati gépek címzési hierarchiáját nyilvántartó gépek, illetve programok neve, szűkebben az Internet decentralizált, de hierarchikus név és hívószám struktúrájának nyilvántartási rendszere, az ezt végző eszközök összefoglaló neve

NAPLPS - eredetileg videotex és teletext szolgáltatásokhoz kifejlesztett kanadai szabvány, mely szövegek mellett multimédia anyagok továbbítására is használható, a CompuServe hálózaton ezt váltotta fel a GIF szabvány (North American Presentation-Level Protocol Syntax)

NCC - az EARN hálózat legfőbb képviselője egy adott országban, ő koordinálja a helyi EARN csomópontok működését (Network Country Coordinator)

NET3270 - az X.25-ös hálózaton az IBM nagygépek teljes képernyős terminál-jellemzőit emuláló program PC-re

NETDATA - az EARN/BITNET gépek közötti file-transzfer egyik leggyakoribb formátuma, amelynek elsősorban a nem-ASCII állományok átvitelekor van jelentősége, mivel a normál, 80 karakteres rekordhosszúságot meghaladó file-ok átvitelét is biztosítja

NETFIND - Internet "telefonkönyv" szolgáltatások összefoglaló neve, személyek vagy intézmények címei, hívószámai kereshetők vele

netiquette - a hálózaton (főleg az elektronikus levelezésnél) betartandó magatartási szabályok összessége, több kézikönyvben is olvashatók

NETMONTH - a BITNET hálózat 1988 óta megjelenő "nem hivatalos", de legismertebb elektronikus hírlevele

netnews - eredetileg UNIX gépekre készült hálózati szolgáltatás, az elektronikus faliújság és konferencia keveréke, most már többek közt VM/CMS rendszerű EARN gépeken is használható

NET-NEWS - Dana Noonan által szerkesztett könyvtári és másfajta Internet információforrásokról tudósító e-journal

netserv - az EARN/BITNET hálózat kitüntetett gépein futó hálózati információterjesztést és menedzsmentet nyújtó fileserver program

network - a számítógépes hálózat fogalmát jelöli, néha lokális, néha a "világhálózat" értelemben (ez utóbbi esetben sokszor csak "net")

newsgroup - a hálózaton egymással kommunikáló, azonos érdeklődésűek csoportja, elsősorban az amerikai USENET elektronikus konferencia rendszerben

newsletter - elektronikus úton terjesztett rövidebb hálózati hírlevél vagy újság

NewsNet - a világ legnagyobb online teljes szövegű hír- és hírlevél-szolgáltatása az USA-ban

NFS - a Sun Microsystems által kifejlesztett protokoll távoli gépeken, különböző típusú adattárolókon levő file-ok elérésére a hálózaton keresztül, mely idővel az Internet egyik szabványává vált (Network File System)

NIC - a hálózati információk terjesztésére létrehozott amerikai szervezet rövidítése, az RFC anyagok fő tárolóhelye és Internet információs központ (Network Information Center)

NISO - amerikai szabványügyi hivatal, több hálózati szabvány kidolgozója (National Information Standards Organization)

NISS - a brit JANET hálózat online információs központja és elektronikus faliújságja (National Information on Software and Services)

NJE - az IBM által kifejlesztett eljárás parancsok távoli gépekre való átvitelére és azok fogadására, a BITNET és a vele együttműködő hálózatok alapszolgáltatása (Network Job Entry)

NNTP - a netnews anyagok továbbítására használt protokoll (Network News Transfer Protocol)

node - nagytávolságú hálózatba bekapcsolt (fontosabb) számítógép

NOG - az EARN hálózatot felügyelő műszaki testület, minden országból van egy tagja (Network Operations Group)

NORDUnet - a skandináv országok oktatási-kutatási hálózata

NOTIS - amerikai fejlesztésű, elsősorban IBM nagygépekre készült integrált könyvtári rendszer és online katalógus

