KÉRI KATALIN: NEVELÉSÜGY A KÖZÉPKORI ISZLÁMBAN
KÉRI KATALIN:
NEVELÉSÜGY
A KÖZÉPKORI ISZLÁMBAN

Muszlim tanár és diákjai [Forrás: Robinson, Francis (1996): Az iszlám világ atlasza. Helikon - Magyar Könyvklub, Budapest, 180-181. o.]
"A tudás legyen gazdagságod
a nevelés a te díszed!"
(Ibn cAbd Rabbihí)

Készült:
az OTKA ifjúsági pályázata keretében (F 032219),
a PTE rektorának támogatásával.

Iskolakultúra-könyvek 16. Pécs, 2002

Sorozatszerkesztő:
Géczi János

Lektorok:
Tüske László
Al-Hilál Safa'á
Mohamed Eisa Shubail


ISBN 963 641 922 1
ISSN 1586-202X


© 2002 Kéri Katalin
E-mail: kerikata@ajk.pte.hu
Web: http://nostromo.pte.hu/~carry

© 2002 Iskolakultúra
Web: http://tki.pte.hu/iskolakultura


Nyomdai előkészítés: VEGA 2000 Bt.
Nyomás: Molnár Nyomda és Kiadó Kft., Pécs
Felelős vezető: Molnár Csaba


Az elektronikus változat lezárva 2003. január 20-án.
Ambrus Attila József
E-mail: ambrusa@ajk.pte.hu


Ez az elektronikus könyv az azonos című, nyomtatásban megjelent kötet bővített változata.


ELŐSZÓ

BEVEZETÉS

AZ ISZLÁM SZÜLETÉSE

AZ ISZLÁM TANÍTÁSAI

VILÁG- ÉS EMBERKÉP, GYERMEKSZEMLÉLET

AZ ISZLÁM KULTURÁLIS FELEMELKEDÉSÉNEK ALAPJAI

AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS JELLEMZŐI

KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ ISKOLÁK

A TANULÁS ÉS MŰVELŐDÉS EGYÉB HELYSZÍNEI

TANÁROK ÉS ISKOLAI SEGÉDSZEMÉLYZET

A DIÁKOK

MUSZLIM NEVELÉSFILOZÓFIA

AZ ISZLÁM KULTÚRÁJÁNAK HATÁSA AZ EURÓPAI GONDOLKODÁSRA

ÖSSZEGZÉS

JEGYZETEK

KISLEXIKON

KÉPJEGYZÉK

IRODALOM

NÉVMUTATÓ


FÜGGELÉK
ABDUL LATÍF AL-BAGDADI: A TANULÁSRÓL ÉS A TUDÁSRÓL

AL-GHAZZÁLI: A NEVELÉSRŐL ÉS A SZÜLŐI FELELŐSSÉGRŐL

IBN KHALDÚN: AZ OKTATÁS HELYES MÓDSZEREIRŐL

IBN SZAHNÚN: AZ ISKOLAMESTEREK MAGATARTÁSI SZABÁLYAI

AL-ZARNÚDZSÍ: A DIÁK NEVELÉSE - A TANULÁS MÓDSZEREI


- Ez az elektronikus könyv, változatlan formában
szabadon terjeszthető! -