HADTESTPARANCSNOKSÁGOK

A hadsereg békeállományának hadtestjeiből a mozgósítás után az állomáshelyen visszamaradt a katonai parancsnokság /Militärkommando/, amely a mozgósítási viszony tartamára a hadtestparancsnokságot helyettesítette. A hadtest a hadrakelt sereg magasabb parancsnokságaként hadsereg kötelékbe sorolva harcolt. Egy hadtest alárendeltségébe két, esetleg három gyaloghadosztály tartozott, és állományát hadtest-tüzérség és műszaki csapatok egészítették ki. A háború megindulásakor a Monarchia haderejének 16 hadteste volt, a háború folyamán számuk növekedett, a 24 hadrendi számmal jelölt hadtest mellett időleges hadműveleti feladatokkal a parancsnok nevével jelölt hadtestek jöttek létre, illetve 1915-től lovashadtestet is szerveztek.

Az őrizetünkben lévő fondok anyaga töredékes és többségében iratmásolatokból áll. /Eredetiben a sokszorosított iratfajták - parancsok, eligazítások - találhatók./ Kivételt képeznek azoknak a hadtesteknek a regisztratúrái, amelyeknek békeállomáshelye magyarországi volt /pl.IV., V.hadtest/. A hadtestek főhadiszállásának hivatali szervezete hasonló volt: vezérkari osztály /több munkacsoportra tagolódott: hadműveleti, hírszerző, anyagi csoport, törzscsapatok/, hadbiztosság, segédközegek. Az állagokra bontást a meglévő iratanyag nem minden fond esetében tette lehetővé.

