Vissza a kezdőlapra


VÁLOGATOTT SZAKIRODALOM
 
Könyvek, albumok a művészről
Cikkek, tanulmányok
Általános művek a korszakról és a stílusról
 
KEZDŐLAPKÖNYVEK, ALBUMOK


Mányoki Ádám élete és művészete : 1673-1757 / Lázár Béla
Budapest : Légrády Testvérek, 1933

Mányoki Ádám / Szabó Sándor
Szokolya : Szokolya község Tanácsa ; A Hazafias Népfront helyi bizottsága, 1976

Mányokitól Aba Novákig : Magyar képzőművészet a Szovjetunió múzeumaiban / szerk. Grigorij Osztrovszkij, Dmitrij Seleszt
Budapest : Képzőművészeti Kiadó, 1988

Európa fejedelmi udvaraiban : Mányoki Ádám : egy arcképfestő-pálya szereplői és helyszínei / szerk. Buzási Enikő
Budapest : Magyar Nemzeti Galéria, 2003

Mányoki Ádám (1673-1757) : monográfia és ouvre-katalógus / Buzási Enikő
Budapest : Magyar Nemzeti Galéria, 2003CIKKEK, TANULMÁNYOK


Dr. Nyári Sándor: Kupeczky János és Mányoky Ádám a Szépművészeti Múzeumban
Művészet, Ötödik évfolyam, 1906. Negyedik szám 249-258. oldal

Ernszt Lajos: Adatok Kupeczky János és Mányoki Ádám életéhez
Művészet, Tizedik évfolyam, 1911. Első szám 23-28. oldal

Lázár Béla: Mányoki-tanulmányok
Magyar Művészet, Második évfolyam, 1926. 91-101. oldal és 463-474. oldal

Farkas Zoltán: Mányoki Ádám - Lázár Béla könyve
Nyugat 1934. 2. szám

Galavics Géza: Mányoki ádám: II. Rákóczi Ferenc arcképe
Művészet, X. évfolyam 9. sz. 1969. szeptember, 42-44. oldal

Buzási Enikő: Mányoki Ádám könyvtára és képzőművészeti hagyatéka
Művészettörténeti értesítő. 46. 1997. 3-4. 181-206. oldal

Buzási Enikő: Mányoki Ádám tevékenységének rekonstrukciója Erős Ágost udvarában, a drezdai gyűjtemény 18. századi leltárai alapján
Művészettörténeti értesítő. 47. 1998. 1-2. 67-113. oldal

Losonci Miklós: Vallomás Rákócziról. 1-2.
Új hevesi napló. 9. 1999. 9. 36-42. oldal, 10. 30-37. oldal

Bubryák Orsolya: "Nincs az királynak jobb portrait kép írója"
Mányoki Ádám (1673-1757) kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában
Új Művészet, XIV. évfolyam 6. sz. 2003. június 10-12. oldalÁLTALÁNOS MŰVEK


A magyar festőművészet albuma (A Pesti Napló előfizetőinek készült kiadás)
Hornyánszky V. Cs. és Kir. Udvari Könyvnyomdája, [é.n.]

Magyarországi festészet a 17. században / Garas Klára
Budapest : 1953

Művészettörténet / Dombi József
Budapest : Tankönyvkiadó Vállalat, 1960

A magyarországi művészet története / Főszerkesztő: Fülep Lajos
Corvina Kiadó, 1970

A művészetek története / Lyka Károly
Budapest : Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1977

Kis magyar művészettörténet : A honfoglalás korától a XIX. század végéig / Dercsényi Dezső, Zádor Anna
Budapest : Képzőművészeti Alap, 1980

A magyarországi művészet története / főszerkesztő Aradi Nóra ; Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoport
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981-

A művészet története Magyarországon a honfoglalástól napjainkig / Aradi Nóra
Budapest : Gondolat, 1983

Művészettörténet vázlatokban / Szabó Attila
Győr : 2000

A magyar festészet remekei : Hetvenöt mester száz képe / Vadas József
Corvina Kiadó, 2003Vissza a kezdőlapraVissza az oldal elejére