NOVELL - a Netware cég rendkívül elterjedt, helyi hálózatvezérlő szoftvere

NPDSA - brit, nyilvános elérésű programgyűjtemény a JANET hálózaton, mely 1992-ben egyesült a HENSA archívummal

NREN - az USA-ban tervezett új nemzeti gerinchálózat nevének rövidítése, mely igen nagy sebességgel fogja összekötni a meglévő hálózatokat (National Research and Education Network)

NRS address - a brit JANET hálózat gépeinek belső névadási és címzési szabványa (Name Registration Scheme)

NSFNET - az amerikai National Science Foundation által alapított nagy sebességű (max. 45 Mbit/s) kutatási célú hálózat, az Internet része

NSLOOKUP - a UNIX operációs rendszer TCP/IP alatti hálózati parancsa, amely domain név alakú, betűjelekből álló Internet címek számkódú megfelelőjét kérdezi le és adja meg

NUA - a csomagkapcsolt hálózaton használt címzés, ez a hálózat egy adott gépének hívószáma (Network User Address)

NUI - a csomagkapcsolt hálózaton használandó felhasználói azonosító és/vagy jelszó, mellyel egy távoli gépbe be lehet jelentkezni (Network User Identification)

OBI - amerikai kezdeményezés és archívum elektronikus szövegek gyűjtésére és hálózaton való szolgáltatására (Online Book Initiative)

OCLC - a világ legjelentősebb, amerikai központú könyvtári szolgáltatója, hálózata és online osztott katalógus rendszere (Online Computer Library Center)

offline - a távoli számítógépekről lekért információk (pl. adatbázisokban való keresések eredményének) helyben való kinyomtatása és hagyományos postai úton történő eljuttatása a felhasználóhoz, az online ellentéte

offline reader - olyan program, mely (telefonos BBS) e-mail rendszerekből letöltött levelek utólagos elolvasását, megválaszolását és visszatöltését biztosítja

online - interaktív és egyidejű kapcsolattartási mód hálózaton keresztül távoli számítógépekkel, szűkebb értelemben pedig kereskedelmi adatszolgáltatók adatbázisainak közvetlen használata és a találatok letöltése, ill. kiíratása

OPAC - helyben és gyakran hálózaton keresztül is használható, (általában nyilvános) számítógépes könyvtárkatalógus (Online Public Access Catalog)

OSI - a különféle hálózatok és az eltérő géptípusok közötti kommunikációs szabályok egységesítésére az ISO által létrehozott szabványegyüttes neve (Open Systems Interconnection vagy Open Standard Interconnection)

Oxford Text Archives - az oxfordi egyetem kezdeményezésére létrejött és ott működő, teljesszövegű műveket, elektronikus könyveket tartalmazó számítógépes archívum

packet - a hálózatra küldött (címzéssel ellátott) byte-csoport, adatcsomag

packet switching - a nagy számítógépes hálózatok elterjedt kommunikációs adatátviteli szabványa, amelynél az átvitt információt csomagokra bontják és ellenőrzött módon továbbítják (csomagkapcsolt átvitel)

PACS-L - az egyik legfontosabb elektronikus levelező csoport, mely a hálózatokon elérhető nyilvános információforrásokkal foglalkozik (Public-Access Computer Systems)

PAD - adatcsomagok összerakását és szétbontását végző berendezés a csomagkapcsolt hálózatokon (Packet Assembler/Disassembler)

PARADISE - az X.500-as kommunikációs szabványt (is) használó (elsősorban brit) felhasználók online elérhető cím- és névjegyzéke

password - (távoli) számítógépek használata esetén a felhasználó jogosultságát ellenőrző, illetve állományainak titkosságát védő jelszó

PBX - a helyi telefonközpont (telefonhálózat) rövidítése (Private Branch Exchange)

PDF - az Adobe cég által kifejlesztett dokumentumcsere formátum, mely a PostScript nyelvet válthatja fel, ill. egészíti ki, a jövő "elektronikus papírjának" alapja (Portable Document Format)

