Vissza a kezdőlapra


VÁLOGATOTT SZAKIRODALOM
 
Könyvek, albumok a művészről
Cikkek, tanulmányok
Általános művek a korszakról és a stílusról
 
KEZDŐLAPKÖNYVEK, ALBUMOK


Madarász Viktor élete és művei / Lyka Károly
Budapest : Pantheon, 1920

Madarász Viktor művészete történelmi megvilágításban / Bruckner Győző
Pécs : Dunántúl Kny., 1923

Madarász Viktor / Radocsay Dénes
Budapest : Weisz Ny., 1941. A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem
Művészettörténeti és Keresztényrégészeti Intézetének dolgozatai

Írók tudósok művészek [3.] / Rajnai Miklós
Bp. : Képzőművészeti Alap, [195?]

Madarász Viktor / Székely Zoltán
Budapest : Képzőművészeti Alap, 1954.

Nagy magyar művészek / Lyka Károly
Budapest : Gondolat, 1957. (Élet és Tudomány Kiskönyvtár)

Madarász, Székely, Lotz / Néray Katalin
Budapest : Képzőműv. Alap, 1965.CIKKEK, TANULMÁNYOK


Kacziány Ödön: Madarász Viktor
Művészet, Harmadik évfolyam, 1904, Negyedik szám 249-257. oldal

Székely Zoltán: Madarász Viktor, 1830-1917
Fővárosi Képtár ; 1952. április 4 - május 4.

Bakó Zsuzsanna: Történelmünk festője
Múzsák, 1980. 4. sz. 42-43. oldal

Hajdu István: A hátrafordított festő
Világosság, 1997. 9-10. sz. 73-80. oldalÁLTALÁNOS MŰVEK


A magyar festőművészet albuma (A Pesti Napló előfizetőinek készült kiadás)
Hornyánszky V. Cs. és Kir. Udvari Könyvnyomdája, [é.n.]

Az új magyar festészet története 1800-tól napjainkig / Genthon István
Budapest : 1935

Magyar festészet a XIX. században / Pogány Ö. Gábor
Budapest : Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1955

Nagy magyar művészek / Lyka Károly
Budapest : Gondolat, 1957

A magyarországi művészet története / Főszerkesztő: Fülep Lajos
Corvina Kiadó, 1970

A művészetek története / Lyka Károly
Budapest : Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1977

Kis magyar művészettörténet : A honfoglalás korától a XIX. század végéig / Dercsényi Dezső, Zádor Anna
Budapest : Képzőművészeti Alap, 1980

A magyarországi művészet története / főszerkesztő Aradi Nóra ; Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoport
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981-

Nemzeti romantika / Lyka Károly
Budapest : 1982

Magyar művészélet Münchenben (Magyar művészet 1867-1896) / Lyka Károly
Corvina Kiadó, 1982

A művészet története Magyarországon a honfoglalástól napjainkig / Aradi Nóra
Budapest : Gondolat, 1983

A XIX. század festészete Magyarországon / Szabó Júlia
Corvina Kiadó, 1985

A historizmus művészete Magyarországon / Szerkesztette: Zádor Anna (Művészettörténeti tanulmányok)
Budapest : MTA Művészettörténeti kutató Intézete, 1993

Magyar művészet 1800-tól napjainkig / Beke-Gábor-Prakfalvi-Sisa-Szabó
Corvina Kiadó, 2002

Vadas József: A magyar festészet remekei / Hetvenöt mester száz képe
Corvina Kiadó, 2003Vissza a kezdőlapraVissza az oldal elejére