Vissza a kezdőlapra


VÁLOGATOTT SZAKIRODALOM
 
Könyvek, albumok a művészről
Cikkek, tanulmányok
Általános művek a korszakról és a stílusról
 
KEZDŐLAPKÖNYVEK, ALBUMOK


Székely Bertalan és a festészet aesthetikája / Palágyi Menyhért
Budapest : Eggenberger-féle Könyvkereskedés, 1910

Székely Bertalan emlékének / Schauschek Árpád
Budapest : 1911

Magyar remekfestők I. : Székely Bertalan / Gerő Ödön
Budapest : Franklin-Társulat, 1913

Székely Bertalan jellemrajzához / Petrovics Elek
Budapest : Franklin-Társulat, 1936

Székely Bertalan / Maksay László
Budapest : Művelt Nép, 1953

Székely Bertalan válogatott művészeti írásai / Vayer Lajos
Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1962

Székely : 1835-1910 / Haulisch Lenke (Művészet Kiskönyvtára c. sorozat)
Budapest : Képzőművészeti Alap, 1964

Madarász, Székely, Lotz / Néray Katalin
Budapest : Képzőművészeti Alap, 1965

Székely Bertalan / Bakó Zsuzsanna
Képzőművészeti Alap Kiadóváll. 1982

Székely Bertalan mozgástanulmányai
Magyar Képzőművészeti Egyetem , 1992

Székely / a bev. tanulmányt írta és a képeket vál. Szíj Béla
Budapest : Corvina, 2002.CIKKEK, TANULMÁNYOK


Lengyel Géza: Székely Bertalan
Nyugat 1911. 4. szám

Lándor Tivadar: Székely Bertalan
Művészet, Tizedik évfolyam, 1911, Második szám 62-69. oldal

Dobai János: Székely Bertalan vázlatai
Szabad Művészet, 1955.

Szőke Annamária: Lassított lónézés. Székely Bertalan mozgástanulmányai
Lege artis medicinae. 2. évf. 1992. 10. 991-994. oldal

Bakó Zsuzsanna: Képek, vázlattervek, dokumentumok egy tudós festő életművéből
Magyar művészeti fórum. 2. évf. 1999. 4. 50-53. oldal

Szinte Gábor: A megváltott jövő
Magyar művészeti fórum. 2. évf. 1999. 1. 63-69. oldal

Bakó Zsuzsanna (szerk.): Székely Bertalan (1835-1910) kiállítása
Magyar Nemzeti Galéria, 1999

Nagy Sándor: Székely Bertalan-emlékkiállítás
Vár ucca tizenhét. 7. évf. 1999. 2. 30-34. oldal

Gosztonyi Ferenc: "Székely Bertalan történelmi festészete"
Új művészet. 11. évf. 2000. 2. 8-10. oldalÁLTALÁNOS MŰVEK


A magyar festőművészet albuma (A Pesti Napló előfizetőinek készült kiadás)
Hornyánszky V. Cs. és Kir. Udvari Könyvnyomdája, [é.n.]

Az új magyar festészet története 1800-tól napjainkig / Genthon István
Budapest : 1935

Magyar festészet a XIX. században / Pogány Ö. Gábor
Budapest : Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1955

Nagy magyar művészek / Lyka Károly
Budapest : Gondolat, 1957

A magyarországi művészet története / Főszerkesztő: Fülep Lajos
Corvina Kiadó, 1970

A művészetek története / Lyka Károly
Budapest : Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1977

Kis magyar művészettörténet : A honfoglalás korától a XIX. század végéig / Dercsényi Dezső, Zádor Anna
Budapest : Képzőművészeti Alap, 1980

A magyarországi művészet története / főszerkesztő Aradi Nóra ; Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoport
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981-

Nemzeti romantika / Lyka Károly
Budapest : 1982

Magyar művészélet Münchenben (Magyar művészet 1867-1896) / Lyka Károly
Corvina Kiadó, 1982

A művészet története Magyarországon a honfoglalástól napjainkig / Aradi Nóra
Budapest : Gondolat, 1983

A XIX. század festészete Magyarországon / Szabó Júlia
Corvina Kiadó, 1985

A historizmus művészete Magyarországon / Szerkesztette: Zádor Anna (Művészettörténeti tanulmányok)
Budapest : MTA Művészettörténeti kutató Intézete, 1993

Magyar művészet 1800-tól napjainkig / Beke-Gábor-Prakfalvi-Sisa-Szabó
Corvina Kiadó, 2002

Vadas József: A magyar festészet remekei / Hetvenöt mester száz képe
Corvina Kiadó, 2003Vissza a kezdőlapraVissza az oldal elejére