Vissza a kezdőlapra


VÁLOGATOTT SZAKIRODALOM
 
Könyvek, albumok a művészről
Cikkek, tanulmányok
Általános művek a korszakról és a stílusról
 
KEZDŐLAPKÖNYVEK, ALBUMOK


Élt harminchárom évet : Regény Paál László életéről / Barát Endre
Budapest : Corvina, 1980Paál László élete és művészete / Dr. Lázár Béla
Budapest : Franklin-Társulat, 1929

Paál László, 1846-1879 / Farkas Zoltán
Budapest : Képzőművészeti Alap Kv., 1954

Paál, Mészöly, Szinyei / Kontha Sándor
Budapest : Képzőműv. Alap, 1964

Paál László (A Művészet Kiskönyvtára) / Bényi László
Corvina Kiadó , 1977

Paál László 1846-1879 / Bényi László
Képzőművészeti Kiadó, 1983

Magyar Nemzeti Galéria, Munkácsy Mihály és Paál László művészete / Bakó Zsuzsanna
Budapest : Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület, 1984CIKKEK, TANULMÁNYOK


Kacziány Ödön: Paál László halálhíre alkalmából
Pesti Hírlap, 1879. március 15.

Lázár Béla: Egy s más Paál Lászlóról
Művészet, Első évfolyam, 1902 Ötödik szám 297-318. oldal

Paál László elpusztult festményei
Művészet, Első évfolyam, 1902, Hatodik szám, 425-431. oldal

Lengyel Géza: Paál László képei
Nyugat 1910. 23. szám

Iván Ede: Paál László ismeretlen levelei
Művészet, 1911. 243-250. oldal

Vészi Margit: Max Liebermann Munkácsyról és Paál Lászlóról
Művészet, Tizenharmadik évfolyam, 1914 Második szám 102-103. oldal

Zádor Anna: Az erdőábrázolás a magyar festészetben
Művészet, 1928. 613-615. oldal

Lázár Béla: Paál László képzelete
Magyar Művészet, 1929, 93-111. oldal

Farkas Zoltán: Paál László levelei Munkácsy Mihályhoz
A Szépművészeti Múzeum Évkönyve, 1940. 196-201. oldal

Bényi László: Paál László halálának 90. évfordulójára
Művészet, 1969. február

Jullien René: Emlékezés Paál Lászlóra
Művészet, 1970. februárÁLTALÁNOS MŰVEK


Az új magyar festőművészet története / Genthon István
Budapest : 1934

Magyar festészet a XIX. században / Pogány Ö. Gábor
Budapest : Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1955

Nagy magyar művészek / Lyka Károly
Budapest : Gondolat, 1957

A magyarországi művészet története / Főszerkesztő: Fülep Lajos, Szerkesztők: Dercsényi Dezső, Zádor Anna
Corvina Kiadó, 1970

A művészetek története / Lyka Károly
Budapest : Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1977

Kis magyar művészettörténet : A honfoglalás korától a XIX. század végéig / Dercsényi Dezső, Zádor Anna ; [név- és helymutató Bán András, Jávor Anna]
Budapest : Képzőművészeti Alap, 1980

A magyarországi művészet története / főszerkesztő Aradi Nóra ; Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoport
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981-

A művészet története Magyarországon a honfoglalástól napjainkig / Aradi Nóra [et al.] ; [szerk. Aradi Nóra]
[Budapest.] : Gondolat, 1983

Magyar művészet 1800-tól napjainkig / Beke-Gábor-Prakfalvi-Sisa-Szabó
Corvina Kiadó, 2002

Egyetemes művészettörténet
Budapest : Park Könyvkiadó, 2003

A magyar festészet remekei / Vadas József
Corvina Kiadó, 2003Vissza a kezdőlapraVissza az oldal elejére