PDN - csomagkapcsolt hálózati szabványt (pl. X.25) használó hálózat (Packet Data Network vagy Packet Switching Network)

peer reviewed - egyes elektronikus folyóiratoknál használt jelző, annak jelölésére, hogy a közlésre kerülő cikkeket szakértőkkel véleményeztetik

peered list - EARN/BITNET levelező csoportoknál használt megoldás, amikor "takarékossági" okokból egy list nem csak egy listserveren működik, hanem több egyenrangú serveren is elérhető a világ több pontján

PEM - az elektronikus levelek titkosítását és hitelesítését biztosító eljárás (Privacy Enhanced Mail)

periodic-postings - rendszeresen aktualizált és közzétett információs anyagok, melyek elsősorban a USENET newsgroup-okra jellemzőek, "desztillált bölcsességek"

PETRA - az IIF-ben kifejlesztett és használt file-transzfer szabvány és program, ill. fileserver (PETARDA) neve

port - a (hálózati) számítógépek kommunikációs csatlakozó pontja, a "ki- és bejáratot" azonosító "kapu"

postmaster - egy adott hálózaton (elsősorban) az elektronikus levelezésért felelős, a felhasználókat segítő személy, ill. szolgálat

PostScript - az Adobe igen elterjedt szabványos formátuma szöveges (de esetleg képet is tartalmazó), kiadványszerkesztővel készült, "nyomdakész" dokumentumok számára

PPP - egy viszonylag új protokoll a client-alapú Internet szolgáltatások (pl. a Gopher) telefonhálózatról való közvetlen használatára, nyilvános dial-up szolgáltatás igénybevétele nélkül (Point-to-Point Protocol)

prefix - az adatbázisokban (általában) a mezők nevének jelölésére és a keresés pontosítására használt előtag (pl. a CCL-ben a szerző esetén "au=")

PROCOMM - elsősorban modem használatra kifejlesztett, menüvezérelt, korszerű kommunikációs program

PRODIGY - észak-amerikai nagy videotex szolgáltatás

profil - számítógépes adatbázisok lekérdezésénél a keresőparancsok és azok kombinációjának együttese, mely eltárolható és többször is alkalmazható

profile - ismételten használt paraméterek automatikus beállításához szükséges információkat tartalmazó file

prompt - a számítógépen a (kommunikációs) parancs kiadhatóságát mutató hely, illetve speciális jelzés (pl. ? vagy

PROSPERO - az Archie-hoz is használt elosztott file-kezelő rendszer az Interneten

protocol - a kommunikációs szabályok szoftverszintű leírását tartalmazó eljárásgyűjtemény, (kvázi) szabvány

PSS - a brit JANET hálózat alapját is jelentő nyilvános csomagkapcsolt hálózat neve (Public Switch Stream)

PTT - egy adott ország legfontosabb vagy kizárólagos jogú telefon (vagy általában távközlési) vonalat biztosító társaságának jelölésére használt rövidítés (Postal Telegraph and Telephone)

public domain - nyilvánosan terjesztett és (bizonyos feltételek mellett) ingyenesen használható szoftverek összefoglaló neve

PUNCH - speciális állományformátum (elsősorban az EARN/BITNET gépeken), amely lehetővé teszi a 80 karakteresnél szélesebb sorokat is tartalmazó ASCII file-ok átvitelét

QWK - a telefonos BBS-eknél használatos, elterjedt, offline e-mail, ill. üzenetküldő rendszer (Qwikmail)

RARE - az európai kutatási/oktatási hálózati projektek szervezésére és összehangolására létrehozott szervezet (Reseaux Associes pour la Recherche Europeenne)

reader - a VM/CMS gépeken a beérkező file-okat fogadó, közbülső tároló, ahonnan az állományok beolvasásra kerül(het)nek egyéni kezelésre

record - a számítógépes adatbázisokban önállóan kezelhető, tematikailag és formailag egymáshoz tartozó adatmezők együttese (pl. egy könyv bibliográfiai leírása)

referensz szolgálat - információs szolgáltatók, könyvtárak tájékoztató részlege

remote access - távoli számítógépek hálózaton való elérése

Reuters Telecast - a Reuters hírszolgálat teletext-szerű pénzügyi/gazdasági adatszolgáltatása, a magyar televízió adásába keverve is szolgáltatják