121. K.u.k. I. Korpskommando1914-19180,60ifm
Cs. és kir. I. hadtestparancsnokság
Békeállomáshelye: Krakkó
A mozgósításkor állították fel, majd 1915 májusában Armeegruppenkommando Kirchbach néven működött, de június 10-től ismét hadtestparancsnokságként. 1917 júniusától szeptemberig, majd 1917 októberétől 1918 január elejéig Gruppenkommando Krauss néven is szerepel.
Harctéri alkalmazása:
Mozgósítás          K-i front /1.A./
1916.május          DNy-i /3.A./
1916.július vége          K-i /3.A./
1916.november          ÉK-i /7.A./
1917.október          DNy-i /d.14.A./
1918.július          DNy-i /11.A./
1918.október          DNy-i /HGr.Boroevic/
Parancsnokai:
Karl Kirchbach lov.tbk. 1916.szeptemberig,
Viktor Scheuchenstuel tbszn. 1917.februárig,
Alfred Krauss gy.tbk. 1918.májusáig,
Ferdinand Kosak tbszn. 1918.novemberig.
a. Generalstabsabteilung
122. K.u.k. II. Korpskommando 1914-19180,36ifm
Cs. és kir. II. hadtestparancsnokság
Békeállomáshelye: Wien
Szervezési változás nélkül működött a háború tartama alatt.
Harctéri alkalmazása:
Mozgósítás          K-i front /4.A./
1914.november közepe          K-i /1.A./
1916.június          É-i szárny /4.A./
1916.július          É-i szárny /d.AGr.Bernhardi/
1917.október          DNy-i /HGr.Boroevic res./
1918.június - október vége          DNy-i /HGr.Boroevic, 6.A./
Parancsnokai:
Blasius Schemua gy.tbk. 1914.októberig,
Johann Kirchbach gy.tbk. 1915.augusztusig,
Julius Kaiser gy.tbk. 1918.májusig,
Rudolf Krauss gy.tbk. 1918.novemberig.
a. Generalstabsabteilung
123. K.u.k. III. Korpskommando 1914-19180,24ifm
Cs. és kir. III. hadtestparancsnokság
Békeállomáshelye: Graz
Szervezési változás nem történt.
Harctéri alkalmazása:
Mozgósítás          K-i front /Gr.Kövess, 2.A./
1914.október          K-i /3.A./
1915.június vége          K-i /7.A./
1915.október          DNy-i /5.A./
1916.május-1918.október          DNy-i /11.A./
Parancsnokai:
Emil Colerus gy.tbk. 1915.márciusig,
Josef Krautwald altbgy. 1918.februárig,
Hugo Martiny vezds. 1918.novemberig.
a. Generalstabsabteilung
Kiképzőcsoport parancsnokság /KAG 3./
124. K.u.k. IV. Korpskommando 1914-191813,00ifm
Cs. és kir. IV. hadtestparancsnokság
Békeállomáshelye: Budapest
A mozgósítástól állt fenn, 1917.augusztusában átszervezték Gruppe Hordt-tá, amely az év decemberéig működött. A hadtestparancsnokságot 1917.augusztus 25-én újból felállították és a háború végéig az Isonzo-fronton harcolt. /Az iratok döntő többsége eredeti./
Harctéri alkalmazása:
Mozgósítás          Balkán /2.A./
1914.augusztus vége          K-i /2.A./
1917.március          DNy-i /10.A./
1918.január - október          DNy-i /HGr.Boro., ISA/
Parancsnokai:
Tersztyánszky Károly lov.tbk. 1915.júliusig,
Albert Schmidt altbgy. 1916.szeptemberig,
Theodor Hordt altbgy. 1917.augusztusig,
Alois Schönburg-Hartenstein lov.tbk. 1918.augusztusig,
Tamásy Árpád gyal.tbk. 1918.novemberig.
a. Generalstabsabteilung
Operativgruppe
Nachrichtengruppe /Nachrichtenstelle/
Kanzleidirektor
Manipulationsoffizier
Materialgruppe
Artillerie-Referent
Technische-Referent
Justiz-Referent
Sanitätschef
Ersatzwesens
b. Intendanz
Landwirtschaftliche Gruppe
Proviantoffizier
c. Feldgendarmerieabteilung
d. Korpstrainkommando
e. Platzkommando
125. K.u.k. V. Korpskommando 1914-19170,72ifm
Cs. és kir. V. hadtestparancsnokság
Békeállomáshelye: Pozsony
A mozgósítástól 1918.márciusáig a 2.hadsereg kötelékében az orosz fronton harcolt. Ekkor feloszlatták, majd 1918.júliusában a tiroli fronton újból felállították a Gruppe Erzh. Peter Ferdinand parancsnokságából.
Harctéri alkalmazása:
Mozgósítás          K-i front /1.A./
1915.január vége          K-i /3.A./
1915.március - 1918.május          K-i /2.A./
1918.május beo.nélkül
1918.október          DNy-i /HGr.Joseph, 10.A./
Parancsnokai:
Paul Puhallo tbszn. 1915.márciusig, majd
1915.áprilistól júniusig,
Viktor Scheuchenstuel altbgy. 1915.áprilisig,
Ferdinand Goglia tbszn. 1918.márciusáig,
Peter Ferdinand fhg.gyal.tbk. 1918.júliustól novemberig.
a. Generalstabsabteilung
126. K.u.k. VI. Korpskommando 1914-19180,72ifm
Cs. és kir. VI. hadtestparancsnokság
Békeállomáshelye: Kassa
Szervezeti változás nem történt.
Harctéri alkalmazása:
Mozgósítás          K-i front /4.A./
1915.május          K-i /d.11.A./
1915.szeptember          /AOK res./
1915.december          D-i szárny /7.A./
1916.július          K-i /d.Südarmee/
1916.szeptember          Erdély /1.A./
1918.július - október          DNy-i /11.A./
Parancsnokai:
Svetozar Boroevic gy.tbk. 1914.szeptemberig,
Arz Artur gy.tbk. 1916.szeptemberig,
Fabini Lajos altbgy.1917.februárig,
Csanády Frigyes gy.tbk. 1917.augusztusig,
Hadfy Imre gy.tbk. 1917.december végéig,
Sorsich Béla gy.tbk. 1918.februárig,
Ernst Kletter gy.tbk. 1918.augusztusig,
Viktor Weber gy.tbk. 1918.novemberig.
a. Generalstabsabteilung
Artillerie-Referent
Etappenwesens
b. Intendanz
127. K.u.k. VII. Korpskommando 1914-19180,96ifm
Cs. és kir. VII. hadtestparancsnokság
Békeállomáshelye: Temesvár
A háború egész tartama alatt működött. Része volt 1915.őszén a Gruppe Monfalcone, ill. Gruppe Lukachich. Az olasz hadszíntéren esetenként azonos volt az Isonzo Front III.Abschnitt-tel.
Harctéri alkalmazása:
Mozgósítás          Balkán /2.A./
1914.augusztus vége          K-i /2.A./
1914.november közepe          Keleti /3.A./
1915.október          DNy-i /5.A./
1917.október          DNy-i /1.Is.A./
1918.január - október vége          DNy-i /HGr.Boroevic, ISA/
Parancsnokai:
Otto Meixner gy.tbk. 1914.október közepéig,
Andreas Fail-Griessler altbgy. november végéig,
József fhg.lov.tbk. 1916.novemberig,
Georg Schariczer gy.tbk. 1918.novemberig.
a. Generalstabsabteilung
Nachrichtengruppe
Materialgruppe
Technische-Referent
Artillerie-Referent
Telegraphenreferent
b. Korpstrainkommando
c. Intendanz
128. K.u.k. VIII. Korpskommando 1914-1918 0,50 ifm
Cs. és kir. VIII. hadtestparancsnokság
