Vissza a kezdőlapra


VÁLOGATOTT SZAKIRODALOM
 
Könyvek, albumok a művészről
Cikkek, tanulmányok
Általános művek a korszakról és a stílusról
 
KEZDŐLAPKÖNYVEK, ALBUMOK


Ég és föld között : Regény Zichy Mihály életéről / Zoltán Péter
Budapest : Corvina, 1976


Zichy Mihály élete, művészete és alkotásai / Lándor Tivadar, Gerő Ödön, Londesz Elek
Budapest : Athenaeum, 1902

Zichy Mihály élete és művészete / Dr. Lázár Béla
Athenaeum, é.n.

Adatok Zichy Mihály életéről és művészetéről / Bodányi Ödön
Kilián Frigyes , 1907

Zichy Mihály élete és művészete / Bende János
Kókai Lajos kiadása, 1927

Zichy Mihály / Móricz Virág
Kir. Magyar Egyetemi Nyomda, 1944

Zichy Mihály / Bényi László -B. Supka Magdolna
Művelt Nép Könyvkiadó, 1953

A zalai Zichy Mihály Emlékmúzeum / Bényi László
Somogyi Múzeum Füzetei, 1970.

Zichy Mihály / Berkovits Ilona
Corvina Kiadó, 1977

Zichy Mihály 1827-1906 / Gellér Katalin
Képzőművészeti Kiadó, 1990

Zichy Mihály : Születésének 170. évfordulójára / Fenyves Mária Annunziata
Budapest : Uránusz, 1997

Zichy Mihály / Róka E.-Csicsery-Rónay I.
Occidental Press-Zichy M. A., 2001CIKKEK, TANULMÁNYOK


Zichy Mihály a Depóban
Művészet, Első évfolyam, 1902 Harmadik szám 221-225. oldal

Ady Endre: A république blanche
Budapesti Napló 1906. március 2.

Lándor Tivadar: Zichy Mihály
Művészet, Ötödik évfolyam, 1906 Második szám 73-79. oldal

Zichy, Munkácsy és Székely
Művészet, Ötödik évfolyam, 1906 Második szám 83-93. oldal

Elek Artúr: Zichy Mihály születésének századik évfordulóján
Nyugat 1927.

Gellér Katalin: Ismeretlen Zichy-rajzok az angol királyi család kastélyában
Magyar nemzet, 58. 1995. 171. 15.

Horváth János: Százhetven éve született Zichy Mihály
Somogyi honismeret. 1997. 2. 26-28.

Csicsery-Rónay István: Cseppben a tenger. A Zichy Mihály Emlékmúzeumról
Európai utas, 30. 1998. 41-44.

ÁLTALÁNOS MŰVEK


A magyar festőművészet albuma (A Pesti Napló előfizetőinek készült kiadás)
Hornyánszky V. Cs. és Kir. Udvari Könyvnyomdája, [é.n.]

Az új magyar festészet története 1800-tól napjainkig / Genthon István
Budapest : 1935

Nagy magyar művészek / Lyka Károly
Budapest : Gondolat, 1957

A magyarországi művészet története / Főszerkesztő: Fülep Lajos
Corvina Kiadó, 1970

Klasszicizmus és romantika / Zádor Anna
Corvina Kiadó, 1976

A művészetek története / Lyka Károly
Budapest : Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1977

Kis magyar művészettörténet : A honfoglalás korától a XIX. század végéig / Dercsényi Dezső, Zádor Anna
Budapest : Képzőművészeti Alap, 1980

A magyarországi művészet története / főszerkesztő Aradi Nóra ; Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoport
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981-

Nemzeti romantika / Lyka Károly
Budapest : 1982

A művészet története Magyarországon a honfoglalástól napjainkig / Aradi Nóra
Budapest : Gondolat, 1983

A XIX. század festészete Magyarországon / Szabó Júlia
Corvina Kiadó, 1985

Magyar művészet 1800-tól napjainkig / Beke-Gábor-Prakfalvi-Sisa-Szabó
Corvina Kiadó, 2002Vissza a kezdőlapraVissza az oldal elejére