HELYI HATÓSÁGOK

Városparancsnokság

1296. M. kir. budapesti katonai, ill. honvéd városparancsnokság1919-19441,45ifm

budapest állomásügyeinek intézése - tekintettel a főváros nagyságára, különleges helyzetére, politikai súlyára, valamint a helyőrségben állomásozó, illetve átvonuló parancsnokságok, alakulatok, intézetek nagy számára, az itt élő sok ezer katonai nyugdíjasra és más, ellátást igénylő hadigondozottra - nagyobb, az állomásparancsnokságnál is kiterjedtebb hatáskörrel rendelkező apparátust igényelt. Ezért a budapesti helyőrség ügyeinek intézésére - az országban egyedüliként - a fővárosban 1919 után is megtartották a városparancsnokságot. Az állomásparancsnoki teendőket a budapesti körlet parancsnoka - az állomásparancsnokság megtartása mellett - átruházta a mindenkori budapesti városparancsnokra.

A városparancsnok egyik fő feladata a helyőrségi ügyek irányítása mellett a budapesti lakosság politikai hangulatának fegyelemmel kísérése és szükség esetén a megfelelő lépések megtétele volt.

A budapesti városparancsnokság 1919-től 1932-ig önállóan, 1933 - 1938 között az 1. vegyesdandár -parancsnokság egyik osztályaként, majd 1939 - 1944 között ismét önálló hatóságként működött.

Állomásparancsnokságok

Minden helyőrségben, ahol katonai alakulatok, intézmények állomásoztak, az ott beosztott rangban legidősebb tényleges tiszt volt az állomásparancsnok. Mint állomásparancsnok helyőrségi ügyekben elöljárója volt a helyőrség területén elhelyezett parancsnokságoknak, alakulatoknak és katonai intézeteknek. Kötelessége volt az állomáson a katonai rend és fegyelem, valamint - a rendészeti hatóságokkal együtt - a közcsend biztosítása. E fenti alapvető teendőkön kívül még az alábbi kötelezettségei voltak:

A helyőrség nagyságától függően az állomásügyek gyakorlati intézését az állomásparancsnok átadta egy általa kinevezett állomástisztnek. Ha több alakulat is tartózkodott a helyőrségben, akkor az állomásügyek kezelésére egy kisebb területi katonai hatóságot: állomás- vagy térparancsnokságot állítottak fel.

1297. M. kir. honvéd állomásparancsnokság, Budapest1901-19370,36ifm
1298. M. kir. katonai állomásparancsnokság, Békéscsaba1920-19210,40ifm
1299. M. kir. honvéd állomásparancsnokság, Kaposvár1927-19440,04ifm
1300. M. kir. katonai állomásparancsnokság, Kecskemét1920-19210,04ifm
1301. M. kir. honvéd állomásparancsnokság, Miskolc1919-19350,12ifm
1302. M. kir. katonai állomásparancsnokság, Nagykőrös19200,04ifm
1303. M. kir. honvéd állomásparancsnokság, Pécs1920-19440,12ifm
1304. M. kir. honvéd állomásparancsnokság, Szeged1919-19440,60ifm
1305. M. kir. honvéd állomásparancsnokság, Szekszárd1919-19440,14ifm
1306. M. kir. katonai állomásparancsnokság, Zalaegerszeg1919-19200,12ifm
M. kir. katonai állomásparancsnokságok töredékei1919-19210,12ifm
1307. M. kir. katonai állomásparancsnokság, Esztergom
1308. M. kir. katonai állomásparancsnokság, Gyöngyös
1318. M. kir. katonai állomásparancsnokság, Hajmáskér
1311. M. kir. katonai állomásparancsnokság, Inota
1320. M. kir. katonai állomásparancsnokság, Jánoshalma
1315. M. kir. katonai állomásparancsnokság, Királyhida
1309. M. kir. katonai állomásparancsnokság, Kiskunhalas
1323. M. kir. katonai állomásparancsnokság, Komáromújváros
1321. M. kir. katonai állomásparancsnokság, Kőszeg
1322. M. kir. katonai állomásparancsnokság, Magyarszék
1313. M. kir. katonai állomásparancsnokság, Paks
1314. M. kir. katonai állomásparancsnokság, Salgótarján
1312. M. kir. katonai állomásparancsnokság, Sopron
1317. M. kir. katonai állomásparancsnokság, Szatmárnémeti
1316. M. kir. katonai állomásparancsnokság, Szolnok
1319. M. kir. katonai állomásparancsnokság, Szombathely
1310. M. kir. katonai állomásparancsnokság, Újpest
M. kir. honvéd állomásparancsnokságok töredékei1940-19440,08ifm
1333. M. kir. honvéd állomásparancsnokság, Balatonalmádi
1339. M. kir. honvéd állomásparancsnokság, Esztergom
1334. M. kir. honvéd állomásparancsnokság, Gumpersdorf
1337. M. kir. honvéd állomásparancsnokság, Győr
1340. M. kir. honvéd állomásparancsnokság, Horvátlövő
1326. M. kir. honvéd állomásparancsnokság, Huszt
1325. M. kir. honvéd állomásparancsnokság, Kisvárda
1336. M. kir. honvéd állomásparancsnokság, Kolozsvár
1330. M. kir. honvéd állomásparancsnokság, Komárom
1338. M. kir. honvéd állomásparancsnokság, Kőszeg
1328. M. kir. honvéd állomásparancsnokság, Marosvásárhely
1331. M. kir. honvéd állomásparancsnokság, Mór
1329. M. kir. honvéd állomásparancsnokság, Nagybánya
1335. M. kir. honvéd állomásparancsnokság, Perenye
1332. M. kir. honvéd állomásparancsnokság, Répceszemere
1324. M. kir. honvéd állomásparancsnokság, Stanislau
1327. M. kir. honvéd állomásparancsnokság, Szatmárnémeti

Pályaudvar - és hajóállomásparancsnokságok

Mozgósítás és háború esetén a hadiforgalom zavartalan lebonyolítása érdekében a fontosabb vasúti és hajózási vonalakon lévő nagyobb állomásokon elhelyezett katonai szervek voltak. Feladatuk a polgári vasúti és hajózási szakemberekkel való együttműködés a katonai szállítmányok akadálytalan áthaladása érdekében. Irányították az állomásukon történő ki- és berakodást, megszervezték az áthaladó szállítmányok élelmezését, szükség esetén elszállásolását.

1919 augusztus és 1920 július közt a pályaudvarparancsnokságok közegei ellenőrzést és kihallgatásokat folytattak, sőt letartóztatásokat is foganatosítottak az utazók közt részben a politikailag gyanúsok kiszűrése, részben a nagyon elszaporodott csempészet felszámolása céljából. Az utóbbi esetben vámvizsgálatot is tartottak. A megindult konszolidáció eredményeként 1920 nyarán a pályaudvarparancsnokságok hatáskörének ilyen mérvű kiterjesztését megszüntették.

1343. 401. Pályaudvarparancsnokság, Pécs
1344. 506. Pályaudvarparancsnokság, Csorna
1345. 507. Pályaudvarparancsnokság, Szabadka

Laktanyaparancsnokságok

Ha egy laktanyában több alakulat vagy katonai intézet állomásozott, az oda beosztott legmagasabb rangú tényleges tiszt lett a laktanya parancsnoka. Feladata az elhelyezzkedés, az alakulatok együttélésének, a közös helyiségek használatának szabályozása, az épület állagának fenntartása volt. Ezen tendőit a laktanyaparancsnok rendszerint egy kisebb apparátussal, a laktanyaparancsnoksággal látta el.

1761. M. kir. budapesti Mária Terézia laktanyaparancsnokság 19340,001ifm
1342. M. kir. miskolci Ferenc József lovassági laktanyaparancsnokság19340,01ifm
1341. Szegedi régi honvéd laktanyaparancsnokság1923-19390,01ifm

HADIÜZEMI PARANCSNOKOK

A hadviselés szempontjából elsőrendű fontosságúnak minősített üzemekhez, gyárakhoz, ipartelepekhez, bányákhoz a fokozott készültség vagy háború idejére kirendelt katonai vezető, aki különleges katonai érdekek megóvása és a haditermelés zavartalan biztosítása érdekében az üzemeltetéshez elengedhetetlenül fontos dolgozókat üzemi munkásalakulatba szervezte, amelynek parancsnoka volt. A munkásalakulat tagjai katonai fegyelem alatt álltak. Részükre utasítást az üzem vezetői csak az üzemi katonai parancsnok útján, annak nevében és ellenjegyzésével adhattak ki.

A hadiüzemi parancsnok egyéb feladatai voltak még:

A hadiüzemi parancsnok katonai, személyi és szakügyekben az illetékes hadtest /honvéd kerületi/ parancsnokságnak volt alárendelve.

1412. M. kir. I/2. hadiüzemi parancsnok, Vác19420,06ifm
1413. M. kir. I/3. hadiüzemi parancsnok, Vác1943-19440,18ifm
Töredékek1939-19440,06ifm
1414. M. kir. I/6. hadiüzemi parancsnok
1415. M. kir. I/12. hadiüzemi parancsnok, Újpest
1416. M. kir. I/17. hadiüzemi parancsnok, Pesterzsébet
1417. M. kir. I/31. hadiüzemi parancsnok, Telefongyár
1418. M. kir. I/44. hadiüzemi parancsnok, Budapest
1419. M. kir. I/77. hadiüzemi parancsnok, Budapest
1420. M. kir. I/78. hadiüzemi parancsnok, Budapest
1421. M. kir. I/79. hadiüzemi parancsnok, Budapest
1422. M. kir. I/80. hadiüzemi parancsnok, Budapest1939-19440,12ifm
Töredékek1939-19440,06ifm
1423. M. kir. I/91. hadiüzemi parancsnok, Danuvia
1424. M. kir. I/106. hadiüzemi parancsnok, Budapest
1425. M. kir. II/7. hadiüzemi parancsnok, Tokod
1426. M. kir. II/8. hadiüzemi parancsnok, Győr
1427. M. kir. II/18. hadiüzemi parancsnok, Dorog
1428. M. kir. III/18. hadiüzemi parancsnok, Úrkút
1429. M. kir. IV/1. hadiüzemi parancsnok, Pécs
1430. M. kir. VI/2. hadiüzemi parancsnok, Debrecen
1431. M. kir. VII/10. hadiüzemi parancsnok, Somoskőújfalu
1432. M. kir. VII/11. hadiüzemi parancsnok, Salgótarján
1433. M. kir. VII/12. hadiüzemi parancsnok, Egercsehi
1434. M. kir. VII/22. hadiüzemi parancsnok, Ózd
1435. M. kir. VII/23. hadiüzemi parancsnok, Putnok
Töredékek1939-19410,12ifm
1436. M. kir. hadiüzemi parancsnok, Lóden posztógyár
1437. M. kir. hadiüzemi parancsnok, Halasi Villamossági Rt.
1438. M. kir. hadiüzemi parancsnok, Diósgyőri vasgyár
1439. M. kir. hadiüzemi parancsnok, Kispesti textilgyár
1440. M. kir. hadiüzemi parancsnok, Mechanikai szövőgyár
1441. Halmy Géza gépgyár hadiüzemi parancsnoka19390,12ifm
1442. Sorg Antal építőipari rt. hadiüzemi parancsnoka1939-19440,24ifm

HADIFOGOLY - FOGADÓ ÉS LESZERELŐ INTÉZMÉNYEK

Az I. világháborús magyar hadifoglyok hazasegítésére és leszerelésére 1918 novemberében az alábbi, 1922-1923-ig működő intézményeket hozták létre:

Magyarország határain túlra kiküldött fogadóbizottságok

Feladatuk a hadifogságból egyenként vagy szállítmányokban érkező és útjuk során idegen országokon áthaladó magyarok összegyűjtése, segélyezése és a határállomások felé való továbbirányítása volt. Ugyancsak e kirendeltségek kötelességei közé tartozott - a hazatérők élelmezése és akadálytalan továbbhaladása érdekében - az illető állam hatóságaival a jó kapcsolat fenntartása. Ilyen, a hazatérés útvonalán elhelyezett fogadó bizottságok, illetve missziók működtek Kelet - Szibériában, Nyugat - Ukrajnában, Lengyelországban, Litvániában, Németországban, Ausztriában és Olaszországban.