RFC - az Internet hálózatban alkalmazott eljárásokra és szabványokra vonatkozó leírásokat tartalmazó dokumentumgyűjtemény (Requests for Comments)

RFC 822 - az Internet levelezőrendszerében használatos borítékok (levélfejlécek) formája, ill. az ezt a formátumot leíró szabvány

RIPE - az EUnet által létrehozott szervezet a kontinentális TCP/IP hálózat, az európai Internet kiterjesztésére (Reseaux IP Europeens)

RLIN - amerikai tudományos könyvtárakat kiszolgáló és osztott katalógust építő szerveződés és hálózat (Research Libraries Information Network)

RLOGIN - hálózati kommunikációs program, amely az IIF-ben használt programoknál a távoli géppel való kapcsolatfelépítést biztosítja

router - hálózatok, ill. hálózati csomópontok közötti forgalmat irányító, az adatcsomagok útvonalát kiválasztó eszköz

routing - egy adatcsomagnak a hálózaton való továbbításához szükséges "optimális" útvonal (route) kiválasztásának folyamata

RS-232 - aszinkron soros vonalon két számítógép kapcsolatát szabályozó protokoll, ill. ilyen kommunikációs port, amelyet a legtöbb kommunikációs program használ

Rutherford Gateway - az angliai Rutherford Appleton Laboratory egyik számítógépe segítségével biztosított online "zsilip", átjáró az európai X.25-ös hálózat és a JANET között

script file - a makrókhoz hasonló funkciójú parancsfile például egy kommunikációs programnál, mely mondjuk automatikusan bejelentkezik egy távoli szolgáltatóhoz

SDI - korábban a mágnesszalagon terjesztett, de már az online adatbázisoknál is használható szolgáltatás, amelynél előre elkészített profilok szerinti ismétlődő lekérdezésre és a találatok rendszeres kiíratására van lehetőség (Selective Dissemination of Information)

SENDFILE - a NJE protokollnál használt file-transzfert megvalósító program a VM/CMS operációs rendszer alatt

server - lokális hálózat központi szolgáltató gépe, illetve file-átvitelt, levélelosztást vagy más hálózati funkciót biztosító központi számítógép nagytávolságú hálózatokon

set - az adatbázisokban való kereséskor képződő találati halmaz, melyen további halmazműveletek végezhetők, vagy megjeleníthető a tartalma

SGML - a szöveges állományok belső szerkezetének jelölésére használt legújabb szabvány, melynek várhatóan nagy szerepe lesz a hipertext és a full-text alkalmazásokban (Standard Generalized Markup Language)

shareware - szabad (public-domain) terjesztésű szoftver, amelynek szerzője tartós használat esetén önkéntes költségtérítést vár el

SIG - azonos érdeklődésű embereknek a hálózaton szerveződő és kommunikáló csoportjai (Special Interest Groups)

signature block - elektronikus levelek aláírásához használt (általában külön file-ban tárolt) szöveg, melyet a szerző a levél végére illeszt

SIMTEL20 - eredetileg az amerikai hadsereg által működtetett nyilvános elérésű szoftver- és dokumentum-archívumok, amelyek ma már több helyen is elérhetők a hálózaton (anonymous FTP-vel és a TRICKLE gépeken is)

site - egy (nagyobb) számítógép a hálózaton

sliding window - file-transzfer közben használt technika az átvitel meggyorsítására, amelynél a "window" nagyságának megfelelő számú csomag mehet el a küldő gépről anélkül, hogy meg kelljen várni a másik géptől a nyugtát

SMARTERM - elterjedt kommunikációs program, amely magasabb osztályú terminál emulációkat is biztosít (pl. VT220)

smiley - a smiley (vagy smilie, vagy emoticon) az elektronikus levelezésben, szöveges anyagokban használt, oldalra dőlt, karakteres rajzok az érzelmek és egyéb metainformációk kifejezésére (pl. a :-) jelentése: "ez nem komoly!")

