III. FONDFŐCSOPORT
EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEK

A
I. VILÁGHÁBORÚ

Az I. világháború idején az Osztrák - Magyar Monarchia hadereje hármas tagolásának - k. u. k. Truppen, m. kir. honvédség, k. k. Landwehr - megfelelően épült ki az egészségügyi szervezet. Magyarország területén cs. és kir., valamint m. kir. intézetek működtek.

A fondok iratanyaga igen töredékes, csak személyekre vonatkozó fej- és kórlapokból áll.

M.KIR. KÖZKÓRHÁZAK

1914-1918 0,21 ifm
1. Ferenc közkórház, Szekszárd
143. Máramaros vármegyei közkórház
144. Baja városi közkórház
145. Fejér megyei Szent György közkórház

M.KIR. HADIKÓRHÁZAK

1914-1918 0,03 ifm
132. Márvány utcai hadikórház
133. Szófia főhercegnő hadikórház
134. József műegyetemi hadikórház
135. Andrássy úti hadikórház
136. Nádor és Hold utcai hadikórház
137. Attila úti hadikórház
138. Váczi úti iskolai hadikórház
139. Golgotha úti hadikórház
140. Pannónia hadikórház
141. Új Szent János hadikórház
142. Váci honvéd hadikórház

M.KIR. KISEGÍTŐ HADIKÓRHÁZAK

1914-1918 0,07 ifm
2. Timót utcai utókezelő 1916-1919
146. Kir. m. tudományegyetem I. sz. sebészeti kóroda
147. III. sz. sebészeti klinika
148. Vöröskereszt Angelina Otthon
149. M.kir. lábadozó gyűjtőállomás
150. Vöröskereszt lábadozó
151. Vöröskereszt kisegítő kórház
152. Magyar lovaregylet kisegítő hadikórháza
153. Németvölgyi úti gyógyintézet
154. Vöröskereszt VIII. ker. kórháza
155. Vöröskereszt betegnyugvóállomása

K.U.K. GARNISONSSPITÄLER

CS. ÉS KIR. HELYŐRSÉGI KÓRHÁZAK

1914-1918 0,03 ifm
156. Nr. 1. Wien
157. Nr. 16. Budapest
158. Nr. 17. Budapest
159. Nr. 19. Pozsony

K.U.K. FELDSPITÄLER

CS. ÉS KIR. TÁBORI KÓRHÁZAK

1914-1918 0,01 ifm
160. 1/8. sz. tábori kórház
161. 1/9. sz. tábori kórház
162. 2. sz. tábori kórház
163. 2/7. tábori kórház
164. 3/1. sz. tábori kórház
165. 3/16. sz. tábori kórház
166. 4/6. sz. tábori kórház
167. 4/7. sz. tábori kórház
168. 5/4. sz. tábori kórház
169. 5/12. sz. tábori kórháza
170. 7/8. sz. tábori kórház
171. 8/4. sz. tábori kórház
172. 10/3. sz. tábori kórház
173. 203. sz. tábori kórház
174. 211. sz. tábori kórház
175. 302. sz. tábori kórház
176. 312. sz. tábori kórház
177. 603. sz. tábori kórház
178. 703. sz. tábori kórház
179. 707. sz. tábori kórház
180. 812. sz. tábori kórház
181. 1203. sz. tábori kórház
182. 1305. sz. tábori kórház
183. 1316. sz. tábori kórház
184. 1410. sz. tábori kórház
185. 1505. sz. tábori kórház
186. 1602. sz. tábori kórház

K.U.K. RESERVESPITÄLER

CS. ÉS KIR. TARTALÉKKÓRHÁZAK

1914-1918 0,08 ifm
187. Budapesti 2. sz. tartalékkórház
188. Budapesti 3. sz. tartalékkórház
189. Budapesti 4. sz. tartalékkórház
190. Budapesti 5. sz. tartalékkórház
191. Budapesti 6. sz. tartalékkórház
192. Szombathelyi tartalékkórház
193. Kőszegi tartalékkórház
194. Bruck-királyhidai tartalékkórház
195. Debreceni tartalékkórház
196. Egri tartalékkórház
197. Esztergomi tartalékkórház
198. Győri tartalékkórház
199. Szabadkai tartalékkórház
200. Szolnoki tartalékkórház
201. Temesvári tartalékkórház
202. Kragujeváci tartalékkórház
203. Tartalékkórház, Kremsier
204. Tartalékkórház, Laibach
205. Tartalékkórház, Marburg
206. 1/2. sz. mozgó tartalékkórház
207. 11/6. sz. mozgó tartalékkórház
208. Szatmárnémeti barakk - tartalékkórház

K.U.K. EPIDEMIESPITÄLER

CS. ÉS KIR. JÁRVÁNYKÓRHÁZAK

1916, 1918 0,001 ifm
210. 4. hadsereg 3. sz. járványkórháza
211. Lembergi járványkórház
212. 31. sz. mozgó járványkórház

EGYÉB

209. K.u.k. Marodenhaus Nr. 1. Budapest 1914 0,001 ifm
Cs. és kir. gyöngélkedőház, Budapest
213. K.u.k. Krankenhaltstation, Budapest 1914-1918 0,001 ifm
Cs. és kir. betegtartózkodási állomás, BudapestB
HORTHY - KOR ÉS II. VILÁGHÁBORÚ

A két világháború közötti időben a helyőrségi kórházak és a csapatkórházak alkották a katonai egészségügyi szolgálatot. Ezt egészítette ki a honvéd rokkantház és orthopédiai intézet, a József főherceg szanatórium, a közegészségügyi intézet és az egészségügyi anyagszertár.

A II. világháború alatt a tábori egészségügyi szolgálatban az első ellátást a sebesült a segély-, illetve kötözőhelyen kapta. Ezek tevékenységét segítették a dandáronként szervezett egészségügyi oszlopok. A hadtestek és hadosztályok területén felállított tábori kórházakban már szakszerű orvosi kezelést kaptak a betegek. A hátországba szállított sebesülteket útközben a betegellátó állomásokon kezelték. A határokon bakteriológiai állomásokat és járványkórházakat állítottak fel, hogy a betegek ne hurcoljanak be fertőzést.

A hátországban a sebesültek ellátását a békeállományú intézetek látták el, amelyek munkáját a vöröskeresztes és hadikórházak felállításával segítették.

Az egészségügyi intézetek neve után feltüntettük székhelyüket, illetve, ahol ez megállapítható volt, kitelepülésük állomásait.

Az iratanyag nagy részét a kórházban ápoltak kórlapjai, sérülési és műtéti leírásai, orvosi bizonyítványai alkotják - az egy személyre vonatkozó iratok együtt találhatók. A kórházakon belül ellátóparancsnokság, gazdasági hivatal és gyógyító osztályok szerinti elkülönítésben, azon belül évek szerint és az osztályon ápoltak betűrendjében vannak az iratok. A fondok középszinten rendezettek, a kutatást áttekintő raktárjegyzék segíti.

BÉKEÁLLOMÁNYÚ KÓRHÁZAK

3. M.kir. budapesti 1. honvéd helyőrségi kórház 1900-194516,20ifm
/1917-1919: Zita királyné honvéd helyőrségi kórház
1920-1937: M.kir. budapesti 1. honvéd és közrendészeti
helyőrségi kórház
1944-1945 in: Neuburg am Donau, Dillingen/
a. Parancsnokság 1900-19451,20ifm
/benne: pótkeret, egészségügyi osztag, ill. század, hadigondozó tiszt/
b. Gazdasági hivatal 1931-19450,90ifm
c. Sebészeti osztály 1923-19457,40ifm
d. Belgyógyászati osztály 1932-19455,80ifm
e. Fertőző osztály 1933-19450,72ifm
f. Nőgyógyászat, szülészet 1925-19400,12ifm
g. Gyermekosztály 1932-19400,03ifm
h. Bőrgyógyászat 1941-19450,01ifm
i. Fül-, orr-, gégeosztály 19440,001ifm
j. Fogászat 1931-19440,002ifm
k. Röntgenosztály 19320,001ifm
6. M.kir. komáromi 2. honvéd helyőrségi kórház 1936-19461,20ifm
/1944-1945 in: Osterode, Harz/
a. Parancsnokság 1936-19450,50ifm
b. Gazdasági hivatal 1943-19460,60ifm
c. Sebészet 19460,04ifm
d. Belgyógyászat 1944-19460,03ifm
e. Bőrgyógyászat 19450,002ifm
f. Fül-, orr-, gégeosztály 19410,001ifm
g. Gyógyszertár 1944-19460,01ifm
7. M.kir. szombathelyi 3. honvéd helyőrségi kórház1932-194516,50ifm
a. Parancsnokság 1934-19450,24ifm
b. Gazdasági hivatal 1932-19450,24ifm
c. Sebészet 1935-19456,90ifm
d. Belgyógyászat 1935-19458,00ifm
e. Fertőző osztály 1935-19450,60ifm
f. Fogászat 1937-19450,20ifm
g. Szemészet 1937-19450,22ifm
h. Fülészet 1941-19450,10ifm
i. Laboratórium 1939-19450,002ifm
j. Gyógyszertár 19400,001ifm
8. M.kir. pécsi 4. honvéd helyőrségi kórház /1944-1945 in: Eichstatt/1922-19465,00ifm
a. Parancsnokság 1928-19450,72ifm
/benne: egészségügyi osztag, ill. század/
b. Sebészet 1922-19463,00ifm
c. Belgyógyászat 1922-19450,96ifm
d. Fertőző osztály 1943-19450,04ifm
e. Fogászat 1943-19450,02ifm
f. Szemészet 1943-19450,04ifm
g. Fül-, orr-, gégeosztály 1940-19440,20ifm
h. Bőr- és nemibeteg osztály 1942-19450,03ifm
9. M.kir. szegedi 5. honvéd helyőrségi kórház /1944-1945 in: Holzminden/1911-19488,00ifm
a. Parancsnokság 1919-19482,30ifm
b. Gazdasági hivatal 1942-19450,36ifm
c. Sebészet 1940-19461,44ifm
d. Belgyógyászat 1940-19451,90ifm
e. Bőrgyógyászat 1941-19450,96ifm
f. Fertőző osztály 1940-19450,12ifm
g. Szemészet 1943-19450,02ifm
h. Fogászat 1943-19450,01ifm
i. Fül-, orr-, gégeosztály 1943-19450,01ifm
j. Gyermekosztály 19400,001ifm
k. Nőgyógyászat 19450,002ifm
l. Gyógyszertár 1923-19440,02ifm
10. M.kir. miskolci 7. honvéd helyőrségi kórház 1920-194512,00ifm
/1944-1945 in: Losonc, Mezőcsát, Neuburg am Donau, Rathenow/
a. Parancsnokság 1934-19451,30ifm
b. Sebészet 1938-19451,80ifm
c. Belgyógyászat 1939-19456,50ifm
d. Szemészet 1939-1945 0,96 ifm
e. Bőrgyógyászat 1940-19450,48ifm
f. Fertőző osztály 1939-19440,02ifm
g. Fogászat 1939-19450,12ifm
h. Fül-, orr-, gégeosztály 1939-19450,36ifm
11. M.kir. kassai 8. honvéd helyőrségi kórház /1944-1945 in: Lübtheen/ 1938-19451,12ifm
a. Parancsnokság /benne: Hadigondozás/ 1921-19451,03ifm
b. Sebészet 1941-19440,01ifm
c. Belgyógyászat 1939-19450,03ifm
d. Bőrgyógyászat 1939-19440,03ifm
e. Fül-, orr-, gégeosztály 1939-19430,015ifm
f. Szemészet 1939-19430,015ifm
g. Fogászat 1939-19410,002ifm
h. Fertőző osztály 19390,001ifm
12. M.kir. kolozsvári 9. honvéd helyőrségi kórház 1940-194816,00ifm
/1944-1945 in: Clausthal, Waldhausen, Zellerfeld/
a. Parancsnokság 1941-19466,44ifm
b. Sebészet 1940-19453,60ifm
c. Belgyógyászat 1940-19451,18ifm
d. Fül-, orr-, gégeosztály 1940-19441,56ifm
e. Bőrgyógyászat 1940-19440,48ifm
f. Szemészet 1940-19451,70ifm
g. Fertőző osztály 1941-19450,12ifm
h. Fogászat 1940-19450,12ifm
i. Gyógyszertár 1940-19460,60ifm
4. M.kir. budapesti 10. honvéd helyőrségi kórház 1923-194513,00ifm
/1937-ig: 2. és 8. honvéd közrendészeti kórház/
a. Parancsnokság 1939-19440,24ifm
b. Belgyógyászat 1939-19443,72ifm
c. Ideg- és elmeosztály 1929-19449,00ifm
d. Sebészet 1940-19440,05ifm
e. Tüdő-osztály 19400,002ifm
f. Bőr- és nemibeteg osztály 19410,002ifm
g. Urológia 19390,003ifm
h. Gégészet 19430,003ifm
i. Gyógyfürdő 1940-19410,002ifm
j. Fiókgyógyszertár 1942-19440,01ifm
5. M.kir. budapesti 11. honvéd helyőrségi kórház 1942-19440,12ifm
a. Gazdasági hivatal 1943-19440,02ifm
b. Sebészet 1942-19440,03ifm
c. Belgyógyászat 19420,02ifm
d. Urológia 19440,01ifm
e. Fül-, orr-, gégeosztály 19440,01ifm
f. Bőrgyógyászat 19440,005ifm
g. Szemészet 19440,005ifm
20. M.kir. besztercei honvéd csapatkórház 1940-19452,80ifm
/1944-1945 in: Veszprém, Türje, Neuburg am Donau, Nördlingen/
Egyesült az 536. sz. hadikórházzal.
14. M.kir. egri csapatkórház 1938-19451,40ifm
/1938-ig: M.kir. honvéd és közrendészeti csapatkórház
1944-1945 in: Nemesabony, Duderstadt, Gieboldhausen/
Egyesült az 547. sz. hadikórházzal.
222. M.kir. győri honvéd kórház 1936-19440,002ifm
223. M.kir. kaposvári honvéd kórház 1935-19370,001ifm
15. M.kir. kecskeméti csapatkórház 1924-19440,01ifm
215. M.kir. marosvásárhelyi honvéd csapatkórház 1942-19450,50ifm
/1944-1945 in: Sümeg, Szentgotthárd/
17. M.kir. munkácsi honvéd csapatkórház 19440,001ifm
224. M.kir. nagykanizsai csapatkórház 1935-19440,001ifm
/1944-1945 in: Kronach/
18. M.kir. nagyváradi honvéd csapatkórház 1943-19440,001ifm
/1944-1945 in: Szombathely/
19. M.kir. szatmárnémeti honvéd csapatkórház 1941-19450,40ifm
/1944-1945 in: Zalaegerszeg, Türje, Bad-Bocklet/
13. M.kir. székesfehérvári honvéd csapatkórház 1931-19450,24ifm
/1944-1945 in: München/
16. M.kir. szolnoki honvéd csapatkórház 19440,01ifm
/1944-1945 in: Keszthely/
21. M.kir. honvéd tiszti kórház, Budapest 1942-19450,02ifm
/1944-1945 in: Szombathely/
22. M.kir. honvéd orthopéd sebészeti kórház, Budapest 1942-19451,20ifm
23. M.kir. honvéd központi fogászat, Budapest 1943-19440,12ifm
221. M.kir. Közegészségügyi Intézet, Budapest 1942-19440,001ifm
214. M.kir. Rokkantügyi Hivatal
budapesti császárfürdői intézete 1918-19200,08ifm
24. M.kir. esztergomi katonai tiszti üdülőtelep és gyógyfürdőkórház 1920-19310,05ifm
/1922-től: M.kir. esztergomi honvéd és közrendészeti
gyógyfürdőkórház/
25. M.kir. József főherceg szanatórium, Budakeszi 1943-19440,001ifm
26. M.kir. központi elosztó és vesztegzár kórház, Budapest 1943-19440,001ifm
216. M.kir. honvéd egészségügyi anyagraktár, Budapest 1920-19450,12ifm
/1944-1945 in: Szombathely, Keszthely, Bad Margentheim,
Travemünde, Greifswald/