Békeállomáshelye: Prága
A mozgósítástól 1916.júliusáig működött kezdetben a balkáni, majd az északi, végül a délnyugati hadszíntéren, ahol feloszlatták. Rövidesen újraalakult a keleti fronton a Gruppe Benigni-ből előbb Korpskommando Benigni, majd VIII. Korpskommando néven. 1918. áprilisában az 1. Armee egyes részeivel átszervezték 1. Generalkommando-vá.
Harctéri alkalmazása:
Mozgósítás          Balkán /5.A./
1915.január vége szállítás:          K-i /3.A./
1915.május          Kárpátok /2.A./
1915.május vége szállítás:          DNy-i
1915.szeptember          /AOK res./
1915.október          Balkán /3.A./
1916.január          Montenegro, Albánia /3.A./
1916.május          DNy-i /11.A./
1916.június          K-i /7.A./
1916.július vége          K-i /3.A./
1918.február - április 15.          Erdély /1.A./
Parancsnokai:
Artur Giesl lov.tbk. 1914.szeptemberig,
Viktor Scheuchenstuel tbszn. 1916.júliusig,
Siegmund Benigni tbszn. 1918 elejéig.
a. Generalstabsabteilung /I./
b. Intendanz
c. Generalstabsabteilung /II./
129. K.u.k. IX. Korpskommando 1914-19180,50ifm
Cs. és kir. IX. hadtestparancsnokság
Békeállomáshelye: Leitmeritz
A mozgósítástól 1917. októberében történt feloszlatásáig a 4., majd a 7. hadsereg kötelékében harcolt az észak-keleti hadszíntéren. A Gruppe Liposcak-ból újjáalakult hadtest 1917.októberétől 1918.április közepéig az 1.hadsereg állományában vett részt az erdélyi hadműveletekben. Újjászervezése után a francia hadszíntérre vonult fel.
Harctéri alkalmazása:
Mozgósítás          Balkán /2.A./
1914.augusztus 18. szállítás:          K-i /4.A./
1914.október          K-i /3.A./
1915.január vége          K-i /4.A./
1915.december          É-i szárny /4.A./
1916.június          K-i /d.Südarmee/
1916.november          K-i /d.AGr.Eben/
1918.február          Erdély /1.A./
1918.augusztus - október vége          Ny-i francia /d.11.A.res./
Parancsnokai:
Lothar Hortstein gy.tbk. 1914.szeptemberig,
Johann Friedel altbgy. 1914.decemberig,
Rudolf Králicek altbgy. 1916.novemberig,
Ernst Kletter altbgy. 1917.júliusig,
Ludwig Koennen-Horák altbgy. 1917.októberig,
Anton Liposcak gy.tbk. 1918.márciusig,
Alfred Schenk gy.tbk. 1918.április közepéig.
a. Generalstabsabteilung /I./
b. Korpstrainkommando
c. Feldgendarmerieabteilung
d. Generalstabsabteilung /II./
130. K.u.k. X. Korpskommando 1914-19170,36ifm
Cs. és kir. X. hadtestparancsnokság
Békeállomáshelye: Przemys5l
A mozgósítástól az északi hadszíntéren harcolt 1918.április közepi felszámolásáig.
Harctéri alkalmazása:
Mozgósítás          K-i front /1.A./
1915.január vége          K-i /3.A./
1915.szeptember          K-i /4.A./
1915.december          É-i szárny /4.A./
1918.február - április 15.          K-i /4.A./
Parancsnokai:
Hugo Meixner gy.tbk. 1915.februárig,
Hugo Martiny gy.tbk. 1916.júliusig,
Csanády Frigyes gy.tbk. 1917.februárig,
Karl Kritek gy.tbk. 1917.júliusig,
Viktor Weber gy.tbk. 1918.március végéig.
a. Generalstabsabteilung
131. K.u.k. XI. Korpskommando 1914-19181,20ifm
Cs. és kir. XI. hadtestparancsnokság
Békeállomáshelye: Lemberg
Az északi hadszíntéren harcolt 1918.áprilisi felszámolásásig, amikor is a 7. hadsereg részeivel 7. Generalkommando-vá alakult, amelyből június közepén visszaalakult XI.hadtestté. 1917. szeptembertől 1918.februárig azonos volt a Gruppe Habermann-nal.
Harctéri alkalmazása:
Mozgósítás          K-i front/3.A./
1915.január vége          K-i /4.A./
1915.május          K-i /7.A./
1915.december          D-i szárny /7.A./
1916.június          ÉK-i /7.A./
1918.február - április          K-i /7.A./
1918.július /aus GK 7./          Ukrajna
1918.október          Rom. megszáll./d.11.A./
Parancsnokai:
Kolossváry Dezső lov.tbk. 1914.októberig,
Stephan Ljubicic gy.tbk. 1915.márciusig,
Korda Ignác lov.tbk. 1916.júliusig,
Hugo Habermann tbszn. 1918.novemberig.
a. Generalstabsabteilung
Sanitätschef
b. Platzkommando
132. K.u.k. XII. Korpskommando 1914-19181,20ifm
Cs. és kir. XII. hadtestparancsnokság
Békeállomáshelye: Nagyszeben
A mozgósítástól a háború végéig a keleti hadszíntéren harcolt. 1915.februártól szeptemberig Armeegruppe Kövess néven szerepelt.
Harctéri alkalmazása:
Mozgósítás          K-i /Gr.Kövess/
1914.augusztus vége          K-i /2.A./
1915.május          K-i /d.A.Woyrsch/
1915.október          É-i szárny /d.9.A., A.W./
1916.június          É-i szárny /d.HGr.Woyrsch/
1918.február          K-i /2.A./
1918.május - október vége          Ukrajna /Ost A./
Parancsnokai:
Kövess Hermann gy.tbk. 1915.szeptemberig,
Johann Henriquez gy.tbk. 1917.augusztusig,
Rudolf Braun tbszn.1918.novemberig.
a. Generalstabsabteilung
Hadtest távíró állomás
b. Intendanz
- K.u.k. XIII. Korpskommando 1914-1918 -
Cs. és kir. XIII. hadtestparancsnokság
Békeállomáshelye: Zágráb
A mozgósítástól a háború végéig működött, Rhemen-Korps néven is szerepelt. Kezdetben a balkáni, majd a északi, végül az olasz hadszíntéren harcolt.
Harctéri alkalmazása:
Mozgósítás          Balkán /5.A./
1914.október          Balkán /6.A./
1915.január vége felvonul:          K-i /Agr.Pflanzer-B./
1915.május          K-i /7.A./
1915.december          D-i szárny /7.A./
1916.július          K-i /d.Südarmee/
1916.november          K-i /3.A./
1918.január          K-i /7.A./
1918.július          DNy-i /HGr.Conrad, 11.A./
1918.október          DNy-i /HGr.Joseph, 11.A./
Parancsnokai:
Adolf Rhemen gy.tbk. 1916.augusztusig,
Csicserics Miksa gy.tbk. 1917.szeptemberig,
Csanády Frigyes gy.tbk. 1918.novemberig.
133. K.u.k. XIV. Korpskommando 1914-19180,40ifm
Cs. és kir. XIV. hadtestparancsnokság
Békeállomáshelye: Innsbruck
Az északi fronton harcoló hadtest Armeegruppe Erzh.Joseph Ferdinand néven szerepelt a háború első hónapjaiban. 1916 márciusában a délnyugati hadszíntérre került és átszervezték tiroli védelmi parancsnoksággá /LVK Tirol/. Új hadtestet szerveztek XIV. Edelweiss Korps néven 1917 januárjában, amely szintén a délnyugati arcvonalon a 11. hadsereg kötelékében harcolt.