1392. Magyar Hadügyminisztérium katonai meghatalmazottja, Bécs1918-19220,12ifm
1393. Magyar Katonai Misszió, Bécs19200,06ifm
1394. Magyar átvonuló katonai osztagparancsnokság, Bécs, Ostbahnhof1919-19220,15ifm
1383. Magyar irányítóállomás, Feldkirch, Innsbruck1919-19200,01ifm
Csatolva a II. 1385. fondszám is.
1386. M. kir. fogadóállomás, Passau1920-19220,06ifm
1747. M. kir. fogadóállomás, Scharding19200,002ifm
1387. Magyar fogadó- és irányítótiszt, Warmbad-Villach1919-19200,04ifm
1366. M. kir. Hadügyminisztérium szállításvezetője, Varsó1919-19210,43ifm
1375. Magyar hazatérőket fogadó állomás, Varsó1919-19210,04ifm
1370. Magyar hazatérőket fogadó állomás, Baranowicze19210,003ifm
1748. Magyar hazatérőket gyűjtő állomás, Chelm19190,002ifm
1368. Magyar Hadügyminisztérium katonai megbízottja, Krakkó, majd
Magyar hazatérőket fogadó állomás, Krakkó1918-19200,06ifm
1374. Magyar hazatérőket gyűjtő állomás, Kowel19190,01ifm
1749. Magyar hazatérőket gyűjtő állomás, Lapy19190,002ifm
1750. Magyar hazatérőket fogadó állomás, Lemberg19190,03ifm
1367. Magyar hazatérőket gyűjtő állomás, Lemberg1920-19210,04ifm
1371. Magyar hazatérőket fogadó állomás, Minszk-Litovszk1919-19200,05ifm
1373. Magyar hazatérőket ellenőrző állomás, Oswiecim1920-19210,12ifm
1751. Magyar hazatérőket fogadó állomás, Rowno19210,003ifm
1376. Magyar hazatérőket gyűjtő állomás, Rowno1919-19200,02ifm
1752. Magyar hazatérőket fogadó állomás, Stanislaw19210,001ifm
1369. Magyar hadifogoly fogadó bizottság, Stettin1920-19220,09ifm
1753. Magyar hazatérőket fogadó bizottság, Stryj19190,002ifm
1388. Magyar Hadügyminisztérium kirendeltsége és hazaszállító bizottsága, Tarnopol 1918-19190,06ifm
1372. Magyar hazatérőket fogadó állomás, Tarnopol19210,01ifm
1389. Magyar hazatérőket fogadó állomás, Wilno19200,002ifm
1391. Magyar Vöröskereszt Missziója, Csita1920-19210,04ifm
1754. Magyar Vöröskeresztes Misszió Kirendeltsége, Nyikolszk-Usszurijszk1920-19210,05ifm
1755. Magyar Vöröskeresztes Misszió gyűjtőtábora, Pervaja Rjecska19210,02ifm
1390. Magyar Vöröskereszt Missziója, Vlagyivosztok1920-19210,40ifm

Határmenti fogadóállomások

Legfőbb feladatuk a határra érkező hadifogoly-szállítmányok felbomlásának, szétszéledésének megakadályozása és a transzportoknak a leszerelő táborokba való irányítása volt. Itt kapták a hazatérők az első részletesebb felvilágosítást a közelmúlt magyarországi politikai eseményeiről, természetesen a mindenkori uralkodó rendszer szempontjából.

1379. Katonai fogadóbizottság, Bruck - Királyhida1919-19240,60ifm
Később Hegyeshalomra, majd Csornára, ezt követően újra
Hegyeshalomra települt.
Együtt a korábbi II. 1377. és II. 1381. számú fondokkal.
1380. Katonai fogadóbizottság, Savanyúkút1919-19200,002ifm
1406. Hadifogoly fogadóbizottság, Sátoraljaújhely1919-19200,05ifm
1378. Katonai fogadóbizottság, Szentgotthárd1919-19210,04ifm

Leszerelő táborok

Az I. világháború után hazatérő hadifoglyok leszerelési ügyeinek egységes lebonyolítására létrehozott táborok, amelyek előbb 3, majd - 1920 júniusától - 14 napos egészségügyi vesztegzár állomásként is működtek. A 14 napos kötelező karantén lehetőséget nyújtott a hazatérők megfigyelésére és a politikai vagy egyéb szempontból gyanús elemek kiszűrésére.

1405. Hadifogoly leszerelő tábor, Csót1920-19230,48ifm
1756. Hadifogolytábor, Hajmáskér19190,001ifm
1757. Internálótábor, Kecskemét19190,002ifm
1758. Internálótábor, Ostffyasszonyfa1919-19200,01ifm
1407. Zalaegerszegi internálótábor19200,005ifm
1759. Hadifogoly leszerelő tábor, Zalaegerszeg, Inota1919-19200,03ifm

Budapesti hadifogolyfogadó intézmények

Legfőbb feladatuk a leszerelő táborokból Budapesten át hazafelé tartó hadifoglyok eligazítása, továbbsegítése volt. Ezenkívül a szolgálati vagy leszerelési ügyekben több napig a fővárosban

tartózkodó vidéki hazatérők számára 3 napig ingyenes szállást és élelmezést biztosítottak.

1395. Hadifogoly eligazító és továbbirányító iroda, Budapest, Keleti pályaudvar1919-19210,06ifm
1396. Magyar hadifogoly eligazító iroda, Budapest1919-19210,04ifm
1397. Hernád utcai hadifogoly gyűjtő parancsnokság19180,06ifm
1398. Hazatérő tisztek otthona, Budapest1919-19220,24ifm

Hadifogolytáborok

Az I. világháború után főleg az oroszországi, a II. világháború után a nyugati hadifogolytáboroknak van töredékes anyaga.

1401. Hadifogolytábor, Krasznaja - Rjecska1918-19200,07ifm
Japán felügyelet alatt, benne a Hadifogoly Magyarok
Szövetsége, illetve a pervaja rjecskai hadifogolytábor anyaga is.
1402. Hadifogolytábor, Nyikolszk - Usszurijszk1918-19190,01ifm
Japán felügyelet alatt.
1403. Hadifogolytábor, St. Augeau 1918-19200,005ifm
1408. Hadifogolytábor, Dachau19450,02ifm
1411. Hadifogolytábor, Ebelsberg19450,04ifm
1409. Hadifogolytábor, Salzburg19450,003ifm
1410. Hadifogolytábor, Spital am Phyrn19450,01ifm

Egyéb

1399. Magyar hadifogolymentő mozgalom19200,24ifm
1400. Hadifogoly Újság1919-19220,36ifm
1760. Névjegyzékek, visszaemlékezések1945-19470,28ifm
Különböző hadifogolytáborokban keletkezett iratok.

PARANCSNOKSÁGOK, CSAPATOK

HADSEREGEK

A hadsereg több hadtestből /más önálló seregtestből/, közvetlen alárendelt csapatokból és seregvonatból álló, hadászati feladatok végrehajtására hivatott katonai magasabbegység, a békehadrend legmagasabb köteléke. Magyarországon 1940. március 1-vel 3 hadseregparancsnokságot állítottak fel, amelyek élén 1 - 1 vezérezredesi rangnak megfelelő gyalogsági, lovassági, tüzérségi tábornok - 1941 augusztusától vezérezredes - vagy idősebb altábornagy állt. A hadseregparancsnok minden tekintetben a honvéd vezérkar főnökének volt alárendelve. Legfontosabb munkatársa, tanácsadója és elhatározásainak végrehajtója a hadsereg vezérkari főnöke volt. Békében csak a hadseregparancsnok legszűkebb törzse működött. Ennek segítségével látta el békebeli feladatait:

 1. a magasabb /hadtest, dandár stb./ parancsnokok, illetve az ilyenekké való kiképzésre tekintetbe jövők gyakorlati és elméleti képzésének vezetését;
 2. az alárendelt alakulatok, intézetek és egyéb katonai szervek kiképzésének és működésének felügyeletét;
 3. a hadtestek közti gyakorlatok vezetését;
 4. a csapattest és magasabb parancsnokok személyi /fegyelmi/ ügyeiben véleményadást.

Illetékességi köre kiterjedt a békehadrend szerint neki alárendelt hadsereg közvetlen alakulatokra, a szervezetszerűen alárendelt seregtestekre. A hadseregparancsnok az alárendelt, illetve ellenőrzésére bízott alakulatokat évente egyszer - a hadsereg vagy hadtest összpontosítások, illetve a csapatkihelyezések alkalmával - szemlélte meg. A hadseregparancsnokság a katonai közigazgatási tevékenységbe nem kapcsolódott be. a katonai közigazgatás legfelső szerve továbbra is a hadtestparancsnokság maradt, amely területi hatásköréből eredő hivatását közvetlenül a központi igazgatásnak alárendelve folytatta.

A hadseregparancsnokságok feladatköre mozgósításkor és a hadsereg hadműveleti alkalmazásakor teljesedett ki. Hivatásuk a hadseregeik kötelékébe rendelt seregtestek, parancsnokságok, csapatok, vonatok, hatóságok és egyéb szervek vezetése és a felettük való parancsnoklás volt. A fővezérség által megszabott feladatok alapján előkészítették, irányították és vezették a hadműveleteket. Ezen felül a hadseregparancsnokságok feladata volt a hadműveletek anyagi megalapozása és az anyagi szolgálat irányítása.

A feladatok ellátására mozgósításkor a hadilétszámra emelt hadseregparancsnokság állománya különböző hivatalokkal és szakközegekkel jelentősen kibővült.

A parancsnoksági csoporthoz tartozott a parancsnokon és a vezérkari főnökön kívül

 1. Hadműveleti vezérkari osztály /I.a./
  Feladata volt a vezérkari főnök utasításai szerint a hadműveletek részletes tervezéséhez szükséges adatok beszerzése, nyilvántartása, a tervezéssel összefüggő munkálatok végrehajtása, továbbá a hadműveleti intézkedések előkészítése, kidolgozása és továbbítása.
 2. Hírszerző vezérkari osztály /I.b./
  Feladata: az ellenség valószínű helyzetének, magatartásának és szándékának megítéléséhez szükséges összes adatok megszerzése, nyilvántartása, rendszerezése és a saját hadműveletek előkészítőinek rendelkezésre bocsátása. Az ellenség hasonló tevékenységének megakadályozása, vagyis a kémelhárítás, megtévesztés, félrevezetés és leplezés, valamint saját propaganda és tábori rendészeti szolgálat irányítása.
 3. Anyagi vezérkari osztály /I.c. főszállásmester/
  Feladata volt, hogy a hadműveleti terveknek megfelelően és a vezérkari főnök utasításai szerint az alárendelt seregtestek, csapatok és egyéb alakulatok anyagi szükségleteit /lőszer, élelmiszer, ruha stb./ biztosítsa és harckészültségüket fenntartsa. Gondoskodik arról, hogy a hadműveletekhez szükséges mindenféle anyag, intézet és szállító eszköz a megfelelő időben és helyen az alárendelt alakulatok rendelkezésére álljon.
 4. Műszaki parancsnok és törzse
  Műszaki és erődítési ügyekben a hadseregparancsnok szakközege. Felelős a hadsereg műszaki szolgálatának működéséért. A szervezetszerűen és közvetlenül alárendelt, valamint az ideiglenesen rendelkezésre bocsátott műszaki alakulatok felett csapatparancsnoki joggal rendelkezik. Az alárendelt seregtestek és csapatok műszaki, valamint árkász alakulatainak elöljárója.
 5. Híradó parancsnok és törzse
  A vezérkari főnök szakközegeként felelős a hadsereg híradó szolgálatának megszervezéséért és híradásának működéséért. A hadseregparancsnoksághoz szervezetszerűen és közvetlenül, valamint ideiglenesen beosztott híradó és távbeszélő alakulatok, továbbá az alárendelt seregtestek híradó parancsnokainak közvetlen elöljárója.
 6. Tüzérségi parancsnok és törzse
  A hadseregparancsnok tanácsadója tüzérségi szakkérdésekben. A hadseregnek szervezetszerűen alárendelt vagy ideiglenesen rendelkezésre bocsátott tüzér csapatok elöljárója. A tüzérparancsnok a szervezetszerűen és közvetlenül alárendelt tüzérséggel közvetlenül, az alárendelt seregtestek tüzérségével azonban mindenkor csak parancsnoka nevében és megbízásából - az elöljáró seregtest parancsnokai útján - intézkedik, illetve ellenőriz. Joga és kötelessége, hogy azokat a tüzérségi és anyagi tényezőket, amelyek a hadseregparancsnok hadműveleti elhatározásához szükségesek, valamint azokat a tüzérségi tényezőket, amelyek a tervezet hadműveletek végrehajtását és sikerét döntően befolyásolják, jelentse.
 7. Légvédelmi parancsnok és törzse
  A hadseregparancsnok tanácsadója légvédelmi szakkérdésekben. A hadseregnek szervezetszerűen alárendelt légvédelmi csapatok elöljárója. A légvédelmi parancsnok a szervezetszerűen és közvetlenül alárendelt légvédelmi csapatokkal közvetlenül, az alárendelt seregtestek légvédelmi alakulataival azonban mindenkor csak parancsnoka nevében és megbízásából - az elöljáró seregtest parancsnokai útján - intézkedik. Feladata a hadsereg működési területén a légvédelem egységes megszervezésének és tervszerű végrehajtásának egységes irányítása. A légvédelmi parancsnok joga és kötelessége, hogy azokat a légvédelmi és anyagi tényezőket, amelyek a hadseregparancsnopk légvédelmi elhatározásához és tervének megvalósításához szükségesek, valamint a tervezett hadműveletek végrehajtását és sikerét döntően befolyásolják, jelentse.
 8. Repülő parancsnok és törzse
  A hadseregparancsnok szakközege repülő szakkérdésekben. A hadseregnek szervezetszerűen alárendelt vagy ideiglenesen rendelkezésre bocsátott repülő alakulatoknak elöljárója, felettük csoportparancsnoki jogkörrel bír. Az alárendelt seregtestek repülő alakulataival azonban mindenkor csak parancsnoka nevében és megbízásából azok elöljáró seregtest parancsnokai útján intézkedhetik.