TÁBORI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

35. M.kir. I/1. honvéd tábori kórház 1941-19430,40ifm
36. M.kir. III/1. honvéd tábori kórház 19420,02ifm
37. M.kir. III/2. honvéd tábori kórház 19420,16ifm
38. M.kir. V/2. honvéd tábori kórház /Krasznoje/ 1940-19430,53ifm
39. M.kir. VII/1. honvéd tábori kórház 1942-19430,10ifm
225. M.kir. VII/2. honvéd tábori kórház 19420,01ifm
40. M.kir. VIII/1. honvéd tábori kórház /Krivoj Rog/ 19410,01ifm
41. M.kir. 5. honvéd tábori kórház 19440,005ifm
42. M.kir. 7. honvéd gyaloghadosztály tábori kórháza 1944-19450,06ifm
43. M.kir. 15. honvéd tábori kórház 1943-19440,14ifm
44. M.kir. 18. honvéd tábori kórház 1943-19450,01ifm
45. M.kir. 19. honvéd tábori kórház 1943-19450,10ifm
46. M.kir. 23. honvéd tábori kórház 1944-19450,02ifm
47. M.kir. 24. honvéd gyaloghadosztály tábori kórháza 1944-19450,005ifm
48. M.kir. 25. honvéd gyaloghadosztály tábori kórháza 19440,01ifm
49. M.kir. 102. honvéd tábori kórház 1944-19450,005ifm
50. M.kir. 104. honvéd tábori kórház 19400,01ifm
51. M.kir. 105. honvéd tábori kórház /Sztarij-Oszkol/ 1942-19440,05ifm
52. M.kir. 106. honvéd tábori kórház 1941-19440,42ifm
53. M.kir. 107. honvéd tábori kórház /Novij-Oszkol/ 1942-19440,42ifm
54. M.kir. 108. honvéd tábori kórház /Pápa/ 1944-19450,28ifm
55. M.kir. 111. honvéd tábori kórház /Gyergyó/ 1944-19450,38ifm
56. M.kir. 112. honvéd tábori kórház 19440,13ifm
/Huszt, Sárospatak, Zaklimic, Neuburg am Donau/
57. M.kir. 113. honvéd tábori kórház /Pápa/ 19440,02ifm
58. M.kir. 115. honvéd tábori kórház 1942-19440,09ifm
59. M.kir. 116. honvéd tábori kórház 1943-19440,20ifm
/Korosten, Sztarij-Oszkol/
60. M.kir. 122. honvéd tábori kórház 19440,18ifm
61. M.kir. 124. honvéd tábori kórház /Trencsénteplic/ 1944-19450,005ifm
62. M.kir. 125. honvéd tábori kórház 1942-19450,60ifm
/Nyikolajevka, Alexejevka, Szombathely/
63. M.kir. 126. honvéd tábori kórház /Stanislau/ 19430,12ifm
124. M.kir. 101. honvéd betegellátó állomás 1942-19430,06ifm
125. M.kir. 102. honvéd betegellátó állomás 1942-19430,12ifm
126. M.kir. 103. honvéd betegellátó állomás 1942-19430,15ifm
/Nyikolajevka/
127. M.kir. 104. honvéd betegellátó állomás 19430,30ifm
/Kolomea, Winnica, Kiev, Pécs/
128. M.kir. 105. honvéd betegellátó állomás 1940-19431,14ifm
129. M.kir. 106. honvéd betegellátó állomás 1942-19430,07ifm
/Csernyanka/
130. M.kir. 109. honvéd betegellátó állomás 1942-19430,40ifm
/Szatmárnémeti, Kiev/
131. Németországi magyar betegellátó csoportok parancsnoksága, Bécs 19450,002ifm
29. M.kir. 5. honvéd hadosztály egészségügyi oszlopa19430,08ifm
219. M.kir. 8. könnyű hadosztály egészségügyi oszlopa1942-19430,10ifm
30. M.kir. 9. honvéd hadosztály egészségügyi oszlopa1943-19440,04ifm
31. M.kir. 12. honvéd hadosztály egészségügyi oszlopa19440,02ifm
32. M.kir. 23. honvéd hadosztály egészségügyi oszlopa19420,03ifm
33. M.kir. 26. honvéd hadosztály egészségügyi oszlopa19430,02ifm
220. M.kir. 103. egészségügyi szeroszlop 1943-19440,005ifm
34. M.kir. 105. honvéd hadosztály egészségügyi oszlopa1942-19430,06ifm
64. M.kir. 102. honvéd bakteriológiai állomás fertőző kórháza19450,01ifm
65. M.kir. VII. hadtest 108. bakteriológiai állomása 1943-19450,12ifm
/Huszt, Bardicsev, Stanislau, Somorja, Szombathely környéke/
28. A 2. magyar hadseregparancsnokság és a
Megszállóerő Parancsnokság vezető orvosához
felterjesztett betegjelentések, veszteséglisták 1942-19430,12ifm
27. Német tábori kórházakban ápolt magyar katonák kórlapjai 19420,30ifm