Harctéri alkalmazása:
Mozgósítás          Keleti /3.A./
1914.október          Keleti /4.A./
1915.október          DNy-i /SWF/
1917.március          DNy-i /11.A./
1918.július          DNy-i /10.A./
1918.október          DNy-i /HGr.Joseph, 10.A./
Parancsnokai:
József Ferdinánd fhg.gy.tbk.1914.októberig,
Josef Roth gy.tbk. 1916.március közepéig1é
Alois Schönburg-Hartenstein l.tbk. 1917.januártól szeptemberig,
Hugo Martiny vezds. 1918.februárig,
Ignaz Verdross altbgy. 1918.novemberig.
a. Generalstabsabteilung /I./
b. Generalstabsabteilung /II./
134. K.u.k. XV. Korpskommando 1914-19180,40ifm
Cs. és kir. XV. hadtestparancsnokság
Békeállomáshelye: Szarajevó
A balkáni arcvonalról a délnyugati frontszakaszra került, több ízben azonos volt az Isonzo Front különböző védelmi szakaszaival /Abschnitt/.
Harctéri alkalmazása:
Mozgósítás          Balkán /6.A./
1915.január          Balkán /5.A./
1915.május vége szállítás:          DNy-i
1915.október          DNy-i /5.A./
1917.október          DNy-i /d.14.A./
1918.július          DNy-i /11.A./
1918.október          DNy-i /HGr.Boroevic/
Parancsnokai:
Michael Appel gy.tbk. 1915.márciusig,
Vinzenz Fox gy.tbk. 1915.októberig,
Rudolf Stöger-Steiner altbgy. 1917.májusig,
Karl Scotti altbgy. 1918.októberig,
Aurel Le Beau altbgy. 1918.novemberig.
a. Generalstabsabteilung
Telephon-Referent
135. K.u.k. XVI. Korpskommando 1914-19180,60ifm
Cs. és kir. XVI. hadtestparancsnokság
Békeállomáshelye: Mostar /Ragusa/
A balkáni arcvonalról a délnyugati frontszakaszra került, több ízben azonos volt az Isonzo Front különböző védelmi szakaszaival /Abschnitt/.
Harctéri alkalmazása:
Mozgósítás          Balkán /6.A./
1915.január          Balkán /5.A./
1915.május vége szállítás:          DNy-i
1915.október          DNy-i /5.A./
1917.október          DNy-i /1.Is.A./
1918.január - október vége          DNy-i /HGr.Boro., ISA/
Parancsnokai:
Wenzel Wurm tbszn. 1917.májusig,
Rudolf Králicek gy.tbk. 1918.novemberig.
a. Generalstabsabteilung
Telephon-Referent
136. K.u.k. XVII. Korpskommando 1914-19180,60ifm
Cs. és kir. XVII. hadtestparancsnokság
1914.augusztus közepén állították fel és az északi hadszíntérre felvonuló 4. hadsereg kötelékébe osztották be. 1916 közepétől a délnyugati arcvonalon harcolt, egyidőben azonos volt az Isonzo Front II.a. Abschnitt- tal. 1918.elején a Keleti Megszálló Hadsereg részeként Ukrajnában állomásozott.
Harctéri alkalmazása:
Mozgósítás          Keleti /4.A./
1915.május          Keleti /3.A./
1915.szeptember          /AOK res./
1916.május          DNy-i /11.A./
1917.március          DNy-i /5.A./
1917.július          ÉK-i /7.A./
1918.február          Keleti /7.A./
1918.május - október vége          Ukrajna /Ost A./
Parancsnokai:
Karl Huyn l.tbk. 1914.szeptemberig,
Karl Kritek gy.tbk. 1917.februárig,
Fabini Lajos gy.tbk. 1918.novemberig.
a. Generalstabsabteilung
Materialgruppe
b. Intendanz
137. K.u.k. XVIII. Korpskommando 1914-19180,60ifm
Cs. és kir. XVIII. hadtestparancsnokság
1914.december elején alakult a Gruppe Tschurtschenthaler nevű alakulatból és az északi fronton került bevetésre. 1918.őszén a francia hadszíntérre irányították.
Harctéri alkalmazása:
1914.november közepe          Keleti /1.A./
1915.január vége          Keleti /3.A./
1915.március közepe          Kárpátok /2.A./
1916.június          É-i szárny /1.A./
1916.július          É-i szárny /2.A./
1918.augusztus - október vége          Ny-i fr. /d.11.A.res./
Parancsnokai:
Henrik Tschurtschenthaler altbgy. 1915.áprilisig,
Emil Ziegler altbgy. 1915.szeptemberig,
Czibulka Kolozs gy.tbk. 1918.májusig,
Viktor Weber gy.tbk. 1918.augusztusig,
Henrik Goiginger gy.tbk. 1918.novemberig.
a. Generalstabsabteilung
138. K.u.k. XIX. Korpskommando 1914-19181,10ifm
Cs. és kir. XIX. hadtestparancsnokság
Az 1914.szeptember közepén felállított Komb.Korps Krauss 1914 december végétől XIX.Komb.Korps, majd 1915 január elejétől XIX.Korps néven működött 1918.szeptember végéig, amikor Armeegruppe Albanien elnevezéssel szervezték át. Kezdetben az északi hadszíntéren került bevetésre, majd az Albánia ellen felvonult erők magasabbegysége lett.
Harctéri alkalmazása:
1914.november eleje          Balkán /5.A./
1915.január vége          Keleti /3.A./
1915.március közepe          Kárpátok /2.A./
1915.október          Balkán /3.A./
1916.január          Mont.-Albánia /3.A./
1916.május          Albánia /47., 63.ID/
1916.augusztus          Albánia /47.ID./
1918.július - október          Albánia /47., 81.ID/
Parancsnokai:
Alfred Krauss altbgy. 1914.december végéig,
Ignaz Trollmann gy.tbk. 1917.novemberig,
Ludwig Koennen-Horák gy.tbk. 1918.szeptemberig.
a. Generalstabsabteilung
b. Quartiermeisterabteilung
c. Trainkommando
139. K.u.k. XX. Korpskommando 1916-19180,24ifm
Cs. és kir. XX. hadtestparancsnokság
Az 1916.március közepén felállított XX.hadtestet 1917.január végén átnevezték XIV.hadtestté. Az új szervezésű XX.hadtestet az 1916.júliusától fennálló Korps Roth-ból állították fel 1917.január végén. Az olasz fronton harcolt.
Harctéri alkalmazása:
1914.december eleje          Keleti
1916.május          DNy-i /11.A./
1918.július          DNy-i /10.A./
1918.október          DNy-i /HGr.Joseph, 10.A./
Parancsnokai:
Károly fhg.altbgy. 1916.márciustól júliusig,
Alois Schönburg-Hartenstein l.tbk. 1917.januárig;
Josef Roth gy.tbk. 1916.júliustól 1917.júliusig,
Franz Kalser gy.tbk. 1918.novemberig.
a. Generalstabsabteilung
140. K.u.k. XXI. Korpskommando 1916-19180,12ifm
Cs. és kir. XXI. hadtestparancsnokság
1916.márciusában állították fel, kezdetben a keleti fronton, majd az olasz arcvonalon harcolt.
Harctéri alkalmazása:
1916.március          DNy-i /3.A./
1916.augusztus          DNy-i /11.A./
1916.november          Erdély /1.A./
1918.július          DNy-i /10.A./
1918.október          DNy-i /HGr.Joseph, 10.A./