Joga és kötelessége mindazokat a repülő és repülő anyagi tényezőket, amelyek a parancsnok elhatározásához és tervének végrehajtásához szükségesek, valamint azokat a repülő vonatkozású körülményeket, amelyek a tervezett hadműveletek végrehajtását és sikerét befolyásolhatják, jelentse. Feladata: részletes terv készítése a légi hadászati és harcászati felderítés megszervezésére és végrehajtására, valamint az esetenként alárendelt harci repülőerők tervszerű alkalmazására és a földi csapatokkal való együttműködés szabályozására.

Parancsnoksági hivatalok:

 1. Lelkészi hivatal
 2. Hadbírói hivatal
 3. Hadbiztossági hivatal
 4. Hadipénztár
 5. Gazdasági hivatal
 6. Tábori postahivatal

A kisebb seregtestek /hadtestek, hadosztályok/ parancsnokságainak szervezeti felépítése hasonló volt.

1452. M. kir. 1. honvéd hadseregparancsnokság1940-19450,24ifm
Az 1940.márc.1-én alakult három hadsereg /1., 2., 3./ egyike. Eredeti állomáshelye Szolnok.
Alárendeltségébe béke idején a szegedi V., a debreceni VI. és a kassai VIII. hadtest tartozott, de ezen összetételben sohasem került alkalmazásra.
Első mozgósítására 1940.júl.1-től Románia ellen került sor. Alárendeltségében az I., II., IV. és VI. hadtest volt. Az erdélyi bevonulás után székhelyét Kolozsvárra helyezték át. 1940.dec.-től alárendeltségébe az V. hadtest helyett az újonnan felállított kolozsvári IX. hadtest került. A hadseregparancsnokságot 1941.okt.-ben felhelyezték Budapestre.
Második mozgósítására 1944.jan.6.-án került sor, amikor a VI. hadtesttel, a 16. és 24. gyaloghadosztállyal, valamint az 1. és 2. hegyidandárral lezárta a Kárpátok átjáróit. 1944.ápr.1-én a megerősített hadsereg a német Észak - Ukrajna Hadseregcsoport alárendeltségébe lépett. Feladata az előrenyomulás és ezáltal jelentős szovjet erők lekötése mellett a német Észak-Ukrajna és a Dél-Ukrajna hadseregcsoportok közötti megszakadt összeköttetés helyreállítása volt.
Az 1944.júl.23-án megindult szovjet támadás következtében a hadsereg visszavonult a Tatár-hágó előterébe, ahol megerősítették és 1944.szept. elejétől feladata a Kárpátok átjáróinak védelme lett. Ekkor a III., V., VI. hadtest tartozott alárendeltségébe. A Tiszántúlon északra törő szovjet erők elvágással fenyegették a hadsereget, ezért elrendelték visszavonulását a magyar - szlovák határra. 1944. okt. 16-án a hadsereg parancsnoka és vezérkari főnöke átment a szovjet oldalra.
Az 1. hadsereg visszavonulása Szlovákiába 1944.okt. 17-én megkezdődött, parancsnokságát pedig 1945.jan.18-án kivonták a hadműveletek irányításából. 1945.márc.-ban megkezdődött a hadsereg átcsoportosítása a Balaton - Zirc - Győr vonalon lévő Klára - állásba, de ide csak az V. hadtest és az 1.hegyihadosztállyá átszervezett 1. hegyidandár érkezett meg. Az 1. hadseregparancsnokság 1945. ápr.-ban visszavonult Ausztria területére, ahol május 8-án a II. és V. hadtest, a 20., 25. gyaloghadosztály, a 7., 8. tábori póthadosztály és a Szent László hadosztály maradványaival letette a fegyvert a brit csapatok előtt.
Parancsnokai:
Nagy Vilmos vezds. 1940.márc.1.-1941.febr.1.
Schweitzer István vezds. 1941.febr.1.-1942.aug.1.
Náday István vezds. 1942.aug.1.-1944.ápr.1.
Lakatos Géza vezds. 1944.ápr.1.- máj.26.
Beregfy Károly vezds. 1944.máj.26.-júl.25.
Farkas Ferenc altbgy. - megbízva
Miklós Béla vezds. 1944.aug.3.-okt.16.
László Dezső vezds. 1944.okt.17-től végig
1453. M. kir. 2. honvéd hadseregparancsnokság1940-19443,10ifm
Az 1940.márc.1-én felállított három hadsereg egyike. Eredeti állomáshelye Budapest. A békehadrend szerint kötelékébe a budapesti I., a székesfehérvári II. és a mikolci VII. hadtest tartozott, de ezen összetételben sohasem került alkalmazásra.
Első mozgósítása 1940.jún.27-én volt és júl.1-vel vonult fel a román határra. Alárendeltségébe az erdélyi bevonulás idején a II. és V., valamint az 1. hadseregből 1940.szept.-ben kivont VI. hadtest tartozott.
Az 1941.áprilisi délvidéki hadműveletekhez I. és VII. hadtestjét mozgósították, amelyek közül az előbbi bevetésre is került. A 2. hadseregparancsnokság békeállomáshelyén maradt.
Az 1942.januári német - magyar tárgyalások eredményeként mozgósított és 1942.áprilistól a keleti frontra irányított magyar seregtestek vezetésére a 2. hadseregparancsnokságot jelölték ki. A 2. magyar hadsereg 1942.áprilisától a német Dél - Hadseregcsoport, június 4-től a Weichs - seregcsoport, július 9-től a B - Hadseregcsoport alárendeltségében vett részt a keleti front hadműveleteiben. A 207 ezer fős 2. hadsereg alárendeltségébe a kivonuláskor a II., IV., VII. hadtest, az 1. tábori páncélos hadosztály, az 1. repülőcsoport és hadseregközvetlen alakulatok tartoztak. A hadsereg a Don menti hídfőcsaták után folyamvédelemre rendezkedett be. A szovjet csapatok 1943.januári előrenyomulása következtében a részeire szabdalt, nagy veszteségeket szenvedett csapatok megkezdték a visszavonulást, az utolsó küzdő alakulatok febr.3-án váltak ki a hadműveletekből. A hadsereg töredékei 1943. ápr.-máj.-ban tértek haza. /Becsült vesztesége 120 ezer fő volt./
A 2. hadseregparancsnokságnak a hadműveleti területen kint maradt részeiből megalakult a Magyar Megszálló Erők Parancsnoksága.
Az 1944.máj.10-én életbelépő új hadrend a 2. hadseregparancsnokságot mint békebeli parancsnokságot megszüntette.
Újbóli felállítására - m. kir. 2. /erdélyi/ honvéd hadseregparancsnokság néven - Románia kiugrása után 1944.aug.28-án került sor, amikor a kolozsvári IX. hadtestparancsnokság törzséből szervezett 2. hadseregparancsnokság átvette a vezetést az Erdélyben gyülekező magyar erők felett. A Déli - Kárpátok hágóinak birtokbavételéért indított hadművelet szept.8-án megakadt, amikor az előrenyomuló magyar és német csapatok a Kárpátokon már átkelt szovjet erőkbe ütköztek. A 2. hadsereg védőállásait okt.8-ig tartotta, majd megkezdte a visszavonulást. Okt.20-án a Duna - vonal védelmére a Dunántúlra szállították. A hadseregparancsnokságot nov.13-án kivonták az arcvonalról, hogy a Németországban kiképzésen lévő magyar alakulatok felett átvegye a vezetést. Seregtesteinek egy része más alárendeltségben folytatta a harcot.
Parancsnokai:
Jány Gusztáv altbgy., vezds. 1940.márc.1.-1943.aug.1.
Lakatos Géza vezds. 1943.aug.1.-1944.ápr.1.
Veress Lajos vezds. 1944.aug.25.-okt.16.
Major Jenő altbgy., vezds. 1944.okt.16.-nov.13.
1454. M. kir. 3. honvéd hadseregparancsnokság1943-19450,04ifm
Az 1940.márc.1-én felállított három hadsereg egyike. Eredeti állomáshelye Pécs. A békehadrend szerint kötelékébe a szombathelyi III. és a pécsi IV. hadtest tartozott, de ezen összetételben sohasem került bevetésre.
Első alkalmazására az 1940.jún.27-i Románia elleni mozgósításkor került sor.
Második mozgósításakor - 1941.ápr.4-én - a délvidéki hadműveletek irányítására jelölték ki. Alárendelt seregtestei az I., IV., V. hadtest, az I. gyorshadtest voltak. A bácskai hadműveletek után a hadsereg hadialkalmazására már nem került sor és az 1944. máj.10-én életbe lépő új hadrend mint békében fennálló parancsnokságot is megszüntette.
Újbóli felállítása 1944.szept.-ben történt, amikor a Dél-Alföldön harcoló IV. és VIII. hadtestet felsőbb parancsnokság hiányában közvetlen német irányítás alá akarták vonni - ekkor a IV. hadtest törzséből ismét felállt a 3. hadseregparancsnokság. Alapvető feladata a Tisza - vonal védelme volt. A Budapest irányába indított szovjet támadás visszavonulásra késztette a hadsereget. 1944.nov.13-tól a Duna védelmét irányította Ercsitől a Dráváig. Harcvezetése 1944.dec.-ben megszűnt, törzse Nagyigmándra települt.
Újbóli alkalmazására 1945.márc.-ban került sor, amikor a német 6. hadsereggel együtt alkotott Balck - csoportként a Velencei -tótól Esztergomig volt védelemben. A szovjet támadás elől márc. végén osztrák területre hátrált, ahol máj.8-án Linznél letette a fegyvert az amerikai csapatok előtt.
Parancsnokai:
Gorondy-Novák Elemér altbgy. 1940.márc.1.-1941.nov.1.
Decleva Zoltán altbgy. 1941.nov.1.-1942.dec.1.
Csatay Lajos vezds. 1942.dec.1.-1943.jún.12.
Beregfy Károly vezds. 1943.jún.12.-1944.máj.15.
Heszlényi Jőzsef vezds. 1944.szept.19.-től végig
1455. M. kir. Honi Hadseregparancsnokság19440,001ifm
1944.okt.23-án létrehozott katonai vezetési szerv. Feladata a hátországban folyó kiképzés irányítása, továbbá a csapatoknál, a tanfolyamokon és a haderőn kívül /levente és lövész kiképzés/ folyó kiképzés közötti összhang biztosítása. Alárendeltségébe tartoztak a fegyvernemi felügyelők, a katonai nevelő és kiképző intézetek, a Leventék és Nemzetőrök Országos Parancsnokságán keresztül a leventék és a nemzetőrség, továbbá az I. hadtestparancsnokságon és a honvéd kerületi parancsnokságokon keresztül a hátországban lévő, hadműveleti feladatokkal nem rendelkező összes parancsnokság és alakulat.
A honi hadsereg parancsnoka, mint a kiképzés irányításával megbízott legmagasabb parancsnok, hadseregparancsnoki hatáskörrel rendelkezett.
A honi hadseregparancsnokság nem tudta hivatását betölteni, mert az arcvonal folyamatos hátramozgása következtében a hátországi alakulatok, kiképzési szervek és egyéb katonai intézetek állandóan változtatták helyüket, így a rendszeres szervező és kiképző munka lehetetlenné vált.
Parancsnoka:
Ternegg Kálmán altbgy.
1444. A m. kir. Honvédség németországi főfelügyelője 1944-1945 0,05 ifm
1945. január 1-én kezdte meg működését, bár első parancsa 1944. december 24-én jelent meg. Hatáskörébe tartozott minden Németországba áttelepült honvédségi szerv, alakulat személyi, kiképzési és anyagi téren. Parancsnoka volt minden olyan áttelepült honvédségi személynek, akik nem tartoztak valamely magasabb parancsnok hatásköre alá.
Benne a németországi magyar anyagi irányító törzs 1945. ápr. - okt. közötti Naplója /korábban II. 1460. fondszámon szerepelt/
Parancsnoka:
Major Jenő vezds.
1459. Felsőausztriai központi magyar katonai parancsnokság1945-19460,01ifm
A Magyarország területéről 1945. márciusától Ausztriába kitelepült alakulatok négy katonai járás területén helyezkedtek el: a grieskircheni, a braunaui, a schardingi, a riedi járás területén. Ezek központi magyar katonai parancsnoksága - élén Solymossy Ulászló vörgy - St. Marienkirchen-ben volt.
Benne a grieskircheni és riedi járás magyar katonai parancsnoka iratai.