HÁTORSZÁGI KÓRHÁZAK

66. M.kir. 201. vöröskereszt hadikórház 1942-19450,005ifm
/Budapest - Mester utca, Csorna, Bécs/
67. M.kir. 202. vöröskereszt hadikórház /Budapest/ 19420,001ifm
68. M.kir. 204. vöröskereszt hadikórház /Budapest/ 19440,001ifm
69. M.kir. 205. vöröskereszt hadikórház 1942-19440,01ifm
/Budapest - Jurányi utca, Sonneberg/
226. M.kir. 206. vöröskereszt légoltalmi hadikórház /Sopron/ 19450,01ifm
70. M.kir. 207. vöröskereszt üdülő, majd hadikórház 19420,001ifm
/Budapest - Hidegkúti út/
71. M.kir. 217. vöröskereszt hadikórház /Pestszentlőrinc/1943-19450,001ifm
227. M.kir. 220. vöröskereszt légoltalmi kórház 19440,01ifm
72. M.kir. 222. vöröskereszt hadikórház /Esztergom/ 19430,20ifm
73. M.kir. 227. vöröskereszt légoltalmi hadikórház /Bicske, Vál/ 19440,001ifm
74. M.kir. 231. vöröskereszt légoltalmi hadikórház /Csorna/ 19440,001ifm
Beolvadt az 523. hadikórházba.
228. M.kir. 238/a. vöröskereszt hadikórház /Zirc/ 19440,01ifm
75. M.kir. 244. vöröskereszt légoltalmi hadikórház 19440,10ifm
/Enying, Sárvár, Passau/
Összeolvadt az 524. hadikórházzal.
76. M.kir. 248. vöröskereszt hadikórház /Marcali/ 19440,12ifm
77. M.kir. 252. vöröskereszt hadikórház 1944-19450,01ifm
/Sárbogárd, Rábakéthely/
78. M.kir. 253. vöröskereszt légoltalmi hadikórház /Szigetvár/ 19440,01ifm
79. M.kir. 258. vöröskereszt légoltalmi hadikórház 19430,15ifm
/Hódmezővásárhely, Vác, Bős/
80. M.kir. 260. vöröskereszt hadikórház /Kecskemét, Hetes/19430,001ifm
81. M.kir. 262. vöröskereszt légoltalmi hadikórház 19440,001ifm
/Kiskunhalas, Vác, Sopron/
Egyesült az 526. hadikórházzal.
82. M.kir. 263. vöröskereszt hadikórház é. n. 0,001 ifm
/Kunszentmárton, Eger/
83. M.kir. 264. vöröskereszt hadikórház /Makó/ 19430,02ifm
84. M.kir. 270. vöröskereszt hadikórház /Újkécske, Greiz/19440,05ifm
85. M.kir. 271. vöröskereszt hadikórház 1943-19440,001ifm
/Újvidék, Pincehely, Passau/
86. M.kir. 273/a. vöröskereszt hadikórház 1943-19440,52ifm
/Szabadka, Kalocsa, Bécs/
87. M.kir. 283. vöröskereszt hadikórház /Hajdúszoboszló/19440,001ifm
88. M.kir. 291. vöröskereszt hadikórház /Szolnok, Welzow/19430,001ifm
229. M.kir. 295. vöröskereszt hadikórház 19440,001ifm
230. M.kir. 296. vöröskereszt hadikórház 19450,005ifm
89. M.kir. 299. vöröskereszt hadikórház 1942-19452,88ifm
/Miskolc, Lillafüred, Neuburg am Donau/
90. M.kir. 307. vöröskereszt hadikórház 19430,12ifm
/Beregszász, Eger/
91. M.kir. 312. vöröskereszt hadikórház 1943-19442,44ifm
/Kassa, Sátoraljaújhely/
92. M.kir. 316. vöröskereszt hadikórház 1942-19462,60ifm
/Kolozsvár, Nagybánya, Gyöngyös, Holzminden/
Egyesült az 5. helyőrségi és az 537. hadikórházzal.
93. M.kir. 503. hadikórház 1942-19450,01ifm
/Harkov, Skole, Szatmárnémeti, Szombathely/
94. M.kir. 505. hadikórház 1942-19450,09ifm
/Budapest - Üteg utca 53., Warsdorf, Ganghofen/
95. M.kir. 506. hadikórház 19440,01ifm
/Budapest, VII. Szt. Domokos utca 10./
96. M.kir. 513. hadikórház /Újpest/ 19440,01ifm
231. M.kir. 516. hadikórház /Székesfehérvár/ 1943-19440,001ifm
97. M.kir. 517. hadikórház /Esztergom/ 19440,02ifm
98. M.kir. 518. hadikórház /Érsekújvár, Nagymegyer/ 19440,01ifm
99. M.kir. 519. hadikórház /Győr/ 1944-19450,01ifm
232. M.kir. 520. hadikórház /Komárom/ 1943-19440,001ifm
100. M.kir. 523. hadikórház /Szombathely, Ingolstadt/ 1938-194311,00ifm
Egyesült a 231. vöröskereszt hadikórházzal.
101. M.kir. 524. hadikórház 1944-19450,96ifm
/Balatonfüred, Szentgotthárd, Hamberg, Passau/
Egyesült a 244. vöröskereszt hadikórházzal.
233. M.kir. 525. hadikórház /Hévíz/ 19440,001ifm
102. M.kir. 526. hadikórház /Sopron/ 1942-19451,16ifm
Egyesült a 262. vöröskereszt hadikórházzal.
217. M.kir. 527. hadikórház /Pécs/ 19440,005ifm
218. M.kir. 528. hadikórház /Pápa/ 19440,001ifm
103. M.kir. 529. hadikórház /Pécs/ 1942-19440,15ifm
104. M.kir. 532. hadikórház 19440,01ifm
/Bonyhád, Balatonfüred, Fonyód, Passau/
105. M.kir. 533. hadikórház /Kaposvár, Tamási, Landshut/ 1942-19440,04ifm
106. M.kir. 534. hadikórház 1942-19460,92ifm
/Pécs, Szekszárd, Bonyhád, Balatonfüred, Greiz/
107. M.kir. 535. hadikórház /Szeged, Soponya, Baden/ 1942-19440,01ifm
108. M.kir. 536. hadikórház /Cegléd, Neuburg am Donau/ 1944-19450,01ifm
Egyesült a besztercei csapatkórházzal.
109. M.kir. 537. hadikórház 1943-19461,50ifm
/Kalocsa, Kapuvár, Clausthal, Zellenfeld/
Egyesült a 316. vöröskereszt hadikórházzal.
110. M.kir. 539. hadikórház 1944-19461,80ifm
/Baja, Hőgyész, Plankstellen, Hirschberg/
111. M.kir. 540. hadikórház /Kecskemét, Ingolstadt/ 1942-19464,75ifm
112. M.kir. 542. hadikórház 1944-19450,09ifm
/Zombor, Balatonalmádi, Öttingen, Reimlingen/
113. M.kir. 546. hadikórház /Miskolc, Szenc/ 1943-19440,001ifm
114. M.kir. 547. hadikórház /Eger, Siófok, Gieboldhausen/ 1943-19460,55ifm
Egyesült az egri csapatkórházzal.
115. M.kir. 549. hadikórház 1942-19450,90ifm
/Rimaszombat, Nyékvárkony, Guta, Travemünde/
116. M.kir. 550. hadikórház /Rozsnyó, Tallós/ 19440,001ifm
117. M.kir. 551. hadikórház /Kassa/ 19440,001ifm
118. M.kir. 553. hadikórház /Munkács/ 1943-19440,001ifm
119. M.kir. 554. hadikórház /Nyíregyháza, Dunaszerdahely/19440,001ifm
120. M.kir. 555. hadikórház /Ungvár/ 19440,001ifm
121. M.kir. 558. hadikórház 1944-19452,55ifm
/Marosvásárhely, Szentgotthárd, Leoben/
Egyesült a marosvásárhelyi csapatkórházzal.
122. M.kir. 559. hadikórház 1943-19440,005ifm
/Nagyvárad, Bad-Kissingen, Würzburg, Heidingsfeld/

IV. FONDFŐCSOPORT
IGAZSÁGÜGYI SZERVEK, IRATOK

A
K. K. KRIEGSGERICHTE 1802 - 1867 /1871/

A magyarországi katonai bíráskodás szervezetének hivatali kezdetei a XVIII. század közepére nyúlnak vissza. S míg a Habsburg - Birodalom részévé lett magyar királyság államszervezetében tovább éltek a Mohács előtti, a rendi kiváltságokat szolgáló /maradi/ törvényhozási és törvénykezési szervek és keretek, addig az ország védelmét szolgáló pénzügyi és hadügyi igazgatási feladatok ellátása csak korszerű igazgatási eszközökkel, modern szervezettel volt megoldható. A főképpen Mária Terézia uralkodása alatt végrehajtott - és a birodalom központi igazgatásának átszervezésével összhangban lévő - katonai reformok eredményeként létrejött az egységes Habsburg - Birodalom haderejének modern szervezete. Az Udvari Haditanácsnak alárendelt területi katonai parancsnokságok, a főhadparancsnokságok /General Commandos/ hivatali szervezetében 1744-től jelent meg a hadbírói teendőket ellátó igazságügyi szakelőadó és hamarosan a szervezeti tagolódásban is elkülönült az igazságügyek intézésére létrehozott ún. iudicium delegatum militare egy törzshadbíró vezetésével. /Az iratanyag az I.1. fond a. állagaként található./ 1775-től 4. Departamentum-ként szerepelt a bizottság, amely az I.1. fond e. állagaként nyert besorolást. Az osztály 1802-től mint önálló országos katonai törvényszék folytatta működését. Elnevezése 1854-ig Iudicium Delegatum Militare, 1855-től 1871-ig pedig Landes Militär Gericht.

S míg a Habsburg-uralom első évszázadaiban /a közvetítő szerepre zsugorodott magyar királyi törvényhatóságok mellett/ megmaradt a régi szokásjogon alapuló törvényhozási és törvénykezési gyakorlat és szervezet, addig e téren is gyökeres változás következett be a XIX. század második felében.

A magyarországi 1848/49-es forradalom és szabadságharc leverése után a kezdetben csak az ostromállapot időtartamára tervezett, Bécs és Prága városára, valamint az olasz és magyar koronaországokra korlátozott abszolutizmust Ferenc József császár végül is az 1851. december 31-i szilveszteri pátenssel az egész birodalom kormányzatának alapelvévé nyilvánította.

Ennek szellemében került sor már korábban Ferenc József 1849. november 3-án kelt rendeletével az igazságügy teljes átszervezésére. A felülről szerveződő rendszerben a hétszemélyes tábla helyét a bécsi legfőbb ítélő- és semmítőszék /Oberster Gerichtshof/ vette át. Az országon belül a legmagasabb bíróságok a cs. kir. kerületi főtörvényszékek /Distriktual Obergericht/ voltak, nevük 1854-től országos főtörvényszék /Oberlandesgericht/ lett, és a legfőbb ítélőszékkel, ill. adminisztratív úton az igazságügyi minisztériummal voltak közvetlen kapcsolatban. A főtörvényszékek székhelyei az olmützi alkotmány irányelvei nyomán öt kerületre /pesti, pozsonyi, soproni, kassai, nagyváradi/ osztott országban az első három kerület központjával azonos helyen, a kassai kerületben Eperjesen, a nagyváradi kerületben pedig Debrecenben /1854-től Nagyváradon/ állíttattak fel 1850 elején. A Szerb Vajdaság és Temesi Bánság főtörvényszéke Temesváron, Erdélyé Nagyszebenben, Horvátországé Zágrábban működött. Alattuk a cs. kir. megyei törvényszékek /Comitatsgericht/ álltak, helyébe lépvén a régi megyei és kiváltságos kerületi sedriáknak, valamint a m. kir. városok törvényszékeinek. Legalsó fokon a cs. kir. járásbíróságok /Kreisgericht/ funkcionáltak, mint új képződmények. Az említett rendes bíróságokon kívül a rendkívüli állapot idején kiemelten fontos szerepük volt a különös bíróságok kategóriájába tartozó cs. kir. haditörvényszékeknek. Ezeket a császártól kapott kormányhatalom alapján 1849. július 1-én állította fel Haynau táborszernagy. A haditörvényszékek feladata volt, hogy a fennálló haditörvények és a cs. kir. hadsereg főparancsnoka által kibocsátott proklamációk alapján sommásan járjanak el mindazokkal szemben, akik a magyar országgyűlés feloszlatását elrendelő 1848. október 3-i manifesztum, illetve annak október 8-i kihirdetése után részt vettek a parlament tanácskozásain és a határozatok meghozatalában. Rögtönítélő eljárásnak volt helye mindazokkal szemben is, akik részt vettek a Habsburgok trónfosztását kimondó 1849. április 14 -i országgyűlésen. Ezek a bíróságok jártak el továbbá az Országos Honvédelmi Bizottmány tagjai és a kormánybiztosok ellen is. A legfontosabb katonai törvényszékek voltak: az aradi, a kassai, a nagyváradi, a pesti, a pozsonyi. A törvényszékek 1854-ig álltak fenn, kivéve az aradit, amely csak 1849 végéig működött. Az ország ostromállapotát megszüntető 1854. április 9-i legfelsőbb elhatározás a rendkívüli katonai törvényszékek tevékenységének befejezését jelentette.

A polgári törvényszékek teljes aktivizálódásáig azonban továbbra is a katonai törvényszékek jártak el polgári személyek ellen felségsértés és felségárulás vétségében, a közrend megzavarása, illetve felkelés és lázadás esetén.