Parancsnoka mindvégig Kasimir Lütgendorf gy.tbk. volt.
a. Generalstabsabteilung
141. K.u.k. XXII. Korpskommando 1915-19180,80ifm
Cs. és kir. XXII. hadtestparancsnokság
Az 1915.október végén felállított Korps Fáth 1916.októberében neveztetett át XXII. hadtestté. A keleti arcvonalon volt.
Harctéri alkalmazása:
1915.december          É-i szárny /d.9.A./
1916.június          É-i szárny /d.HGr.Linsingen/
1916.július          É-i szárny /d.AGr.Bernhardi/
1918.február          Keleti /4.A./
1918.április          DNy-i /AOK res./
1918.július - október vége          DNy-i /HGr.Boro., ISA/
Parancsnokai:
Fáth Henrik gy.tbk.1915.októbertől 1916.októberig;
Rudolf Krauss gy.tbk. 1916.októbertől 1918.júniusig,
Tamássy Árpád gy.tbk. 1918.augusztusig,
Ernst Kletter gy.tbk. 1918.novemberig.
a. Generalstabsabteilung
142. K.u.k. XXIII. Korpskommando 1916-19180,10ifm
Cs. és kir. XXIII. hadtestparancsnokság
Az 1916.augusztusától fennálló Gruppe Schenk /korábban II.456.fondszámon/ 1916. november elején alakult át XXIII. hadtestté. 1916.augusztusától 1917.októberéig azonos volt az Isonzo Front III.b. Abschnitt-tel.
Harctéri alkalmazása:
1916.november          DNy-i /5.A./
1917.október          DNy-i /1.Is.A./
1918.január - október vége          DNy-i /HGr.Boro., ISA/
Parancsnokai:
Alfred Schenk altbgy. 1917.májusig,
Csicserics Miksa gy.tbk. 1918.januárig, majd
1918.áprilistól júniusig,
1918.szeptembertől novemberig;
Hadfy Imre gy.tbk. 1918.januárban, majd augusztusban;
Emil Gologórsky altbgy. 1918.márciusban, majd júliusban.
a. Generalstabsabteilung
143. K.u.k. XXIV. Korpskommando 1914-191828,00ifm
Cs. és kir. XXIV. hadtestparancsnokság
Az 1914.november végén fölállított Gruppe Szurmay 1916.április végén átszerveztetett Korps Szurmay-vá, majd 1917.február elején XXIV.hadtestté. Az északi hadszíntérről az olasz frontra került át, ahol 1917.júniusától októberig azonos volt az Isonzo Front II.a.Abschnitt -tel.
Harctéri alkalmazása:
1914.november közepe          Keleti /3.A./
1915.március közepe          Kárpátok /2.A./
1915.május          Keleti /Südarmee/
1915.szeptember          Keleti /1.A./
1916.június          É-i szárny /4.A./
1917.február /XXIV.K./          É-i szárny /4.A./
1917.augusztus          DNy-i /5.A./
1917.október          DNy-i /2.Is.A./
1918.július - október          DNy-i /HGr.Boro., 6.A./
Parancsnokai:
Szurmay Sándor gy.tbk. 1914.novembertől 1917.februárig;
Karl Lukas altbgy. 1918.júniusig,
Ludwig Goiginger altbgy. 1918.novemberig.
a. Generalstabsabteilung
Operativgruppe
Nachrichtengruppe
Kanzleidirektion
Manipulationsoffizier
Materielle Gruppe
Artillerie-Referent
Munitionspark
Technische-Referent
Train-Referent
Veterinär-Referent
Telegraphen-Referent
b. Intendanz
Landwirtschaftliche Gruppe
c. Korpstrainkommando
d. Platzkommando
144. K.u.k. XXV. Korpskommando 1914-19180,60ifm
Cs. és kir. XXV. hadtestparancsnokság
Az 1914.október végén felállított Gruppe Hofmann 1915.január végén átalakult Korps Hofmann-ná, majd átnevezték 1917. február közepén XXV.hadtestté. A keleti arcvonalon harcolt, majd Ukrajnában állomásozott a Keleti Megszálló Hadsereg kötelékében.
Harctéri alkalmazása:
1915.január vége          Keleti /Südarmee/
1918.február          Keleti /2.A./
1918.május - október vége          Ukrajna /Ost A./
Parancsnoka mindvégig Peter Hofmann gy.tbk. volt.
a. Generalstabsabteilung
145. K.u.k. XXVI. Korpskommando 1915-19180,12ifm
Cs. és kir. XXVI. hadtestparancsnokság
Az 1915.augusztus közepén felállított Korps Henriquez szeptember végétől Korps Lehmann, ill.pár nap múlva Korps Hadfy néven működött, majd 1917.márciusában átnevezték XXVI. hadtestté. A keleti arcvonalról 1918 elején került át az olasz frontra.
Harctéri alkalmazása:
1915.szeptember          Keleti /7.A./
1915.december          D-i szárny /7.A./
1916.július          Keleti /3.A./
1918.július          DNy-i /11.A./
1918.október          DNy-i /HGr.Boroevic/
Parancsnokai:
Johann Henriquez altbgy. 1915.augusztus-szeptember,
Georg Lehmann altbgy. 1915.augusztus 23-26.,
Hadfy Imre gy.tbk. 1917.júliusig,
Ernst Horsetzky altbgy. 1918.novemberig.
a. Generalstabsabteilung
146. K.u.k. Korps Ost, schon: Korps Czibulka 19150,12ifm
Cs. és kir. Keleti, majd Czibulka-hadtest
A Gruppe Czibulka-ból 1915.februárjában alakult meg a Keleti hadtest, amelyet júliustól Czibulka-hadtestnek hívnak 1915. augusztus végi megszüntetéséig.
Harctéri alkalmazása:
1915.február - augusztus          Keleti /7.A./
Parancsnoka Czibulka Kolozs altbgy. volt.
989. K.u.k. Orientkorps 19180,01ifm
Cs. és kir. Keleti hadtest
1918.januárjában állították fel Belgrádban, július elejéig működött.
Parancsnoka Duiz alezds.
990. K.u.k. Kavalleriekorps Hauer 1914-19170,35ifm
Cs. és kir. Hauer lovashadtest
1914.őszén a cs. és kir. 9.lovas hadosztállyal volt azonos. Új lovashadtestként 1915.szeptember közepén állították fel, a keleti hadszíntéren működött 1917. novemberéig.
Harctéri alkalmazása:
1914.november eleje          Keleti /2.A./
1915.május          Keleti /d.A.Woyrsch/
1915.szeptember          Keleti /d.9.A./
1916.június - 1917.november          É-i szárny/d.HGr.Linsingen/
Parancsnoka Leopold Hauer vezds.volt.
120. K.u.k. Armeegruppenkommando Syrmien-Banat1914-19160,80ifm
Cs. és kir. Szerémség-bánáti hadseregcsoport
A szerb fronton működő magasabbegységnek Lütgendorf altbgy., majd Tamásy Árpád altbgy. volt a parancsnoka.
A fondtöredékben hadműveleti iratok vannak.
A hadseregcsoport szervezeti kötelékébe tartozó különböző nagyságrendű körlet- és csoportparancsnokságokat /Mitrowica, Nikinci, Avtovac/ is ide soroltuk.
454. K.u.k. Gruppenkommando FZM Ljubicic, später19150,03ifm
k.u.k. Korpsgruppe FML Schönburg, später
k.u.k. Gruppe GM Weiss
Cs. és kir.csoport-, ill. hadtestcsoport
1915. első felében a 7. hadsereg kötelékében az észak-keleti fronton harcolt a névben jelzett parancsnokkal. /Ide sorolva a II.457. és 458.fondszám is./