HADTESTEK

Nagyobb hadműveletek végrehajtására alkalmas, több seregtestből, közvetlen támogató és ellátó alakulatokból álló magasabbegységek. Magyarországon a hadtesteket - a fegyvernemi hadtestek kivételével - területi alapon szervezték. 1919 decemberétől Magyarország 7 katonai - közigazgatási területi egységre tagozódott Budapest, Székesfehérvár, Szombathely, Pécs, Szeged, Debrecen és Miskolc székhellyel. E területek élén 1922. május 1-től egy - egy vegyesdandár-parancsnokság állt, amelyek az 1 - 7. hadrendi számot viselték. A vegyesdandár-parancsnokságok mint magasabbparancsnokságok és mint legfelsőbb katonai területi hatóságok működtek. Magyarország fegyverkezési egyenjogúsítása után 1938-ban meginduló nagyarányú hadseregfejlesztési program keretében a vegyesdasndárokat hadtestekké szervezték át. Így alakult meg 1938. november 22-én a budapesti I., a székesfehérvári II., a szombathelyi III., a pécsi IV., a szegedi V., a debreceni VI., a miskolci VII. hadtest. Ezek a Felvidék visszacsatolása után 1939.jan.23-tól a kassai VIII., Észak-Erdély visszatérése után 1940.nov.15-től a kolozsvári IX. hadtesttel egészültek ki.

Egy hadtest békében az alábbi csapatokkal rendelkezett:

3 gyalogezred, 1 kerékpáros zászlóalj /csak a II., V., VIII. hadtestnél/, 1 huszárszázad, 3 tábori tüzérosztály, 1 gépkocsizó tüzérosztály, 1 tüzér mérőszázad, 1 légvédelmi tüzérosztály, 1 utász zászlóalj, 1 híradó zászlóalj, 1 fogatolt vonatosztály, 1 gépkocsizó vonatosztály, 1 közérdekű munkaszolgálatos zászlóalj.

Ezenkívül alárendeltségébe tartoztak még: kórházak, tüzér - és fegyverjavító műhelyek, élelmező raktárak.

Békében a hadtestparancsnokság is kettős feladatot látott el: mint magasabbparancsnokság és mint felsőfokú katonai területi hatóság működött.

Háború esetén a hadtestparancsnokság alárendelt seregtestei élén elvonult a hadműveleti területre, ahol résztvett a sereg- és csapattesteit érintő hadműveleti tervek kidolgozásában és irányította azok végrehajtását.

A fentebb felsorolt hadtestparancsnokságok iratanyaga a kerületi parancsnokságok fondjával együtt őríztetik közös fondszám alatt, tehát ezeket lásd a Területi szervek fondcsoportjában II.1239. - 1251. fondszámok alatt.

1456. Kárpát - csoport parancsnokság19410,04ifm
I.:
1939.márc.14-én a kassai VIII. hadtestparancsnokság irányítása alatt az 1. és 2. lovasdandárból, a 2. gépkocsizó dandárból, a 24. gyalogezredből, valamint a VIII. hadtest területén állomásozó kerékpáros és határvadász zászlóaljakból alakított hadműveleti csoport. Feladata az önálló csehszlovák állam szétesése következtében visszacsatolhatóvá vált észak-keleti országrész /Kárpátalja/ katonai megszállása, a közös magyar - lengyel határ visszaállítása és az esetleges szlovák vagy ukrán ellenállás megtörése. A Kárpát-csoport gyorsan mozgó alakulatai 1939.márc.15-én lépték át a határt Ungvárnál, a Tisza völgyében és Munkácsnál. A hadművelethez már a Kárpátalján csatlakozott az 1939.márc.13-án mozgósított és a Dunántúlról átirányított 8., 9. és 11. gyalogdandár. A Kárpát-csoport élei 1939.márc.16-án elérték a Vereckei-, 17-én az Uzsoki-hágót. A hadműveleteket 1939.márc.24-én állították le.
Parancsnoka:
Szombathelyi Ferenc altbgy.
II.:
Második alkalommal a Kárpát-csoport 1941.jún.30-án, Magyarországnak a Szovjetúnió elleni hadbalépése után alakult meg a mozgósított VIII. hadtest törzséből és közvetlen alakulataiból, a Gyorshadtestből, a 8. határvadász dandárból és az 1. hegyi dandárból. Feladata a Kárpátokon átkelve a Dnyeszter felé visszavonuló szovjet csapatok üldözése és a támadó német csapatok fedezése volt. A magyar csapatok 1941.jún.28-án lépték át a határt. Júl.7-én átkeltek a Dnyeszteren, majd - csökkentett hadrenddel - megszálló feladatokra rendezkedtek be. A Kárpát-csoport alakulatait a kiérkező Magyar Megszálló Erők váltották fel 1941.okt.-nov.-ben.
Parancsnoka:
Szombathelyi Ferenc altbgy.
1457. M. kir. I. gyorshadtest parancsnokság19410,07ifm
A gyorsan mozgó alakulatok egységes irányítása érdekében 1940.márc.1-én állították fel. Felállítási helye: Szolnok. Alárendeltségébe tartozott az addig önálló seregtestként működő 1. és 2. lovasdandár, az 1. és 2. gépkocsizó dandár. Békében a parancsnokságnak csak a legszűkebb törzse működött, ennek segítségével látta el békebeli feladatait. Illetékessége kiterjedt a közvetlen alakulatokra és a neki szervezetszerűen alárendelt seregtestekre. A gyorshadtest parancsnokság nem katonai - közigazgatási, hanem irányító és felügyeleti hatóság volt. A katonai - közigazgatási ügyek intézése részben az alárendelt seregtest parancsnokságok, részben a területileg illetékes hadtestparancsnokság feladatköre volt.
A gyorshadtestparancsnokság hatásköre mozgósításkor és a hadműveleti alkalmazáskor teljesedett ki. Feladata volt hadműveleteinek megtervezése, előkészítése és irányítása, amelyek ellátására mozgósításkor a parancsnokság állománya jelentősen bővült hivatalokkal és szakközegekkel. /Ezek részletes leírását lásd a hadseregeknél./
A gyorshadtest teljes állományával résztvett az 1940.szept. -i erdélyi bevonulásban és az 1941.ápr.-máj.-i délvidéki hadműveletekben. 1941.jún.26-án mozgósították a Szovjetúnió elleni hadműveletekhez. A gyorshadtest júl.1-től júl.9-ig a Kárpát-csoport kötelékében működött, majd a német Dél Hadseregcsoport alárendeltségébe lépett és nov.-ig a Donyecig jutott. Ekkor a - főleg anyagiakban - leharcolt hadtestet kivonták a hadműveletekből és hazaszállították.
Az 1941-es hadjárat bebizonyította, hogy a gépesített és lovas seregtestek eltérő menet- és harcászati tulajdonságaik miatt közös parancsnokság alatt nem vezethetők, ezért a gyorshadtestet 1942.okt.1-vel megszüntették. Lovas seregtesteiből 1 lovas, gépesített magasabbegységeiből 2 páncélos hadosztályt szerveztek. A gyorshadtest parancsnokságából az I. páncélos hadtestparancsnokságot állították fel.
Parancsnokai:
Miklós Béla vőrgy., altbgy. 1940.márc.1.-1942.febr.1.
Major Jenő vőrgy. 1942.ápr.1.-1942.okt.1.
1647. M. kir. I. páncélos hadtestparancsnokság1942-19440,01ifm
A m. kir. Honvédség páncélos hadosztályokká fejlesztett harckocsi és gépkocsizó lövészcsapatainak egységes irányítására és vezetésére 1942.okt.1-vel hozták létre. Székhelye Budapest volt. Parancsnoka egyben a páncélos és gépkocsizó lövészcsapatok felügyelője is volt. kötelékébe az 1. és 2. páncélos hadosztály tartozott. Békében csak a parancsnokság legszűkebb törzse működött éa látta el a hadtestparancsnokság békebeli feladatait. A hadtestparancsnokság nem katonai - közigazgatási, hanem irányító és felügyeleti hatóság volt. A katonai - közigazgatási ügyek intézése részben az alárendelt seregtest parancsnokságok, részben a területileg illetékes hadtestparancsnokság feladatköre volt.
mozgósítás és hadi alkalmazás esetén a jelentősen kibővített hadtestparancsnokság feladata lett volna az alárendeltségébe tartozó két páncélps hadosztály hadműveleteinek irányítása, azok egységes vezetése. A II. világháború folyamán azonban az 1. és 2. páncélos hadosztály együttes alkalmazására nem került sor. /Az 1. páncélos hadosztályt a 3. hadsereg, a 2. páncélos hadosztályt az 1. hadsereg alárendeltségében vetették be 1944-ben./ Az I. páncélos hadtestparancsnokság mozgósítására nem került sor.
Parancsnokai:
Veress Lajos altbgy. 1942.okt.1.-1942.nov.15.
Major Jenő vőrgy., altbgy. 1942.nov.15.-1944.okt.16.
Bisza Ferenc altbgy. 1944.nov.1.-1945.febr.11.
1458. M. kir. Megszálló Erők Parancsnoksága1941-19440,12ifm
A Szovjetúnió területén a keleti arcvonal mögött biztosító és katonai - közigazgatási feladatokat ellátó magyar alakulatok irányítására és vezetésére 1941.okt.6-án Vinyica, majd Kiev székhellyel felállították a Magyar Megszálló Csoport Parancsnokságot /I./. Ebből 1942.febr.9-től megalakult Kiev székhellyel a Keleti Megszálló Csoport /II./ és Proszkurov székhellyel a Nyugati Megszálló Csoport Parancsnokság /III./, mindkettő 1943.jún.-ig működött.
1943.máj.elején Kiev székhellyel a 2. magyar hadsereg parancsnokságból megalakult a M. kir. Megszálló Erők Parancsnoksága /IV./, amely használta a 2. magyar hadsereg megnevezést is. A front mozgásával a magyar megszálló alakulatok mind nyugatabbra szorultak. 1944.ápr.4-én a parancsnokság feloszlott.
1944.ápr.-tól a VIII. hadtestparancsnokság mint Magyar Megszálló Csoport /V./ magasabb parancsnoksággá alakult, elnevezése 1944.máj.-tól II. tartalék hadtestre változott. 1944.aug. végén, szept. elején hazaszállították alakulatait és a 3. magyar hadsereg alárendeltségében résztvettek a magyarországi harcokban.
Parancsnokai:
I.   Olgyay Károly altbgy. 1941.okt.6.-1942.febr.9.
II.  Olgyay Károly altbgy. 1942.febr.9.-1942.máj.26.
      Bogányi Károly altbgy.1942.máj.26.-1942.aug.11.
      Bakay Szilárd altbgy. 1942.aug.11.-1943.jún.23.
III.  Sziklay György vőrgy. 1942.febr.9.-1942.okt.15.
      Széchy Imre vőrgy. 1942.okt.15.-1943.máj.1.
IV. Gyimessy Ernő altbgy. 1943.máj.1.-22.
      Lakatos Géza vezds. 1943.máj.22.-1944.márc.31.
V.  Bor Jenő altbgy. 1944.ápr.5.-1944.júl.18.
      Vattay Antal altbgy. 1944.júl.18.-1944.aug.20.
      Lengyel Béla altbgy. 1944.aug.20.-1944.szept.22.

