KÉPEK


A budai királyi palota nyugati részének keresztszárnya, melynek jobb oldali részén
az ún. Mátyás-kútja szintjében helyezkedett el a várkápolna és alatta a nádori kripta.
A felvétel a második világháború előtt készült.A budavári várkápolna belseje a második világháború előtt.
(Helyén ma kiállítótermek vannak.)A nádori sírbolt 1897-ben a végső átalakítás előtt (Dörre metszete). Középen elöl
József nádor, mögötte István nádor, jobbra József nádor második felesége, Hermina;
balra elöl harmadik felesége, Mária Dorottya. Jobbra hátul a fiatal Hermina és
baloldalt a boltív mögött Sándor Lipót rézkoporsója. A koporsók mellett illetve
előtt a belső részeket és a szívet tartalmazó urnák.József nádor fehérmárvány-szarkofágja Zala György szobrávalA nádori kripta C-termének déli zárórésze. Középen József főherceg és felesége,
Klotild kettős márványszarkofágja (Zala György alkotása); ettől jobbra
László főherceg fehérmárvány-szarkofágja (Stróbl Alajos alkotása).A nádori kripta C-terem déli végének nagy bronzangyala; jobb vállán
és felkarján a sírrablók fegyverének nyomaiErzsébet Karolának, a nádor harmadik feleségétől született, 23 napot élt leányának
figurális tetejű sírja a nádori kripta C-termének északnyugati részébenA nádori kripta C-termének déli zárórésze 1977. október 3-án (helyzetrögzítés)A nádori kripta B-termének nyugati fala, ahol az 1970-es években a sírrablók
a kriptába lehatoltak (1977. október 3-i helyzetrögzítés)Helyzetrögzítés 1977. október 3-án, a nádori kripta felnyitásakor.
Erzsébet Klementina feltört kőszarkofágján Hermina Amália mumifikált holtteste.

Helyzetrögzítés 1977. október 3-án, a nádori kripta felnyitásakor.
József nádor feldúlt szarkofágja és bebalzsamozott teste.Gizella főhercegnő sírja a B-terem délkeleti falánálA nádori kripta C-termének szellőzőablakán levő
kovácsoltvas rács a főhercegi címerrelAlexandra Pavlovna ürömi sírkápolnájának beszentelése az igazságügyi-antropológiai
vizsgálatok után. Baloldalt: Berki Feríz pravoszláv püspök és Babinetz Joachim
pravoszláv esperes a visszatemetés szertartása közben. Jobboldalt Nagy Judit és
Susa Éva ruharestaurátor, illetve az igazságügyi szakértő a szertartás közben.József nádor édesapja, II. Lipót német-római császárJózsef nádor édesanyja, Mária Ludovika főhercegnőJózsef nádor (középen fent) és testvérei. Baloldalt fent: Sándor Lipót nádor;
jobb oldalt fent: Ferenc, a későbbi császár; baloldalt lent: János főherceg;
jobboldalt lent: Károly Lajos főhercegJózsef nádor abban a ruhában, amelyben eltemették
(Osztrák-magyar monarchia írásban és képben. I. p. 258.)Üröm a XIX. század elején (metszet)Az ürömi pravoszláv sírkápolna 1803-banMetszet Alexandra Pavlovna 1801-es ravatalárólA pravoszláv sírkápolna felső szintje belülrőlMetszet Alexandra Pavlovnáról. Mme Leburn után I. G. Mansfeld készítetteAlexandra Pavlovna, József nádor első felesége azon festményen, amelyet
az embertani vizsgálatok hitelesítettek. A festmény ismeretlen festő műve;
1945-ig az alcsúti kastélyban volt, ekkor feltételezhetően elpusztult.Alexandra Pavlovna bebalzsamozott teste az ürömi sírkápolnában
megtalálásakor (baloldalt) és a visszahelyezéskor (jobboldalt)Alexandra Pavlovna bebalzsamozott kezeAlexandra Pavlovna Kiszely István és Hankó Ildikó munkaszobájában a vizsgálat alkalmávalAlexandra Pavlovna nyakán lógó keresztelő érmecske két oldalaAlexandra Pavlovna halotti keresztje, amelynek felső részét nagyanyjától,
Katalin cárnőtől kapta keresztelésekorBaloldalt: Alexandra Pavlovna halotti keresztjének hátoldala a halott ószláv nyelven
írt rövid életrajzával. Jobboldalt fent: Alexandra Pavlovna belső részeit tartalmazó
rézurna, amely a nádori kriptából került elő. Jobboldalt lent: Josef Prandtner
mesterjegye Alexandra Pavlovna halotti keresztjének elülső oldalánFent: Alexandra Pavlovna halotti párnájának díszítése;