/K. K./ K. U. K. TRUPPEN /1810/ 1867-1918

HADOSZTÁLYOK

A hadsereg béke szervezetét az 1880-as évektől a háborús felhasználásnak megfelelően alakították ki, ezáltal egyszerűbbé vált a hadsereg békebeli gyakorlatoztatása az évenkénti nagy hadgyakorlatok alkalmával. A hadtestek részeként ekkor rendszeresítették a hadosztályokat. Minden hadtest két hadosztályból állt. A világháború kezdetéig a közös hadseregnek - a 16 hadtest állományában - 32 gyalog- és 4 lovashadosztálya volt. /Ezt egészítette ki az osztrák Landwehr 8 gyalog- és a magyar honvédség 8 gyalog- és 2 lovashadosztálya./ A háború folyamán további hadosztályok alakultak 1914 októberében, majd 1915 márciusától szerveztek több hadosztályt és néhány átszervezésére /illetve átminősítésére/ is sor került.

GYALOGSÁG

147. K.u.k. 1. Infanteriedivisionskommando1914-19180,12ifm
Cs. és kir. 1. gyaloghadosztályparancsnokság
148. K.u.k. 2. Infanteriedivisionskommando1914-19160,12ifm
Cs. és kir. 2. gyaloghadosztályparancsnokság
149. K.u.k. 3. Infanteriedivisionskommando, schon k.u.k. Edelweiss-Divisionskommando1914-19180,36ifm
Cs. és kir. 3. gyaloghadosztályparancsnokság,
később: cs. és kir. Edelweiss-hadosztály
150. K.u.k. 4. Infanteriedivisionskommando1914-19180,24ifm
Cs. és kir. 4. gyaloghadosztályparancsnokság
151. K.u.k. 5. Infanteriedivisionskommando1914-19180,12ifm
Cs. és kir. 5. gyaloghadosztályparancsnokság
152. K.u.k. 6. Infanteriedivisionskommando1914-19170,12ifm
Cs. és kir. 6. gyaloghadosztályparancsnokság
153. K.u.k. 7. Infanteriedivisionskommando1914-19180,24ifm
Cs. és kir. 7. gyaloghadosztályparancsnokság
154. K.u.k. 8. Infanteriedivisionskommando, schon1914-19170,12ifm
k.u.k. 8. Kaiserjäger-Divisionskommando
Cs. és kir. 8. gyaloghadosztályparancsnokság, majd
cs. és kir. 8. császárvadász hadosztályparancsnokság
155. K.u.k. 9. Infanteriedivisionskommando1914-19180,20ifm
Cs. és kir. 9. gyaloghadosztályparancsnokság
156. K.u.k. 10. Infanteriedivisionskommando1914-19180,12ifm
Cs. és kir. 10. gyaloghadosztályparancsnokság
157. K.u.k. 11. Infanteriedivisionskommando1914-19180,12ifm
Cs. és kir. 11. gyaloghadosztályparancsnokság
158. K.u.k. 12. Infanteriedivisionskommando1914-19160,12ifm
Cs. és kir. 12. gyaloghadosztályparancsnokság
160. K.u.k. 14. Infanteriedivisionskommando1914-19180,70ifm
Cs. és kir. 14. gyaloghadosztályparancsnokság
161. K.u.k. 15. Infanteriedivisionskommando1914-19180,36ifm
Cs. és kir. 15. gyaloghadosztályparancsnokság
162. K.u.k. 16. Infanteriedivisionskommando1914-19170,40ifm
Cs. és kir. 16. gyaloghadosztályparancsnokság
163. K.u.k. 17. Infanteriedivisionskommando1914-19180,24ifm
Cs. és kir. 17. gyaloghadosztályparancsnokság
164. K.u.k. 18. Infanteriedivisionskommando1914-19180,12ifm
Cs. és kir. 18. gyaloghadosztályparancsnokság
165. K.u.k. 19. Infanteriedivisionskommando1914-19150,12ifm
Cs. és kir. 19. gyaloghadosztályparancsnokság
170. K.u.k. 24. Infanteriedivisionskommando1914-19180,12ifm
Cs. és kir. 24. gyaloghadosztályparancsnokság
171. K.u.k. 25. Infanteriedivisionskommando1914-19170,10ifm
Cs. és kir. 25. gyaloghadosztályparancsnokság
173. K.u.k. 27. Infanteriedivisionskommando1914-19180,40ifm
Cs. és kir. 27. gyaloghadosztályparancsnokság
174. K.u.k. 28. Infanteriedivisionskommando1914-19170,05ifm
Cs. és kir. 28. gyaloghadosztályparancsnokság
175. K.u.k. 29. Infanteriedivisionskommando1914-19170,05ifm
Cs. és kir. 29. gyaloghadosztályparancsnokság
176. K.u.k. 30. Infanteriedivisionskommando1914-19170,10ifm
Cs. és kir. 30. gyaloghadosztályparancsnokság
/45./ K.u.k. 31. Infanteriedivisionskommando1883-19189,50ifm
177. Cs. és kir. 31. gyaloghadosztályparancsnokság
/46./ K.u.k. 32. Infanteriedivisionskommando1898-19181,80ifm
178. Cs. és kir. 32. gyaloghadosztályparancsnokság
179. K.u.k. 33. Infanteriedivisionskommando1914-19180,72ifm
Cs. és kir. 33. gyaloghadosztályparancsnokság
180. K.u.k. 34. Infanteriedivisionskommando1914-19182,70ifm
Cs. és kir. 34. gyaloghadosztályparancsnokság
181. K.u.k. 35. Infanteriedivisionskommando1914-19180,72ifm
Cs. és kir. 35. gyaloghadosztályparancsnokság
182. K.u.k. 36. Infanteriedivisionskommando1914-19170,24ifm
Cs. és kir. 36. gyaloghadosztályparancsnokság
193. K.u.k. 47. Infanteriedivisionskommando1914-19170,02ifm
Cs. és kir. 47. gyaloghadosztályparancsnokság
194. K.u.k. 48. Infanteriedivisionskommando1914-19170,07ifm
Cs. és kir. 48. gyaloghadosztályparancsnokság
195. K.u.k. 50. Infanteriedivisionskommando1914-19180,03ifm
Cs. és kir. 50. gyaloghadosztályparancsnokság
197. K.u.k. 52. Infanteriedivisionskommando1914-19180,05ifm
Cs. és kir. 52. gyaloghadosztályparancsnokság
199. K.u.k. 54. Infanteriedivisionskommando1914-19170,10ifm
Cs. és kir. 54. gyaloghadosztályparancsnokság
200. K.u.k. 55. Infanteriedivisionskommando1914-19170,30ifm
Cs. és kir. 55. gyaloghadosztályparancsnokság
201. K.u.k. 56. Infanteriedivisionskommando19140,10ifm
Cs. és kir. 56. gyaloghadosztályparancsnokság
203. K.u.k. 57. Infanteriedivisionskommando1915-19180,20ifm
Cs. és kir. 57. gyaloghadosztályparancsnokság
204. K.u.k. 58. Infanteriedivisionskommando1915-19187,00ifm
Cs. és kir. 58. gyaloghadosztályparancsnokság
205. K.u.k. Gruppenkommando FML Snjaric, schon k.u.k. 59. Infanteriedivisionskommando1914-19180,20ifm
Cs. és kir. Snjaric csoportparancsnokság, majd
cs. és kir. 59. gyaloghadosztályparancsnokság
206. K.u.k. 60. Infanteriedivisionskommando 1914,1918 0,02 ifm
Cs. és kir. 60. gyaloghadosztályparancsnokság
208. K.u.k. Gruppenkommando FML Stöger-Steiner, schon k.u.k. 62. Infanteriedivisionskommando1915-19180,20ifm
Cs. és kir. Stöger-Steiner csoportparancsnokság, majd
cs. és kir. 62. gyaloghadosztályparancsnokság
209. K.u.k. Gruppenkommando FML Sorsich, schon k.u.k. 63. Infanteriedivisionskommando1915-19181,40ifm
Cs. és kir. Sorsich csoportparancsnokság, majd
cs. és kir. 63. gyaloghadosztályparancsnokság
212. K.u.k. 71. Infanteriedivisionskommando1916-19170,10ifm
Cs. és kir. 71. gyaloghadosztályparancsnokság
213. K.u.k. 72. Infanteriedivisionskommando1916-19180,20ifm
Cs. és kir. 72. gyaloghadosztályparancsnokság
215. K.u.k. 92. Infanteriedivisionskommando1915-19180,20ifm
Cs. és kir. 92. gyaloghadosztályparancsnokság
216. K.u.k. 93. Infanteriedivisionskommando1915-19160,10ifm
Cs. és kir. 93. gyaloghadosztályparancsnokság
217. K.u.k. 94. Infanteriedivisionskommando1915-19170,04ifm
Cs. és kir. 94. gyaloghadosztályparancsnokság
887. Kommando polnischer Legion, resp. K.u.k. Hilfskorps1914-19180,05ifm
Cs. és kir. lengyel légió, majd cs. és kir. kisegítő hadtest
1914 augusztusában 3 zászlóaljnyi erővel alakult, majd 3 dandár tartozott kötelékébe. A keleti arcvonalon harcolt. 1916 őszén feloszlatták, és részeiből szervezték meg a kisegítő hadtestet, amely 1917 közepén a német hadvezetőséghez tartozott. 1918 februárjában oszlatták fel. /Egyik parancsnoka Józef Pilsudski ezredes volt, a későbbi lengyel államférfi./

LOVASSÁG

221. K.u.k. 1. Kavalleriedivisionskommando1914-19180,12ifm
Cs. és kir. 1. lovashadosztályparancsnokság
222. K.u.k. 2. Kavalleriedivisionskommando1914-19170,12ifm
Cs. és kir. 2. lovashadosztályparancsnokság
223. K.u.k. 3. Kavalleriedivisionskommando1914-19170,20ifm
Cs. és kir. 3. lovashadosztályparancsnokság
224. K.u.k. 4. Kavalleriedivisionskommando1914-19170,20ifm
Cs. és kir. 4. lovashadosztályparancsnokság
226. K.u.k. 6. Kavalleriedivisionskommando1914-19180,20ifm
Cs. és kir. 6. lovashadosztályparancsnokság
227. K.u.k. 7. Kavalleriedivisionskommando1914-19170,10ifm
Cs. és kir. 7. lovashadosztályparancsnokság
228. K.u.k. 8. Kavalleriedivisionskommando1914-19180,02ifm
Cs. és kir. 8. lovashadosztályparancsnokság
229. K.u.k. 9. Kavalleriedivisionskommando1914-19160,10ifm
Cs. és kir. 9. lovashadosztályparancsnokság
230. K.u.k. 10. Kavalleriedivisionskommando1883-19172,30ifm
Cs. és kir. 10. lovashadosztályparancsnokság

DANDÁROK

A hadosztályok kötelékébe tartoztak a fegyvernemek szerint szervezett dandárok, amelyek parancsnokságai a csapatok és a felettük álló parancsnokság közötti közvetítő hatóságok. A dandárparancsnokok feladata - a katonai parancsnoklás és a katonai szellem ápolásán kívül - az alárendelt csapatok kiképzésének, felszerelésének, harckészségének, katonai rendjének, szolgálati ügymenetének felügyelete. A békeszervezésben két, fegyvernemileg azonos dandár alkotott egy hadosztályt. A hadseregben gyalogos, hegyi, lovas és tüzérdandárok voltak, emellett a két honvédségnek is megvoltak a dandárjai. A háború megindulása után új szervezések is történtek /menet-, hadtápdandár/, illetve a két honvédségnél megalakultak a népfölkelő /Landsturm/ dandárok.

