Vissza a kezdőlapra


VÁLOGATOTT SZAKIRODALOM
 
Könyvek, albumok a művészről
Cikkek, tanulmányok
Általános művek a korszakról és a stílusról
 
KEZDŐLAPKÖNYVEK, ALBUMOK


Markó Károly és a tájfestészet / Szana Tamás
Budapest : Athenaeum Nyomda és Kiadó Rt., 1898

Idősb Markó Károly / Keleti Gusztáv
Budapest : Lampel Róbert Rt. Könyvkiadóvállalat, 1899

Id. Markó Károly / Pogány Ö. Gáborné
Budapest : Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1954

Id. Markó Károly művei és műveinek jegyzéke / Pogány Ö. Gáborné
A Művészettörténeti Dokumentációs Központ Évkönyve 1954/55
Budapest : 1957

Markó, Barabás, Munkácsy / Szabó Júlia
Budapest : Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1963

Markó, Barabás, Munkácsy / Szabó júlia
Az én múzeumom sorozat
Budapest : 1972

Id. Markó Károly (1791-1860) / Bodnár Éva
Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1980

Id. Markó Károly : (1791-1860)
Budapest : Magyar Nemzeti Galéria, 1991CIKKEK, TANULMÁNYOK


Markó Károly országház-terve
Művészet, Első évfolyam, 1902 Második szám 146-151. oldal

Prof. Ludwig Gurlitt: Markó Károly hagyatékából
Művészet, Tizenharmadik évfolyam, 1914 Nyolcadik szám 406-408. oldal

Zádor Anna: Az erdőábrázolás a magyar festészetben
Magyar Művészet, 1928, 610-612. oldal

BodnárÉva: Magyar festők Itáliában
Művészet, 1967. VIII. évf. 3. sz.

Bellák Gábor: Markó Károly kiállításáról
Új Művészet, II. évf. 12. sz. 1991. december, 17-21. oldal

Id. Markó Károly
Híres Festők : az életük, ihletőik és műveik, 1999/28. sz. 31. oldal

Hessky Orsolya: A magyar grafika nagyjai
Új Művészet, XIV. évf. 7. sz. 2003. július, 10-11. oldalÁLTALÁNOS MŰVEK


A magyar festőművészet albuma (A Pesti Napló előfizetőinek készült kiadás)
Hornyánszky V. Cs. és Kir. Udvari Könyvnyomdája, [é.n.]

Az új magyar festészet története 1800-tól napjainkig / Genthon István
Budapest : 1935

Magyar művészek Olaszországban a 19. század első felében / Bíró Béla
A magyar művészettörténeti munkaközösség évkönyve
Budapest : 1954

Magyar festészet a XIX. században / Pogány Ö. Gábor
Budapest : Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1955

Nagy magyar művészek / Lyka Károly
Budapest : Gondolat, 1957

Erdő a magyar festészetben / Bodnár Éva
Sopron : Erdőmérnöki Főiskola kiadványa, 1958

A magyar rajzművészet / Pataky Dénes
Budapest : 1960

Magyar festők Itáliában / Bodnár Éva-Genthon István
Budapest : Magyar Nemzeti Galéria kiadványa, 1964

Magyar remekművek / Bodnár Éva-R.adocsay Dénes
Budapest : Magyar Nemzeti Galéria és Szépművészeti Múzeum kiadványa, 1969

A magyarországi művészet története / Főszerkesztő: Fülep Lajos
Corvina Kiadó, 1970

Magyar rajzművészet (1849-1890) / Szabó Júlia
Budapest : 1972

Tájképek a Magyar Nemzeti Galériában / Telepy Katalin
Budapest : 1973

Klasszicizmus és romantika / Zádor Anna
Corvina Kiadó, 1976

A művészetek története / Lyka Károly
Budapest : Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1977

A klasszicizmus / Rónay György
Gondolat Kiadó, 1978

A XIX. század művészete a Magyar Nemzeti Galériában / Bakó Zsuzsanna
Az én múzeumom sorozat
Budapest : 1978

Kis magyar művészettörténet : A honfoglalás korától a XIX. század végéig / Dercsényi Dezső, Zádor Anna
Budapest : Képzőművészeti Alap, 1980

A magyarországi művészet története / főszerkesztő Aradi Nóra ; Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoport
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981-

A művészet története Magyarországon a honfoglalástól napjainkig / Aradi Nóra
Budapest : Gondolat, 1983

A XIX. század festészete Magyarországon / Szabó Júlia
Corvina Kiadó, 1985

A magyar klasszicizmus
Unikornis Kiadó, 1996

Művészettörténet vázlatokban / Szabó Attila
Győr : 2000

Magyar művészet 1800-tól napjainkig / Beke-Gábor-Prakfalvi-Sisa-Szabó
Corvina Kiadó, 2002Vissza a kezdőlapraVissza az oldal elejére