lent: fémcsüngők a párna és a ruha szegélyébőlJózsef nádor második feleségének, Hermina Máriának nagy rézkoporsója
és annak oroszlános díszítéseA nádori családban a nyakcsigolyákon öröklődő ún. kettőzött
Foramen transversariumok József nádor teteménélBaloldalt: Hermina Amália Mária, József nádor lánya (Lieder Frigyes rajza
Einsle Antal festménye nyomán); jobboldalt: Hermina mellkasának igazságügyi
orvostani felvétele. A mellkas a röntgenfelvételen hátgerincgörbületet
(Kyphosis juvenilis major gradus-t) mutat.Hermina Amália főhercegnő, József nádor lánya. Ernst Lajos gyűjteményében
levő festmény utáni metszet.Hermina főhercegnő, József nádor második feleségeSándor Lipót főherceg arcképe és sírfelirataJózsef nádor a halotti ágyon (Szeremley Miklós metszete). Ágya jobb oldalán:
Mária Henrietta főhercegnő; mellette: Mária Dorottya főhercegnő, József nádor
harmadik felesége; középen főudvarmestere. Ettől balra: Erzsébet főhercegnő,
tőle balra: István főherceg, a későbbi - utolsó - nádor; baloldalt fent: udvari papja
és (baloldalt elöl) József főherceg.József nádor kb. kétszeres embermagasságú szobra a nádori kripta C-termében.
A nádort rendi öltözékben az aranygyapjas és a Szent István-renddel ábrázolták.
A szobor Zala György alkotása, fehér márványból.A nádori sírbolt felnyitásakor a C-teremben fával borított kőszarkofágban
találtuk a fiatalabb Klotild főhercegnő és József nádor kifosztott koporsóitIstván főherceg, Magyarország utolsó nádoraIstván főherceg, nádor Mentone-ban lecinezett nagy vörösréz koporsója és sírfelirataIgazságügyi orvosszakértői felvételek. Fent: István nádor testén látható sérülés;
a mellény anyaghiánya. Lent: a mellényen látható szövethiány két nagyításban.Igazságügyi felvételen István nádor mellényének szövethiányos része és izomrostjai.
Fent: letapogató- (scanning-) mikroszkópos kép, mely szerint (A) a szövet szálai
az eltemetés óta nem károsodtak; az anyaghiány területén talált elemi szálelváltozás (B)
nem élhatásra jellemző, mert a kísérleti metszés szálai más alakúak; az anyaghiány
félkör alakú részén fekvő szálak (C és D) a körülírt területeken hőhatásra "bunkósan"
megvastagodtak. Lent: a sérülésnek látszó területről (izomkötegből) vett minta
letapogató- (scanning-) mikroszkópos felvétele, amelyen hálózatos elhelyezkedésű,
beszáradt anyag - feltehetően a mellény anyaga - ismerhető fel.Mária Dorottya ravatala a Vasárnapi Újság 1855/121-es számábólFent: Fülöp László főherceg sírszobra márványszarkofágja tetején
(Stróbl Alajos készítette a halotti maszk alapján). Lent: a meghalt László főherceg
halottas ágyán a Szent Margit Vörös Kereszt Kórházban.Fent: László főherceg golyó által sérült és törött jobb combcsontjának felső része
az alatta megmaradt izomkötegekkel és bőrrészekkel. Lent: ugyanezen területről
készült röntgenfelvétel. A csontsérülés közelében több, szabálytalan alakú sugárfogó
árnyék helyezkedik el. A combcsont csonkjának a csontszerkezete szabálytalan.László Fülöp főherceg combcsontjai. A jobb combcsontból kb. 3,5 cm
hosszú csontrészlet hiányzik. A csontanyaghiány befelé és hátrafelé
táguló a szilánkos törés következtében.A kis 4 éves Gizella főhercegnőről készült márványszobor feje
(Sennyei Károly szobrász alkotása)Az a családi kép, amelynek alapján Sennyei Károly szobrász
Gizella főhercegnő sírszobrát elkészítetteKlotild Mária főhercegnő életbeni fényképeKlotild Mária főhercegnő sírfelirata és halotti maszkja alapján készített
fehérmárvány-szobra (Zala György alkotása)József Károly főhercegről készült fénykép katonai ruhábanJózsef Károly főherceg ravatali fényképeJózsef Károly főherceg fehérmárvány-szobra kőszarkofágja tetején
(Zala György alkotása)Az ifjabb Klotild főhercegnő fényképeTáviratmásolat, amelyben az osztrák császár megparancsolja, hogy Metternich,
párizsi osztrák nagykövet utazzon Mentoneba
Hátra Kezdőlap Előre