1860-ban a hadseregfőparancsnokság elrendelte, hogy a feloszlatott Militär- und Civil- Gouvernement igazságügyi és vizsgálati anyagát, amelyek csak katonákra vonatkoznak, a General Commando vegye át, a főtisztek és polgári személyek közös ügyeit hasonlóképpen. A fennmaradó periratokat pedig a Polizei Ministeriumnak kellett átadni. Ekkor került Bécsbe a 41 ládányi peranyaggal együtt az aradi vértanúk iratcsoportja is, amely később a Kriegsarchiv anyagában nyert elhelyezést. Ezek jelentős része a Baden bei Wien - ben 1926-ban kötött egyezmény értelmében került más fondcsoportokkal együtt a Hadtörténelmi Levéltár őrizetébe. Az átadott iratok alkotják a különféle nem civil illetékességű, általában a kiegyezést megelőző időszakig fennállt cs. kir. katonai bíróságok, vizsgálóbizottságok fondjaival együtt az abszolutizmuskori anyag tekintélyes részét. Ide tartoznak még a személyi adatlapok, nyilvántartási lapok a Bach - korszakból, valamint a különféle elvek alapján kikülönített személyi perek aktái és a kincstári perek. /Ezek többsége nem önálló fond, hanem valamely, általában az I. és II. fondfőcsoportba tartozó, katonai alakulat fondjából kiszakított tematikus irategyüttes, illetve nem a Hadtörténelmi Levéltár provenienciájába tartozó fond része - ezért ezek ebben a fondfőcsoportban önálló fondszámot nem kaptak./

Az abszolutizmuskori törvényszéki, bírósági iratanyag kutatása nem ütközik nagyobb technikai nehézségekbe. A fontosabb katonai törvényszékek /pesti, aradi stb/ anyagához cédulakatalógus áll rendelkezésre, készült egy kumulatív névmutató is, amely az elítéltek legfontosabb adatait tartalmazza. Haszonnal forgathatók a megmaradt korabeli segédletek is.

1. Iudicium Delegatum Militare, resp. 1802-1854 312,8ifm
Landes Militär Gericht 1855-1871
Cs. kir. Országos Katonai Törvényszék
Fennállásának hét évtizede alatt igen jelentős iratmennyiséget termelt. Anyagát a Hadilevéltár 1928 elején vette át a székesfőváros levéltárától. Tartalma szerint ez a törvényszéki iratanyag csaknem teljes egészében anyagi ügyekkel foglalkozott. Nevezetesen hagyatéki ügyekkel, nőtartással, haláleset-felvételekkel, adóssági ügyekkel, árverésekkel, leltározásokkal, illetékügyekkel, levonásokkal, kiskorúak védelmével, gyámügyekkel, letétekkel, óvadékokkal stb.
Az iratanyag selejtezett, az eredeti regisztratúra szerint őrzött. Kontrollrendezésre szorul és levéltári segédlet /csomójegyzék/ készítendő hozzá. Mennyisége mintegy 2200 csomó, valamint 490 irattári segédkönyv.
3. K.k. ausserordentliches Kriegsgericht zu Arad 1849 2,54 ifm
Cs.kir. aradi rendkívüli katonai törvényszék
A törvényszékek közül a pesti mellett az Ernst törzshadbíró vezetésével működő aradi volt a legjelentősebb. Ebben található, a működésével kapcsolatos iratok mellett, a honvédtisztek ellen folytatott perek vizsgálati anyaga és az ítélet, köztük az önkény áldozatául esett aradi vértanúk peranyaga.
4. K.k. Kriegsgericht zu Kaschau 1849-18541,43ifm
Cs.kir. kassai katonai törvényszék
5. K.k. Kriegsgericht zu Klausenburg 18500,02ifm
Cs.kir. kolozsvári katonai törvényszék
6. K.k. Kriegsgericht zu Grosswardein 1850-18551,81ifm
Cs.kir. nagyváradi katonai törvényszék
7. K.k. Kriegsgericht zu Pest 1849-18559,53ifm
Cs.kir. pesti katonai törvényszék
E törvényszék folytatott eljárást felségárulás címén Kossuth és a kormány tagjai, a kormánybiztosok, a felsőházi tagok, az országgyűlési képviselők, a főpapok és egyházi személyek, a minisztériumi tisztviselők, a közhivatalnokok, a megyei, járási, községi, falusi tisztviselők és elöljárók, a magyar tudomány és művészet reprezentánsai és mindazok ügyében, akik a forradalom politikai mozgalmaiban vagy a fegyveres harcban szerepet vállaltak. /Sajnálatos módon a forradalom számos vezető egyéniségének peranyaga vagy egyáltalán nincs meg, vagy csak töredékesen található./
A szabadságharc leverése utáni évek pereinek tárgya legtöbb esetben az uralkodó, a rendőrség, a csendőrség stb. megsértése, szidalmazása, forradalmi relikviák rejtegetése, terjesztése, tiltott gyülekezés, szervezkedés, zendülés stb.
8. K.k. Kriegsgericht zu Fünfkirchen 18490,19ifm
Cs.kir. pécsi katonai törvényszék
9. K.k. Kriegsgericht zu Pressburg 1849-18541,95ifm
Cs.kir. pozsonyi katonai törvényszék
38. K.k. Kriegsgericht zu Temesvár 18500,005ifm
Cs.kir. temesvári katonai törvényszék
19. K.k. Militär-Bezirks-Gericht für Pest-Ofen 1861-18651,30ifm
Cs.kir. pest-budai katonai kerületi törvényszék
20. K.k. Garnisons Auditoriat Arad 1852-18570,68ifm
Cs.kir. aradi helyőrségi bíróság
21. K.k. Garnisons Auditoriat zu Ofen 18530,06ifm
Cs.kir. budai helyőrségi bíróság
22. K.k. Garnisons Auditoriat zu Kaschau 1852-18550,09ifm
Cs.kir. kassai helyőrségi bíróság
13. K.k. Militär Standgericht zu Gyöngyös 18520,005ifm
Cs.kir. gyöngyösi katonai rögtönítélő bíróság
14. K.k. Militär Standgericht zu Raab 18530,02ifm
Cs.kir. győri katonai rögtönítélő bíróság
39. K.k. Militär Standgericht Kaposvár 18640,06ifm
Cs.kir. kaposvári katonai rögtönítélő bíróság
15. K.k. Militär Standgericht zu Kecskemét 18520,005ifm
Cs.kir. kecskeméti katonai rögtönítélő bíróság
16. K.k. Militär Standgericht zu Grosskanizsa 1852-18540,17ifm
Cs.kir. nagykanizsai katonai rögtönítélő bíróság
17. K.k. Militär Standgericht zu Veszprém 1863-18650,20ifm
Cs.kir. veszprémi katonai rögtönítélő bíróság
2. K.k. Militär- und politische Central-Commission,18490,77ifm
Untersuchungs Commission zu Pest
Cs.kir. katonai és politikai központi bizottmány
vizsgáló bizottsága, Pest
Windischgrätz tábornagy, a császári hadsereg főparancsnoka 1848. december 20-án rendelte el a hadseregrendőrség megszervezését, amely 1849 januárjában, Pest elfoglalása után alakult katonai és polgári központi bizottmánnyá. Két osztálya volt: a politikai osztály szerezte az értesüléseket a forradalomban részt vett személyek tevékenységéről /ennek megmaradt iratanyaga a Magyar Országos Levéltárban a D.286. fondszámon található/, a vizsgálati osztály pedig lefolytatta az adatok alapján az egyes személyek ellen megindult vizsgálatokat. A bizottság munkájának a tavaszi hadjárat vetett véget.
12. K.k. Gemischte Untersuchungs Commission zu Losonc 18500,07ifm
Cs.kir. losonci vegyes vizsgálóbizottság
18. K.k. Delegierte Special Militär Untersuchungs Commission zu Altofen 1856-18572,56ifm
Cs.kir. óbudai kikülönített különleges katonai vizsgálóbizottság
10. K.k. Militär Sichtungs /Untersuchungs/ Commission zu Pressburg 18490,20ifm
Cs.kir. pozsonyi katonai vizsgálóbizottság
11. K.k. Militär-politische Untersuchungs Commission zu Ödenburg 18490,05ifm
Cs.kir. soproni katonai-politikai vizsgálóbizottság
25. Rendőri nyilvántartási lapok a Bach-korszakban politikai
szempontból rendőri megfigyelés alatt állt személyekről 41,38 ifm
A szabadságharc leverése után a rendőri megfigyelés alatt álló 48-asokról, illetőleg politikai szempontból megbízhatatlan egyénekről nyilvántartást vezettek. A nyilvántartottak száma 5 572 fő. A nyilvántartás tartalmazza a születés helyét, az életkort, a vallást és a családi állapotot, a lakhelyet, a foglalkozást, a szabadságharc alatti és utáni magatartást, azt, hogy a megfigyelt személy kikkel érintkezett és mivel kompromittálta magát.
A lapok alfabetikus rendben fekszenek és névmutató alapján kutathatók.
26. Rendőri nyilvántartási lapok a politikai szempontból megbízható egyénekről 42,88 ifm
A politikai szempontból nem gyanús 48-asokról, közalkalmazottakról, hivatalnokokról, lelkészekről, tanárokról, tanulókról és egyéb kategóriákba tartozó személyekről is vezettek rendőri nyilvántartási lapokat. Ezek a gyanúsaknál ismertetett adatok mellett az illető személy jellemére és képességeire vonatkozó utalásokat is tartalmaznak. Ugyancsak névmutató alapján kutathatók az abc-rendben fekvő csomók.
40. Kikülönített peranyagok
Az Abszolutizmuskori iratok elnevezésű gyűjteményhez saját, illetve idegen provenienciájú fondokból különböző rendezési szempontok alapján kigyűjtötték különféle személyek vizsgálati, illetve peranyagát. Ezek az irategyüttesek az önálló fond fogalmának nem felelnek meg, ezért - áthidaló megoldásként - egy tematikus fondba soroltuk ezeket és fondképző szervenként állag szinten csoportosítottuk. /A saját fondokba tartozó iratok reponáltattak./
a. A k.k. Militär Central Untersuchungs Commission1849-18500,12ifm
zu Wien /cs.kir. bécsi katonai központi vizsgálóbizottság/ iratanyagából
Cseremisky Miklós periratai 1849
A külügyminisztériumi titkár Cseremiskyt azzal vádolták, hogy magyar forradalmárokkal levelezést folytatott, sőt, szolgálatai felajánlásával segítette a forradalom ügyét.
Wargha István periratai 1850
A szintén külügyi szolgálatban lévő Wargha anyagilag és kapcsolatai révén támogatta a bécsi és pesti forradalmat.
b. A k.k. Wiener Militär-Gouvernement Justiz -Section1853-18542,00ifm
/cs.kir. bécsi katonai kormányzóság igazságügyi osztálya/
iratanyagából
Libényi János és társai periratai
A Ferenc József ellen merényletet elkövető Libényi János szabólegény ellen lefolytatott per aktái azért duzzadtak ilyen méretűvé, mert a vizsgálatot végző hatóságok egy nem létező összeesküvést kívántak kétségbeesett igyekezettel leleplezni. A kötél által kivégzett Libényi Jánoson kívül még 19 szabólegényt tartottak vizsgálati fogságban és számtalan tanút hallgattak ki.
c. A k.k. General Commando in Wien1859-18600,03ifm
/cs.kir. bécsi főhadparancsnokság/ iratanyagából
Scheithauer József főhadnagy periratai
A solferinoi csatatéren gyáva magatartást tanúsított főhadnagy elleni vizsgálat iratai.
d. A k.k. Kriegsgericht zu Wien1851-18550,20ifm
/cs.kir. bécsi katonai törvényszék/ iratanyagából
Bakowsky Ferdinánd gróf periratai 1853
Az önálló Lengyelország megteremtésében való részvétel, a franciaországi és az angliai lengyel emigráció erkölcsi és anyagi támogatása voltak a fő vádpontok ellene.
Goslar Julian periratai 1852
Az európai kormányformák erőszakos megdöntési szándékáért /zavargások, agitáció/ ítélték halálra.
Dr.Landerdorf és dr.Falkenthal periratai 1853
Az 1850-es években Berlinben és másutt meglévő népegyletek, munkásegyletek feloszlatásával szétrobbantott demokratikus forradalmi párt újjászervezéséről, tevékenységéről és célkitűzéseiről kapunk képet a vizsgálati anyagból.
Potocky Ádám gróf periratai 1853
A lengyel emigrációra vonatkozó adatok mellett a magyarországi fegyverszállításokhoz nyújt adalékot a peranyag.
Dr.Schütte Anton periratai 1853-1855
A prágai, illetve a bécsi katonai törvényszék tárgyalta a poroszországi születésű republikánus érzelmű író és politikus 1848-as szerepét.
e. A k.k. General Commando Zara /cs.kir. zárai1867-18820,08ifm
főhadparancsnokság/ és a k.k. Garnisons Auditoriat
Trebinje /cs.kir. trebinjei helyőrségi bíróság/ iratanyagából
A felségárulással vádolt Rakias Antal, ill. Konstantin Varicak perirataiB
K. U. K. KRIEGSGERICHTE, FELDGERICHTE 1867 - 1918

A kiegyezés után az Osztrák-Magyar Monarchia egységes haderejében /k.u.k. Heer/ egységes szervezési elvek alapján, de a haderő hármas tagolódásának megfelelően különálló szervezetben hozták létre a katonai bíráskodás intézményeit.