SEREGTESTEK

GYALOGSÁG

A seregtestek önálló hadműveletek végrehajtására alkalmas, a harcoló részeken kívül támogató szakcsapatokkal /műszaki, híradó, légvédelmi, felderítő/ és ellátó /szállító, élelmező, műhely, egészségügyi/ alakulatokkal is rendelkező katonai magasabbegységek. A m. kir. Honvédség legkisebb, még seregtestnek nevezhető magasabbegységeinek elnevezése és összetétele 1920 és 1944 között többször változott.

1920 - 1922
Hadosztály

A békehadrendben is szereplő három gyalogezredből, egy lovasosztályból, egy tüzérosztályból, valamint műszaki - és vonatcsapatokból álló hadműveleti egység. Katonai körletenként egy - egy hadosztályt szerveztek, amelyek elnevezése megegyezett a katonai körletével: budapesti, székesfehérvári, szombathelyi, kaposvári /1921-től pécsi/, szegedi, debreceni, miskolci hadosztály. Ezenkívül létezett egy budapesti székhelyű ún. területen kívüli hadosztály is. A négy huszárezredet két lovasdandárba, azokat pedig egy lovashadosztályba szervezték.

1922 - 1938
Vegyesdandár

A trianoni békeszerződés korlátozásai miatt a m. kir. Honvédség legkisebb hadműveleti egységei a vegyesdandárok voltak. Az 1930-as években a honvédség fejlesztésével kapcsolatban több elképzelés született arról, hogy a vegyesdandárokon belül több seregtestet szerveznek. Ennek megvalósítására azonban csak 1938-ban kerülhetett sor. A meglévő négy huszárezred és egy lovas tüzérosztály két lovasdandárba volt szervezve, amelyek nem tagolódtak a vegyesdandárok szervezetébe.

1938 - 1942
Gyalogdandár

A m. kir. Honvédség legkisebb hadműveleti egysége. A békehadrendben csak a gyalogdandár parancsnokának legszűkebb törzse szerepelt. Maga a gyalogdandár csak mozgósításkor állt fel oly módon, hogy a békehadrendben szereplő hadtest-kötelékbeli gyalogezredekből és tüzérosztályokból az ezred -, ill. az osztályparancsnok - helyettes vezetésével kivált a tényleges állomány fele és felállította a gyalogezred ikerezredét, ill. a második tüzérosztályt. A gyalogdandár magja az anya - és az ikerezredből álló két gyalogezred és a két tüzérosztályból szervezett tüzérezred lett, amelyeket a mozgósításkor behívott tartalékosokkal hadilétszámra töltöttek fel. A gyalogdandár működéséhez szükséges támogató - és kiszolgáló alakulatokat a területileg illetékes hadtest szakcsapatai állították fel tényleges állományukból és a bevonuló tartalékosokból. Mozgósítás esetén minden hadtest három gyalogdandárt állított fel:

 1. hadtest: I. gyalogdandár - Budapest, 2. gyalogdandár - Budapest, 3. gyalogdandár - Budapest
 2. hadtest: 4. gyalogdandár - Székesfehérvár, 5. gyalogdandár - Győr, 6. gyalogdandár - Komárom
 3. hadtest: 7. gyalogdandár - Sopron, 8. gyalogdandár - Szombathely, 9. gyalogdandár Nagykanizsa
 4. hadtest:10. gyalogdandár - Kaposvár, 11. gyalogdandár - Pécs, 12. gyalogdandár - Szekszárd
 5. hadtest: 13. gyalogdandár - Kecskemét, 14. gyalogdandár - Szeged, 1941-től Szabadka, 15. gyalogdandár - Kiskunhalas, 1941-től Újvidék
 6. hadtest:16. gyalogdandár - Szolnok, 17. gyalogdandár - Debrecen, 18. gyalogdandár - Békéscsaba
 7. hadtest:19. gyalogdandár - Miskolc, 20. gyalogdandár - Eger, 21. gyalogdandár - Losonc
 8. hadtest, 1939 - től: 22. gyalogdandár - Nyíregyháza, 23. gyalogdandár - Kassa, 24. gyalogdandár - Ungvár
 9. hadtest, 1940-től: 25. gyalogdandár - Nagyvárad, 26. gyalogdandár - Dés, 27. gyalogdandár - Marosvásárhely

1942 - 1943
Könnyű hadosztály

Lényegében a gyalogdandáréval azonos két gyalogezredből, egy fogatolt tüzérezredből és hadosztály - közvetlen alakulatokból álló seregtest. A szervezet, az állomáshely és a hadrendi szám változatlan maradt. Az elnevezés megváltoztatásának az oka, hogy a 2. magyar hadsereggel a keleti frontra kivonuló 9 kétezredes seregtest a német hadvezetés előtt nagyobb harcértékűnek tűnjön, mint amilyet valójában képviselt.

1943 - 1944
Gyaloghadosztály

1943. október 1-vel a könnyű hadosztályok átszervezésével három gyalogezredből, négy tábori tüzérosztályból és megerősített hadosztály - közvetlen alakulatokból álló gyaloghadosztályokat állítottak fel. A budapesti I. hadtest kivételével - amely csak közigazgatási funkciókat látott el - minden hadtest alárendeltségébe egy - egy gyaloghadosztály került. A gyaloghadosztályok béke idején is csaknem hadi létszámon álltak, így a mozgósítást követően rövid időn belül elérhették a menetkészültséget. A gyaloghadosztályokat egyes könnyű hadosztályok megszűntetésével, személyi és anyagi eszközeik összevonásával hozták létre.

 1. hadtest 6. gyaloghadosztály, Komárom: felállító alakulatai a székesfehérvári 4. és a komáromi 6.könnyű hadosztály
 2. hadtest 7. gyaloghadosztály, Sopron: felállító alakulatai a soproni 7. és a szombathelyi 8. könnyű hadosztály
 3. hadtest 10. gyaloghadosztály, Kaposvár: felállító alakulatai a kaposvári 10. és a pécsi 11. könnyű hadosztály
 4. hadtest 13. gyaloghadosztály, Szabadka: felállító alakulatai a kecskeméti 13. és a szabadkai 14. könnyű hadosztály
 5. hadtest 16. gyaloghadosztály, Szolnok: felállító alakulatai a szolnoki 16. és a debreceni 17. könnyű hadosztály
 6. hadtest 20. gyaloghadosztály, Eger: felállító alakulatai a 20. egri és a 21. losonci könnyű hadosztály
 7. hadtest 24. gyaloghadosztály, Ungvár: felállító alakulatai a 22 nyíregyházi és a 24. ungvári könnyű hadosztály
 8. hadtest 25. gyaloghadosztály, Nagyvárad: felállító alakulatai a 25. nagyváradi és az 1. budapesti könnyű hadosztály

A 27. könnyű hadosztály ideiglenesen megmaradt kétezredes seregtestnek a Székely Határvédelmi Erők kötelékében.

Tartalék hadosztály

Az 1943. október 1-vel életbe lépő szervezési rendelet szerint békében a hadtestek egy - egy gyaloghadosztállyal és egy - egy, csak kereteiben létező tartalék hadosztállyal rendelkeztek. mozgósításkor a 3 gyalogezredből, 3 fogatolt tüzérosztályból és a gyaloghadosztályokénál gyengébb hadosztály - közvetlen alakulatokkal rendelkező tartalék hadosztályokat a bevonuló tartalékosokkal kívánták feltölteni. Menetkészültségüket csak jóval a gyaloghadosztályok után érték volna el. Az új szervezési rendszerrel megvalósult volna a m. kir. Honvédség lépcsőzetes mozgósításának lehetősége. A tartalék hadosztályok tervezett hadrendje:

 1. hadtest 5. tartalék hadosztály, Győr: felállítja a győri 5. könnyű hadosztály
 2. hadtest 9. tartalék hadosztály, Nagykanizsa: felállítja a nagykanizsai 9. könnyű hadosztály
 3. hadtest 12. tartalék hadosztály, Szekszárd: felállítja a szekszárdi 12. könnyű hadosztály
 4. hadtest 15. tartalék hadosztály, Újvidék: felállítja az újvidéki 15. könnyű hadosztály
 5. hadtest 18. tartalék hadosztály, Békéscsaba: felállítja a 18. könnyű hadosztály
 6. hadtest 19. tartalék hadosztály, Miskolc: felállítja a miskolci 19. könnyű hadosztály
 7. hadtest 23. tartalék hadosztály, Kassa: felállítja a kassai 23. könnyű hadosztály
 8. hadtest 26. tartalék hadosztály, Dés: felállítja a dési 26. könnyű hadosztály

A valóságban a tartalék hadosztályokat a keleti hadműveleti területen lévő megszálló hadosztályokból 1944 tavaszán állították fel. A Lengyelországban működő Magyar Megszálló Csoport alárendeltségébe tartozó 1., 5., 9., 12. és 23. könnyű hadosztályokból az 5., 12. és 23. tartalék hadosztályt állították fel. Az 1. hadsereg kötelékébe került 18., 19., 20. és 21. könnyű hadosztályokból a 18. és 19. tartalék hadosztályt szervezték meg. A hátországban maradt 15. és 26. tartalék hadosztálynak csak a keretei álltak fel.

1944 - 1945
Póthadosztály

1944. augusztus 24 - én - a budapesti I. hadtest kivételével - minden hadtest pótkereteiből a hadtest számozásának megfelelő arab számozású 3 kis létszámú gyalogezredből, 1 tüzérosztályból, valamint néhány rögtönzött alakulatból álló, a háború tartamára létrehozott seregtest.