GYALOGSÁG

232. K.u.k. 1. Infanteriebrigadekommando19180,80ifm
Cs. és kir. 1. gyalogdandárparancsnokság
233. K.u.k. 3. Infanteriebrigadekommando1914-19160,01ifm
Cs. és kir. 3. gyalogdandárparancsnokság
234. K.u.k. 4. Infanteriebrigadekommando1914-19160,01ifm
Cs. és kir. 4. gyalogdandárparancsnokság
235. K.u.k. 5. Infanteriebrigadekommando1914-19180,01ifm
Cs. és kir. 5. gyalogdandárparancsnokság
237. K.u.k. 9. Infanteriebrigadekommando1914-19180,01ifm
Cs. és kir. 9. gyalogdandárparancsnokság
238. K.u.k. 10. Infanteriebrigadekommando1914-19180,02ifm
Cs. és kir. 10. gyalogdandárparancsnokság
239. K.u.k. 11. Infanteriebrigadekommando1914-19150,002ifm
Cs. és kir. 11. gyalogdandárparancsnokság
240. K.u.k. 12. Infanteriebrigadekommando1914-19150,002ifm
Cs. és kir. 12. gyalogdandárparancsnokság
241. K.u.k. 13. Infanteriebrigadekommando1914-19160,01ifm
Cs. és kir. 13. gyalogdandárparancsnokság
242. K.u.k. 14. Infanteriebrigadekommando1914-19180,24ifm
Cs. és kir. 14. gyalogdandárparancsnokság
243. K.u.k. 15. Infanteriebrigadekommando1915-19170,003ifm
Cs. és kir. 15. gyalogdandárparancsnokság
245. K.u.k. 17. Infanteriebrigadekommando1914-19170,002ifm
Cs. és kir. 17. gyalogdandárparancsnokság
246. K.u.k. 18. Infanteriebrigadekommando1914-19170,005ifm
Cs. és kir. 18. gyalogdandárparancsnokság
247. K.u.k. 19. Infanteriebrigadekommando1915-19160,005ifm
Cs. és kir. 19. gyalogdandárparancsnokság
252. K.u.k .27. Infanteriebrigadekommando1914-19150,01ifm
Cs. és kir. 27. gyalogdandárparancsnokság
253. K.u.k. 30. Infanteriebrigadekommando19140,002ifm
Cs. és kir. 30. gyalogdandárparancsnokság
255. K.u.k. 32. Infanteriebrigadekommando1914-19150,01ifm
Cs. és kir. 32. gyalogdandárparancsnokság
256. K.u.k. 33. Infanteriebrigadekommando1914-19170,002ifm
Cs. és kir. 33. gyalogdandárparancsnokság
260. K.u.k. 49. Infanteriebrigadekommando19140,005ifm
Cs. és kir. 49. gyalogdandárparancsnokság
262. K.u.k. 53. Infanteriebrigadekommando19140,003ifm
Cs. és kir. 53. gyalogdandárparancsnokság
263. K.u.k. 54. Infanteriebrigadekommando1914-19150,015ifm
Cs. és kir. 54. gyalogdandárparancsnokság
265. K.u.k. 56. Infanteriebrigadekommando1914-19160,003ifm
Cs. és kir. 56. gyalogdandárparancsnokság
266. K.u.k. 57. Infanteriebrigadekommando1914-19150,01ifm
Cs. és kir. 57. gyalogdandárparancsnokság
267. K.u.k. 59. Infanteriebrigadekommando1914-19150,01ifm
Cs. és kir. 59. gyalogdandárparancsnokság
268. K.u.k. 60. Infanteriebrigadekommando1914-19160,015ifm
Cs. és kir. 60. gyalogdandárparancsnokság
/60/ K.u.k. 61. Infanteriebrigadekommando1876-19170,37ifm
269. Cs. és kir. 61. gyalogdandárparancsnokság
/61/ K.u.k. 62. Infanteriebrigadekommando1901-19180,48ifm
270. Cs. és kir. 62. gyalogdandárparancsnokság
271. K.u.k. 63. Infanteriebrigadekommando1914-19180,08ifm
Cs. és kir. 63. gyalogdandárparancsnokság
272. K.u.k. 64. Infanteriebrigadekommando19170,01ifm
Cs. és kir. 64. gyalogdandárparancsnokság
273. K.u.k. 65. Infanteriebrigadekommando1914-19160,01ifm
Cs. és kir. 65. gyalogdandárparancsnokság
274. K.u.k. 66. Infanteriebrigadekommando1914-19180,10ifm
Cs. és kir. 66. gyalogdandárparancsnokság
275. K.u.k. 67. Infanteriebrigadekommando1915-19160,002ifm
Cs. és kir. 67. gyalogdandárparancsnokság
276. K.u.k. 68. Infanteriebrigadekommando19140,003ifm
Cs. és kir. 68. gyalogdandárparancsnokság
279. K.u.k. 71. Infanteriebrigadekommando1914-19170,01ifm
Cs. és kir. 71. gyalogdandárparancsnokság
280. K.u.k. 72. Infanteriebrigadekommando19150,003ifm
Cs. és kir. 72. gyalogdandárparancsnokság
282. K.u.k. 94. Infanteriebrigadekommando19150,001ifm
Cs. és kir. 94. gyalogdandárparancsnokság
283. K.u.k. 96. Infanteriebrigadekommando1914-19150,005ifm
Cs. és kir. 96. gyalogdandárparancsnokság
285. K.u.k. 121. Infanteriebrigadekommando1916-19170,02ifm
Cs. és kir. 121. gyalogdandárparancsnokság
286. K.u.k. 123. Infanteriebrigadekommando1914-19150,20ifm
Cs. és kir. 123. gyalogdandárparancsnokság
287. K.u.k. 132. Infanteriebrigadekommando1915-19160,11ifm
Cs. és kir. 132. gyalogdandárparancsnokság
288. K.u.k. 159. Infanteriebrigadekommando19180,01ifm
Cs. és kir. 159. gyalogdandárparancsnokság
289. K.u.k. 179. Infanteriebrigadekommando1915-19160,08ifm
Cs. és kir. 179. gyalogdandárparancsnokság
358. K.u.k. 1. Gebirgsbrigadekommando1914-19170,15ifm
Cs. és kir. 1. hegyidandárparancsnokság
361. K.u.k. 4. Gebirgsbrigadekommando1914-19160,03ifm
Cs. és kir. 4. hegyidandárparancsnokság
363. K.u.k. 6. Gebirgsbrigadekommando1914-19160,01ifm
Cs. és kir. 6. hegyidandárparancsnokság
364. K.u.k. 8. Gebirgsbrigadekommando1914-19180,10ifm
Cs. és kir. 8. hegyidandárparancsnokság
365. K.u.k. 9. Gebirgsbrigadekommando1914-19180,005ifm
Cs. és kir. 9. hegyidandárparancsnokság
366. K.u.k. 10. Gebirgsbrigadekommando1914-19170,01ifm
Cs. és kir. 10. hegyidandárparancsnokság
367. K.u.k. 11. Gebirgsbrigadekommando1914-19150,005ifm
Cs. és kir. 11. hegyidandárparancsnokság
368. K.u.k. 12. Gebirgsbrigadekommando19140,005ifm
Cs. és kir. 12. hegyidandárparancsnokság
369. K.u.k. 13. Gebirgsbrigadekommando1914-19180,005ifm
Cs. és kir. 13. hegyidandárparancsnokság
374. K.u.k. 21. Gebirgsbrigadekommando19150,008ifm
Cs. és kir. 21. hegyidandárparancsnokság
375. K.u.k. 25. Gebirgsbrigadekommando19170,06ifm
Cs. és kir. 25. hegyidandárparancsnokság
377. K.u.k. 56. Gebirgsbrigadekommando1915-19160,005ifm
Cs. és kir. 56. hegyidandárparancsnokság
378. K.u.k. 57. Gebirgsbrigadekommando1915-19170,015ifm
Cs. és kir. 57. hegyidandárparancsnokság
379. K.u.k. 58. Gebirgsbrigadekommando1915-19160,005ifm
Cs. és kir. 58. hegyidandárparancsnokság
380. K.u.k. 59. Gebirgsbrigadekommando1916-19180,01ifm
Cs. és kir. 59. hegyidandárparancsnokság
292. K.u.k. 6. Marschbrigadekommando19140,002ifm
Cs. és kir. 6. menetdandárparancsnokság
293. K.u.k. 10. Marschbrigadekommando19140,02ifm
Cs. és kir. 10. menetdandárparamcsnokság