Az első folyamodású bíróságok /Gerichte erster Instanz/ között békeidőben állandó bíróságok voltak a minden katonai területi parancsnokság székhelyén és a fontosabb helyőrségi állomásokon felállított helyőrségi bíróságok /Garnisonsgerichte/. Ezek mellett a tengerészeti bíróság, amelynek székhelye Pola, hatásköre kiterjedt a tengermelléki országok tengerész állomásaiban levő valamennyi tengerész személyre és a béke idején elfogott tengeri rablókra. Háború idején a hadrakelt seregnél a mozgó bíróságok /Mobile Gerichte bei der Armee im Felde/ látták el az igazságügyi teendőket, míg a hátországban a területileg illetékes katonai parancsnokságnál működő dandárbíróságok /Brigadegerichte/ jártak el elsőfokon.

Második folyamodású bíróságok /Gerichte zweiter Instanz/ voltak a bécsi katonai főtörvényszék /Militär-Obergericht/ mellett - háború idején - a békeállomáshely szerint területileg illetékes katonai parancsnokságok /Militärkommando, illetve honvéd kerületi parancsnokság/ rendjében működő hadosztálybíróságok /Divisionsgerichte/.

Harmadik és utolsó folyamodású bíróság /Gerichte drittes Instanz/ a legfelsőbb katonai törvényszék /Oberstes Militärgericht/, amelynek székhelye Bécs. Az elnökön kívül hat ülnökből álló tanácsban szótöbbséggel határoztak.

Magyarország területén cs. és kir. és m. kir. bíróságok működtek. Az ún. közös csapatok felett bíráskodó igazságügyi szerveknek csak töredékes iratanyaga található levéltárunkban; ezeket a főleg a háború idején működő bíróságokat a területileg illetékes katonai parancsnokságok szerint csoportosítottuk. Azokat a periratokat pedig, amelyek valamely nem Magyarország területén lévő cs. és kir. katonai parancsnokság illetékességi körébe tartozó bíróságnál keletkeztek, egy gyűjteményes fondba vontuk össze. Ugyancsak gyűjteményes fondot alkotnak a haderő magasabb egységei /Armee, Korps, Division/ tábori bíróságainak /Feldgerichte/ töredékes aktái. A fondtöredékek általában tartalmazzák a területileg illetékes katonai ügyész /Militäranwalt/ aktáit is.

41. K.u.k. Marinegericht in Pola 1913-19160,12ifm
Cs. és kir. tengerészeti bíróság, Pola
50. K.u.k. Garnisonsgericht zu Arad 1910-19130,03ifm
Cs. és kir. helyőrségbíróság, Arad
49. K.u.k. Garnisonsgericht in Budapest 18750,07ifm
Cs. és kir. budapesti helyőrségbíróság
94. K.u.k. Garnisonsgericht zu Kaschau 19010,001ifm
Cs. és kir. kassai helyőrségbíróság
93. K.u.k. Garnisonsgericht zu Miskolc 1901-19020,06ifm
Cs. és kir. miskolci helyőrségbíróság
42. K.u.k. Garnisonsgericht in Temesvár 1909-19150,10ifm
Cs. és kir. temesvári helyőrségbíróság
52. K.u.k. Feldgerichte 1914-19180,50ifm
Cs. és kir. tábori bíróságok
Az első világháború csapatanyagából, elsősorban a magasabb parancsnokságok fondjaiból kikerült peres iratok gyűjteménye.
/A hátországi dandárbíróságok iratai általában a területileg illetékes hadosztálybíróságok fondjánál vannak./
56. K.u.k. Divisionsgericht in Budapest 1915-19170,12ifm
Cs. és kir. budapesti hadosztálybíróság
43. K.u.k. Divisionsgericht in Pozsony 1915-19170,03ifm
Cs. és kir. pozsonyi hadosztálybíróság
44. K.u.k. Divisionsgericht in Komárom 1916-19180,12ifm
Cs. és kir. komáromi hadosztálybíróság
63. K.u.k. Divisionsgericht in Kaschau 1914-19182,50ifm
Cs. és kir. kassai hadosztálybíróság
46. K.u.k. Divisionsgericht in Temesvár 1915-19181,08ifm
Cs. és kir. temesvári hadosztálybíróság
47. K.u.k. Divisionsgericht in Nagyszeben 1916-19180,12ifm
Cs. és kir. nagyszebeni hadosztálybíróság
51. Kikülönített peranyagok
A különböző, nem Magyarország területén lévő cs. és kir. katonai parancsnokság /k.u.k. Militärkommando/ illetékességi körébe tartozó hadosztálybíróság fondjából kikerült periratok magyar honos katonákra vonatkoznak.
a. K.u.k. Divisionsgericht in Wien 1916-19180,04ifm
b. K.u.k. Divisionsgericht in Graz 1915-19180,08ifm
c. K.u.k. Divisionsgericht in Prag 1915-19170,04ifm
d. K.u.k. Divisionsgericht in Theresienstadt 1915-19180,04ifm
e. K.u.k. Divisionsgericht in Linz 1917-19180,005ifmC
M. KIR. HONVÉD TÖRVÉNYSZÉKEK, TÁBORI BÍRÓSÁGOK 1867 - 1945

A kiegyezést követően - 1869-től - a polgári államelméleteknek megfelelően megtörtént az igazságszolgáltatás elválasztása a közigazgatástól. 1867 után a m. kir. honvédség felállításával sor került egy új bírósági rendszer megszervezésére is. A honvéd bíráskodás béke idején két, háború idején három folyamodásban történt.

1868-tól minden honvéd kerületben egy hadbírót, a HM-ben egy törzshadbírót rendszeresítettek. Majd - béke idejére - elsőfolyamodású bíróságokként felállították a m. kir. honvéd kerületi bíróságokat, amelyek főnöke a honvéd kerület parancsnoka. Az első folyamodású bíróságok személyzete a következő volt: a bíróság főnöke, egy vagy több hadbíró, társbírák, bírósági tanúk, tolmácsok. Mozgósítás esetén minden gyalog-, ill. lovas hadosztálynál, valamint minden népfelkelő gyalogdandárnál egy-egy honvéd mozgóbíróságot állítottak fel. A vádlóközeg a dandárbíróságoknál az ügyészi tiszt, a hadosztálynál a katonai ügyész. Az első fokról fellebbezés a honvéd főtörvényszékhez volt lehetséges. Bírósági ügyekben az elsőfolyamodású bíróságok a honvéd főtörvényszéknek voltak alárendelve, katonai és közigazgatási ügyekben az illetékes honvéd kerületi parancsnokságnak, ill. ezen keresztül a honvéd főparancsnokságnak.

1881-ben a csendőrség felállításával bűnügyeiket a honvéd kerületi bíróság mint csendőrbíróság intézte, feljebbviteli hatósága azonban nem a honvéd kerületi parancsnok, hanem a csendőr kerületi parancsnok volt.

A budapesti I. honvéd kerület bírósága mint testőrbíróság is funkcionált.

Másodfolyamodású, 1870-től pedig kizárólag a bűnügyekben végfolyamodású bíróság, a Budapesten székelő m. kir. honvéd főtörvényszék lett, amelynek vádlóközege a katonai vezérügyész vagy honvéd koronaügyész. A honvéd főtörvényszék bírósági tekintetben önálló és független, fellebbezni ítéletei ellen nem lehetett. Katonai tekintetben a honvéd főparancsnokságnak és a honvédelmi miniszternek volt alárendelve.

Háború esetén harmadik és egyszersmind végfolyamodásban a csak akkor felállított legfőbb honvéd törvényszék bíráskodott.

Ez a rendszer állt fenn - némi módosítással - az I. világháború végéig. 1912-ben a véderő törvény kapcsán szabályozták a hadrakelt seregnél a bírósági eljárást. Kibővítették a büntető hatóságok illetékességét mind személyi, mind tárgyi tekintetben. A mozgó háború elveinek megfelelően nem voltak helyhez kötöttek a bíróságok, vizsgálóbíróságokat egyáltalán nem állítottak fel, feladatukat a nyomozásvezetők vették át. Az ítélőbíróságként működő öt tagú haditörvényszékek csak a szükséghez képest ültek össze, és hogy a megfelelő számú szakképzett igazságügyi tiszt esetleges hiánya ne gátolja az ügyek intézését, a nyomozásvezetői, vádlói, védői, sőt a rögtönítélő eljárásban, ha a késedelem veszéllyel járna, a tárgyalásvezetői feladatot is elláthatták hivatásos állományú tisztek. Az illetékes parancsnok határozata ellen perorvoslat, a tábori törvényszék ítéletei ellen rendes fellebbezés nem volt.

1919. március 25-én a Forradalmi Kormányzótanács IV.sz. rendelete intézkedett a forradalmi törvényszékek felállításáról. Az igazságügyi népbiztos április 18.-i utasítása a büntető bíróságokat és államügyészségeket alárendelte a forradalmi törvényszék elnökének és a mellette működő vádbiztosoknak. 1919.április 12-én jelent meg a Forradalmi Kormányzótanács LIII.számú rendelete a forradalmi katonai törvényszékek felállításáról. Ezek a hadosztályok és dandárok székhelyein álltak fel, elnökét és két tagját a helyi tanácsok választották katonák, katona viselt munkások és földművesek közül. A Tanácsköztársaság honvédő háborújának megindulásával a harcoló alakulatoknál /zászlóaljig/ is működtek forradalmi katonai törvényszékek, amelyeknek felállításáról a Vörös Hadsereg Parancsnoksága 1919.május 7-én intézkedett. Június 10-én a Kormányzótanács XCV. rendeletével lehetővé tette, hogy a forradalmi katonai törvényszék ítéletei panasszal megtámadhatók legyenek, és fellebbviteli bíróságként létrehozta az Országos Forradalmi Katonai Főtörvényszéket, amely öt tagú: elnök és négy bíró alkotta, akiket a Kormányzótanács választott.

A korábbi bíróságok tényleges működése megszűnt, de szervezeti keretük megmaradt, és rendelkezési állományba nem helyezett tagjaik peren kívüli ténykedést végeztek. Egymás mellett létezett tehát a két apparátus.