1461. Magyar nemzeti hadsereg szegedi hadműveleti csoport, majd1919.jún.-szept.0,03ifm
1. magyar gyaloghadosztály, ill.
1. magyar gyalogdandár, Szekszárd
1464. M. kir. székesfehérvári gyaloghadosztály, ill. székesfehérvári gyalogdandár19200,003ifm
1463. M. kir.szegedi gyaloghadosztály parancsnokság1919-19200,01ifm
1465. M. kir. budapesti hídfőhadosztály19190,03ifm
A liquidáló biztos iratai.
1466. M. kir. budapesti gyaloghadosztály parancsnokság1920-19210,72ifm
1467. M. kir. budapesti gyalogdandár parancsnokság1920-19210,12ifm
1474. M. kir. 3. gyalogdandár19380,002ifm
1475. M. kir. 5. könnyű hadosztály, majd /1944. máj.-tól/ 5. tartalék hadosztály1944.márc.-aug.0,002ifm
1476. M. kir. 6. gyaloghadosztály19440,002ifm
1477. M. kir. 7. gyaloghadosztály19440,11ifm
1471. M. kir. 10. gyalog-, majd könnyű hadosztály1919-194512,00ifm
A jogelőd alakulatok, a korábban II.1468. - 1470. számú fondok irataival együtt.
1473. M. kir. 12. gyalog-, majd könnyű hadosztály1919-19444,50ifm
A korábban II. 1462. és II. 1472. számon szereplő fondokkal együtt.
1650. M. kir. 13. gyalog-, majd könnyű hadosztály1942-19440,02ifm
1651. M. kir. 15. könnyű hadosztály19430,003ifm
1652. M. kir. 16. gyaloghadosztály19440,003ifm
1653. M. kir. 19. tartalék hadosztály19440,01ifm
1478. M. kir. 23. könnyű, majd tartalék hadosztály19440,004ifm
1479. M. kir. 25. gyaloghadosztály19440,05ifm
1654. M. kir. Szent László hadosztály1944-19450,06ifm

HEGYI DANDÁROK

A Kárpátalja birtokbavétele után 1939. október 1-vel a magas hegységekben vívandó hadműveletek végrehajtására Máramarossziget székhellyel felállították az 1. hegyi dandárt. Alárendeltségébe 3, majd 5 hegyi zászlóalj, 2 hegyi tüzérosztály, dandárközvetlen alakulatok és málházott vonat tartozott. A hegyi dandár hadtestköteléken kívüli, békében is csaknem hadilétszámon álló, azonnal mozgósítható seregtest volt. 1943. október 1-vel az 1. hegyi dandár mintájára a 8. határvadász dandár csapataiból Munkács székhellyel felállították a 2. hegyi dandárt. Az 1. hegyi dandár új állomáshelye Beszterce lett.

1655. M. kir. 1. honvéd hegyidandár                                                1945.márc.0,003ifm
1656. M. kir. 2. honvéd hegyidandár1944.júl.-aug.0,03ifm
1585. M. kir. 3. honvéd hegyidandár19450,04ifm

HATÁRVADÁSZ SEREGTESTEK

A határok őrzésére és védelmére a korábbi határőrkerületekből 1938. október 1-vel 8 határvadász dandárt szerveztek. Egy - egy határvadász dandár 3, a védendő határszakasz veszélyeztetettségétől függően különböző erősségű, 1 - 1 tüzérüteggel és 1 - 1 kerékpáros századdal megerősítee határvadász zászlóaljból és 3, a határőrizetet közvetlenül ellátó portyázószázadból állt. A határvadász dandárok feladata volt a határszolgálat és -őrizet mellett egy esetleges támadás esetén gyorsreagálású erőként a betörő ellenséges erők feltartóztatása a reguláris csapatok megérkezéséig.

A határvadász dandárok állomáshelyei 1938. október 1-én a következők voltak:

1. Budapest, 2. Székesfehérvár, 3. Szombathely, 4. Pécs, 5. Kiskunhalas, 6. Debrecen, 7. Miskolc, 8. Orosháza.

A Felvidék visszacsatolásával a határvadász dandárok állomáshelyei 1939. január 1-től a következőképpen módosultak: 1. Salgótarján, 2. Komárom, 3. Keszthely, 4. Pécs, 5. Kiskunhalas, 6. Mezőtúr, 7. Beregszász, 8. Sátoraljaújhely. Az 1939 - 1940 közti országgyarapítások és az ezzel járó hadseregfejlesztés eredményeként a határvadász dandárparancsnokságokat más magasabbegység parancsnokságokká szervezték át. Csak a két legveszélyeztetettebb határszakaszon: a Kárpátalján és Erdélyben maradt meg a 8. /Munkács/ és a 9. /Marosvásárhely/ határvadász dandár. Más országrészekben zászlóalj és ezred szintű határvadász alakulatok teljesítettek szolgálatot. 1943. október 1-vel a 8. határvadász dandárból megalakították a 2. hegyi dandárt.

GYORSSEREGTESTEK

A m. kir. Honvédség békében is csaknem hadilétszámon álló, legkorszerűbben felszerelt, leggyorsabban hadrafogható és legütőképesebb hadműveleti egységei voltak.

Lovasság

1938. május 1-től a két meglévő lovasdandár átszervezésével és gépesítésével felállították a nyíregyházi 1. és a kecskeméti 2. lovasdandárt. Állományukba 2 - 2 huszárezred, 2 - 2 kerékpáros zászlóalj, 1 - 1 lovas - és gépkocsizó tüzérosztály, 1 - 1 páncéloszászlóalj, valamint dandárközvetlen műszaki, híradó és légvédelmi alakulatok és vonatcsapatok tartoztak. 1940. március 1- től az addig önálló seregtestként működő lovasdandárok az I. gyorshadtest alárendeltségébe kerültek.

A gyorshadtest 1942. október 1-én történt feloszlatásával megszűntek a lovasdandárok is. A huszáralakulatokat egy jobban vezethető, ütőképesebb seregtestbe, az 1. lovashadosztályba szervezték. A lovashadosztály tulajdonképpen egy lovas - gépesített hadműveleti egység volt. Az 1. lovasdandár parancsnokságból megalakult hadosztályparancsnokság ideiglenes székhelye Nyíregyháza lett, tervezett végleges állomáshelye Budapest volt. A lovashadosztály állományába 3 huszárezred, 1 lovas tüzérosztály, 1 gépkocsizó tüzérosztály, 1 gépkocsizó légvédelmi tüzérosztály, 1 kerékpáros zászlóalj, 1 harckocsi zászlóalj, 1 felderítő zászlóalj és vonatalakulatok tartoztak. A hadosztály elnevezését 1944. október 2-án 1. huszárhadosztályra változtatták.

1657. M. kir. 1. lovas, majd huszár hadosztály1944-19450,07ifm

Gépkocsizó - és páncélos seregtestek

1938. május 1-jén a hadseregfejlesztési program keretében felállították a m. kir. Honvédség első gépesített seregtestét, a 2. gépkocsizó dandárt. Állományába 3 gépkocsizó lövészzászlóalj, 2 kerékpáros zászlóalj, 1 páncélos zászlóalj és 1 gépkocsizó tüzérosztály tartozott. A dandárközvetlen utász-, híradó- és légvédelmi alakulatok, valamint a dandárvonat szintén gépesítve voltak. A dandárparancsnokság végleges állomáshelye Munkács lett. 1938. október 1-én hasonló szervezéssel megalakult a budapesti 1. gépkocsizó dandár is. A gépkocsizó dandárok 1940. március 1-én az újonnan felállított I. gyorshadtest alárendeltségébe léptek.

A honvédség fejlesztése és korszerűsítése megkövetelte a leghatékonyabb, legütőképesebb gyorsseregtesteknek, a páncéloshadosztályoknak a hadrendbe állítását. A Magyarországon 1938 - ban megindult harckocsigyártás 1941 őszétől tette lehetővé, hogy megkezdődjék a páncélosseregtestek kiépítése. Ennek első lépése volt a 2. páncéloshadosztály - parancsnokság felállítása a 2. gépkocsizó dandárparancsnokságból, amelyet 1942. október 1-én az 1. páncéloshadosztály - parancsnokság megszervezése követett, amelynek magját az 1. gépkocsizó dandárparancsnokság képezte. Többszöri átszervezés után a budapesti 1. és a kecskeméti 2. páncéloshadosztály összetétele az alábbi volt: 1 - 1 harckocsiezred, 1 - 1 gépkocsizó lövészezred, 2 - 2 gépkocsizó tüzérosztály, 1 - 1 páncélozott légvédelmi tüzérosztály, 1 - 1 felderítő zászlóalj, 1 - 1 gépkocsizó utászzászlóalj, 1 - 1 gépkocsizó híradó zászlóalj, valamint hadosztályvonat. A pácéloshadosztályok az 1942. október 1 - én megszüntetett gyorshadtest - parancsnokságból felállított I. páncéloshadtest - parancsnokság alárendeltségébe kerültek.

A páncélosseregtestek közt kell megemlíteni a 2. magyar hadsereg alárendeltségében a doni hadszíntérre kivonult 1. tábori páncéloshadosztályt, amely nem tartozott a honvédség fejlesztési tervébe, hanem csak a hadműveletek idejére ad hoc felállított páncélos magasabbegység volt. Szervezete nagyjából megegyezett a hátországban akkor még csk fejlesztés alatt álló páncélosseregtestekével.

LÉGVÉDELMI SEREGTESTEK

1944. október 1-vel a légvédelmi tüzérség egységes irányítására felállították az 1. légvédelmi tüzérdandár parancsnokságot Kolozsvár és a 2. légvédelmi tüzérdandár parancsnokságot Budapest székhellyel. Az előbbi alárendeltségébe a 105. légvédelmi tüzérosztály és az 1. hadsereg honi légvédelmi tüzérsége, az utóbbihoz a 101 - 104. légvédelmi tüzérosztályok, valamint a 2. és 3. hadsereg honi légvédelmi tüzérsége tartozott. 1942. október 1-én megalakult Budapesten a 3. hadsereg légvédelmi tüzérdandár - parancsnokság. Alárendeltségébe a 3. hadsereg területén elhelyezett honi légvédelmi csapatok kerültek, amelyek kiváltak a 2. légvédelmi dandár kötelékéből. A fővárosban állomásozó légvédelmi csapatok irányítására pedig létrehozták a budapesti légvédelmi tüzérparancsnokságot, amely szervezetét tekintve egy légvédelmi tüzérdandár parancsnokságnak felelt meg. A fenti légvédelmi seregtestek az I. légvédelmi hadtestparancsnokság irányítása alá kerültek. 1943 októberében különválasztották a fővezérségközvetlen kivonuló és a honi légvédelmi alakulatokat. Az előbbiek a 3. légvédelmi tüzérdandár alárendeltségébe tartoztak. Az utóbbiak a budapesti légvédelmi tüzérparancsnokság, illetve a honi légvédelmi erők parancsnokának közvetlen alakulatai voltak.

REPÜLŐ SEREGTESTEK

A trianoni békeszerződés határozatai megtiltották Magyarország számára repülőcsapatok tartását, ezért a magyar légierő fejlesztése 1921 és 1938 között a legnagyobb titokban polgári repülésre utaló fedőnevek alatt a Kereskedelmi Minisztérium alá rejtve volt csak lehetséges. Az 1938/1939-es szervezési évben nyílttá váló Honvéd Légierő egyik legfontosabb feladata katonai szervezeti kereteinek megteremtése volt. Addig a 25 századból álló repülőkötelékek a hadosztályszíntű Légierő Parancsnokság közvetlen irányítása alatt álltak. 1940. június 6-án alakult meg az 1. repülődandár, amely /papíron/ 2 - 2 vadász- és bombázó, továbbá 1 közelfelderítő ezredből és 1 önálló távolfelderítő osztályból állt. 1941-ben a Szovjetúnió elleni hadjáratban a Kárpát - csoport és a Gyorshadtest támogatását végző repülőalakulatok irányítását egy, a hadműveletek idejére alakult repülőcsoport - parancsnokság végezte. 1941. nov. 1-től az 1 repülődandár megszűnt. A hadrafogható repülőalakulatokat /1 - 1 távolfelderítő és kiértékelő, 2- 2 közelfelderítő és vadász, 1 bombázó, valamint 3 ejtőernyős és 1 ejtőernyősszállító századot/ 1 kivonuló repülőezredbe szervezték, amely a Légierő Parancsnokság közvetlen irányítása alá került. A fennmaradt alakulatokból 1 kiképző repülődandárt hoztak létre, amelyek alárendeltségébe 1 gyakorló repülőezred /2 vadász, 1 bombázó és 1 felderítő gyakorló osztály/, 1 harckiképző repülőezred /1 - 1 vadász, bombázó, felderítő és megfigyelő kiképző osztály/ és 1, a földi személyzet kiképzésére szolgáló szakkiképző repülőezred tartozott. 1942 tavaszán a 2. magyar hadsereg légitámogatásának irányítására megalakult az 1. repülőcsoport - parancsnokság, amely 1942. október 15-től a 2. repülődandár elnevezést vette fel. Az 1942. október 1-vel életbe lépő új hadrend már 3 repülődandárral és 1 ejtőernyős zászlóaljjal számolt, amelyek közvetlenül a Légierő Parancsnokság alárendeltségébe tartoztak. Az 1. repülődandár állományába 1 - 1 vadász-, bombázó-, közelfelderítő osztály tartozott. A 2. repülődandár 2 vadász-, valamint 1- 1 bombázó- és közelfelderítő osztályból állt. A harmadik repülődandár a kiképző repülődandár volt, amely 1 - 1 repülőgépvezető-, harckiképző- és szakkiképző-ezredből, valamint a repülőakadémiából épült fel. Az 1943/1944. évi szervezési rendelettel 1943. október 1-vel a 2 repülő- és 1 kiképző repülődandár, valamint az ejtőernyős zászlóalj egységes irányítására megalakult az 1. repülő hadosztályparancsnnokság. 1943.október 5-én a 2. repülődandár - parancsnokságot átkeresztelték 102. repülődandár-parancsnoksággá és alárendeltségébe került minden kivonult repülőalakulat. Mivel 1944-ben a tervezett repülőgép állományt nem sikerült beszerezni, az 1. repülődandárt megszüntették. 1944.november 1-én megkezdték a m. kir. Légierő német mintájú átszervezését. 1945. január 22-én a m. kir. Légierők elnevezés helyébe a m. kir. légi honvéd-hadsereg lépett. A 102. repülődandárt hadosztállyá, a kiképző repülődandárt a légvédelmi kiképzőezreddel kiegészítve repülőkiképző hadosztállyá fejlesztették. Ezen átszervezéseknek azonban már gyakorlati jelentőségük nem volt.

