Vissza a kezdőlapra


VÁLOGATOTT SZAKIRODALOM
 
Könyvek, albumok a művészről
Cikkek, tanulmányok
Általános művek a korszakról és a stílusról
 
KEZDŐLAPKÖNYVEK, ALBUMOK


A nap szerelmese [Életrajzi regény] / Dallos Sándor
Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1967Munkácsy Mihály. Életrajzi vázlat / Karták Pál
Pozsony - Budapest, 1886

Munkácsy Mihály élete és munkái / Malonyay Dezső
Budapest 1898

Munkácsy Mihály / Szana Tamás
Budapest, 1900

Munkácsy Mihály I-II. / Malonyay Dezső
Budapest, 1907

Munkácsy / Feleky Géza
Budapest, 1913

Magyar Művészet / Fülep Lajos
Budapest, 1923

Az új magyar festőművészet története / Genthon István
Budapest, 1935

Az igazi Munkácsy - Le vrai Munkácsy / Rózsaffy Dezső
Budapest, 1934

A Munkácsy-kérdés / Lázár Béla
Budapest, 1936

Munkácsy Mihály / Farkas Zoltán
Budapest, 1941

Munkácsy Mihály. 1844-1944 / Lázár Béla
Budapest, 1944

Munkácsy Mihály / Lyka Károly
Budapest, 1952

Munkácsy Mihály válogatott levelei
Budapest, 1952. Szerk. és az idegen nyelvű leveleket ford. Farkas Zoltán, bev. Végvári Lajos

Déri Múzeum képtára / Összeáll. Telepy Katalin, Balogh István
Debrecen, 1954

Munkácsy élete és festménykatalógusa / Végvári Lajos
Budapest, 1958

Munkácsy Mihály élete és művei / Végvári Lajos
Budapest, 1958

Munkácsy Gyulán / Czeglédi Imre
Gyula, 1961

Munkácsy Mihály / Végvári Lajos
Budapest, 1961

Munkácsy. A művészet kiskönyvtára / Lyka Károly
Budapest, 1964

Munkácsy Mihály élete / Gál György Sándor
Budapest, 1969. (Nagy emberek élete)

Munkácsy Mihály / Perneczky Géza
Budapest, 1970

Munkácsy Békéscsabán / Czeglédi Imre
Békéscsaba, 1975

Munkácsy Mihály 1844-1900 / Végvári Lajos
Budapest, 1983

Munkácsy Mihály Krisztus-képei / Kürti Katalin, Sz.
Debrecen, 1993CIKKEK, TANULMÁNYOK


Lyka Károly: Munkácsy
Élet, 1891. I. 4. 271-284. oldal

Lyka Károly: Munkácsy művészete
Új Idők, 1900. 418-421. oldal

Szana Tamás: Munkácsy
Vasárnapi Újság, 1900. 279. oldal

Éber László: Munkácsy Mihály (1844-1900)
Új Magyar Szemle, 1900. 209-244. oldal

Munkácsy Mihály őseiről
Művészet, 1903. 66-68. oldal

Odry Lebel: Emlékezés Munkácsy Mihályra
Vasárnapi Újság, 1908. 764. oldal

Uhde, Fritz von: Munkácsy Mihályról
Új Idők, 1911. I. kötet. 249-251. oldal

Bálint Aladár: Munkácsy Mihály jubiláris kiállítása
Nyugat, 1914. 491-492. oldal

Lázár Béla: Krónika. Munkácsy-kiállítás
Művészet, 1914. 332-344. oldal

Presz Kálmánné: Amit Munkácsy Mihályról kevesen tudnak
Új Magyarság, 1943. márc. 14.

Petrovics Elek: Munkácsy Mihály
Klny. A Budapesti Szemle 1944. évi decemberi számából (Budapest, 1944), 233-247. oldal

Gerevich Tibor: Munkácsy Mihály
Szépművészet, 1944. 73-83. oldal

Farkas Zoltán: Munkácsy és Sedelmeyer
Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Évkönyve, 1953. Budapest, 1954. 607-611. oldal

Ybl Ervin: Lev Tolsztoj és Munkácsy. Visszaemlékezéseimből
Művészet, 1965. 2. 7-8. oldal

Pusztai József : Munkácsy Mihály Pécsett
Dunántúli Napló, 1974. febr. 17.

Bueno, Salvador: José Marti Munkácsyról
Művészet, 1975. 11. 45. oldal

Bartha Attila: A Munkácsy hagyaték fotográfiáiról
Művészet, 1978. 7. 8-11. oldal

Németh Lajos: Magyar képzőművészet a 19. sz. második felében. Realista törekvések. A művészet története Magyarországon. Szerk. Aradi Nóra. Budapest, 1983. 366-371. oldal

Sinkó Katalin: A valóság története, avagy a történelem valósága. A millenniumi ünnep historizmusa. Lélek és forma. Magyar Művészet 1896-1914. Katalógus. Budapest, 1986. 12-21. oldal

Sinkó Katalin: A Munkácsy kérdés a művészettörténetben
BUKSZ, II. 1990. ősze, 3. sz. 362-67. oldal

Kürti Katalin, Sz.: Munkácsy emlékév
Ausztráliai Magyar Élet, 1993. június 17.

Pandur József : Munkácsy és rokonsága
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXII. Miskolc, 1994.ÁLTALÁNOS MŰVEK


Magyar festészet a XIX. században / Pogány Ö. Gábor
Budapest : Corvina Kiadó Vállalat, 1970

A magyarországi művészet története / főszerk. Fülep Lajos ; szerk. Dercsényi Dezső, Zádor Anna
Budapest : Corvina, [1973]

Kis magyar művészettörténet : A honfoglalás korától a XIX. század végéig / Dercsényi Dezső, Zádor Anna ; [név- és helymutató Bán András, Jávor Anna]
Budapest : Képzőművészeti Alap, 1980

A magyarországi művészet története / főszerkesztő Aradi Nóra ; Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoport
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981-

A művészet története Magyarországon a honfoglalástól napjainkig / Aradi Nóra [et al.] ; [szerk. Aradi Nóra]
[Budapest.] : Gondolat, 1983

A művészetek története / Lyka Károly
Budapest: Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1977Vissza a kezdőlapraVissza az oldal elejére