SMTP - az Internetben is használt elektronikus levelezési protokoll, a TCP/IP része, amely rögzíti a levél címzési és nyomkövetési funkcióit (Simple Mail Transfer Protocol)

SNA - IBM nagygépek hálózati szabványa (Systems Network Architecture)

snail mail - a hagyományos postai levélküldő szolgáltatás (az e-mail sebességére utaló) lenéző elnevezése ("csigaposta")

SNMP - az Internet egyik alapszabványa, mely a hálózatra kapcsolt eszközök vezérlését (menedzselését) írja le (Simple Network Management Protocol)

SQL - relációs adatbázisok lekérdezéséhez használható, szabványos keresőnyelv (Standard vagy Structured Query Language)

STN - nagy, kereskedelmi online szolgáltatóközpont, mely elsősorban a tudományos (ezen belül is a Chemical Abstracts) adatbázisokra szakosodott

subject - elektronikus leveleknél az üzenet tárgyára vonatkozó információt tartalmazó rész a levél fejlécében, a könyvtári és bibliográfiai adatbázisokban pedig a rekord tartalmi ismérveit hordozó, az illető publikáció témáját leíró adatmező neve

suffix - egyes adatbázisoknál az adatmezők nevének rövidítése, mely utótagként a keresőkérdéshez illeszthető (pl. DIALOG-nál a "/ti" beírása a címre szűkíti a keresett szó előfordulását)

SuperJANET - a brit JANET hálózat továbbfejlesztése, mely a jelenleginél kb. ezerszer gyorsabb vonalakkal köti majd össze az intézményeket

SURFNET - a holland oktatási és kutatási (csomagkapcsolt) hálózat neve

sysop - elsősorban a BBS-eknél használt (bizalmas) szó a szolgáltató gép rendszerfelügyelőjének megnevezésére (system operator)

szoftver-archívum - a hálózatok egyes központi gépein létrehozott, (legalább bizonyos fokig) felügyelt és karbantartott gyűjtemény, nagyszámú public domain program és dokumentum nyilvános elérhetőségét biztosító szolgáltatás

T1 - az AT&T cég elnevezése az 1.544 Mbit/s sebességű hálózati digitális jelátvitelre

T3 - a jelenlegi legnagyobb átviteli sebességet (44.7 Megabit másodpercenként) biztosító nagytávolságú hálózati szabvány (az NREN is ezt használja majd)

talk - két felhasználó közvetlen, online beszélgetése, ill. az azt biztosító (Internet) hálózati szolgáltatás, program

TAR - eredetileg mágnesszalagos lementés céljaira kifejlesztett UNIX-os program, amely az összetartozó file-oknak egy közös archív állományban való tárolását biztosítja, tömörítés nélkül

TAVIS - kísérleti jellegű, 128 kbit/s sebességű hazai csomagkapcsolt hálózat, az SZKI, az Albacomp és a MATÁV közös projektje

TCP/IP - az amerikai Védelmi Minisztérium által az ARPANET számára kidolgoztatott adatátviteli protokoll-csomag, amely ma már az Internet "világhálózat" legelterjedtebb átviteli szabványa, fő részei: az FTP, a TELNET, az SMTP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

TELENET - nyilvános, X.25 alapú, világméretű csomagkapcsolt hálózat

teletype - a hálózati kapcsolat közvetlen, online módja, illetve a kommunikációs programoknak azon üzemmódja, amikor a felhasználó által beírt karakterek (a sor lezárása után) azonnal a vonalra kerülnek