1563. M. kir. honvéd repülő erők parancsnoksága, ill.19450,04ifm
M. kir. honvéd légierők kerületi parancsnoksága
1564. M. kir. 1. honvéd repülődandár parancsnokság19400,06ifm
1658. M. kir. kiképző repülődandár parancsnokság19420,003ifm

FOLYAMŐRSÉG

A folyami erők feladata a folyami átkelések segítése, a partok közt az összeköttetés biztosítása, a partmenti harcok támogatása, az ellenség akadályozása a folyókon és más vízi akadályokon való átkelésben; aknazárak telepítése és hatástalanítása vízekben.

A trianoni békeszerződés korlátozásai miatt a folyamőrség mint folyamrendészeti erő a Belügyminisztérium alá rejtett katonai alakulat volt. 1939. január 15-én került m. kir. Honvéd Folyamerők néven nyíltan a honvédség kötelékébe. Alárendeltségébe ekkor 1 csajkás ezred és folyambiztosító zászlóalj állt. A folyamerők katonai átszervezése 1938 és 1941 között megtörtént. A létrejött seregtest tulajdonképpen egy folyamdandárnak felelt meg, amelynek élén a Folyamerők Parancsnoksága állt. Két csapattestét az úszóegységeket magában foglaló őrnaszádezred, illetve a vizek műszaki lezárását végző folyamzárezred képezte. Ez a szervezeti forma a háború végéig lényegében nem változott.

1546. M. kir. honvéd folyamierők parancsnoksága1922-19460,06ifm
1551. Magyar hajók parancsnoka /Ausztria/19450,02ifm

CSAPATTESTEK

Seregtestek kötelékébe tartozó gazdászati és állománykezelési szempontból önálló katonai egységek, amelyek feladata harcászati szintű összfegyvernemi vagy szakfeladatok megoldása.

A m. kir. Honvédség csapattestei a haderő fegyvernemenként szervezett alapegységei voltak. Az általában parancsnokságra, törzsre és alegységekre tagolódó csapattestek szervezete fegyvernemenként különbözött. A harc terheit viselő fegyvernemeket általában ezredekbe szervezték, a támogató és kiszolgáló fegyvernemek, illetve szolgálati ágak alegysége az ezrednél kisebb zászlóalj vagy osztály volt.

A m. kir. Honvédség csapattesteinek elnevezése 1920 - 1945 között fegyvernemenként a következő volt:

gyalogság:ezred, önálló zászlóalj
hegyi csapatok:zászlóalj
határvadászok:ezred, zászlóalj
lovasság:ezred, önálló osztály
kerékpárosok:zászlóalj
harckocsizók:zászlóalj, ezred
felderítők:zászlóalj
gépkocsizó lövészek:zászlóalj, ezred
tüzérség:osztály, ezred
utászok:zászlóalj
vasútépítők:ezred
híradók:zászlóalj, ezred
karhatalmi alakulatok:zászlóalj
munkásalakulatok:zászlóalj, század
vonat - és hadtáp alakulatok:oszlop
repülők:ezred, önálló osztály
folyamőrség:ezred, osztály

Mivel az 1920 - 1945 közti csapattestek iratanyaga rendkívül hiányosan maradt fenn, ezért dokumentumaik levéltári rendezésekor nem volt figyelembe vehető eredeti hadrend szerinti beosztásuk, így a megmaradt iratokat fegyvernemenként csoportosítottuk és azon belül a hadrendi számok emelkedő rendjében helyeztük el.

GYALOGSÁG

1492. M. kir. abaúj - zempléni gyalogezred1920-19210,01ifm
1484. M. kir. karcagi gyalogezred1919-19210,004ifm
1494. M. kir. kecskeméti gyalogezred19200,02ifm
1490. M. kir. mátészalkai gyalogezred1919-19210,005ifm
1659. M. kir. székely gyalogezred1919-19200,004ifm
1482. M. kir. szolnoki gyalogezred1919-19210,006ifm
1486. M. kir. vasi gyalogezred1919-19210,043ifm
Csatolva a korábbi II. 1578. fondszámú iratanyag is.
1496. M. kir. váci gyalogezred1919-19210,004ifm
1480. M. kir. zalai, majd egri gyalogezred1919-19220,46ifm
A korábbi II. 1481. fondszámmal együtt.
1498. M. kir. Mária Terézia 1. honvéd gyalogezred1920-19400,02ifm
1497. M. kir. József nádor 2. honvéd gyalogezred1919-19420,40ifm
A korábbi II. 1483. fondszámmal együtt.
1499. M. kir. Szent István székesfehérvári 3. honvéd gyalogezred1920-19410,005ifm
1493. M. kir. 4. győri honvéd gyalogezred1920-19400,005ifm
1485. M. kir. Mátyás király 5. soproni honvéd gyalogezred1924-19440,045ifm
1500. M. kir. Nagy Lajos 6. honvéd gyalogezred1924-19410,01ifm
1660. M. kir. 7. honvéd gyalogezred1925-19440,015ifm
1501. M. kir. Hunyadi János 9. honvéd gyalogezred19440,001ifm
1661. M. kir. Bocskai István 11. hajdú ezred1930-19350,02ifm
1502. M. kir. Rákóczi Ferenc 12. honvéd gyalogezred19440,002ifm
1503. M. kir. Görgey Artúr 13. miskolci honvéd gyalogezred1922-19450,02ifm
1504. M. kir. Dobó István 14. honvéd gyalogezred1944-19450,002ifm
1506. M. kir. 17. honvéd gyalogezred1934-19450,77ifm
1505. M. kir. 18. honvéd gyalogezred19450,001ifm
1507. M. kir. 21. honvéd gyalogezred1939-19440,003ifm
1508. M. kir. 22. honvéd gyalogezred1932-19451,23ifm
1510. M. kir. 23. honvéd gyalogezred1938-19440,002ifm
1509. M. kir. 24. honvéd gyalogezred1939-19451,22ifm
1511. M. kir. 25. honvéd gyalogezred1941-19420,005ifm
1512. M. kir. 27. székely gyalogezred19410,001ifm
1513. M. kir. 31. honvéd gyalogezred19430,001ifm
1514. M. kir. 33. honvéd gyalogezred1938-19390,001ifm
1515. M. kir. 35. honvéd gyalogezred1942-19440,07ifm
1662. M. kir. 38. honvéd gyalogezred19440,001ifm
1516. M. kir. 40. honvéd gyalogezred19440,001ifm
1519. M. kir. 46. honvéd gyalogezred1919-19430,18ifm
A korábbi II. 1488. fondszámmal együtt.
1517. M. kir. 52. honvéd gyalogezred1940-19440,01ifm
1518. M. kir. 53. honvéd gyalogezred19430,002ifm
1520. M. kir. 54. honvéd gyalogezred1942-19440,19ifm
1663. 3. újonc kiképző ezred19440,004ifm
1664. 5. újonc kiképző ezred19440,01ifm
1665. 6. újonc kiképző ezred19440,002ifm
1666. 8. újonc kiképző ezred19440,003ifm
1667. 83. újonc kiképző ezred19440,004ifm
1668. 92. újonc kiképző, majd munkásezred19440,01ifm

HATÁRVADÁSZ ALAKULATOK

1580. M. kir. 6. határvadász zászlóalj19390,008ifm
1584. M. kir. 7/9. határbiztosító század19380,004ifm
1669. M. kir. 15. határvadász zászlóalj kerékpáros század19440,001ifm
1670. M. kir. 24. határvadász zászlóalj19390,001ifm
1581. M. kir. 25. határvadász zászlóalj1940-19420,003ifm
1582. M. kir. 26. határvadász zászlóalj1941-19420,015ifm
1671. M. kir. 31. határvadász zászlóalj1939-19400,001ifm
1583. M. kir. 33. határvadász zászlóalj19400,001ifm
1672. M. kir. 60. határvadász portyázó osztály19420,002ifm

GYORSAN MOZGÓ ALAKULATOK

1673. M. kir. 2. kerékpáros zászlóalj19390,001ifm
1521. M. kir. 3. kerékpáros zászlóalj1921-19220,001ifm
1522. M. kir. 4. kerékpáros zászlóalj1921-19350,04ifm
1523. M. kir. 5. kerékpáros zászlóalj1921-19380,001ifm
1524. M. kir. 6. kerékpáros zászlóalj1921-19380,11ifm
1525. M. kir. 7. kerékpáros zászlóalj1921-19220,001ifm
1674. M. kir. 12. kerékpáros zászlóalj19410,001ifm
1526. M. kir. Kapisztrán János 13. kerékpáros zászlóalj1939-19410,30ifm
1527. M. kir. V. hadtest kerékpáros zászlóalja19430,03ifm
1528. M. kir. 1/I. honvéd harckocsi zászlóalj1941-19420,01ifm
1529. M. kir. 4/I. honvéd harckocsi zászlóalj1941-19430,03ifm
Előtte 13. kerékpáros zászlóalj.
1675. 1. honvéd harckocsi pótezred19440,02ifm
1676. 1. gépkocsizó lövész pótzászlóalj19440,002ifm
1677. 3. gépkocsizó lövész ezred19440,002ifm
1678. 3. gépkocsizó lövész pótzászlóalj19440,002ifm
1679. 1. felderítő pótzászlóalj és pótosztály19440,004ifm
1680. 16. felderítő osztály19440,10ifm
1681. 2/I. huszárosztály1944-19450,014ifm
1682. 3. huszárezred1933-19450,02ifm
1683. 4. huszár pótezred1944-19450,30ifm
A 4/I. és 4/II. huszár pótosztállyal együtt.