A Tanácsköztársaság leverése után tovább működtek a korábbi törvényszékek. Az 1925.évi XIII.tc. megszüntette a dandárbíróságokat, a hadosztálybíróság elnevezés helyébe a honvéd törvényszék került. Hét ilyen bíróság került felállításra, célszerűségi okokból /a hadtesteket rejtő szándékkal/ az ún. vegyesdandár parancsnokságok székhelyein /Budapest, Székesfehérvár, Szombathely, Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc/, illetékességük megegyezett ezek területi hatályával, de nem voltak ezeknek alárendelve. A második bécsi döntés után megszervezték a kassai és a kolozsvári törvényszéket is. Fellebbezési hatóság a legfelsőbb honvéd törvényszék volt. Új alakulás az állam elleni bűncselekmények megtorlására az 1941.okt.28-án felállított vezérkari főnök bírósága, amely a hadműveleti területen és azon kívül katonai és polgári személyek fölött is ítélkezhetett.

A II. világháborúban a hadrakelt seregnél ítélőbíróságként egyes bíró vagy a haditörvényszék járt el. Egyes bíró elé tartoztak azok az ügyek, amelyek tárgya kihágás vagy vétség, illetve olyan bűntett, amelyre a törvény öt évet meg nem haladó börtön büntetést ír elő, valamint ha a vádlott nem tiszti állományú. Minden más esetben három tagú haditörvényszék intézkedett, amely állt egy hadbíróból, mint tárgyalásvezetőből és két hivatásos állományú tisztből. Ítélete ellen rendes perorvoslat nem volt, és az illetékes parancsnok megerősítésével váltak jogerőssé.

A fondjegyzék szerkesztésénél kénytelenek voltunk - a rendezettség gyakorlatához alkalmazkodva - egy kompromisszumos megoldást választani: a békeszervezésű törvényszékek iratanyaga a legtöbb esetben nem választható el a háború idején működő dandár - és hadosztálybíróságok, valamint tábori bíróságok iratanyagától, illetve mindezektől nem különíthetők el az ügyészi sorozatok. Éppen ezért az azonos igazságszolgáltatási hivatal keretei között működő szerveket közös fondszám alatt és állagként elkülönítve csoportosítottuk. /Bár ez a szigorúan vett hivataltörténeti szempontoknak nyilvánvalóan nem felel meg./ Így végül is a m.kir.honvédség igazságügyi szerveinek csoportosítása az 1919 után kialakított közigazgatási szervezetet követi, vagyis a honvéd kerületek szerinti felépítést. Kivételt képeznek a forradalmi katonai törvényszékek, amelyeket külön csoportosításban közlünk. Ugyancsak külön csoportba kerültek a II. világháború alatt a hadrakelt seregnél ítélőbíróságként működő tábori bíróságok, illetve a fond hiányában be nem sorolható ügyészi irattöredékek.

Az iratanyag legnagyobb részben peranyagokat /egyrészénél lajstromokat is/ és a bíróságok iktatott iratait tartalmazza. A kutatást áttekintő raktárjegyzék segíti, az elítéltekről legfontosabb adataikat tartalmazó cédulakatalógus készült.

96. M.kir. legfelsőbb honvéd törvényszék, Budapest 1915-19441,00ifm
57. M.kir. honvéd törvényszék, Budapest 1907-19448,10ifm
a. M.kir. budapesti honvéd dandárbíróság 1915-1917
b. M.kir. budapesti honvéd hadosztálybíróság 1916-1921
c. M.kir. budapesti honvéd törvényszék 1923-1944
d. M.kir. budapesti I. honvéd kerületi debreceni kiküldöttsége, mint csendőrbíróság 1907-1915
- M.kir. budapesti hadosztálybíróság II. kaposvári kiküldöttsége 1919-1921
/Az iratanyag a IV.71. fondszámon van./
e. M.kir. I. honvéd hadtest alárendeltségébe tartozó alakulatok tábori bíróságai 1944
f. M.kir. budapesti I. honvéd kerület, ill. 1. vegyesdandár,1915-1943
ill. I. hadtest parancsnokának ügyésze
g. M.kir. 1. határőrkerület parancsnokának ügyésze 1935
h. M.kir. I. csendőrkerület parancsnokának ügyésze 1935-1937
78. M.kir. honvéd törvényszék, Székesfehérvár 1920-19420,07ifm
a. M.kir. székesfehérvári hadosztálybíróság 1920
b. M.kir. székesfehérvári honvéd törvényszék 1925-1939
c. M.kir. székesfehérvári 2. vegyesdandár parancsnokának ügyésze 1935-1937
d. M.kir. székesfehérvári 2. határőrkerület parancsnokának ügyésze 1935
e. M.kir. II. csendőrkerület parancsnokának ügyésze 1935-1937
80. M.kir. honvéd törvényszék, Szombathely 1919-19440,07ifm
a. M.kir. szombathelyi hadosztálybíróság 1919-1920
b. M.kir. szombathelyi honvéd törvényszék 1922-1944
c. M.kir. szombathelyi 3. vegyesdandár parancsnokának ügyésze 1935-1937
d. M.kir. szombathelyi 3. határőrkerület parancsnokának ügyésze 1935
e. M.kir. III. csendőrkerület parancsnokának ügyésze 1935-1937
95. M.kir. pozsonyi IV. honvéd kerületi hadbíróság 1889-19180,12ifm
71. M.kir. honvéd törvényszék, Pécs 1919-194441,50ifm
a. M.kir. budapesti hadosztálybíróság II. kaposvári kiküldöttsége 1919-1920
b. M.kir. pécsi dandárbíróság, ill. kerületi alsóbíróság 1920-1925
c. M.kir. pécsi hadosztálybíróság 1922-1924
d. M.kir. honvéd törvényszék, Pécs 1919-1944
e. M.kir. 4. honvéd kerületi parancsnokság bírósága 1941-1944
f. M.kir. IV. honvéd hadtest alárendeltségébe tartozó alakulatok tábori bíróságai 1942-1944
g. M.kir. pécsi 4. vegyesdandár, ill. IV.hadtest parancsnokának ügyésze 1935-1937, 1943
h. M.kir. 4. határőrkerület parancsnokának ügyésze 1935
i. M.kir. IV. csendőrkerület parancsnokának ügyésze 1928-1937
74. M.kir. honvéd törvényszék, Szeged 1871-1944182,50ifm
a. M.kir. szegedi II. honvéd kerületi hadbíróság 1871-1914
b. M.kir. szegedi honvéd dandárbíróság, ill. kerületi alsóbíróság 1914-1925
c. M.kir. szegedi honvéd hadosztálybíróság 1914-1918
d. M.kir. szegedi honvéd törvényszék 1919-1944
e. M.kir. II. honvéd kerületi hadbíróság, mint csendőrbíróság 1884-1914
f. M.kir. szegedi II. honvéd kerület illetékessége1914-1918
alá tartozó alakulatok tábori bíróságai
g. M.kir. V. honvéd hadtest alárendeltségébe1941-1944
tartozó alakulatok tábori bíróságai
h. M.kir. szegedi II. honvéd kerület, ill. körlet, majd1914-1944
5.vegyesdandár, ill. V.hadtest parancsnokának ügyésze
i. M.kir. honvéd kerületi parancsnok helyettese, mint1914-1925
illetékes parancsnok, ill. 5. vegyesdandár gyalogsági
parancsnok ügyészi tisztje
j. M.kir. szegedi vámőr-, ill. határőrkerület parancsnokának ügyésze 1922-1935
k. M.kir. V. csendőrkerület parancsnokának ügyésze 1922
61. M.kir. honvéd törvényszék, Debrecen 1924-19400,04ifm
a. M.kir. debreceni honvéd alsóbíróság 1924
b. M.kir. debreceni honvéd törvényszék 1925-1940
c. M.kir. debreceni 6. vegyesdandár parancsnokának ügyésze 1935-1937
d. M.kir. 6. határőrkerület parancsnokának ügyésze 1935
e. M.kir. VI. csendőrkerület parancsnokának ügyésze 1935-1940
64. M.kir. honvéd törvényszék, Kassa, majd Miskolc 1915-194445,20ifm
a. M.kir. kassai, majd miskolci honvéd dandárbíróság 1916-1924
b. M.kir. kassai, majd miskolci honvéd hadosztálybíróság 1915-1924
c. M.kir. miskolci honvéd törvényszék 1925-1944
d. M.kir. VII. hadtest alárendeltségébe tartozó alakulatok tábori bíróságai 1941-1944
e. M.kir. miskolci dandár parancsnokának ügyészi tisztje 1918-1924
f. M.kir. kassai III. honvéd kerület, majd miskolci körlet,1915-1944
ill. 7. vegyesdandár, ill. VII. hadtest parancsnokának ügyésze
g. M.kir. 7. határőrkerület parancsnokának ügyésze 1935
h. M.kir. VII. csendőrkerület parancsnokának ügyésze 1935-1937
65. M.kir. honvéd törvényszék, Kassa 1940-19420,005ifm
/M.kir. kassai VIII. hadtest illetékessége/
66. M.kir. honvéd törvényszék, Kolozsvár 1940-19430,02ifm
a. M.kir. kolozsvári IX. hadtest parancsnokának ügyésze 1940-1943
97. I. világháborús fondtöredékek 1915-19180,02ifm
Különböző hadosztályok és dandárok bíróságainak iratai.
92. Forradalmi katonai törvényszékek 1919.ápr.-júl. 0,15 ifm
a. Országos forradalmi katonai törvényszék jún.-júl.
b. Hadseregfőparancsnokság forradalmi katonai törvényszéke máj.-júl.
c. A hátországi katonai szerveknél működő forradalmi katonai törvényszékek ápr.-júl.
d. A Magyar Vörös Hadsereg alakulatainak forradalmi katonai törvényszékei máj.-júl.
82. M.kir. vezérkar főnökének bírósága 1941-19441,10ifm
98. II. világháborús hadbírósági fondtöredékek 1940-19450,08ifm
A magasabbegységek /hadsereg, dandár/ tábori bíróságainak néhány perirata soroltatott ide.
- M.kir. honvédség főparancsnoka ügyésze 1916-19370,03ifm
/Besorolva az I.77. fond g. állagaként./
- M.kir. vezérkar főnökének ügyésze 1919-19440,02ifm
/Besorolva az I.89. fond n. állagaként./
88. M.kir. honvéd légierők parancsnokának ügyésze1940-19420,05ifm
89. M.kir. folyamőrség szemlélőjének ügyésze 1935-19370,01ifm
91. M.kir. határőrség felügyelőjének ügyésze 19350,01ifm
- M.kir. csendőrség felügyelőjének ügyésze 1935-19430,03ifm
/Besorolva az I.106. fond b. állagaként./

V. FONDFŐCSOPORT
TANINTÉZETEK

Történelmi bevezető

Magyarországon az önálló katonai tanintézeti képzés a kiegyezés után jelent meg. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje felépítésének megfelelően különültek el a cs. és kir. tanintézetek, illetve szerveződtek meg a m.kir. honvédség különböző szintű képzőintézetei.

A Monarchia katonai iskolarendszerének alapjait Adolf Wurmb ezredes, a Kriegsministerium 6. tanügyi osztályának vezetője dolgozta ki 1874-ben.

Eszerint voltak 4 évfolyamos alreál-, 3 évfolyamos főreál-, 4 éves hadapródiskolák és 3, ill. 4 éves akadémiák.

Az alreáliskolából csak a kiváló tanulók kerülhettek át a főreálba, a többség a hadapródiskolába került, amelynek elvégzése után hadapródtiszthelyettesi rendfokozattal csapathoz kerültek. A főreáliskolát végzettek az akadémiára mehettek, onnan avatták őket hadnagyokká.

E rendszer keretében Magyarország területén az alábbi cs. és kir. katonai tanintézetek működtek:
Militär Unterrealschule - Kőszegen, Marosvásárhelyen,
Militär Oberrealschule - Kismartonban, Pozsonyban,
Infanterie Kadettenschule - Budapesten, Kassán, Nagyszebenben, Temesvárott.

