A JÓ ÉLETRŐL


Örvendjetek, örvendjetek, örvendjetek...
Örvendjetek, legyetek gond nélkül,
Nézzetek a világra,
Szép a világ.

Maria Sabina, Mazetka sámánasszony


Mindnyájan egyazon szinten vagyunk. Nem vagyunk különbek, mint odakünn egy hangyaboly. Nem vagyunk különbek náluk, és ők sem különbek nálunk. Hálát kell adnunk... Ha nem adunk hálát, elveszi tőlünk a Teremtő, amink van.

Jill, Seneca


Van a nyelvünkben egy szó, aminek két jelentése van.

Az egyik jelentése hallgatni valamit, a másik pedig annyi, mint helyesen viselkedni. Ha helyesen viselkedünk, hallgatunk valamire, és ez azt jelenti, éberek, tudatosak vagyunk. Tudatában vagyunk mindannak, ami a környezetünkben történik. Gyakoroljuk az észlelésnek ezt a módját. Miközben mindig arra hallgatunk, ami körülöttünk történik, mégpedig nemcsak a fülünkkel, de a szemünkkel is, megfigyeljük a dolgokat. Szellemünkkel mindig tudatosítanunk kell, ami történik. Ezt pedig gyakorolnunk kell.

Vickie Downey, Tewa


Kutatjuk az életet. Az életünk maga a kutatás. Mindent és mindenkit kutatunk, még a legparányibb rovart is.

Mint nemrégen, amikor feltűnt, hogy a hangyák reggel bejönnek a házba. Mit jelenthet ez? Kutatjuk az okát. Megfigyeljük a hangyákat, a méheket és a fákat.

Életünk minden másodpercében kutatjuk a bennünket körülvevő dolgokat. A zajokat. A zenét. A mi kultúránkon kívül hiányzik az emberekből ez a tudat. Arra kell törekednünk, hogy visszahozzuk ezt a tudatot. Ez csupán azt jelenti, hogy harmóniában élünk a szellemmel. Az embereknek manapság újra ki kell fejleszteniük magukban ezt a tudatot.

Vickie Downey, Tewa


Többféle út vezet az Élet utáni Életbe,
Többféle módon lehet szeretni,
Többféle módon lehet egy másik emberben önmagad másik felét megtalálni,
Többféle módon lehet az ellenséget legyőzni.

Nootka indián asszony


Az igazi indián filozófiája szerint indiánnak lenni egyfajta tartást, szellemi állapotot jelent; indiánnak lenni egyfajta létállapotot jelent, amit az ember a szívében hordoz. Ez azt jelenti, hogy a Szív szavát követed, s mintegy energia-elosztóként működsz ezen a Bolygón; ez azt jelenti, hogy hallgatsz a szívedre, az érzéseidre, a megérzéseidre, hogy eloszthasd az energiádat; hogy a Föld és az Ég hasonló energiáit mágnesként magadhoz vonzzad; s a szívedből - lényed valódi központjából - újra eloszthasd. Ez a mi feladatunk.

Számos filozófia beszél négy-öt különböző világról, s azt mondják, a Teremtő minden egyes világnak egyazon egyszerű törvényt adta: hogy minden dologgal harmóniában és egyensúlyban kell élnünk, beleértve a Napot. Az emberek mindig újra és újra megtörték a harmóniát; mi is szétromboltuk ezt a harmóniát. És ismét nem voltunk erre rákényszerítve.

Ha nem állítjuk helyre újra ezt az egyensúlyt, több lehetőségünk nem lesz rá.

Brooke Medicine Eagle, Nez Percé és Sioux


A malomkő asszonyi szerszám. A malomkő védelmez bennünket és jó gondolatokat érlel, s vannak dalaink az őrölésre. Már három-négyéves koromban tudtam kukoricát őrölni, s nővéremtől ellestem a kenyérsütést is. Örömömet leltem ezekben a munkákban.

A tűz is hozzátartozik az étel előkészítéséhez. A tűz szent dolog, mert Földanya és a gondolat ereje lakik benne, s nekünk asszonyoknak erőt ad a tervek kovácsolásában.

A tűz segítségével így készítjük el táplálékunkat, s eszünk belőle. S attól nősz, ha elfogyasztod táplálékul, ami megterem, a kukoricát, amit a Szent Emberek örökítettek ránk.

Ruth Roessel, Navajo


Vannak asszonyok, akik azt hiszik, csak akkor lehetünk szabadok, ha olyanok leszünk, mint a férfiak. A természete szerint élő asszonynak ez nem válasz, mert ő tudja, hogy a férfiak és nők egyensúlyra teremtettek erre a világra, s mi lenne belőlünk, ha ezt az egyensúlyt megbontanánk? Csak körül kell nézni, hogy lásd, hová vezetett bennünket azoknak a férfiaknak a gondolkodása, akik ezt az egyensúlyt fel akarják bomlasztani...

A bennünket legelőbb felszabadító életmód a természetes élet, amelyre születtünk, meg kell találnunk azt a harmóniát, amelyről elődeink oly sokat tudtak. És mindenekelőtt új alternatívákat kell találni, igazi alternatívákat, nem pedig ennek a rendszernek újabb változatát, amely elevenen felfal bennünket.

Roberta Esparza


Mennyire vagyok boldog?

Számunkra ez a legfontosabb kérdés az életben.

Egy indiánnak nem attól függ a boldogsága, mennyit keres vagy milyen társadalmi funkcióban van, hanem egyes-egyedül attól, hogy milyen boldognak érzi magát.

Beryl Bue Spruce, Pueblo indián asszony


Vissza Címlap Előre