TELIX - elterjedt shareware kommunikációs program

TELNET - a TCP/IP kommunikációs protokollnak az a része, mely az online kapcsolat felépítését és kezelését szabályozza, illetve az Internet gépeken az ezt megvalósító parancs

terminál emuláció - a (nagy) hálózati gépek termináljain használt eredeti, képernyős megjelenítési mód és kezelési lehetőségek szoftver útján történő szimulációja egy másik típusú gépen

tezaurusz - hierarchikus felépítésű fogalomtár az adatbázisokban tárolt információk visszakereshetőségének biztosítására, a tárgyszavak kiválasztásához használják

TN3270 emulátor - a UNIX és ULTRIX operációs rendszerekben használt program a nagy IBM gépek TCP/IP alatti teljes képernyős üzemmódú online elérésére, a TELNET egyik változata

TNVT100 - nagy IBM gépeknél (VM/SP alatt) használt program, mely 3270-es terminálokról VT100-as emulációval teszi lehetővé TCP/IP hálózatokon a TELNET hívásokat

TRICKLE - az EARN hálózat egyes csomóponti gépein üzemeltetett szoftver-archívum (pl. SIMTEL20), ill. az azt kezelő programcsomag

TRILLA - az IIF hálózat legfontosabb kommunikációs programjait, szolgáltatásait (ELLA, ELF, PETRA) egyetlen felhasználói felületen integráló, hazai fejlesztésű programcsomag

truncation - szavak végének (esetleg elejének) csonkolása az adatbázisokban való keresőkérdéseknél, így lehet az esetleges ragozott, képzett, ill. összetett szavakat gyorsan lekeresni

TTY - egyszerű, sormódú terminál ("dumb terminal") neve, ill. az azt utánzó emulációs üzemmód (a TELETYPE rövidítése)

UKMARC - számítógépes könyvtári adatbázisokban a rekordformátumot meghatározó MARC szabvány speciális brit változata

UKUUG - hatalmas, angol felsőoktatási (elsősorban UNIX-os) szoftver-archívum, melynél a SIMTEL20 gyűjtemény is elérhető

UNI - az IIF adatbázisok egységes és ékezetes módú eléréséhez készített kommunikációs program (User-Network Interface)

UNIX - a hálózatokon a legtöbb szolgáltató gépen használt, többfelhasználós, több-feladatos operációs rendszer

upload - file "felküldése" egy (nagyobb) központi számítógépre a hálózaton keresztül

URLs - az URNs mellett használt másik fontos IETF szabvány az Internet hálózaton levő információforrások helyének megjelölésére (Unified Resource Locators)

URNs - az Interneten tervezett egységes névrendszer az információforrások helytől független azonosítására (Unified Resource Names)

USENET - az Egyesült Államok egyik legrégibb és legnagyobb (laza) hálózati kommunikációs csoportosulása, amely elsősorban a felsőoktatásban és kutatásban résztvevők hír- és információcseréjét biztosítja newsgroup-ok útján

user interface - a számítógépes program, ill. szolgáltatás felhasználói oldalon megjelenő kezelői felülete

username - egy (hálózati) számítógépen bejelentkezési jogosultságot biztosító felhasználói azonosító

USMARC - számítógépes könyvtári adatbázisokban a rekordformátumot meghatározó MARC szabvány speciális amerikai változata

UUCP - a UNIX gépek közötti átvitel egyik korai (és elég lassú) protokollja, ill. az ezt a szabványt használó hálózatok összefoglaló neve, ez volt az ELLA rendszerben az első nemzetközi kijáratot biztosító gateway szolgáltatás (UNIX to UNIX CoPy)

UUENCODE - elsősorban a UNIX gépeken használt program, illetve kódolási forma bináris állományoknak ASCII formátumra való konvertálásához

VELLA - levelező gateway szolgáltatás a VMS operációs rendszerekre az ELLA eléréséhez

VERONICA - a világ Gopher szolgáltatásainak központi indexe, amelyben keresni is lehet, s a megtalált anyagok azután közvetlenül elérhetők a Gopherből (Very Easy Rodent-Oriented Net-wide Index to Computerized Archives)

videotex - általában kereskedelmi szolgáltatásként kínált interaktív információs rendszer, rendszerint telefonhálózaton érhető el és egy speciális szoftver szükséges a vett jelek PC monitoron vagy tévéképernyőn való megjelenítéséhez

virtuális gép - a nagygépes operációs rendszerekben biztosított lehetőség a felhasználóknak, hogy egyedi igényeik szerint definiált paraméterekkel, elkülönülve és mégis egyidejűleg használják a gép erőforrásait

