BevezetésTartalomjegyzékI. rész: Bevezetés, az Internet bemutatásaII. rész: Az Internet használata vállalati környezetbenIII. rész: A World Wide Web, az Internet leggyakrabban használt felülete
AnnotációIrodalomjegyzék, forrásokMellékletKósa István Homepage-e


Annotáció

Dolgozatom témája az Internet használata illetve alkalmazásának marketing vonatkozásai. Munkám alaptézise, az egyetemi tanulmányok során elsajátított marketing ismereteket és gyakorlati tapasztalataimat szem előtt tartva, a következő: az Internet egy új kommunikációs csatorna, melynek használata egy versenyképes és marketingszemléletet előtérbe helyező vállalat számára elkerülhetetlen. Ezt az állítást kívántam alátámasztani a főbb tartalmi egységekben.

A dolgozat bevezető része vázolja azokat az ismereteket, melyek az Internet használata és alkalmazása során minimálisan szükségesek, illetve a számítástechnikában kevésbé jártasaknak útmutatást nyújtanak. Az Internet használatáról készített kutatások segítségével mutatom be a felhasználók számának alakulását, majd ismertetem a technológia által biztosított főbb szolgáltatásokat. Ezek közül kiemelten foglalkozom a World Wide Web-bel (WWW) és részletesen bemutatom a jelenlegi magyarországi weblapkészítés piacát. A weblapokon való reklámozás jelenlegi kezdeti stádiumát, valamint a webreklám által elérhető közönség ismérveit vázolja dolgozatom befejező része. A weblapkészítésnél és a webreklámnál is elsősorban a termék és szolgáltatás valamint az árazás kategóriáját elemeztem részletesebben, az értékesítésről és a promócióról véleményem szerint még csak korlátozottan beszélhetünk.

Az információs forradalom, az adatok áramlásának és mennyiségének rohamos növekedése, a gazdasági élet minden szereplőjét kihívás elé állítja. Igyekeztem azt, a mottóban is megfogalmazott kijelentést alátámasztani, mely szerint az Internet a marketing-szakemberek segédeszközévé, nem pedig ellenségévé kell, hogy váljon. Az Internet szolgáltatásainak ismertetése és a különböző vállalatoknál megismert felhasználások megmutatták ennek az újfajta technológiának a sokszínűségét, és annak lehetőségét, hogy mindezt hogyan állíthatjuk a fogyasztói igények minél szélesebb körű kielégítésének szolgálatába.

Az Internet magyarországi használata, az üzleti életben és a marketing területén is, még gyerekcipőben jár, melynek több oka van. Hazánkban a teljes lakosságot tekintve kevesen jutnak számítógéphez és még kevesebben az Internethez. A személyi számítógép még nem természetes tartozéka egy háztartásnak, az ország telekommunikációs hálózata pedig jelenleg még nem alkalmas a nagyobb volumenű adatátvitelre. Fontos tényező a nagyobb arányú fizetőképes kereslet hiánya és a számítógép-használathoz sokszor nélkülözhetetlen angol nyelv szélesebb körű ismerete. Annak ellenére, hogy egyelőre kevés az elérhető fogyasztók száma, ezt a csatornát meg kell ismerni, be kell illeszteni a vállalatok működésébe és a hagyományos kommunikációs eszközökkel közösen használni. Az Internet alkalmazása ebben az értelemben hosszabb távú stratégiai döntésként is értelmezhető, hiszen évek múlva ez az ismeret már a versenyképesség alapvető feltétele lehet.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a dolgozat témájából adódóan a hagyományostól eltérő forrásfeldolgozást alkalmaztam. Ismereteim nagy részét az Internet mindennapos használata révén nyertem, ám az így megszerezhető információk a gyors változás miatt hamar elavulhatnak, ezért igyekeztem mindenhol pontos dátumot is megadni. Az adatok és a hivatkozások elsősorban 1998 márciusára és áprilisára vonatkoznak, az ezek után bekövetkezett változások már csak egy újabb vagy frissített dolgozat részét képezhetik. A hivatkozások általában egy-egy weblapot jelölnek, ezért a papírra nyomtatott anyag mellett elkészítettem a szakdolgozat Internetes változatát is, mely a következő címen található:

http://www.kosza.hu/szakdolgozat/szakdolgozat.html

Ennek segítségével nyomon követhetők a források és szemléletesebbé válik a technológia működése is.