Ezek az iskolák leginkább a közös hadsereg részére biztosították a tiszti utánpótlást. A magyar honvédség részére 1869-1870 telén a hat, majd hét honvéd kerületben féléves tisztképző iskolát szerveztek. Sikeres elvégzése után a hallgatókat mint tartalékos hadapródokat avatták fel, aki pedig tényleges szolgálatra jelentkezett, azt beosztották csapathoz, ahol egy idő után és sikeres vizsga letételével átvették tényleges állományba.

Ez azonban nem oldotta meg a honvédség tisztikarának kiegészítését. Az 1872.évi XVI.tc. megalkotásával vette kezdetét a Ludovika Akadémia működése. 1897-ben a XXIII.tc. alapján átalakították az egész tisztképzés rendszerét. Két honvéd hadapródiskolát /Nagyvárad és Pécs/ és egy főreáliskolát /Sopron/ szerveztek, a Ludovika Akadémiát pedig főiskolai rendszerűvé alakították át. Ez a képzésforma működött 1918-ig.

1921-ben a békeszerződés értelmében az akadémián kívül az összes katonai iskolát meg kellett szüntetni. Az 1921.évi XLIV.törvénycikkel a katonai iskolákat nevelőintézetekké alakították át. Ez azonban csak színleges volt és a "rejtést" szolgálta. Az iskolák felügyeleti szerve a VKM V/b. ügyosztálya volt, amely a HM 9. /nevelésügyi/ osztályának része volt. Négy reáliskolai nevelőintézetet hoztak létre: Budapesten, Kőszegen, Pécsett és Sopronban. Ezek közül a budapesti és a pécsi főreáliskolaként működött 1928-ig V - VIII. évfolyammal, a soproni és a kőszegi pedig I - IV. évfolyamos alreáliskola volt. A nevelőintézetek tanterve megegyezett a hasonló jellegű polgári középiskolákéval, amihez még hozzávették a katonai gyakorlati tantárgyakat. Növendékeik felvételi vizsga nélkül bekerültek a Ludovika Akadámiára.

1928-ban létrehozták Pécsett a második tisztképző intézményt, amely 1931-ig állt fenn, amikor is beolvasztották a Ludovika Akadémiába, ahonnan egyidejűleg kivált a műszaki oktatás, amely 1939-ig mint a Ludovika Akadémia II. tanulmányi főcsoportja, attól kezdve pedig Bolyai János műszaki akadémia néven működött. Ugyancsak 1939-ben hozták létre a Horthy Miklós /majd Horthy István/ repülő akadémiát Kassán.

1941-től a három akadémia mellett hat hadapródiskolában folyt a képzés. Ezek I - IV. évfolyammal működtek, a IV. év végén érettségi vizsgát tettek a hallgatók, majd 1 éves csapatgyakorlat után zászlósi kinevezést kaptak.

AKADÉMIÁK

1. K.u.k. Kriegsschule 1884-19141,50ifm
Cs. és kir. hadiiskola
1852-ben állították fel Bécsben. A képzés célja, hogy a vezérkar számára elméletileg és gyakorlatilag is jól képzett tiszteket adjon. Két évi tanulás után három-négy éves csapatszolgálat következett. Ha mindezeket sikeresen teljesítette a tiszt, kérhette felvételét a vezérkarhoz.
Iratanyagában főleg tananyagok és oktatási segédletek találhatók.
7. M.kir. Hadiakadémia 1920-19450,50ifm
Kizárólag a vezérkar számára szolgáló szakiskola azon tisztek részére, akik a felsőbb tiszti tanfolyamot elvégezték, s itt a vezérkarban való szolgálathoz szükséges katonai tudományos és gyakorlati kiképzésben részesültek. A képzés két, majd három évig tartott.
Iratanyagában alkalmazó megbeszélések és a növendékek dolgozatai találhatók.
6. M.kir. honvéd Ludovika Akadémia, Budapest 1872-194550,40ifm
Az iskola története az 1802.évvel kezdődött, amikor a pozsonyi országgyűlésen Beleznay Sámuel 10.000 forintot ajánlott fel egy létesítendő katonai intézet céljaira. Az 1808/VII.tc. határozta el a katonai Ludovika Akadémia felállítását, de csak 1872-ben nyílt meg, a XVI.tc. rendelkezései alapján.
Az 1873/74. tanévtől kezdve három tanfolyamból állt: előkészítő, tisztképző és tiszti tanfolyamból. 1877-től a csendőrség részére is vettek fel hallgatókat. Az 1883/XXXIV.tc. az Akadémiát lényegében hadapródiskolai rendszerűvé szervezte át /4 éves képzés/. Újabb átszervezés következett az 1897/XXIII.tc.-kel, amely együtt járt az egész katonai oktatás átalakításával. A hallgatókat az új rendszerben felerészben a polgári középiskola elvégzése után, felerészben a három éves főreáliskola elvégzése után vették fel. A végzetteket hadnagyként avatták, és a honvédséghez vagy saját kérés alapján a közös hadsereghez osztották be. Az Akadémián gyalogsági és lovassági kiképzés folyt, 1912-ben vezették be a tüzérképzést is.
1919.április 12-én a Hadügyi Népbiztosság feloszlatta az Akadémiát, helyébe parancsnokképző tanfolyamot hozott létre. Ez azonban a harctéri események miatt nem indult meg.
1920-tól bevezették a műszaki képzést, majd két évvel később megindult a híradó képzés is. 1938-tól az akadémiai képzés három évre csökkent. A két éves kiképzésre az 1943/44-es tanévben tértek át, és csak a csapatoktól jöhettek a hallgatók.
Az Akadémia élén tábornok vagy magasabb rangú törzstiszt állt mint igazgató, illetve 1890-től mint parancsnok. A hallgatókat 1903-ig növendékeknek, attól kezdve akadémikusoknak nevezték.
Az iratanyag középszinten rendezett. A parancsnokság és az egyes részlegek iktatott iratai 98 csomónyit tesznek ki, az iktatószámok alapján rendezettek. A nem iktatott iratokat évek és tárgykörök szerint csoportosítottuk. Könyvállományában nagy számban szerepelnek osztály-lajstromok /1893-1945/, osztályozási jegyzékek /1883-1931/, bemutatási és avatási lajstromok /1899-1943/, amelyek szinte teljes képet adnak az Akadémián tanult növendékekről. Az állomány-lajstromok /1924-1941/ az iskola személyzetéről adnak felvilágosítást. A parancskönyvek /1890-1941/ bemutatják az Akadémia életét. Az iktatókönyvek /1871-1940/ az iratanyagban való tájékozódást segítik. Kutatáskor az áttekintő raktárjegyzék alapján lehet kérni az anyagot.
8. M.kir. Zrínyi Miklós Akadémia, Pécs 1928-19313,50ifm
Horthy Miklós 1928. július 28-i legfelsőbb elhatározása és az 1929. január 25-i minisztertanácsi döntés alapján állították fel. Nyíltan mint vámőrtisztképző akadémia szerepelt, valójában a Ludovika Akadémia mellett második tisztképző intézmény volt. Működését 100 fővel kezdte, akiknek nagyobb része a pécsi és a budapesti reáliskolai nevelőintézetből, kisebb része polgári középiskolából jött. Az iskolán gyalogsági kiképzés folyt. Az Akadémiát 1931-ben HM-rendelettel feloszlatták; 261 akadémikusa a Ludovika Akadémiára került át.
Iratanyagának legnagyobb részét felvételi kérelmek, parancsok és vizsgajegyzőkönyvek teszik ki.
9. M.kir. Bolyai János honvéd műszaki akadémia, Budapest 1940-19440,40ifm
A HM rendelete 1931-ben kettéválasztotta a Ludovika Akadémián a tisztképzést. A pécsi Zrínyi Miklós Akadémiát beolvasztották a Ludovika Akadémiába, ez képezte a magját a II.főcsoportnak. Ennek keretében folyt ettől kezdve a műszaki, folyamőr, repülő, híradó és vonat csapathoz kerülő tisztek képzése. 1939 októberétől a II. tanulmányi főcsoport mint Bolyai János Akadémia folytatta működését, de kivált belőle a repülő tisztek képzése. Ugyanakkor ide helyezték át a Ludovika Akadémiáról a csendőr akadémikusokat. A kiképzés 1931-1938 között négy évfolyamban történt, amelyből egy év a megelőző csapatszolgálat. 1938 őszétől három évfolyamos a képzés, megelőző csapatszolgálat nélkül. 1943/44-ben kétéves képzés volt.
Iratanyaga nagyon töredékes. 1940-43-ig akadémiai napiparancsokat, 1940-1944 között irattöredékeket tartalmaz. Az 1931-1938 közötti időszakra a Ludovika Akadémia fondjában sok vonatkozó adatot találhatunk.
25. M.kir. Horthy Miklós, majd Horthy István1940-19430,02ifm
repülő akadémia, Kassa
1939 őszén hozták létre Kassán a Ludovika Akadémia II.tanulmányi főcsoportjából.
Iratanyaga nagyon töredékes, rangsorozati jegyzékek /1940-1943/, a végzett repülésekről készített kimutatások /1942-1943/ mellett egy tanulmányi jelentés az olasz repülő akadémiák megtekintéséről.