VM/CMS - leggyakrabban nagy IBM gépeken működő, a személyi account használatát biztosító, a felhasználónak virtuális gépet adó operációs rendszer (Virtual Machine)

VMS - virtuális gép használatát biztosító operációs rendszer elsősorban a Digital Equipment VAX és MicroVAX gépein (Virtual Machine System)

VT52, VT100, VT220 stb. - az ISO által kifejlesztett virtuális terminál emulációk típusai, a hálózaton a leggyakrabban a VT100 használandó (Virtual Terminal)

VTLS - a hasonnevű amerikai cég nagygépes integrált könyvtári rendszere

WAIS - client-server elven működő rendszer a (szöveges) Internet információforrások egységes eléréséhez, menürendszert és egy kiterjesztett Z39.50 protokollt használ (Wide Area Information Server)

WAN - nagytávolságú (területi, országos vagy világméretű) hálózat (Wide Area Network)

WELL - amerikai kereskedelmi online szolgáltatás, elsősorban elektronikus konferenciáiról híres, a telefonhálózat mellett az Internetről is elérhető már (The Whole Earth Lectronic Link)

White Pages - a hálózat használóinak név- és címadatait tartalmazó elektronikus "telefonkönyv" szolgáltatás, hasonló a WHOIS-hez

WHOIS - egyes hálózati gépeken működtetett szolgáltatás a felhasználók nyilvános adatainak lekérdezésére, az Internet hálózaton elérhető személyek és gépek elérési és címadatainak lekérdezésére szakosodott host-ok és programok neve

worm - olyan számítógépes program, amely önmagában is működőképes (ellentétben a vírusokkal) és képes tetszőleges számban lemásolni magát, a leghíresebb ilyen program az 1988-as "Internet worm" volt

WWW - client-server elven működő rendszer, mely hipertext kapcsolatokat használ a hálózat különböző gépein levő információforrások eléréséhez, a bennük való kereséshez (World Wide Web)

X.25 - leginkább Európában elterjedt, csomagkapcsolt hálózati protokoll, mely biztosítja távoli gépek online elérését, eredetileg termináloknak a központi számítógéphez való hozzákapcsolásához tervezték

X.400 - a CCITT és az ISO által javasolt előírások gyűjteménye egy egységes elektronikus levelezési szabványhoz, mely a különböző hálózatok e-mail szolgáltatásait össze tudja kapcsolni

X.500 - nemzetközi projekt és OSI szabvány egy elosztott, egységes "hálózati telefonkönyv" létrehozására, mely a felhasználók név- és címadatait teszi online lekérdezhetővé

XMODEM - klasszikus (kissé lassú és elavult) file-transzfer szabvány, a legtöbb kommunikációs program támogatja

Yellow Pages - az egy országban vagy régióban működő intézmények, vállatok közületi címjegyzéke, ill. ennek számítógépes változata

YMODEM - az XMODEM-hez hasonló, de gyorsabb és több file egyidejű átvitelét is támogató file-transzfer protokoll

Z39.50 - az Egyesült Államokban kifejlesztett szabvány az online katalógusok és adatbázisok egységes lekérdezéséhez, a CCL előzménye, ill. változata

Z39.58 - a CCL nyelvet leíró amerikai szabvány online adatbázisok és online katalógusok lekérdezéséhez

Zen - Brendan Kehoe "Zen and the Art of the Internet" című alapvető fontosságú könyvének közkeletű neve

ZMODEM - korszerű, gyors és az átküldés előtt adattömörítést is végző file-transzfer szabvány, mely az átvitelkor fellépő vonalszakadás esetén később is folytatni tudja a file letöltését


[Tartalomjegyzék][Előző rész]