TÜZÉRSÉG

1538. M. kir. budapesti tüzérosztály, majd1920-19380,04ifm
1. honvéd tüzérezred, ill. osztály
1541. 2/I. gépvontatású közepes tüzérosztály /pótkeret/19450,001ifm
1684. 3. tábori tüzérosztály19370,002ifm
1685. 5. tábori tüzérosztály19370,003ifm
1693. V. gépvontatású közepes tarackos osztály19410,04ifm
1542. 7. tüzér pótosztály19450,001ifm
1686. 10. tábori tüzérezred1942-19430,11ifm
1690. 10. rohamtüzér osztály1944-19450,06ifm
1687. M. kir. 13. honvéd tábori tüzérosztály, ill. pótosztály1944-19450,34ifm
1688. 14. tábori tüzérosztály1940-19410,004ifm
1689. M. kir. 16-17. tábori tüzér újonckiképző osztály1930-19450,04ifm
1692. 26. /magyar/ SS tüzérezred1944-19450,07ifm
1545. 27/II. tábori tüzérosztály19450,001ifm
1691. 151. honvéd gépvontatású sorozatvető tüzérosztály19440,001ifm

LÉGVÉDELMI ALAKULATOK

1572. M. kir. 1. honvéd légvédelmi központ parancsnoksága19440,002ifm
1573. M. kir. 1. honvéd légvédelmi központ parancsnoksága1944-19450,03ifm
1694. 6. légvédelmi tüzérosztály19450,001ifm
1695. 9. légvédelmi tüzérosztály19450,03ifm
1696. M. kir. 16. honvéd légvédelmi tüzérosztály19450,02ifm
1697. 102. légvédelmi tüzér pótosztály1944-19450,07ifm
1698. 104. légvédelmi tüzérosztály1941-19420,001ifm
1575. 105. légvédelmi tüzérosztály19400,003ifm
1574. M. kir. 204. honvéd légvédelmi tüzérosztály19450,002ifm
1576. 206. légvédelmi tüzérosztály19440,001ifm
1699. M. kir. légvédelmi tüzériskola tanosztály19440,02ifm
1700. 1/II. légvédelmi tüzér gyűjtőosztály19450,03ifm
1701. III/1. légvédelmi tüzér ágyúsüteg19440,001ifm
1577. M. kir. 23. honvéd hadosztály légvédelmi géppuskás század19440,01ifm

HÍRADÓ ALAKULATOK

1530. M. kir. 101. honvéd híradó ezred1943-19450,46ifm
1531. M. kir. I. páncélos hadtest híradó zászlóalja1942-19450,45ifm
1702. M. kir. I. egyesített híradó pótzászlóalj1944-19450,02ifm
1534. M. kir. III. honvéd híradó zászlóalj és pótzászlóalj19440,001ifm
1703. M. kir. V. honvéd hadtest híradó zászlóalja1944-19450,005ifm
1704. M. kir. VII. honvéd híradó zászlóalj19440,001ifm
1705. M. kir. VIII. honvéd híradó zászlóalj1939-19410,003ifm
1706. M. kir. IX. honvéd híradó pótzászlóalj19440,01ifm
1707. M. kir. 101. központi szállításvezetőség híradó zászlóalja1943-19450,001ifm
1535. M. kir. 1. gépkocsizó dandár híradó százada1939-19440,05ifm
1536. M. kir. 1. hegyidandár híradó százada1940-19440,07ifm
1533. M. kir. 2. honvéd hegyidandár híradó százada1943-19440,07ifm
Előtte a m. kir. 8. határvadász dandár híradó százada.
1532. M. kir. 8. határvadász dandár híradó százada1940-19430,09ifm
Később a m. kir. 2. hegyidandár híradó százada.

MŰSZAKI ALAKULATOK

1552. M. kir. 101. honvéd vasútépítő ezred1926-19444,50ifm
1938-ig M. kir. közlekedési ezred volt.
1708. 1. honvéd utász kiképző ezred19440,002ifm
1709. M. kir. III. honvéd utász kiképző zászlóalj19450,04ifm
1553. M. kir. budapesti utász zászlóalj1920-19210,01ifm
1557. M. kir. 1. honvéd utász zászlóalj1935-19430,005ifm
1710. 2. páncélos hadosztály utász zászlóalja19440,004ifm
1711. M. kir. 53. honvéd utász zászlóalj1944-19460,02ifm
1712. 112. utász zászlóalj1942-19430,03ifm
1555. M. kir. VII. honvéd önálló utász törzspótszázad19440,005ifm
1713. M. kir. 1. honvéd gépkocsizó utász század1941-19420,03ifm
1714. III/2. honvéd utász század19430,01ifm
1554. M. kir. 101. hidász zászlóalj, ill. pótzászlóalj1943-19450,12ifm
1561. M. kir. 101. honvéd hidász újonckiképző zászlóalj19450,001ifm
1715. 154. gépkocsizó hadi hídoszlop19410,003ifm

VONATALAKULATOK

1586. M. kir. 103. hadsereg vonatparancsnokság1943-19440,03ifm
1716. I. hadtest vonatparancsnokság1944-19450,01ifm
1588. M. kir. II. honvéd gépkocsizó vonatosztály1939-19450,20ifm
1717. M. kir. III. honvéd gépkocsizó vonatosztály19440,001ifm
1718. M. kir. IV. honvéd gépkocsizó vonatosztály1943-19440,05ifm
1587. M. kir. VII. hadtest vonatparancsnokság1943-19450,50ifm
1719. M. kir. 1. honvéd lovashadosztály gépkocsizó vonat pótosztály1943-19450,07ifm
1720. 1. páncélos hadosztály gépkocsizó vonat pótosztály19450,002ifm

MUNKÁSALAKULATOK

1621. M. kir. 802. munkásezred19450,12ifm
1626. M. kir. 100. katonai munkaszolgálatosokat gyűjtő zászlóalj19450,01ifm
1726. M. kir. 101. honvéd újonc munkászászlóalj19440,001ifm
1622. III. közérdekű munkaszolgálatos pótzászlóalj1940-19450,03ifm
1623. VI. közérdekű munkaszolgálatos zászlóalj19400,004ifm
1722. IX. közérdekű munkaszolgálatos pótzászlóalj19430,003ifm
1624. XII. közérdekű munkaszolgálatos zászlóalj1942-19450,01ifm
1625. XIII. közérdekű munkaszolgálatos zászlóalj19440,001ifm
1721. I. számú munkásszázad19200,05ifm
1631. M. kir. 107. honvéd vasútépítő munkásszázad19440,01ifm
1632. 1202. katonai munkásszázad1944-19450,06ifm
1633. 5033. katonai munkásszázad19440,03ifm
1635. 9102. katonai munkásszázad19450,005ifm
1723. M. kir. 101/21. kisegítő munkásszázad19420,001ifm
1627. M. kir. 101/304. kisegítő munkásszázad19440,001ifm
1628. M. kir. 101/306. kisegítő munkásszázad19440,001ifm
1629. M. kir. 101/350. kisegítő munkásszázad19440,06ifm
1639. M. kir. 101/355. kisegítő munkásszázad1944-19450,001ifm
1724. M. kir. 101/356. kisegítő munkásszázad1944-19450,001ifm
1725. M. kir. 101/359. kisegítő munkásszázad19440,001ifm
1728. M. kir. 105/301. légó mentési kisegítő munkásszázad19440,001ifm
1727. M. kir. 111/301. kisegítő munkásszázad19440,001ifm
1630. M. kir. 711/101. kisegítő munkásszázad19440,002ifm
1729. M. kir. 106/8. tábori büntető munkásszázad19420,001ifm
1730. M. kir. 109/36. tábori munkásszázad1942-19430,001ifm
1731. 271/1. zsidó munkásszázad19400,002ifm
1638. M. kir. 421. különleges munkásszázad19440,001ifm
1636. 815. diák munkásszázad19440,006ifm
1637. Honvéd munkásosztag, Gödöllő - kastély19440,05ifm

VADÁSZALAKULATOK

1590. M. kir. 3. budapesti vadászzászlóalj1919-19210,08ifm
1593. Debreceni vadászzászlóalj19200,01ifm
1732. Magyar vadászkülönítmény19200,01ifm
1589. Magyar szegedi vadászzászlóalj1919-19242,40ifm
Később I. országos csendőrtartalékzászlóalj, majd
Egyesített csendőriskolák parancsnoksága
1591. M. kir. székesfehérvári vadászzászlóalj1919-19210,03ifm
1592. M. kir. szombathelyi vadászzászlóalj1919-19210,06ifm

KARHATALMI ALAKULATOK

1595. M. kir. III. külterületi, később budapesti VI. kerületi1919-19210,32ifm
karhatalmi parancsnokság, Újpest
Együtt a korábban II. 1597. számú fonddal.
1735. M. kir. V. kerületi kisegítő karhatalmi zászlóalj, Markovits zászlóalj1944-19450,008ifm
1596. M. kir. VIII. kerületi karhatalmi parancsnokság19200,08ifm
1733. Erzsébetfalvi Zubovics karhatalmi különítmény19190,03ifm
1599. Abauj-Zemplén megyei karhatalmi parancsnokság19190,005ifm
1601. Diósgyőri vasgyár karhatalmi parancsnokság19190,003ifm
1600. Nagykőrös járási karhatalmi parancsnokság19200,01ifm
1598. Szegedi karhatalmi parancsnokság19190,01ifm
1734. Vas-soproni 18. gyalogezred karhatalmi zászlóalj1919-19200,03ifm

ŐRALAKULATOK

1741. Ostffyasszonyfai őrszázad1920-19210,02ifm
1742. 4. őrszázad1944-19450,005ifm
1743. 8/4. őrszázad19440,005ifm
1744. 18/4. őrszázad1944-19450,005ifm
1617. M. kir. 19/III., majd 19/II., majd 9/III. honvéd őrzászlóalj, 9/2. őrszázad 1944-1945 0,045? ifm
Együtt a korábban II. 1618. és 1619. sz. fondokkal.
1620. M. kir. Hunyadi János testőrzászlóalj19450,003ifm

CSENDŐRSÉG

1607. M. kir. 1. csendőrtartalék ezred19200,001ifm
1608. M. kir. 2. csendőrtartalék ezred ( 2. számú területen kívüli ezred)19200,01ifm
1609. M. kir. 3. csendőrtartalék ezred, Újpest19200,04ifm
1612. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei csendőrtartalék ezred1919-19200,005ifm
Benne: szolnoki csendőrtartalék zászlóalj,
jászsági alsó járási csendőrtartalék zászlóalj,
jászszentandrási községi csendőrőrs
Együtt a II. 1613., 1615. sz. fondokkal.
1611. Csongrádi csendőrtartalék parancsnokság19200,001ifm
1745. M. kir. XII. csendőrtartalék zászlóalj /Újpest-Rákospalota/1920-19210,06ifm
1610. Müegyetemi csendőrzászlóalj, ill. Müegyetemi Nemzeti Munkavédelmi Csoport1920-1923.0,005ifm
1746. Tudományegyetemi csendőrtiszti zászlóalj1919-19210,005ifm
1614. Magyar csendőrtiszti különítmény-parancsnokság, Tiszafüred19200,001ifm

REPÜLŐ ALAKULATOK

1565. M. kir. 101. vadászrepülő ezred parancsnokság1944-19450,42ifm
1569. Bertalan Árpád I. ejtőernyős vadászezred19440,001ifm
1570. M. kir. 3. bombázóosztály ? 0,015 ifm
1568. 3. közelfelderítő repülőosztály pótkeret1941-19450,035ifm
1566. Repülő időjelző vezetőség19360,003ifm

FOLYAMIERŐK

1547. M. kir. honvéd folyamzárezred1942-19430,03ifm
1549. M. kir. honvéd őrnaszád ezred1940-19450,095ifm
1550. M. kir. folyamőr árvédelmi zászlóalj1933-19340,025ifm

EGYÉB

A II. világháború zűrzavaros időszakában, a frontok mozgása együtt járt az iratok "mozgásával" is. Ezzel magyarázható, hogy az évek során kerültek őrzésünkbe olyan nem magyar provenientiájú iratok, amelyek más állam tulajdonát képezik. Az ortszágok közötti iratcsere nem szakmai kérdés, a mindenkori politika függvénye, ezért még nem minden irategyüttes került vissza eredet szerinti őrzési helyére.

1640. 13. /német/ páncéloshadosztály /13. Pz. Division/19450,01ifm
1641. I. SS rendőrezred /SS Polizei Regiment I./1944-19450,10ifm
/1642. A román légierő 6. Stuka-csoportjának napi helyzetjelentései és jegyzőkönyvei19440,10ifm
1997. decemberében átadva a Román Katonai Levéltárnak./
1643. 36. csehszlovák gyalogezred, Uzsgorod /Peri pluk 36./1920-19380,14ifm
1644. Losonc járási paraszt-lovas egyesület /Sedlicka jazda okresn Lucenca/1931-19340,01ifm
1645. 5. lengyel tüzérezred, Krakkó19240,06ifm
1646. 38. lengyel ezred Przemysl, Hodnye19360,02ifm