LOVASSÁG

390. K.u.k. 1. Kavalleriebrigadekommando1914-19150,01ifm
Cs. és kir. 1. lovasdandárparancsnokság
391. K.u.k. 2. Kavalleriebrigadekommando1914-19150,001ifm
Cs. és kir. 2. lovasdandárparancsnokság
392. K.u.k. 3. Kavalleriebrigadekommando1914-19170,02ifm
Cs. és kir. 3. lovasdandárparancsnokság
393. K.u.k. 4. Kavalleriebrigadekommando1896-19180,14ifm
Cs. és kir. 4. lovasdandárparancsnokság
394. K.u.k. 5. Kavalleriebrigadekommando1914-19150,01ifm
Cs. és kir. 5. lovasdandárparancsnokság
395. K.u.k. 6. Kavalleriebrigadekommando1914-19160,01ifm
Cs. és kir. 6. lovasdandárparancsnokság
396. K.u.k. 7. Kavalleriebrigadekommando1914-19180,05ifm
Cs. és kir. 7. lovasdandárparancsnokság
397. K.u.k. 8. Kavalleriebrigadekommando1914-19150,01ifm
Cs. és kir. 8. lovasdandárparancsnokság
398. K.u.k. 9. Kavalleriebrigadekommando1914-19150,005ifm
Cs. és kir. 9. lovasdandárparancsnokság
399. K.u.k. 10. Kavalleriebrigadekommando1914-19160,01ifm
Cs. és kir. 10. lovasdandárparancsnokság
400. K.u.k. 13. Kavalleriebrigadekommando19140,001ifm
Cs. és kir. 13. lovasdandárparancsnokság
401. K.u.k. 14. Kavalleriebrigadekommando1914-19150,005ifm
Cs. és kir. 14. lovasdandárparancsnokság
402. K.u.k. 15. Kavalleriebrigadekommando1915-19180,04ifm
Cs. és kir. 15. lovasdandárparancsnokság
403. K.u.k. 18. Kavalleriebrigadekommando1914-19150,02ifm
Cs. és kir. 18. lovasdandárparancsnokság
404. K.u.k. 20. Kavalleriebrigadekommando1914-19170,005ifm
Cs. és kir. 20. lovasdandárparancsnokság
405. K.u.k. 21. Kavalleriebrigadekommando19150,015ifm
Cs. és kir. 21. lovasdandárparancsnokság
406. K.u.k. 23. Kavalleriebrigadekommando19170,001ifm
Cs. és kir. 23. lovasdandárparancsnokság

TÜZÉRSÉG

411. K.u.k. 3. Feldartilleriebrigadekommando1915-19180,02ifm
Cs. és kir. 3. tábori tüzérdandárparancsnokság
62. K.u.k. 4. Artillerie-, resp. Feldartilleriebrigadekommando1895-19150,57ifm
Cs. és kir. 4. tüzér-, ill. tábori tüzérdandárparancsnokság
412. K.u.k. 6. Feldartilleriebrigadekommando1914-19150,004ifm
Cs. és kir. 6. tábori tüzérdandárparancsnokság
413. K.u.k. 7. Feldartilleriebrigadekommando19150,001ifm
Cs. és kir. 7. tábori tüzérdandárparancsnokság
414. K.u.k. 8. Feldartilleriebrigadekommando19180,01ifm
Cs. és kir. 8. tábori tüzérdandárparancsnokság
417. K.u.k. 14. Feldartilleriebrigadekommando1914-19150,04ifm
Cs. és kir. 14. tábori tüzérdandárparancsnokság
419. K.u.k. 19. Feldartilleriebrigadekommando19150,006ifm
Cs. és kir. 19. tábori tüzérdandárparancsnokság
422. K.u.k. 31. Feldartilleriebrigadekommando1914-19180,18ifm
Cs. és kir. 31. tábori tüzérdandárparancsnokság
423. K.u.k. 32. Feldartilleriebrigadekommando1914-19180,005ifm
Cs. és kir. 32. tábori tüzérdandárparancsnokság
424. K.u.k. 33. Feldartilleriebrigadekommando19140,005ifm
Cs. és kir. 33. tábori tüzérdandárparancsnokság
425. K.u.k. 34. Feldartilleriebrigadekommando19180,01ifm
Cs. és kir. 34. tábori tüzérdandárparancsnokság
426. K.u.k. 36. Feldartilleriebrigadekommando19160,005ifm
Cs. és kir. 36. tábori tüzérdandárparancsnokság
427. K.u.k. 53. Feldartilleriebrigadekommando1915-19170,70ifm
Cs. és kir. 53. tábori tüzérdandárparancsnokság
430. K.u.k. 59. Feldartilleriebrigadekommando1917-19180,12ifm
Cs. és kir. 59. tábori tüzérdandárparancsnokság
449. K.u.k. 4. Gebirgsartilleriebrigadekommando1915-19161,10ifm
Cs. és kir. 4. hegyi tüzérdandárparancsnokság