ISKOLÁK, NEVELŐINTÉZETEK

24. K.u.k. Infanteriekadettenschule in Budapest 1902-/1937/ 0,02 ifm
Cs. és kir. gyalogsági hadapródiskola, Budapest
1896-ban állították fel, és 1918-ban átalakult magyar katonai reáliskolává, 1922-ben pedig reáliskolai nevelőintézetté. /Lásd: V.10. fondot/
10. M.kir. Bocskai István reáliskolai nevelőintézet, Budapest 1923-19310,06ifm
Az 1896-ban felállított cs. és kir. gyalogsági hadapródiskolából alakult át 1918-ban. Az 1921/XLI., illetve az 1922/X.tc. alapján működő rejtett katonai iskola, amely 1931-ig mint V-VIII. osztályos főreáliskola működött. Ekkor feloszlatták, növendékeit Pécsre helyezték át. Tanterve azonos volt a nyilvános reáliskolákéval, de kiegészült speciális intézeti tárgyakkal. A növendékek létszáma 250 - 280 fő évente. Hallgatói felvételi vizsga nélkül mehettek a Ludovika Akadémiára.
Iratanyaga: évfolyamnévsorokból, anyakönyvi lapokból létrehozott mesterséges fond.
3. K.u.k. Obererziehungshaus Kaschau 1870-18710,005ifm
Cs. és kir. kassai felsőfokú nevelőintézet
Az 1874-es Wurmb - féle reform alapján k.u.k. Infanteriekadettenschule - vá alakították át.
/Lásd: V.23. fondot/
Iratanyaga: egy osztályozási lajstrom
23. K.u.k. Infanteriekadettenschule in Kaschau 1906-19100,005ifm
Cs. és kir. gyalogsági hadapródiskola, Kassa
1874-ben alapították, négy éves képzésű iskola volt. Főleg az alreáliskolákból kerültek ide növendékek, amelynek elvégzése után hadapród tiszthelyettesi rendfokozattal a csapatokhoz osztották be őket. <
Iratanyaga: Farkas Ferenc növendék bizonyítványai.
4. K.u.k. Infanteriekadettenschule, Temesvár 1902-19170,03ifm
Cs. és kir. temesvári gyalogsági hadapródiskola
1869-ben állították fel két évfolyammal. 1875-ben szervezték át négy évfolyamú iskolává. A szerb offenzíva miatt 1915. októberétől 1916. júliusig egyes évfolyamait áthelyezték Budapestre, Kassára és Marburgba. 1916. júliusban indult újra Temesváron.
Iratanyaga: mindössze az iskola története 1902-1917 között, valamint néhány irat 1916- évből.
5. M.kir. honvéd hadapródiskola, Nagyvárad 1904-19170,02ifm
Az 1897/XXIII. tc. határozott a felállításáról. Négy évfolyamos iskola volt, feladata az alantas tisztek képzése, elsősorban csapatszolgálatra. Az iskola elvégzése után mint hadapród tiszthelyettesek /1909-től zászlósok/ lettek a honvédséghez felavatva. A harmadik évfolyamot jó eredménnyel végzők felvételi vizsgával átléphettek a Ludovika Akadémiára. 1914.november és 1916.júliusa között Pécsett működött. 1916.szeptembertől újra Nagyváradon folyt a képzés.
Iratanyaga: mindössze az 1916 - ban avatottak avatási jegyzőkönyvei, 1917-ből 28 db rangsorlap, valamint egy később keletkezett névsor az 1904-1908. évfolyam hallgatóiról.
21. M.kir. "Csaba királyfi" honvéd gyorsfegyvernemi hadapródiskola, Marosvásárhely 1941-19450,15ifm
1941. októberében állították fel HM-rendelet alapján I.-V. évfolyamos iskolaként. A IV.évfolyam végén érettségi vizsgát tettek a hallgatók, majd egyéves csapatszolgálat után zászlósi kinevezést kaphattak, illetve a jó előmenetelű hallgatók az akadémiára kérhették felvételüket. 1944-ben 93 fő érettségizett az iskolán.
Iratanyagában iskolaparancsnoksági parancsok, a tisztikarra vonatkozó iratok és egy Emlékkönyv található.
14. M.kir. Gábor Áron honvéd tüzérségi hadapródiskola, Nagyvárad 1941-19450,06ifm
1941 őszén állították fel. Öt évfolyamos iskola, amelyből az 1-4. évfolyam az 1934/XI. tc. szerint középiskola, az 5.évfolyam pedig tisztán katonai elméleti és gyakorlati képzésből áll. A 4.évfolyam végén besorozták a hallgatókat a honvédséghez, mint önként jelentkező karpaszományosokat, és ekkor lehetett jelentkezni a Ludovika Akadémiára. Aki nem ment az Akadémiára, azt az 5.évfolyam elvégzése után zászlóssá, illetve hadapród őrmesterré avatták. 1944 őszén először a Dunántúlra telepítették az iskolát, 1945 januárjában Sümegről indultak Ausztriába.
Iratanyaga: néhány személyi dossziéból és névsorokból álló mesterséges fond.
12. M.kir. soproni honvéd főreáliskola 1898-1944 2,12 ifm
/1918-1919-ben: Magyar katonai főreáliskola
1921-től: M.kir. soproni reáliskolai nevelőintézet
1922-től: M.kir. Rákóczi Ferenc reáliskolai nevelőintézet
1938-tól: M.kir. Rákóczi Ferenc honvéd főreáliskola
1939-től: M.kir. Rákóczi Ferenc soproni honvéd középiskolai nevelőintézet
1941-től: M.kir. Rákóczi Ferenc honvéd gyalogsági hadapródiskola /
Az 1897/XXIII.tc.-kel állították fel. 1898-tól a Ludovika Akadémia előkészítő iskolájaként működő három éves iskola, olyan 14-18 éves fiúk részére, akik valamely gimnázium reálszakát vagy a polgári iskola négy osztályát végezték. 1919-ben az iskola felszerelésének egy részét Győrbe szállították. 1921-1922-ben Jutason voltak, Sopron helyzetének eldöntéséig. 1920-tól 1928-ig mint I.-IV. évfolyamos alreáliskola működött. 1928-1931 között fokozatosan főreáliskolává fejlesztették, I.- VIII. évfolyammal. 1931-től IV.- VIII. évfolyamos főreáliskola. 1941-től 1944-ig mint gyalogsági hadapródiskola működött. 1944.szeptemberében ide hozták a pécsi Zrínyi Miklós hadapródiskolát, és mint Egyesített gyalogsági hadapródiskola települtek ki Ausztriába.
Iratanyaga: töredékes, iskolai parancsok és néhány állománykönyv.
2. K.u.k. Militär-Unterrealschule, Güns 1874-19181,00ifm
Cs. és kir. katonai alreáliskola, Kőszeg
Kőszegen 1856-tól találunk katonai iskolát, akkor helyezték ide Pozsonyból a katonai felső nevelőintézetet, amely 1874-ig működött itt. 1874-ben a Wurmb-féle reform alapján alreáliskolává alakították át. Négy évfolyamos volt, a négy elemit végzett ifjak részére. Feladata volt utánpótlásról gondoskodni a Mährisch - Weisskirchen-i főreáliskola részére, ahonnan viszont a bécsi Műszaki Akadémiára mehettek a növendékek. 1918. október végén átalakult magyar katonai reáliskolává. 1919. októberében ide érkezett a nagykanizsai alreáliskola, amellyel egyideig párhuzamosan működött, majd 1920-ban összevonták a két iskolát. 1921-ben átalakult reáliskolai nevelőintézetté, és felvette a Hunyadi Mátyás nevet.
Iratanyaga: csak könyvei vannak, az ún. Standes Buch-ok, amelyek a tanárok és növendékek neveit tartalmazzák, emellett a végzős évfolyamok osztályozási jegyzőkönyvei maradtak meg.
11. M.kir. Hunyadi Mátyás reáliskolai nevelőintézet, Kőszeg 1932-19430,12ifm
/1938-1939-ben: HM kőszegi honvéd alreáliskola
1940-től: HM kőszegi honvéd középiskolai nevelőintézet /
Az 1921/XLI., illetve az 1922/X.tc. alapján felállított rejtett katonai középiskola. Elődjének a kőszegi k.u.k. Unterrealschule-t tekinthetjük. 1921-től 1931-ig négy alsó tagozattal működött, mint bentlakásos intézet. Tanterve megegyezett az állami reáliskolák tananyagával. Növendékei a felső tagozatos katonai középiskolákban folytathatták tanulmányaikat. 1932-1937 között I.-VIII. évfolyamos volt, és a növendékek felvételi vizsga nélkül kerültek át a Ludovika Akadémiára. 1938-1939-től fokozatosan leépítették a felső osztályokat és visszaszervezték I.-IV. évfolyamos alreáliskolává. 1941-ben, amikor a reáliskolákat hadapródiskolákká szervezték át, megmaradt alreáliskolának, illetve középiskolai nevelőintézetnek, jóléti jelleggel: katonatisztek gyermekei részére.
Iratanyaga: néhány anyakönyvi lap, állománykönyv, névsorok.
13. M.kir. Zrínyi Miklós reáliskolai nevelőintézet, Pécs1904-19410,42ifm
/1907-1919 között: M.kir. hadapródiskola
1938-ban: M.kir. Zrínyi Miklós honvéd főreáliskola, Pécs
1939-ben: M.kir. Zrínyi Miklós főreáliskolai nevelőintézet /
Az 1921/XLI.tc., illetve az 1922/X.tc. alapján felállított rejtett katonai középiskola. Jellege: középiskolai fiúinternátus katonatisztek, állami és más köztisztviselők gyermekei részére. 1922-1928 között I.- VIII. osztályos főreáliskolaként működött. 1928-1931 között fokozatosan leépítették. 1931-től újra I.- VIII. évfolyamos intézet, majd az 1938-as átszervezéstől 1942-ig IV.- VIII. évfolyamos főreáliskola. 1944. szeptemberben összevonták a soproni hadapródiskolával és Egyesített gyalogsági hadapródiskola néven együtt telepítették ki Ausztriába.
Iratanyaga: töredékes, anyakönyvi lapok, iskolai értesítők találhatók benne.
22. Katonai növendékek iskolája, Szeged 1919.júl.-okt. 0,01 ifm
A szegedi ellenforradalmi hadseregbe jelentkezők, illetve a volt katonai iskolák szétszéledt hallgatói részére felállított átmeneti iskola. Oktatás nem folyt, éppen csak elkezdték az igazolási eljárások lefolytatását, amikor a HM 31.osztálya elrendelte, hogy a növendékek vonuljanak be Hajmáskérre vagy eredeti iskolájukhoz.
Iratanyaga: főleg gazdasági természetű elszámolások, élelemfelvételi számlák és egy töredékes növendék-névsor.
16. M.kir. jutasi honvéd altisztképző és nevelőintézet 1925-19420,05ifm
/1930-ban: M.kir. Kinizsi Pál honvéd altisztképző és nevelőintézet /
1924-ben állították fel négy évfolyamos, teljes ellátást nyújtó, díjmentes alsó fokú katonai iskolaként a hivatásos altisztek képzésére. 1931-1934 között folyt az átszervezése, és 1934-től csapat-altisztképző iskolává alakult át. Ettől kezdve 1942-ig kétéves iskola a már néhány évet szolgált, kiváló csapattisztesek számára, akiket ezután vettek fel a hivatásos altiszti karba. A kiképzés fegyvernemek szerint történt. A légierő kivételével az összes fegyvernem részére képzett altiszteket. 1942-től a képzés egy évre rövidült.
Iratanyaga: töredékes, néhány rangsorozati jegyzék, osztályozási jegyzőkönyv, tanterv található benne.
17. M.kir. vámőrtisztképző tanfolyam, Pécs - Eger 1928-19300,50ifm
Az 1928.december 1-én kelt legfelsőbb elhatározás alapján rejtett honvédségi szervként állították fel. Valódi feladata a honvéd tisztikar legalsóbb rendfokozataiban fennálló hiányok rendkívüli pótlása volt, mégpedig polgári főiskolát végzettek tényleges tisztekké való képzése útján. Pécsre azok kerültek beosztásra, akik már egy évet szolgáltak csapatnál, Egerbe pedig azok, akik kiképzésben még nem részesültek. A pécsi 1928. december 10-től, az egri 1929. januártól működött. 1929. október 1-én egyesítették őket Egerben, 1930. március 30-án pedig feloszlatták.
Iratanyaga: a két tanfolyam iktatott irataiból tevődik össze, benne a HM és a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium leiratai is megtalálhatók.
18. M.kir. honvéd gyalogsági lövőiskola, Várpalota 1930-19450,01ifm
Feladata különböző továbbképző tanfolyamok szervezése volt.
Iratanyaga: egy Emlékkönyv
15. M.kir. Zrínyi Ilona honvéd tiszti leánynevelő intézet, Sopron 1929-19410,02ifm
1850-ben vetődött fel a gondolat, hogy intézetet állítsanak fel a tiszti árvalányok részére. Az intézet 1877-ben átkerült a cs. és kir. Hadügyminisztérium hatáskörébe. Ekkor átszervezték a tanítás rendszerét: az iskola feladata lett, hogy nevelőnőket képezzen a főúri családok részére. 1922-től az oktatás célja a házi- és kézműipari végzettség elérése lett, és 1924-től három évfolyamos ipariskolává szervezték át. 1931-ben újra megindult a polgári iskolai oktatás. 1938-tól pedig egy gimnáziumi, négy polgári iskolai, egy líceumi és két ipariskolai osztálya volt.
Iratanyaga: más provenienciák irataiból létrehozott mesterséges fond.
19. Oktatási segédletek 1920-19441,50ifm
A különböző tiszti iskolák és tanfolyamok oktatási segédleteit magában foglaló gyűjtemény két részre tagolódik: elméleti és gyakorlati részre. Az elméleti részben tantárgyak, dolgozatok, vizsgaanyagok, szabályzatok és utasítások, a gyakorlati részben hadgyakorlatok, hadijátékok, alkalmazó megbeszélések iratai vannak.